Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Milan Hampl EU OPVK ICT2-1/F13

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Milan Hampl EU OPVK ICT2-1/F13"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Milan Hampl EU OPVK ICT2-1/F13
Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Střídavý proud Mgr. Milan Hampl EU OPVK ICT2-1/F13 Určeno pouze pro výuku Žádná část ani celek nesmí být použit pro komerční účely

2 Identifikátor materiálu: EU OPVK ICT2-1/F13
Škola Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Máme šanci číst, zkoumat a tvořit Anotace Žáci si upevní a prohloubí znalosti při samostatné práci Autor Mgr. Milan Hampl Název Střídavý proud Očekávaný výstup Procvičení a prohloubení znalostí s využitím digitální technologie Vzdělávací oblast - obor Člověk a příroda - fyzika Klíčová slova Střídavý proudu Druh učebního materiálu Prezentace Metodika Druhy interaktivity Výklad, motivace, procvičení a ověření znalostí Cílová skupina Žáci Stupeň a typ vzdělávání Základní škola II. stupeň Typická věková skupina 9. ročník ZŠ Datum / období vzniku VM Duben 2012

3 Metodika – informace pro učitele
Tento digitální učební materiál je využitelný několika způsoby. Lze ho použit v klasické výuce pro výklad učiva doplněný obrazovou informací s mnoha dalšími rozšiřujícími informacemi pro žáky. Nutný je minimálně datový projektor a připojení do internetu. Na jednotlivých snímcích je minimum textu (základem je výklad učitele) obrazový materiál obohacuje výuku. Prakticky u každého takového materiálu je odkaz na URL adresu, kde jsou informace se vztahem k danému tématu. Tyto informace doplňují výuku, mají informativní a motivující charakter. Výhodou je, že jsou již předem vybrány a posouzeny co do vhodnosti, přiměřenosti, technické dostupnosti. Jsou vybrány stránky kde, pokud možno, je minimum reklam. Záměrně je minimálně využívána „Wikipedie“, kterou žáci využívají nejčastěji. Záměrem je přinést informace, které se někdy obtížněji vyhledávají. Internet je dynamické médium, je proto noto čas od času prověřit funkčnost odkazů. Další možností je použít tento materiál pro samostatnou práci žáků, kde mohou samostatně procházet jednotlivé snímky a seznamovat se s informacemi, které mají mnohdy charakter zajímavostí doplňující základní výuku. Hloubka informací přesahuje dalece základní učivo a má žáky spíše motivovat k samostatnému poznání. Aktivačním prvkem jsou otázky umístěné na konci prezentace, kde je i zpětná vazba. Otázky rozhodně nemají sloužit k testování a hodnocení, ale k aktivaci žáků a přimět je k vyhledávání informací. Třetí možností je poskytnout žákům tento materiál pro samostatnou práci doma, například jako podklad pro přípravu referátu, vlastní prezentace a podobně. K nejcennějším částem patří zdánlivě nevýrazná poslední stránka prezentace, kde je přehled URL adres které se vztahují k danému tématu. Část je použita přímo v prezentaci, jako odkaz z obrazového materiálu. Výběr adres byl časově náročný, bylo odfiltrováno množství balastu, který se na internetu při vyhledávání mnohdy nabízí. Tento materiál muže sloužit zájemcům pro samostatnou práci a rychlejší orientaci. Ovládání prezentace je standardní a intuitivní, pokud jsou někde animace je na ně upozorněno pokynem k jejich přehrání. Při ověřování neměli žáci žádné problémy s ovládáním prezentace.

4 Ovládání Doplnění učiva, zajímavosti - externí odkaz (nutné aktivní připojení) Opakování učiva – odpověď vybrat klepnutím myši! Správná odpověď se zbarví zeleně, špatná červeně. Verze 1.2 V tomto typu prezentace je velké množství odkazů na externí internetové stránky., je tedy nutno občas odkazy aktualizovat. Proto se stejné prezentace mohou vyskytovat v různých verzích. Je maximální snaha používat v prezentaci odkazy na stránky, které nejsou zamořeny protivnou reklamou, ale tato snaha není vždy úspěšná.

5 Střídavý proud v obvodu opakovaně mění svou velikost i směr.
Zbojem střídavého proudu je generátor elektrického napětí zvaný alternátor, který přeměňuje mechanickou energii v elektrickou na principu elektromagnetické indukce. I Im – amplituda (maximální výchylka) +Im T – perioda [s] -Im t f – frekvence [Hz] Hertz T [Hz] [s] Průběh harmonického střídavého proudu i napětí se graficky znázorňuje sinusoidou.

6 i Střídavý proud I Stejnosměrný proud t t i I t t I i t t

7 Elektromagnetická indukce – pokud dochází ke změně magnetického pole v blízkosti vodiče, indukcí vzniká elektrické napětí a obvodem prochází el. proud. Michael FARADAY Většina elektrického proudu je vyráběna v generátorech pracujících na principu elektromagnetické indukce. Takto vyrobený proud je vždy střídavý. Stejnosměrný proud vzniká pouze v chemický zdrojích el. proudu, nebo ve fotovotaických článcích.

8 Efektivní hodnota střídavého napětí a proudu
Uef = 0,7 Umax. Ief = 0,7 Imax. Okamžitá hodnota střídavého proudu a napětí. U1 I1 N1 U2 I2 N2 Transformace střídavého proudu

9 Střídavý proud Stejnosměrný proud Nikola Tesla

10 Výroba a rozvod elektrické energie
Elektrárna Rozvodná síť Spotřebitel Tepelná Jaderná Rozvodna Generátor Dálková rozvodná síť Spotřebitel Vodní Větrná Fotovoltaická

11 Opakování učiva 1) Jak vzniká střídavý proud?
Vyber pomocí myši správnou odpověď - správná nemusí být vždy pouze jedna odpověď 1) Jak vzniká střídavý proud? a) Otáčením cívky z drátu b) Změnou magnetického pole v okolí vodiče c) Pohybem vodiče v magnetickém poli 2) Jak se jmenuje fyzikální jev, který umožňuje vznik střídavého proudu? a) Elektromagnetická indukce b) Magnetická indukce c) Elektrostatická indukce

12 3) Jaké napětí a frekvence střídavého proudu je v naší rozvodné síti?
a) 220 V / 50Hz b) 230 V / 50Hz c) 230 V / 60Hz 4) Jak je možno zkrátit periodu střídavého proudu ? a) Zmenšit frekvenci střídavého proudu b) Zvětšit amplitudu střídavého proudu c) Zvětšit frekvenci střídavého proudu

13 5) Jaká je amplituda střídavého napětí, když je efektivní napětí 230V ?
b) 330V c) 300V 6) Transformátor slouží ke a) změně velikosti střídavého proudu a napětí při zachování frekvence b) změně velikosti stejnosměrného proudu a napětí c) změně velikosti střídavého proudu, napětí a frekvence

14 Použité zdroje


Stáhnout ppt "Mgr. Milan Hampl EU OPVK ICT2-1/F13"

Podobné prezentace


Reklamy Google