Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Atomy Mgr. Milan Hampl EU OPVK ICT2-1/F09 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Určeno pouze pro výuku Žádná část ani celek nesmí být použit pro komerční.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Atomy Mgr. Milan Hampl EU OPVK ICT2-1/F09 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Určeno pouze pro výuku Žádná část ani celek nesmí být použit pro komerční."— Transkript prezentace:

1 Atomy Mgr. Milan Hampl EU OPVK ICT2-1/F09 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Určeno pouze pro výuku Žádná část ani celek nesmí být použit pro komerční účely

2 Identifikátor materiálu: EU OPVK ICT2-1/F09 ŠkolaZákladní škola Olomouc, Heyrovského 33 Číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.1217 Název projektuMáme šanci číst, zkoumat a tvořit AnotaceŽáci si upevní a prohloubí znalosti při samostatné práci AutorMgr. Milan Hampl NázevAtomy Očekávaný výstupProcvičení a prohloubení znalostí s využitím digitální technologie Vzdělávací oblast - oborČlověk a příroda - fyzika Klíčová slovaAtomy, modely atomu Druh učebního materiáluPrezentace MetodikaMetodika Druhy interaktivityVýklad, motivace, procvičení a ověření znalostí Cílová skupinaŽáci Stupeň a typ vzděláváníZákladní škola II. stupeň Typická věková skupina9. ročník ZŠ Datum / období vzniku VMleden 2012

3 Metodika – informace pro učitele Tento digitální učební materiál je využitelný několika způsoby. Lze ho použit v klasické výuce pro výklad učiva doplněný obrazovou informací s mnoha dalšími rozšiřujícími informacemi pro žáky. Nutný je minimálně datový projektor a připojení do internetu. Na jednotlivých snímcích je minimum textu (základem je výklad učitele) obrazový materiál obohacuje výuku. Prakticky u každého takového materiálu je odkaz na URL adresu, kde jsou informace se vztahem k danému tématu. Tyto informace doplňují výuku, mají informativní a motivující charakter. Výhodou je, že jsou již předem vybrány a posouzeny co do vhodnosti, přiměřenosti, technické dostupnosti. Jsou vybrány stránky kde, pokud možno, je minimum reklam. Záměrně je minimálně využívána „Wikipedie“, kterou žáci využívají nejčastěji. Záměrem je přinést informace, které se někdy obtížněji vyhledávají. Internet je dynamické médium, je proto noto čas od času prověřit funkčnost odkazů. Další možností je použít tento materiál pro samostatnou práci žáků, kde mohou samostatně procházet jednotlivé snímky a seznamovat se s informacemi, které mají mnohdy charakter zajímavostí doplňující základní výuku. Hloubka informací přesahuje dalece základní učivo a má žáky spíše motivovat k samostatnému poznání. Aktivačním prvkem jsou otázky umístěné na konci prezentace, kde je i zpětná vazba. Otázky rozhodně nemají sloužit k testování a hodnocení, ale k aktivaci žáků a přimět je k vyhledávání informací. Třetí možností je poskytnout žákům tento materiál pro samostatnou práci doma, například jako podklad pro přípravu referátu, vlastní prezentace a podobně. K nejcennějším částem patří zdánlivě nevýrazná poslední stránka prezentace, kde je přehled URL adres které se vztahují k danému tématu. Část je použita přímo v prezentaci, jako odkaz z obrazového materiálu. Výběr adres byl časově náročný, bylo odfiltrováno množství balastu, který se na internetu při vyhledávání mnohdy nabízí. Tento materiál muže sloužit zájemcům pro samostatnou práci a rychlejší orientaci. Ovládání prezentace je standardní a intuitivní, pokud jsou někde animace je na ně upozorněno pokynem k jejich přehrání. Při ověřování neměli žáci žádné problémy s ovládáním prezentace.

