Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Náš Pan Asistent Sbaštil Biftek Náš Pes Asi Sbaštil Bizona.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Náš Pan Asistent Sbaštil Biftek Náš Pes Asi Sbaštil Bizona."— Transkript prezentace:

1

2 Náš Pan Asistent Sbaštil Biftek Náš Pes Asi Sbaštil Bizona

3  Atomy těchto prvků mají 5 valenčních elektronů ns 2 np 3  Dusík, fosfor………. Nekovy  Kovový charakter vzrůstá od arsenu k bismutu

4 N – N – bezbarvý plyn bez chuti a zápachu N  N N  N (malá reaktivita) 78% v atmosféře Biogenní prvek

5 Koloběh dusíku

6

7  Destilací kapalného vzduchu  Uchovává se v tlakových lahvích se zeleným pruhem

8  Rozkladem nasyceného roztoku NH 4 NO 2 podle reakce: NH 4 NO 2 → N 2 + 2 H 2 O

9  především k výrobě amoniaku (NH 3 ), kyseliny dusičné (HNO 3 ) a různých průmyslových hnojiv, například chilský ledek (NaNO 3 - dusičnan sodný), dusičnan amonný (NH 4 NO 3 ), atd.  Díky své malé reaktivitě se využívá také k vytváření inertní atmosféry (použití např. při skladování velmi reaktivních alkalických kovů).

10

11 NH 3 N 2 + 3 H 2  2 NH 3 Bezbarvý plyn štiplavého zápachu Tvar trojboké pyramidy Dusík ox.číslo –III, vodík +I

12 NH 3 N 2 + 3 H 2  2 NH 3 Ve vodě se rozpouští na NH 3 + H 2 O  NH 4 + + OH – Vyrábí se přímou syntézou z prvků (20 MPa, 400 °C): N 2 + 3 H 2  2 NH 3 Protolytickou reakcí vznik amonné soli (např.salmiaku): NH 3 + HCl  NH 4 Cl

13

14

15 N2ON2ON2ON2O oxid dusný „rajský plyn“ N 2 O příprava: NH 4 NO 3  N 2 O + 2 H 2 O

16 N 2 O N 2 O N  N  O lineární tvar rezonanční struktury

17 NONONONO bezbarvý plyn oxid dusnatý na vzduchu oxiduje na oxid dusičitý důležitá látka při výrobě HNO 3

18 NONONONO průmyslově se vyrábí oxidací amoniaku NO 4 NH 3 + 5 O 2  4 NO + 6 H 2 O příprava přímou oxidací dusíku kyslíkem je velmi obtížná, neboť zvratná reakce N 2 + O 2 ↔ 2 NO

19 N2O3N2O3N2O3N2O3

20 NO 2 N 2 O 4 Oxid dusičitý Dimerní forma N 2 O 4 N 2 O 4 ↔ 2 NO 2

21 NO2NO2NO2NO2

22 N 2 O 4

23 NO 2 N 2 O 4 NO 2 Pb + 4 HNO 3  Pb(NO 3 ) 2 + 2 NO 2 + 2 H 2 O hnědočervený plyn zdraví škodlivý vzniká i při spalování pohonných hmot podílí se na vzniku kyselých dešťů příprava: rozpouštění kovů v koncentrované HNO 3

24 VzorecNázevPoznámky H2N2O2H2N2O2H2N2O2H2N2O2 kyselina didusná Slabá kyselina HON=NOH {HNO} nitroxyl Reaktivní intermediát, soli jsou známy H2N2O3H2N2O3H2N2O3H2N2O3 kyselina dihydrogen- didusnatá Známá v roztoku a jako soli H4N2O4H4N2O4H4N2O4H4N2O4 kyselina nitroxylová Explozívní

25 VzorecNázevPoznámky H2N2O2H2N2O2H2N2O2H2N2O2 kyselina didusná Slabá kyselina HON=NOH {HNO} nitroxyl Reaktivní intermediát, soli jsou známy H2N2O3H2N2O3H2N2O3H2N2O3 kyselina dihydrogen- didusnatá Známá v roztoku a jako soli H4N2O4H4N2O4H4N2O4H4N2O4 kyselina nitroxylová Explozívní

26 VzorecNázevPoznámky HNO 2 kyselina dusitá Nestálá, slabá kyselina, známé jsou stálé soli – dusitany HOONO kyselina peroxodusitá Nestálá, izomerní s kyselinou dusičnou; některé soli jsou stabilnější HNO 3 kyselina dusičná Stálá, silná kyselina HONO 2, známo mnoho solí – dusičnanů HNO 4 kyselina peroxodusičná Nestálé, explozívní krystaly HOONO 2 ; známá není žádná pevná sůl

27 VzorecNázevPoznámky HNO 2 kyselina dusitá Nestálá, slabá kyselina, známé jsou stálé soli – dusitany HOONO kyselina peroxodusitá Nestálá, izomerní s kyselinou dusičnou; některé soli jsou stabilnější HNO 3 kyselina dusičná Stálá, silná kyselina HONO 2, známo mnoho solí – dusičnanů HNO 4 kyselina peroxodusičná Nestálé, explozívní krystaly HOONO 2 ; známá není žádná pevná sůl

