Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Skupenství látek Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F16 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Určeno pouze pro výuku Žádná část ani celek nesmí být použit.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Skupenství látek Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F16 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Určeno pouze pro výuku Žádná část ani celek nesmí být použit."— Transkript prezentace:

1 Skupenství látek Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F16 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Určeno pouze pro výuku Žádná část ani celek nesmí být použit pro komerční účely

2 Identifikátor materiálu: EU OPVK ICT2-2/F16 ŠkolaZákladní škola Olomouc, Heyrovského 33 Číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.1217 Název projektuMáme šanci číst, zkoumat a tvořit AnotaceŽáci si upevní a prohloubí znalosti při samostatné práci AutorMgr. Miluše Hamplová NázevSkupenství látek Očekávaný výstupProcvičení a prohloubení znalostí s využitím digitální technologie Vzdělávací oblast - oborČlověk a příroda - fyzika Klíčová slovaLátky, skupenství Druh učebního materiáluPrezentace MetodikaMetodika Druhy interaktivityMotivace, procvičení a ověření znalostí Cílová skupinaŽáci Stupeň a typ vzděláváníZákladní škola II. stupeň Typická věková skupina8. ročník ZŠ Datum / období vzniku VMČerven 2012

3 Metodika – informace pro učitele Tento digitální učební materiál je využitelný několika způsoby. Lze ho použit v klasické výuce pro výklad učiva doplněný obrazovou informací s mnoha dalšími rozšiřujícími informacemi pro žáky. Nutný je minimálně datový projektor a připojení do internetu. Na jednotlivých snímcích je minimum textu (základem je výklad učitele) obrazový materiál obohacuje výuku. Prakticky u každého takového materiálu je odkaz na URL adresu, kde jsou informace se vztahem k danému tématu. Tyto informace doplňují výuku, mají informativní a motivující charakter. Výhodou je, že jsou již předem vybrány a posouzeny co do vhodnosti, přiměřenosti, technické dostupnosti. Jsou vybrány stránky kde, pokud možno, je minimum reklam. Záměrně je minimálně využívána „Wikipedie“, kterou žáci využívají nejčastěji. Záměrem je přinést informace, které se někdy obtížněji vyhledávají. Internet je dynamické médium, je proto noto čas od času prověřit funkčnost odkazů. Další možností je použít tento materiál pro samostatnou práci žáků, kde mohou samostatně procházet jednotlivé snímky a seznamovat se s informacemi, které mají mnohdy charakter zajímavostí doplňující základní výuku. Hloubka informací přesahuje dalece základní učivo a má žáky spíše motivovat k samostatnému poznání. Aktivačním prvkem jsou otázky umístěné na konci prezentace, kde je i zpětná vazba. Otázky rozhodně nemají sloužit k testování a hodnocení, ale k aktivaci žáků a přimět je k vyhledávání informací. Třetí možností je poskytnout žákům tento materiál pro samostatnou práci doma, například jako podklad pro přípravu referátu, vlastní prezentace a podobně. K nejcennějším částem patří zdánlivě nevýrazná poslední stránka prezentace, kde je přehled URL adres které se vztahují k danému tématu. Část je použita přímo v prezentaci, jako odkaz z obrazového materiálu. Výběr adres byl časově náročný, bylo odfiltrováno množství balastu, který se na internetu při vyhledávání mnohdy nabízí. Tento materiál muže sloužit zájemcům pro samostatnou práci a rychlejší orientaci. Ovládání prezentace je standardní a intuitivní, pokud jsou někde animace je na ně upozorněno pokynem k jejich přehrání. Při ověřování neměli žáci žádné problémy s ovládáním prezentace.

4 Ovládání Doplnění učiva, zajímavosti - externí odkaz (nutné aktivní připojení) Opakování učiva – odpověď vybrat klepnutím myši! Správná odpověď se zbarví zeleně, špatná červeně. V tomto typu prezentace je velké množství odkazů na externí internetové stránky., je tedy nutno občas odkazy aktualizovat. Proto se stejné prezentace mohou vyskytovat v různých verzích. Je maximální snaha používat v prezentaci odkazy na stránky, které nejsou zamořeny protivnou reklamou, ale tato snaha není vždy úspěšná.. Verze 1.2

5 Látky se vyskytují ve skupenství Pevném Kapalném Plynném Někdy je jako čtvrté skupenství uváděna plazma – velmi přehřály plyn O tom, v jakém skupenství se látka vyskytuje, rozhodují především fyzikálně chemické vlastnosti konkrétní látky, teplota a tlak. Některé příklady teplot tání a varu prvků při normálním tlaku 101,3 kPa PrvekTeplota tání (ºC)Teplota varu (ºC) Voda0100 Dusík-209,86-195,802 Fosfor44,1280,5 Rtuť-38,862356,66 Síra119,3444,674 Zlato10602810

