Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Milan Hampl EU OPVK ICT2-1/F11

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Milan Hampl EU OPVK ICT2-1/F11"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Milan Hampl EU OPVK ICT2-1/F11
Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Radioaktivita Mgr. Milan Hampl EU OPVK ICT2-1/F11 Určeno pouze pro výuku Žádná část ani celek nesmí být použit pro komerční účely

2 Identifikátor materiálu: EU OPVK ICT2-1/F11
Škola Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Máme šanci číst, zkoumat a tvořit Anotace Žáci si upevní a prohloubí znalosti při samostatné práci Autor Mgr. Milan Hampl Název Radioaktivita Očekávaný výstup Procvičení a prohloubení znalostí s využitím digitální technologie Vzdělávací oblast - obor Člověk a příroda - fyzika Klíčová slova Radioaktivita, Atomy Druh učebního materiálu Prezentace Metodika Druhy interaktivity Výklad, motivace, procvičení a ověření znalostí Cílová skupina Žáci Stupeň a typ vzdělávání Základní škola II. stupeň Typická věková skupina 9. ročník ZŠ Datum / období vzniku VM únor 2012

3 Metodika – informace pro učitele
Tento digitální učební materiál je využitelný několika způsoby. Lze ho použit v klasické výuce pro výklad učiva doplněný obrazovou informací s mnoha dalšími rozšiřujícími informacemi pro žáky. Nutný je minimálně datový projektor a připojení do internetu. Na jednotlivých snímcích je minimum textu (základem je výklad učitele) obrazový materiál obohacuje výuku. Prakticky u každého takového materiálu je odkaz na URL adresu, kde jsou informace se vztahem k danému tématu. Tyto informace doplňují výuku, mají informativní a motivující charakter. Výhodou je, že jsou již předem vybrány a posouzeny co do vhodnosti, přiměřenosti, technické dostupnosti. Jsou vybrány stránky kde, pokud možno, je minimum reklam. Záměrně je minimálně využívána „Wikipedie“, kterou žáci využívají nejčastěji. Záměrem je přinést informace, které se někdy obtížněji vyhledávají. Internet je dynamické médium, je proto noto čas od času prověřit funkčnost odkazů. Další možností je použít tento materiál pro samostatnou práci žáků, kde mohou samostatně procházet jednotlivé snímky a seznamovat se s informacemi, které mají mnohdy charakter zajímavostí doplňující základní výuku. Hloubka informací přesahuje dalece základní učivo a má žáky spíše motivovat k samostatnému poznání. Aktivačním prvkem jsou otázky umístěné na konci prezentace, kde je i zpětná vazba. Otázky rozhodně nemají sloužit k testování a hodnocení, ale k aktivaci žáků a přimět je k vyhledávání informací. Třetí možností je poskytnout žákům tento materiál pro samostatnou práci doma, například jako podklad pro přípravu referátu, vlastní prezentace a podobně. K nejcennějším částem patří zdánlivě nevýrazná poslední stránka prezentace, kde je přehled URL adres které se vztahují k danému tématu. Část je použita přímo v prezentaci, jako odkaz z obrazového materiálu. Výběr adres byl časově náročný, bylo odfiltrováno množství balastu, který se na internetu při vyhledávání mnohdy nabízí. Tento materiál muže sloužit zájemcům pro samostatnou práci a rychlejší orientaci. Ovládání prezentace je standardní a intuitivní, pokud jsou někde animace je na ně upozorněno pokynem k jejich přehrání. Při ověřování neměli žáci žádné problémy s ovládáním prezentace.

4 Ovládání Doplnění učiva, zajímavosti - externí odkaz (nutné aktivní připojení) Opakování učiva – odpověď vybrat klepnutím myši! Správná odpověď se zbarví zeleně, špatná červeně. Verze 1.3 V tomto typu prezentace je velké množství odkazů na externí internetové stránky., je tedy nutno občas odkazy aktualizovat. Proto se stejné prezentace mohou vyskytovat v různých verzích. Je maximální snaha používat v prezentaci odkazy na stránky, které nejsou zamořeny protivnou reklamou, ale tato snaha není vždy úspěšná.

