Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zvuk - Akustika Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F01 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Určeno pouze pro výuku Žádná část ani celek nesmí být použit.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zvuk - Akustika Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F01 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Určeno pouze pro výuku Žádná část ani celek nesmí být použit."— Transkript prezentace:

1 Zvuk - Akustika Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F01 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Určeno pouze pro výuku Žádná část ani celek nesmí být použit pro komerční účely

2 Identifikátor materiálu: EU OPVK ICT2-2/F01 ŠkolaZákladní škola Olomouc, Heyrovského 33 Číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.1217 Název projektuMáme šanci číst, zkoumat a tvořit AnotaceŽáci si upevní a prohloubí znalosti při samostatné práci AutorMgr. Miluše Hamplová NázevZvuk Očekávaný výstupProcvičení a prohloubení znalostí s využitím digitální technologie Vzdělávací oblast - oborČlověk a příroda - fyzika Klíčová slovaZvuk, akustika Druh učebního materiáluPrezentace MetodikaMetodika Druhy interaktivityMotivace, procvičení a ověření znalostí Cílová skupinaŽáci Stupeň a typ vzděláváníZákladní škola II. stupeň Typická věková skupina9. ročník ZŠ Datum / období vzniku VMkvěten 2011

3 Metodika – informace pro učitele Tento digitální učební materiál je využitelný několika způsoby. Lze ho použit v klasické výuce pro výklad učiva doplněný obrazovou informací s mnoha dalšími rozšiřujícími informacemi pro žáky. Nutný je minimálně datový projektor a připojení do internetu. Na jednotlivých snímcích je minimum textu (základem je výklad učitele) obrazový materiál obohacuje výuku. Prakticky u každého takového materiálu je odkaz na URL adresu, kde jsou informace se vztahem k danému tématu. Tyto informace doplňují výuku, mají informativní a motivující charakter. Výhodou je, že jsou již předem vybrány a posouzeny co do vhodnosti, přiměřenosti, technické dostupnosti. Jsou vybrány stránky kde, pokud možno, je minimum reklam. Záměrně je minimálně využívána „Wikipedie“, kterou žáci využívají nejčastěji. Záměrem je přinést informace, které se někdy obtížněji vyhledávají. Internet je dynamické médium, je proto noto čas od času prověřit funkčnost odkazů. Další možností je použít tento materiál pro samostatnou práci žáků, kde mohou samostatně procházet jednotlivé snímky a seznamovat se s informacemi, které mají mnohdy charakter zajímavostí doplňující základní výuku. Hloubka informací přesahuje dalece základní učivo a má žáky spíše motivovat k samostatnému poznání. Aktivačním prvkem jsou otázky umístěné na konci prezentace, kde je i zpětná vazba. Otázky rozhodně nemají sloužit k testování a hodnocení, ale k aktivaci žáků a přimět je k vyhledávání informací. Třetí možností je poskytnout žákům tento materiál pro samostatnou práci doma, například jako podklad pro přípravu referátu, vlastní prezentace a podobně. K nejcennějším částem patří zdánlivě nevýrazná poslední stránka prezentace, kde je přehled URL adres které se vztahují k danému tématu. Část je použita přímo v prezentaci, jako odkaz z obrazového materiálu. Výběr adres byl časově náročný, bylo odfiltrováno množství balastu, který se na internetu při vyhledávání mnohdy nabízí. Tento materiál muže sloužit zájemcům pro samostatnou práci a rychlejší orientaci. Ovládání prezentace je standardní a intuitivní, pokud jsou někde animace je na ně upozorněno pokynem k jejich přehrání. Při ověřování neměli žáci žádné problémy s ovládáním prezentace.

4 Ovládání Doplnění učiva, zajímavosti - externí odkaz Opakování učiva – odpověď vybrat klepnutím myši! Správná odpověď se zbarví zeleně, špatná červeně. V tomto typu prezentace je velké množství odkazů na externí internetové stránky., je tedy nutno občas odkazy aktualizovat. Proto se stejné prezentace mohou vyskytovat v různých verzích. Je maximální snaha používat v prezentaci odkazy na stránky, které nejsou zamořeny protivnou reklamou, ale tato snaha není vždy úspěšná. Verze 1.4

5 Kmitavý pohyb Vlnění Zvuk Opakování učiva A K U S T I K A Ultrazvuk

6 Kmitavý pohyb - kyvadlo Kmitavý pohyb je pohyb při kterém výchylka opakovaně mění svou velikost, pokud se výchylka pravidelně opakuje jedná se o periodický kmitavý pohyb – například kyvadlo Rovnovážná poloha je taková poloha, kdy má těleso nejmenší potenciální energii. Kmity tlumenéKmity netlumené

7 - Perioda [s] - Frekvence [Hz] - Okamžitá výchylka [m] - Amplituda [m] (maximální výchylka) Perioda je doba, za kterou se děj opakuje znova od počátku Frekvence je počet kmitů (period) za jednotku času

8 Vlnění Vlnění je děj, při kterém se kmitavý pohyb šíří prostředím Vlnění podélné Vlnění příčné Vlnění postupné podélné (zvuk) příčné (kámen ve vodě) stojaté podélné (píšťala) příčné (struna) v = f v – rychlost šíření vlnění [ ]  – vlnová délka [m] f  – frekvence [Hz]