6 T [ K ] Q [ J ] 273 K = 0°C 373 K = 100°C Změny skupenství vody v závislosti na teplotě (při normálním tlaku) skupenství pevné kapalnéplynné tání var AB CD E1E1 E2E2 0 K = -273°C druhy skupenství změny skupenství (Klikni myší postupně na druhy skupenství a pak změny skupenství)

7 Body na grafuodpovídají teplotámzměna Q Body na grafu odpovídají teplotámzměna Q teplota tánípři dodání tepla – nárůst teploty A – bod táníteplota tání při dodání tepla – nárůst teploty teplota tuhnutí B – bod tuhnutí teplota tuhnutí při odebrání tepla – pokles teploty teplota varupři dodání tepla – nárůst teploty C – bod varuteplota varu při dodání tepla – nárůst teploty teplota kondenzace D – bod kondenzace teplota kondenzace při odebrání tepla – pokles teploty Pevná látka Kapalina Plyn tánívypařování tuhnutíkondenzace sublimace desublimace Mezi teplotou t 0 - t A je pevná látka Mezi teplotou t A - t B změna skupenství tání (tuhnutí) Mezi teplotou t B - t C je kapalina Mezi teplotou t C - t D změna skupenství var (kondenzace) t D – t E1 pára nasycená t E1 – t E2 pára nenasycená nad t E2 – plyn dodání Q odebrání Q

8 Měrná tepelná kapacita c [ ] je množství tepla, které musíme dodat 1 kg látky, aby se její teplota zvýšila o 1°C dodatpevnékapaliny Měrné skupenské teplo tání je množství tepla, které musíme dodat 1 kg pevné látky, aby se změnil v 1 kg kapaliny při stále teplotě. odebrat kapaliny, pevné látky Měrné skupenské teplo tuhnutí je množství tepla, které musíme odebrat 1 kg kapaliny, aby se změnil v 1 kg pevné látky při stále teplotě. dodat kapaliny, páry Měrné skupenské teplo varu je množství tepla, které musíme dodat 1 kg kapaliny, aby se změnil v 1 kg páry při stále teplotě. odebrat páry, kapaliny Měrné skupenské teplo kondenzace je množství tepla, které musíme odebrat 1 kg páry, aby se změnil v 1 kg kapaliny při stále teplotě.

9 (1) Tání a tuhnutí (7) Sublimace a desublimace (2) Vypařování a kondenzace (4) Sytá a přehřála pára (3) Var (6) Kapalnění plynů Při změnách skupenství látek používáme termíny označující fyzikální děje (5) Plazma Fázový diagram Q T (1) (3) (2) (4) (5) (6) (7)

10 Pevné látky mají částice velmi blízko u sebe a působí na ně přitažlivé i odpudivé síly.Často jsou vázány v krystalové mřížce. V pevných látkách se částice pohybují minimálně, jen kmitají kolem své rovnovážné polohy. Pevné látky zachovávají stálý tvar i objem. Tání látky Změna skupenství z pevné látky na kapalinu se nazývá tání. Když zahříváme pevnou látku, dodáváme jí energii. Teplota, při které se látka mění na kapalinu se označuje jako teplota tání. Zdroj: Například voda se běžně vyskytuje ve třech podobách

11 Kapalné látky (kapaliny) mají částice blíž u sebe a částice se více navzájem přitahují, také se výrazně více i rychleji pohybují, než částice v pevných látkách. Kapaliny mají stálý objem, jsou prakticky nestlačitelné, ale nemají stálý tvar, ten zaujmou podle nádoby. Změna skupenství z kapalné látky na pevnou se nazývá tuhnutí. Když ochlazujeme kapalnou látku, dochází při teplotě tuhnutí k jejímu tuhnutí. Teplota tuhnutí má stejnou hodnotu jako teplota tání. Tuhnutí látky Vypařování a var Změna skupenství z kapalné látky na plynnou látku se nazývá vypařování. Kapalina se vypařuje ze svého povrchu při jakékoliv teplotě. Při teplotě varu dochází k varu kapaliny, ta se vypařuje z celého svého objemu, proto je var nejrychlejší způsob vypařování. Teplota varu, závisí na fyzikálně chemických vlastnostech látky a na tlaku nad kapalinou. Zdroj

