Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F01

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F01"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F01
Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Zvuk - Akustika Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F01 Určeno pouze pro výuku Žádná část ani celek nesmí být použit pro komerční účely

2 Identifikátor materiálu: EU OPVK ICT2-2/F01
Škola Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Máme šanci číst, zkoumat a tvořit Anotace Žáci si upevní a prohloubí znalosti při samostatné práci Autor Mgr. Miluše Hamplová Název Zvuk Očekávaný výstup Procvičení a prohloubení znalostí s využitím digitální technologie Vzdělávací oblast - obor Člověk a příroda - fyzika Klíčová slova Zvuk, akustika Druh učebního materiálu Prezentace Metodika Druhy interaktivity Motivace, procvičení a ověření znalostí Cílová skupina Žáci Stupeň a typ vzdělávání Základní škola II. stupeň Typická věková skupina 9. ročník ZŠ Datum / období vzniku VM květen 2011

3 Metodika – informace pro učitele
Tento digitální učební materiál je využitelný několika způsoby. Lze ho použit v klasické výuce pro výklad učiva doplněný obrazovou informací s mnoha dalšími rozšiřujícími informacemi pro žáky. Nutný je minimálně datový projektor a připojení do internetu. Na jednotlivých snímcích je minimum textu (základem je výklad učitele) obrazový materiál obohacuje výuku. Prakticky u každého takového materiálu je odkaz na URL adresu, kde jsou informace se vztahem k danému tématu. Tyto informace doplňují výuku, mají informativní a motivující charakter. Výhodou je, že jsou již předem vybrány a posouzeny co do vhodnosti, přiměřenosti, technické dostupnosti. Jsou vybrány stránky kde, pokud možno, je minimum reklam. Záměrně je minimálně využívána „Wikipedie“, kterou žáci využívají nejčastěji. Záměrem je přinést informace, které se někdy obtížněji vyhledávají. Internet je dynamické médium, je proto noto čas od času prověřit funkčnost odkazů. Další možností je použít tento materiál pro samostatnou práci žáků, kde mohou samostatně procházet jednotlivé snímky a seznamovat se s informacemi, které mají mnohdy charakter zajímavostí doplňující základní výuku. Hloubka informací přesahuje dalece základní učivo a má žáky spíše motivovat k samostatnému poznání. Aktivačním prvkem jsou otázky umístěné na konci prezentace, kde je i zpětná vazba. Otázky rozhodně nemají sloužit k testování a hodnocení, ale k aktivaci žáků a přimět je k vyhledávání informací. Třetí možností je poskytnout žákům tento materiál pro samostatnou práci doma, například jako podklad pro přípravu referátu, vlastní prezentace a podobně. K nejcennějším částem patří zdánlivě nevýrazná poslední stránka prezentace, kde je přehled URL adres které se vztahují k danému tématu. Část je použita přímo v prezentaci, jako odkaz z obrazového materiálu. Výběr adres byl časově náročný, bylo odfiltrováno množství balastu, který se na internetu při vyhledávání mnohdy nabízí. Tento materiál muže sloužit zájemcům pro samostatnou práci a rychlejší orientaci. Ovládání prezentace je standardní a intuitivní, pokud jsou někde animace je na ně upozorněno pokynem k jejich přehrání. Při ověřování neměli žáci žádné problémy s ovládáním prezentace.

4 Ovládání Doplnění učiva, zajímavosti - externí odkaz
Opakování učiva – odpověď vybrat klepnutím myši! Správná odpověď se zbarví zeleně, špatná červeně. Verze 1.4 V tomto typu prezentace je velké množství odkazů na externí internetové stránky., je tedy nutno občas odkazy aktualizovat. Proto se stejné prezentace mohou vyskytovat v různých verzích. Je maximální snaha používat v prezentaci odkazy na stránky, které nejsou zamořeny protivnou reklamou, ale tato snaha není vždy úspěšná.