28 HNO 3 silná jednosytná kyselina a velmi silné oxidační činidlo po kyselině sírové je druhou nejvýznamnější anorganickou kyselinou koncentrovaná kyselina dusičná je přibližně 68%

29 HNO 3 uchovává se v tmavých lahvích, protože působením světla se pomalu rozkládá: 4HNO 3 → 4NO 2 + O 2 + 2H 2 O

30 HNO 3 Řadí se mezi velmi silná oxidační činidla, proto většinou při reakcích s kovy neodštěpuje vodík Cu + 4HNO 3 (konc.)→ Cu(NO 3 ) 2 + 2NO 2 + 2H 2 O 3Cu + 8HNO 3 (zřed.) → 3Cu(NO 3 ) 2 + 2NO + 4H 2 O

31 HNO 3 Oxiduje všechny kovy s výjimkou Au, Pt, Ta. Rozpouštějí se v Lučavce královské (1 HNO 3 (konc.): 3 HCl (konc.))

32 HNO 3 Některé kovy, např. chróm, hliník, železo apod. se rozpouštějí ve zředěné HNO 3, zatímco koncentrovaná kyselina při reakci s takovýmto kovem vytvoří na povrchu kovu ochranou vrstvu oxidu, tj. ochranné vrstvy, která zabraňuje dalšímu průběhu reakce. Tento jev se označuje jako pasivace kovu.

33 HNO 3

34 Průmyslově se kyselina dusičná vyrábí oxidací amoniaku za katalýzy kovovou platinou za zvýšené teploty a tlaku: 4 NH 3 + 5 O 2 → 4 NO + 6 H 2 O 2 NO + O 2 → 2 NO 2 3 NO 2 + H 2 O → 2 HNO 3 + NO

35  Používá se např. k výrobě výbušnin, dusíkatých hnojiv, barviv a laků, léků a různých organických sloučenin

36  Existuje v různých alotropických modifikacích, jež se liší reaktivitou. Nejběžnější jsou:  Bílý fosfor  Červený fosfor  Černý fosfor

37  Bílý fosfor Z molekul P4 Nejreaktivnější, na vzduchu nestálý Samozápalný, prudce jedovatý Žlutobílá voskovitá hmota nerozpustná ve vodě (přechovává se pod vodou)

38  Červený fosfor Amorfní s polymerní strukturou Poměrně stálý, nejedovatý Červenofialový prášek Vzniká zahřátím bílého fosforu na 250 ºC v uzavřené nádobě pod tlakem v inertním prostředí K výrobě zápalek

39  Černý fosfor velmi stálý Má kovový lesk, je tepelně i elektricky dobře vodivý nejedovatý

40  P 4 O 10 - dimer-oxid fosforečný  Připravuje se spalováním bílého fosforu za dostatečného přístupu vzduchu  Pevná bílá látka

41  Silně hygroskopický (používá se k vysoušení látek)  S vodou reaguje za vzniku trihydrogenfosforečné kyseliny: P 4 O 10 + 6 H 2 O → 4 H 3 PO 4

42  středně silná trojsytná kyselina

43  Tvarem je pravidelný čtyřstěn neboli tetraedr  Stálá, nemá oxidační účinky. Většinu kovů nerozpouští  Tvoří tři řady solí: fosforečnany, hydrogenfosforečnany, dihydrogenfosforečnany

44  V organismech jsou fosforečnanové ionty vázané na organické molekuly (např. v RNA, DNA, ATP)  Biologicky nesmírně významná reakce je odštěpování fosforečnanového aniontu z ATP. Uvolňuje se při ní velké množství energie

45  ATP  skládá se z adenosinu a tří fosfátů  takzvaná makroergická sloučenina

46

47  Příprava: rozkladem přírodních fosforečnanů  Hlavní složka: ve vodě nerozpustný fosforečnan vápenatý se působením silné kyselina (např. sírové) převádí na rozpustný dihydrogenfosforečnan vápenatý = SUPERFOSFÁT Ca 3 (PO 4 ) 2 + 2H 2 SO 4 → Ca(H 2 PO 4 ) 2 + 2CaSO 4

48  Arsen  Toxický  Ve čtyřech barevných allotropních modifikacích: žlutý, šedý, hnědý a černý arsen  Využití: - Dříve jed (např. na hlodavce oxid arsenitý As 2 O 3 ) - Elektronika (arsenid gallia, GaAs) - Sulfid arsenitý As 2 S 3 je mimořádně dobře kryjící barevný pigment, známý jako královská žluť  Antimon  Ve 3 modifikacích: kovový, žlutý, černý  Využití: - jako složky různých slitin  Bismut  kovový prvek bílé barvy se slabým růžovým leskem  Využití: - v různých slitinách - složka pájek pro instalatérské práce

49

50 antimonit

51


Stáhnout ppt "Náš Pan Asistent Sbaštil Biftek Náš Pes Asi Sbaštil Bizona."

Podobné prezentace


Reklamy Google