12 Plynné látky mají částice daleko od sebe (mají malou hustotu částic), a mezi částicemi nejsou prakticky žádné interakce (nejsou mezi nimi téměř žádné síly). Částice plynu se mohou volně a chaoticky pohybovat prostorem. Plyn nemá stálý tvar ani objem. Změna skupenství z plynné látky na kapalinu se nazývá kapalnění neboli kondenzace. Ke kondenzaci dojde při ochlazovaní plynu (páry) pod teplotu kondenzace. Sublimace Změna skupenství z pevné látky přímo na plynnou látku se nazývá sublimace. Opačný děj se nazývá desublimace změna plynu (páry) přímo na pevnou látku. Kondenzace Zdroj

13 Zařízení která využívají změny skupenství a skupenské teplo patří do skupiny chladící techniky. Jsou to například ledničky, klimatizace ale i tepelná čerpadla.

14 2) V jakém skupenství je rtuť při teplotě - 40°C V jakém skupenství je rtuť při teplotě - 40°C 1) Při změně skupenství se teplota látky a) Pevném b) Kapalném c) Plynném a) Zvyšuje b) Snižuje c) Nemění Opakování učiva Vyber pomocí myši správnou odpověď - správná nemusí být vždy pouze jedna odpověď

15 4) Jak můžeme změnit teplotu varu u konkrétní látky? 3) Aby se 1 kg páry přeměnil v 1 kg kapaliny je nutno a) Zvětšit množství dodávaného tepla b) Zvětšit tlak nad kapalinou c) Snížit tlak nad kapalinou a) dodat měrné skupenské teplo kondenzace b) odebrat měrné skupenské teplo kondenzace c) odebrat měrné skupenské teplo varu

16 6) Jak se mění látka ve skupenství plynném při dodání dalšího tepla? 5) Proč se při tání látky nezvyšuje její teplota, i když jí stále dodáváme teplo? a) Nejprve v páru nasycenou, pak v nenasycenou a dále v plyn b) Nejprve v páru nenasycenou, pak v nasycenou a dále v plyn c) Nejprve v plyn, pak v páru nenasycenou a dále nasycenou a) Teplo (tepelná energie) uniká do okolí b) Teplo (tepelná energie) nemá vliv na teplotu látky c) Teplo (tepelná energie) se spotřebuje na změnu skupenství

17 8) Jak se mění teplota kapaliny při vypařování? 7) Skupenské teplo tání a skupenské teplo tuhnutí u stejné látky a) Teplota kapaliny se nemění b) Teplota kapaliny stoupá c) Teplota kapaliny klesá a) je vždy stejné b) skupenské teplo tání je větší c) skupenské teplo tuhnutí je větší

18 10 Vypařují se všechny látky za stejných podmínek stejně? 9) Jak se mění teplota kapaliny při varu? a) Ano, vypařování závisí na tlaku a teplotě b) Ne, vypařování závisí mimo vnější podmínek také na vlastnostech látky c) Ano, vypařovaní probíhá vždy stejně, závisí na množství tepla a) Teplota kapaliny se nemění b) Teplota kapaliny stoupá c) Teplota kapaliny klesá

19 Použité zdroje: http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=647 http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=648 http://www.zschemie.euweb.cz/latky/latky14.html http://www.zschemie.euweb.cz/latky/latky13.html http://www.zschemie.euweb.cz/latky/latky14.html http://skupenstvi.navajo.cz/ http://server.ipp.cas.cz/~vwei/fusion/fusion_c.htm http://polonium.navajo.cz/ http://www.mvp.cufo.cz/materialy/45.html http://www.kea-olomouc.cz/index.php?ca=zdroje&ar=02 http://www.vyukovematerialy.cz/chemie/rocnik8/smes05.htm http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=4d6f6c656b756c6f76e12066797a696b61h http://cs.wikipedia.org/wiki/Sn%C3%ADh http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=536b7570656e737476edh&key=608 (608 – 616) http://amper.ped.muni.cz/~miler/obr2/ http://amper.ped.muni.cz/~miler/ http://fyzika-sandra.blogerka.cz/Zmeny-skupenstvi/Zmeny-skupenstvi http://www.quido.cz/objevy/chladnicka.htm http://www.archiweb.cz/salon.php?action=show&id=1375&type=10 http://www.dumabyt.cz/rubriky/dum/bydlime/tepelna-cerpadla_17959.html http://www.zelenamanie.cz/tepelna-cerpadla-vyhody-nevyhody


Stáhnout ppt "Skupenství látek Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F16 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Určeno pouze pro výuku Žádná část ani celek nesmí být použit."

Podobné prezentace


Reklamy Google