5 A K U S T I K A Kmitavý pohyb Vlnění Zvuk Ultrazvuk Opakování učiva

6 Kmitavý pohyb - kyvadlo
Kmitavý pohyb je pohyb při kterém výchylka opakovaně mění svou velikost, pokud se výchylka pravidelně opakuje jedná se o periodický kmitavý pohyb – například kyvadlo Rovnovážná poloha je taková poloha, kdy má těleso nejmenší potenciální energii. Kmity tlumené Kmity netlumené

7 Perioda je doba, za kterou se děj opakuje znova od počátku
- Perioda [s] - Frekvence [Hz] - Okamžitá výchylka [m] - Amplituda [m] (maximální výchylka) Frekvence je počet kmitů (period) za jednotku času

8 Vlnění Vlnění je děj, při kterém se kmitavý pohyb šíří prostředím v = l . f Vlnění postupné podélné (zvuk) příčné (kámen ve vodě) stojaté podélné (píšťala) příčné (struna) v – rychlost šíření vlnění [ ] l – vlnová délka [m] f – frekvence [Hz] Vlnění příčné Vlnění podélné

9 Zvuk Vznik zvuku Zvuk vzniká kmitání pružných těles a šíří se v pružném prostředí. Pro člověka je slyšitelný zvuk s frekvencí 16 Hz až 20 kHz Prostřední Rychlost (m.s-1) Voda 1 440 Beton 1 700 Led 3 200 Dřevo 4 000 Ocel 5 000 Sklo 5 200 Rychlost zvuku ve vzduchu je při teplotě 20°C

10 Druhy zvuku Intenzita zvuku je udávána v decibelech [dB] Tóny
Výška tonu je určena jeho frekvencí, rozeznáváme výšku, barvu a hlasitost tónu Hluky Hlasitost zvuku je určena vnímanou energií zvuku, závisí na intenzitě zvuku, ale také na jeho frekvenci to je fyziologická závislost vnímání zvuku

11 Vnímání zvuku – fyziologická závislost na frekvenci
práh slyšení 0 dB tikot náramkových hodinek u ucha 10 dB šepot 30 dB hlasitý hovor na 1 m 50 dB pouliční hluk při silném provozu 80 dB Motocykl 90 dB sbíječka a velmi silná hudba 100 dB práh bolesti 130 dB

12 Ultrazvuk – zvuk s frekvencí nad 20 kHz
ve zdravotnictví v technice Použití ultrazvuku ve zdravotnictví v technice v přírodě v přírodě ultrazvuková defektoskopie

13 Opakování učiva 1) Vysvětli pojem perioda ?
Vyber pomocí myši správnou odpověď - správná nemusí být vždy pouze jedna odpověď 1) Vysvětli pojem perioda ? a) Perioda je doba trvání kmitavého děje b) Perioda je doba, za kterou se děj opakuje znova od počátku c) Perioda udává počet kmitů za sekundu 2) Jaký je rozdíl mezi tlumeným a netlumeným kmitavým pohybem ? a) Netlumený pohyb je rychlejší b) Tlumený pohyb má stále stejnou amplitudu c) Netlumený pohyb má stále stejnou amplitudu, u tlumeného se zmenšuje

14 3) Vysvětli pojem frekvence ?
a) Frekvence udává počet kmitů za jednotku času b) Frekvence udává počet period za jednotku času c) Frekvence udává dobu kmitu 4) Jak se jmenuje křivka, která znázorňuje časový průběh netlumeného kmitavého pohybu? a) Přímka b) Sinusoida c) Tangenta

15 5) Jaké druhy vlnění znáš ?
a) Postupné a stojaté b) Příčné a podélné c) Tlumené a netlumené 6) V jakém prostředí se může šířit zvuk ? a) Jen v pružném prostředí b) V každém prostředí c) Jen v gravitačním poli

16 7) Jaká je rychlost zvuku ve vzduchu za normálních podmínek ?
b) 1500 c) 5000 8) Vyber správně seřazená prostředí pro šíření zvuku od nejmenší rychlosti šíření po největší. a) beton, sklo, voda, vzduch b) vzduch, voda, beton, sklo c) voda, led, ocel, sklo d) dřevo, ocel, sklo, beton

17 9) Jaký rozsah zvuku je vnímán lidským sluchem ?
a) 16 Hz až 2000 Hz b) 200 Hz až Hz c) 16 Hz až Hz 10) Jaké vlastnosti rozeznáváme u tónu ? a) Intenzitu v dB, frekvenci a barvu b) Hlasitost, frekvenci a barvu c) Barvu, výšku, hlasitost

18 Použité zdroje http://cs.wikipedia.org/wiki/Zvuk
dobrý dobré


Stáhnout ppt "Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F01"

Podobné prezentace


Reklamy Google