Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová „Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti“,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová „Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti“,"— Transkript prezentace:

1 4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová „Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti“, CZ.1.07/3.2.05/04.0067 ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

2 1. Charta sociální ekonomiky ve Francii (1987): Organizace, které nepatří k veřejnému sektoru, mají demokratický způsob řízení a svůj zisk rozdělují ve prospěch řešení celospolečenských problémů. Sociální firmy tak byly rozděleny do dvou skupin:  Podnikání neziskových organizací za účelem získání dalších zdrojů  Podnikatelské aktivity komerčních firem se sociálním nebo environmentálním obsahem 2. Sociální zodpovědnost x sociální ekonomika 3. Sociální ekonomika v ČR -Zřizovací listina -Rozdělení zisku -Kolektivní řízení (podíl zaměstnanců) -Zaměstnanci se znevýhodněných cílových skupin -Regionální zdroje Sociální ekonomika ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

3  Zřizovací listina obsahuje prohlášení o prosazování zásad sociálního podnikání a uvádí konkrétní opatření a návaznost na vnitřní předpisy  Podstatná část zisku je reinvestována do sociální oblasti a rozvoje vybrané znevýhodněné cílové skupiny  Nejméně 40% zaměstnanců tvoří zaměstnanci znevýhodnění na trhu práce  Sociální podnik je orientován lokálně, využívá místních zdrojů a podporuje rozvoj regionu  Zaměstnanci firmy mají možnost se podílet na dalším rozvoji firmy (návrhy, vlastní iniciativa)  Sociální firma je zisková, nejedná se o neziskovou organizaci závislou na dotacích (chráněné dílny) Znaky sociální firmy v ČR ATRACT CONSULTING s.r.o., Javůrkova 505/46, 700 30 Ostrava, IČ: 60777206, www.atract.cz

4 Sociální podnikání neziskových organizací  Podnikání neziskových organizací a rozvoj sociálních firem představuje jedno z řešení problémů jak v oblasti financování neziskových organizací, tak například v otázce nezaměstnanosti, environmentálních problémů a rovnoměrného rozvoje regionů,  kultivuje běžné podnikatelské prostředí, podporuje sociální soudržnost  zvyšuje pracovní a společenský potenciál osob ze znevýhodněného prostředí

5 Sociální firma jako součást spolku Činnost střediska odpovídá poslání, středisko neusiluje primárně o dosažení zisku, ale je zaměřené pouze na pracovní terapii klientů Činnost střediska je jiná než je poslání organizace, středisko usiluje o dosažení zisku, ale využívá práce klientů nebo osob patřících ke znevýhodněné cílové skupině Činnost střediska odpovídá poslání, středisko usiluje o dosažení zisku, ale nejedná se o vedlejší činnost Činnost střediska je jiná než poslání organizace, podnikatelské aktivity slouží primárně k dosažení zisku za účelem získání dalších zdrojů financování činností vymezených v poslání, firma není zaměřena na zaměstnání znevýhodněné cílové skupiny Otázka k diskuzi: jedná se ve všech případech o sociální firmu?

6 Výhody sociální firmy – obchodní společnosti Nutnost vyšších zřizovacích nákladů vede většinou ke kvalitnímu zpracování podnikatelského plánu a zaměření firmy na efektivitu provozovaných činností Formální a administrativní nároky na založení společnosti předpokládají profesionální přístup zakladatelů Sociální principy včetně použití zisku jsou jednoznačně stanoveny ve společenské smlouvě Firma má zákonem dané orgány a zaměstnanci nejsou členové valné hromady, míra podílení se na řízení firmy je omezená (ale stanovená) společenskou smlouvou

7 Sociální firma zřízená jako družstvo – podle OZ Členové družstva jsou většinou také zaměstnanci, podílejí se na řízení hlasováním na členské schůzi Omezeným přístupem k dotacím je posíleno vědomí nutné efektivity provozovaných aktivit Nevzniká problém použití majetku z dotací pro podnikatelské účely (časté u občanských sdružení) Není nutné účetní oddělení hlavních a vedlejších činností – organizační struktura odpovídá jednotlivým podnikatelským aktivitám Sociální aspekty podnikání jsou vymezeny stanovami

8 Sociální družstvo od 1.1.2014 Zákon 90/2012 Sb, o obchod.korporacích §758-773 Charakteristika činnosti soustavně vyvíjí obecně prospěšné činnosti směřující na podporu sociální soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti s přednostním uspokojováním místních potřeb a využíváním místních zdrojů podle místa sídla a působnosti SD zejména v oblasti vytváření pracovních příležitostí sociálních služeb a zdravotní péče, vzdělávání bydlení a trvale udržitelného rozvoje. Název - označení „sociální družstvo“ Členové: Právnické osoby Fyzické osoby (pracují, jsou cílovou skupinou služeb)

9 Financování sociálního podnikání Výnosy z podnikatelské činnosti Dodavatelské úvěry Běžné komerční financování (úvěr, leasing) Dotační programy na podporu malého a středního podnikání Dotační programy na podporu sociální ekonomiky (MPSV, kraje) PR aktivity, podpora komerčních firem Ostatní finanční nástroje

10 Sociální podnikání-příklady Příklady sociálních firem v regionu: Sociální firma Ergones – středisko organizace TyfloCentrum, o.s. Sociální firmy Trend Vozíčkářů Olomouc Sociální podnik stavební firmy Gábor Aver Drom s.r.o. Sociální podnik VS Rychleby s.r.o. (čaje, mošty) Sociální podnik Darmoděj s.r.o. (dřevovýroba) Sociální kavárna Moje kafe o.p.s. Sociální firma AD Klásek s.r.o., Kobylná nad Vidnavou Sociální firma Přirozenou cestou s.r.o. další

11 Sociální podnikání v zahraničí  Anglie Příklad dobré praxe 1 - mikropůjčky:  https://www.youtube.com/watch?v=jk5LI_WcosQ&featu re=related https://www.youtube.com/watch?v=jk5LI_WcosQ&featu re=related  Příklad 2 – mikrofirmy v Africe:  https://www.youtube.com/watch?v=pVxyULvYnE8&feat ure=related https://www.youtube.com/watch?v=pVxyULvYnE8&feat ure=related  Příklad 3 – sociální firma Danone v Bangladeši:  https://www.youtube.com/watch?v=AV4WQV32ijs https://www.youtube.com/watch?v=AV4WQV32ijs  Příklad 4 – sociální podnikání


Stáhnout ppt "4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová „Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti“,"

Podobné prezentace


Reklamy Google