4 Ovládání Doplnění učiva, zajímavosti - externí odkaz (nutné aktivní připojení) Opakování učiva – odpověď vybrat klepnutím myši! Správná odpověď se zbarví zeleně, špatná červeně. V tomto typu prezentace je velké množství odkazů na externí internetové stránky., je tedy nutno občas odkazy aktualizovat. Proto se stejné prezentace mohou vyskytovat v různých verzích. Je maximální snaha používat v prezentaci odkazy na stránky, které nejsou zamořeny protivnou reklamou, ale tato snaha není vždy úspěšná. Verze 1.4

5 Atom se skládá z jádra a obalu. Jádro má kladný náboj Obal má záporný náboj V jádru jsou protony p + a neutrony n 0 Protony mají kladný náboj, neutrony nemají elektrický náboj V obalu jsou elektrony e - Elektrony mají záporný náboj Skoro celá hmotnost atomu je soustředěna v jádru Hmotnost protonu m P a hmotnost neutronu m n je přibližně stejná Hmotnost elektronu m e je jen hmotnosti protonu, nebo neutronu Zajímavosti: Obal Jádro

6 Modely atomu Thomsonův pudinkový model Rutherfordův model Bohrův model Sommerfeldův (planetární) model Nobelovy ceny za fyziku Ernest RutherfordNiels Bohr J.J. ThomsonArnold Sommerfeld

7 Thomsonův model atomu (1898) + Atom je kladně nabitá koule uvnitř které jsou (jako hrozinky v pudinku) volně uloženy elektrony. Tomuto modelu se proto také říká pudinkový model. J.J.Thomson objevil v roce 1897 elektron

8 Rutherfordův model (1911) Atom je tvořen malým, kladně nabytým jádrem, které obsahuje většinu hmotnosti celého atomu. Okolo atomu obíhají elektrony.

9 Bohrův model (1913) S požitím Einsteinovy teorie relativity a kvantové teorie vytvořil N.Bohr model atomu vodíku. V tomto modelu mohou elektrony obíhat kolem jádra jen po určitých, přesně určených, kruhových drahách. Při oběhu po této dráze elektron nevyzařuje energii a může tak obíhat trvale. Elektron energii vyzáří jen při přechodu z jedné dráhy na jinou. Atom vodíku

10 Sommerfeldův model Sommerfeldův model atomu, také někdy označovaný jako planetární model. Elektrony se pohybují i po eliptických drahách, stejně jako planety. Model používá k popisu čtyři kvantová čísla. V jednom atomu nemohou existovat dva elektrony, které mají stejné všechny čtyři kvantová čísla. Jen ilustrační nákres

11 2) Které částice se vyskytují v jádru atomu ? Které částice se vyskytují v jádru atomu ? 1) Který prvek byl použit k výkladu Bohrova modelu atomu ? a) Neutrony b) Protony c) Elektronky a) Uhlík b) Hélium c) Vodík Opakování učiva Vyber pomocí myši správnou odpověď - správná nemusí být vždy pouze jedna odpověď

12 4) Jaké elektrické náboje mají základní částice atomu ? 3) Kdo se pokusil navrhnout první model atomu? a) Proton má kladný náboj b) Neutron nemá elektrický náboj c) Elektron má kladný náboj a) Bohr b) Thomson c) Rutherford

13 6) Počet protonů a elektronů je v atomu vždy 5) Rutherfordův pokus ? a) stejný b) počet protonů je větší než elektronů c) počet elektronu je větší než protonů a) Byly látky ozařovány Roentgenovým zářením b) Byl atom vodíku vystaven působení heliových jader (částice alfa) c) Byla tenká kovová folie vystavena působení heliový jader (částic alfa)

14 Použité zdroje: http://3pol.cz/ http://www.cez.cz/edee/content/microsites/nuklearni/k12.htm#model http://www.aldebaran.cz/famous/Nobel_list1.html http://www.converter.cz/fyzici/bohr.htm http://artemis.osu.cz/mmfyz/am/am_1_3.htm http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/fyzika/laborky/candra/rejstrik/thomson_model.htm http://dictionary.sensagent.com/thomson%C5%AFv+model+atomu/cs-cs/ http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=38328 Thomson – Kelvin http://www.cez.cz/edee/content/microsites/nuklearni/k12.htm http://fyzmatik.pise.cz/atomova-a-jaderna/032011/ http://businessworld.cz/veda-a-historie/cavendishova-laborator-objev-elektronu-i-struktury-dna-3951 http://www.aldebaran.cz/famous/Nobel_list1.html http://www.walter-fendt.de/ph14cz/bohrh_cz.htm http://www.converter.cz/fyzici/bohr.htm http://artemis.osu.cz/mmfyz/tst/am/all.htm http://mineralogie.sci.muni.cz/kap_3_2_atom/kap_3_2_atom.htm http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/706-svet-molekul-a-atomu


Stáhnout ppt "Atomy Mgr. Milan Hampl EU OPVK ICT2-1/F09 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Určeno pouze pro výuku Žádná část ani celek nesmí být použit pro komerční."

Podobné prezentace


Reklamy Google