9 Zvuk Vznik zvuku ProstředníRychlost (m.s -1 ) Voda1 440 Beton1 700 Led3 200 Dřevo4 000 Ocel5 000 Sklo5 200 Rychlost zvuku ve vzduchu je 340 při teplotě 20°C Zvuk vzniká kmitání pružných těles a šíří se v pružném prostředí. Pro člověka je slyšitelný zvuk s frekvencí 16 Hz až 20 kHz

10 Druhy zvuku Hluky Tóny Intenzita zvuku je udávána v decibelech [dB] Výška tonu je určena jeho frekvencí, rozeznáváme výšku, barvu a hlasitost tónu Hlasitost zvuku je určena vnímanou energií zvuku, závisí na intenzitě zvuku, ale také na jeho frekvenci to je fyziologická závislost vnímání zvuku

11 práh slyšení0 dB tikot náramkových hodinek u ucha 10 dB šepot30 dB hlasitý hovor na 1 m50 dB pouliční hluk při silném provozu 80 dB Motocykl90 dB sbíječka a velmi silná hudba100 dB práh bolesti130 dB Vnímání zvuku – fyziologická závislost na frekvenci

12 Ultrazvuk – zvuk s frekvencí nad 20 kHz ve zdravotnictví v přírodě v technice ultrazvuková defektoskopie Použití ultrazvuku ve zdravotnictví v technice v přírodě

13 2) Jaký je rozdíl mezi tlumeným a netlumeným kmitavým pohybem ? 1) Vysvětli pojem perioda ? a) Netlumený pohyb je rychlejší b) Tlumený pohyb má stále stejnou amplitudu c) Netlumený pohyb má stále stejnou amplitudu, u tlumeného se zmenšuje a) Perioda je doba trvání kmitavého děje b) Perioda je doba, za kterou se děj opakuje znova od počátku c) Perioda udává počet kmitů za sekundu Opakování učiva Vyber pomocí myši správnou odpověď - správná nemusí být vždy pouze jedna odpověď

14 4) Jak se jmenuje křivka, která znázorňuje časový průběh netlumeného kmitavého pohybu? 3) Vysvětli pojem frekvence ? a) Přímka b) Sinusoida c) Tangenta a) Frekvence udává počet kmitů za jednotku času b) Frekvence udává počet period za jednotku času c) Frekvence udává dobu kmitu

15 6) V jakém prostředí se může šířit zvuk ? 5) Jaké druhy vlnění znáš ? a) Jen v pružném prostředí b) V každém prostředí c) Jen v gravitačním poli a) Postupné a stojaté b) Příčné a podélné c) Tlumené a netlumené

16 8) Vyber správně seřazená prostředí pro šíření zvuku od nejmenší rychlosti šíření po největší. 7) Jaká je rychlost zvuku ve vzduchu za normálních podmínek ? a) beton, sklo, voda, vzduch b) vzduch, voda, beton, sklo c) voda, led, ocel, sklo a) 340 b) 1500 c) 5000 d) dřevo, ocel, sklo, beton

17 10) Jaké vlastnosti rozeznáváme u tónu ? 9) Jaký rozsah zvuku je vnímán lidským sluchem ? a) Intenzitu v dB, frekvenci a barvu b) Hlasitost, frekvenci a barvu c) Barvu, výšku, hlasitost a) 16 Hz až 2000 Hz b) 200 Hz až 20 000 Hz c) 16 Hz až 20 000 Hz

18 Použité zdroje http://cs.wikipedia.org/wiki/Zvuk http://zvuk-2.navajo.cz/ http://splhej.wz.cz/referat/fyzika/29/Zvuk/ http://www.metroweb.cz/metro/zvuk/zvuk.htm http://www.jakpsatweb.cz/zvuky.html http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=152 http://www.tahak-referat.estranky.cz/clanky/fyzika/zvuk.html http://if.vsb.cz/Studium/FEI/Zakl_fyziky/ZakladyFyziky8.pdf http://www.ucenijemuceni.estranky.cz/clanky/fyzika/zvuk.html http://testy.nanic.cz/testy/fyzika/zvuk-vlneni-hlasitost-9-trida/ http://www.zslado.cz/vyuka_fyzika/e_kurz/9/akustika/akustikavykl.htm http://maturita-z-fyziky.cz/tag/zvuk http://www.nazeleno.cz/bydleni/usporne-spotrebice/vybirame-klimatizaci-nejcastejsi-chyby-a- nedostatky.aspx http://www.rozhlas.cz/vedaarchiv/veda?pos=80&mode=10 dobrý http://www.quido.cz/fyzika/119fyzika.htm dobré http://www.oskole.sk/?id_cat=3&clanok=1545 http://www.helago-cz.cz/product/ladicka-440-hz-na-rezonancni-skrince/ http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=186 http://marines.czweb.org/fyzika/index.php?action=new&id=7 http://www.plantronics.com/regional/cs_CZ/healthandsafety.jsp http://radek.jandora.sweb.cz/f10.htm http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=416b757374696b61h&key =646


Stáhnout ppt "Zvuk - Akustika Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F01 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Určeno pouze pro výuku Žádná část ani celek nesmí být použit."

Podobné prezentace


Reklamy Google