Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Milan Hampl EU OPVK ICT2-1/F09

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Milan Hampl EU OPVK ICT2-1/F09"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Milan Hampl EU OPVK ICT2-1/F09
Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Atomy Mgr. Milan Hampl EU OPVK ICT2-1/F09 Určeno pouze pro výuku Žádná část ani celek nesmí být použit pro komerční účely

2 Identifikátor materiálu: EU OPVK ICT2-1/F09
Škola Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Máme šanci číst, zkoumat a tvořit Anotace Žáci si upevní a prohloubí znalosti při samostatné práci Autor Mgr. Milan Hampl Název Atomy Očekávaný výstup Procvičení a prohloubení znalostí s využitím digitální technologie Vzdělávací oblast - obor Člověk a příroda - fyzika Klíčová slova Atomy, modely atomu Druh učebního materiálu Prezentace Metodika Druhy interaktivity Výklad, motivace, procvičení a ověření znalostí Cílová skupina Žáci Stupeň a typ vzdělávání Základní škola II. stupeň Typická věková skupina 9. ročník ZŠ Datum / období vzniku VM leden 2012

3 Metodika – informace pro učitele
Tento digitální učební materiál je využitelný několika způsoby. Lze ho použit v klasické výuce pro výklad učiva doplněný obrazovou informací s mnoha dalšími rozšiřujícími informacemi pro žáky. Nutný je minimálně datový projektor a připojení do internetu. Na jednotlivých snímcích je minimum textu (základem je výklad učitele) obrazový materiál obohacuje výuku. Prakticky u každého takového materiálu je odkaz na URL adresu, kde jsou informace se vztahem k danému tématu. Tyto informace doplňují výuku, mají informativní a motivující charakter. Výhodou je, že jsou již předem vybrány a posouzeny co do vhodnosti, přiměřenosti, technické dostupnosti. Jsou vybrány stránky kde, pokud možno, je minimum reklam. Záměrně je minimálně využívána „Wikipedie“, kterou žáci využívají nejčastěji. Záměrem je přinést informace, které se někdy obtížněji vyhledávají. Internet je dynamické médium, je proto noto čas od času prověřit funkčnost odkazů. Další možností je použít tento materiál pro samostatnou práci žáků, kde mohou samostatně procházet jednotlivé snímky a seznamovat se s informacemi, které mají mnohdy charakter zajímavostí doplňující základní výuku. Hloubka informací přesahuje dalece základní učivo a má žáky spíše motivovat k samostatnému poznání. Aktivačním prvkem jsou otázky umístěné na konci prezentace, kde je i zpětná vazba. Otázky rozhodně nemají sloužit k testování a hodnocení, ale k aktivaci žáků a přimět je k vyhledávání informací. Třetí možností je poskytnout žákům tento materiál pro samostatnou práci doma, například jako podklad pro přípravu referátu, vlastní prezentace a podobně. K nejcennějším částem patří zdánlivě nevýrazná poslední stránka prezentace, kde je přehled URL adres které se vztahují k danému tématu. Část je použita přímo v prezentaci, jako odkaz z obrazového materiálu. Výběr adres byl časově náročný, bylo odfiltrováno množství balastu, který se na internetu při vyhledávání mnohdy nabízí. Tento materiál muže sloužit zájemcům pro samostatnou práci a rychlejší orientaci. Ovládání prezentace je standardní a intuitivní, pokud jsou někde animace je na ně upozorněno pokynem k jejich přehrání. Při ověřování neměli žáci žádné problémy s ovládáním prezentace.

4 Ovládání Doplnění učiva, zajímavosti - externí odkaz (nutné aktivní připojení) Opakování učiva – odpověď vybrat klepnutím myši! Správná odpověď se zbarví zeleně, špatná červeně. Verze 1.4 V tomto typu prezentace je velké množství odkazů na externí internetové stránky., je tedy nutno občas odkazy aktualizovat. Proto se stejné prezentace mohou vyskytovat v různých verzích. Je maximální snaha používat v prezentaci odkazy na stránky, které nejsou zamořeny protivnou reklamou, ale tato snaha není vždy úspěšná.

5 Atom se skládá z jádra a obalu.
Jádro má kladný náboj Obal má záporný náboj V jádru jsou protony p+ a neutrony n0 Protony mají kladný náboj, neutrony nemají elektrický náboj V obalu jsou elektrony e- Elektrony mají záporný náboj Skoro celá hmotnost atomu je soustředěna v jádru Hmotnost protonu mP a hmotnost neutronu mn je přibližně stejná Hmotnost elektronu me je jen hmotnosti protonu, nebo neutronu Obal Obal Jádro Zajímavosti:

6 Modely atomu Thomsonův pudinkový model Rutherfordův model Bohrův model
Sommerfeldův (planetární) model J.J. Thomson Ernest Rutherford Niels Bohr Arnold Sommerfeld Nobelovy ceny za fyziku

7 + Thomsonův model atomu (1898)
Atom je kladně nabitá koule uvnitř které jsou (jako hrozinky v pudinku) volně uloženy elektrony. Tomuto modelu se proto také říká pudinkový model. J.J.Thomson objevil v roce 1897 elektron

8 Rutherfordův model (1911) Atom je tvořen malým, kladně nabytým jádrem, které obsahuje většinu hmotnosti celého atomu. Okolo atomu obíhají elektrony.

9 Bohrův model (1913) Atom vodíku
S požitím Einsteinovy teorie relativity a kvantové teorie vytvořil N.Bohr model atomu vodíku. V tomto modelu mohou elektrony obíhat kolem jádra jen po určitých, přesně určených, kruhových drahách. Při oběhu po této dráze elektron nevyzařuje energii a může tak obíhat trvale. Elektron energii vyzáří jen při přechodu z jedné dráhy na jinou.

10 Sommerfeldův model Jen ilustrační nákres
Sommerfeldův model atomu, také někdy označovaný jako planetární model. Elektrony se pohybují i po eliptických drahách, stejně jako planety. Model používá k popisu čtyři kvantová čísla. V jednom atomu nemohou existovat dva elektrony, které mají stejné všechny čtyři kvantová čísla.

11 Opakování učiva Vyber pomocí myši správnou odpověď - správná nemusí být vždy pouze jedna odpověď 1) Který prvek byl použit k výkladu Bohrova modelu atomu ? a) Uhlík b) Hélium c) Vodík 2) Které částice se vyskytují v jádru atomu ? a) Neutrony b) Protony c) Elektronky

12 3) Kdo se pokusil navrhnout první model atomu?
a) Bohr b) Thomson c) Rutherford 4) Jaké elektrické náboje mají základní částice atomu ? a) Proton má kladný náboj b) Neutron nemá elektrický náboj c) Elektron má kladný náboj

13 5) Rutherfordův pokus ? a) Byly látky ozařovány Roentgenovým zářením b) Byl atom vodíku vystaven působení heliových jader (částice alfa) c) Byla tenká kovová folie vystavena působení heliový jader (částic alfa) 6) Počet protonů a elektronů je v atomu vždy a) stejný b) počet protonů je větší než elektronů c) počet elektronu je větší než protonů

14 Použité zdroje: http://3pol.cz/
Thomson – Kelvin


Stáhnout ppt "Mgr. Milan Hampl EU OPVK ICT2-1/F09"

Podobné prezentace


Reklamy Google