Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tvorba projektu sociálního podnikání „Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti“, CZ.1.07/3.2.05/04.0067 ATRACT CONSULTING.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tvorba projektu sociálního podnikání „Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti“, CZ.1.07/3.2.05/04.0067 ATRACT CONSULTING."— Transkript prezentace:

1 Tvorba projektu sociálního podnikání „Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti“, CZ.1.07/3.2.05/ ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,

2 Podpora sociálního podnikání ze strukturálních fondů EU do roku 2014
Výzva č. 8 Integrovaného operačního programu (IOP): investiční podpora Výzva č. 30 Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ): neinvestiční podpora Tyto výzvy jsou propojené tak, aby žadatel mohl získat podporu na investiční i neinvestiční část svého podnikatelského záměru. ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,

3 Podporované činnosti nové podnikatelské aktivity s cílem zaměstnání osob ze znevýhodněných cílových skupin nové podnikatelské aktivity osob samostatně výdělečně činných (bez zaměstnanců), které jsou zároveň osobami uvedenými v cílových skupinách podnik musí naplňovat principy sociálního podnikání viz.notářský zápis ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,

4 Principy sociálního podnikání ve výzvách
min. 40 % úvazků zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku musí pocházet ze znevýhodněných skupin vztahy sociálního podniku směřují k maximálně možnému zapojení pracovníků do rozhodování 3) zisk v min. výši 50 % použit pro rozvoj sociálního podniku a/nebo naplňování obecně prospěšných cílů 4) sociální podnik je orientován lokálně/ regionálně a environmentálně ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,

5 2014 - 2020 Integrovaný regionální operační program (IROP)
specifický cíl 2.2: „Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání“ podpora podnikatelského prostředí zohledňující potřeby a specifika cílových skupin při jejich začleňování na trh práce a zohledňující potřeby a možnosti regionu ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,

6 Poradenství k sociálnímu podnikání a stáže v sociálních podnicích
individuální projekt MPSV „Podpora sociálního podnikání v ČR“ projekt nabízí bezplatné poradenství k sociálnímu podnikání prostřednictvím lokálních konzultantů a konzultantek = sociálních podnikatelů a podnikatelek v celé ČR poradenství je primárně zaměřeno na zahájení podnikání, sdílení praxe, přenos zkušeností ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,

7 2014 - 2020 Operační program Zaměstnanost
Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou Specifický cíl 2: Rozvoj sektoru sociální ekonomiky Vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, zavedení systému podpory startu, rozvoje a udržitelnosti sociálních podniků (včetně zapojení soukromého sektoru); a další ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,

8 Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ:
příprava výzev v novém programovém období – 2. polovina roku 2014 vyhlášení výzev v novém programovém období polovina roku 2015 ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,

9 Cíle sociální firmy ANO Dosažení zisku
Sociální nebo environmentální cíle Zaměstnání znevýhodněné cílové skupiny Rozvoj firmy konkurenceschopné díky kvalitě produkce a ne díky dotacím Doplňkové financování neziskové organizace ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,

10 Cíle sociální firmy NE Přístup k dotacím
Využití občanů ze znevýhodněné cílové skupiny pouze k možnosti daňových výhod a čerpání dotací na pracovní místo Alternativa chráněné dílny Doplňkové financování neziskové organizace ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,

11 Podnikatelé fyzické osoby patřící ke znevýhodněné cílové skupině
Oprávnění žadatelé o podporu rozvoje sociálního podnikání ve výzvách MPSV Podnikatelé fyzické osoby patřící ke znevýhodněné cílové skupině Podnikatelé fyzické osoby, které zaměstnávají osoby z uvedených cílových skupin Obchodní společnosti a družstva Obecně prospěšné společnosti ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,

12 Způsobilé výdaje v OPLZZ
Celkové způsobilé náklady projektu = přímé náklady + nepřímé náklady Přímé náklady 1. Osobní náklady 2. Cestovní náhrady 3. Zařízení a vybavení (max. 20%) 4. Služby (max. 49%) 5. Stavební úpravy (do 40 tis. Kč) 6. Přímá podpora (20% kromě mzdových příspěvků) 7. Křížové financování – v této výzvě nelze uplatnit!! Nepřímé náklady – náklady, které nejsou nebo nemohou být přímo spojené s konkrétní aktivitou daného projektu; náklady, které souvisí s prací s cílovou skupinou, nicméně vznikají ale v rámci běžných činností organizace ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,

13 Cílové skupiny 1. lidé se zdravotním postižením
2. mládež a mladí dospělí v obtížné životní situaci 3. lidé bez přístřeší a po výkonu trestu 4.lidé se závislostmi 5.etnické menšiny 6. dlouhodobě nezaměstnaní 7. lidé pečující o rodinné příslušníky ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,

14 Společenská prospěšnost
Oblast životního prostředí a ekologie Rozvoj místního společenství Oblast rovných příležitostí Sociální oblast Kulturní oblast ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,

15 Obory v sociálním podnikání
Audiovize - technika a služby Bezpečnost, ochrana osob a majetku Dekorativní výroba, sklo a keramika Digitalizace, kopírování, kancelářské práce a výroba Doprava, dopravní prostředky a náhradní díly Dřevozpracování, dřevovýroba, papírnictví Elektronika - výroba a prodej Elektřina, voda, teplo, plyn, odpady Informační technologie a služby Kovy a kovové výrobky Pohostinství a ubytování Potravinářská výroba a prodej Stavebnictví a řemesla Textilní služby - čištění, žehlení... Textilní výroba, oděvní výroba, obuv Zahradnické služby, úprava zeleně, udržba nemovitostí a úklidové práce Zábava a volný čas, turistický ruch Zdravotnická výroba a služby ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,

16 Struktura a podmínky projektové žádosti z OPLZZ
Obsah projektu Identifikace žadatele a zkušenosti v oblasti zaměření projektu Partner projektu Realizační tým Popis projektu Klíčové aktivity Cílové skupiny Harmonogram realizace Rozpočet projektu Zdroje financování a náklady projektu Finanční plán Hodnoty indikátorů Výběrová řízení Horizontální témata Publicita Veřejná podpora / podpora de minimis + přílohy projektu ATRACT CONSULTING s.r.o., avůrkova 505/46, Ostrava, IČ: ,


Stáhnout ppt "Tvorba projektu sociálního podnikání „Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti“, CZ.1.07/3.2.05/04.0067 ATRACT CONSULTING."

Podobné prezentace


Reklamy Google