5 Dmitrij Ivanovič Mendělejev
Prvky jsou řazeny podle protonového čísla. D.I. Mendělejev uspořádal prvky do periodické tabulky prvků podle periodického zákona. V jeho době bylo známo jen 62 prvků. Mendělejev při jejich řazení přihlížel k jejich vlastnostem a nechal v tabulce volná místa i pro prvky, které byly objeveny mnohem později. Dmitrij Ivanovič Mendělejev Dnes je známo 110 prvků ( některé prvky s vysokým protonovým číslem – přechodné prvky, existují jen po velmi krátkou dobu, nejsou stabilní). Seznam prvků

6 C X A 12 6 Z Například prvek uhlík Hmotnostní (nukleonové) číslo
6 protonů 6 elektronů 6 neutronů Značka prvku 6 Z Protonové číslo 12-6=6 Protonové číslo Z udává počet protonů v jádru a současně i počet elektronů v obalu. Hmotnostní (nukleonové číslo) A udává součet protonů Z a neutronů N v jádru. Počet neutronů N je rozdíl hmotnostního a protonového čísla ( N = A – Z )                          Prvky v periodické soustavě prvků se řadí podle protonového čísla Z „Free“ periodická tabulka tisk,informace

7 Periodická tabulka prvků
                                                                                                                                                                                                                                 

8 Záření Aby atom vyzářil kvantum elektromagnetického záření (foton), musí elektrony přejít ze stavu o vyšší energii do stavu s nižší energii. Tedy ze vzdálenějšího orbitu na orbit bližší k jádru. Světlo je elektromagnetické vlnění Přehled elektromagnetického záření

9 Historie jaderné fyziky
Antoine Henri Becquerel Fréderic Joliot-Curie Pierre Curie Marie Sklodowská-Curie Iréne Joliot-Curie

10 Radioaktivní záření dělíme do tří typů:
Proud kladně nabitých heliových jader Proud záporně nabitých elektronů Pronikavé elektromagnetické záření (nemá el. náboj) list papíru Al fólie železobeton

11 Využití jaderného štěpení
Energetika Archeologie Medicína Technika Vojenské použití Astronautika Zemědělství Obrázky mají pouze ilustrativní význam

12 Jaderná energetika Jaderná bezpečnost Mapa elektráren v ČR
Princip jaderné elektrárny

13 Přirozené radiační pozadí
Jistá hladina radioaktivity je na Zemi přítomná vždy. Je způsobena přírodními prvky v zemské kůře a dnes i činností člověka. Přirozené radioaktivní pozadí je pro člověka většinou neškodné. Úroveň této radioaktivity je velmi nízká a lidský organizmus ji toleruje. Využití radioaktivity Využití radioaktivních surovin Radioaktivita a obavy

14 Opakování učiva 1) Podle čeho jsou řazeny prvky v periodické tabulce ?
Vyber pomocí myši správnou odpověď - správná nemusí být vždy pouze jedna odpověď 1) Podle čeho jsou řazeny prvky v periodické tabulce ? a) Podle hmotnostního čísla b) Podle protonového čísla c) Podle neutronového čísla 2) Protonové číslo udává a) Počet protonů v jádru b) Počet elektronů v obalu c) Součet protonů v jádru a elektronů v obalu

15 3) Počet neutronů v jádru atomu udává
a) Neutronové číslo b) Rozdíl hmotnostního a protonového čísla c) Rozdíl nukleonového a protonového čísla 4) Jak vždy odlišíme hmotnostní a protonové číslo, bez ohledu na to, kde je které číslo u značky prvku zapsáno ( nahoře nebo dole, před značkou nebo za značkou prvku) ? a) Hmotnostní číslo je vždy menší než protonové b) Protonové číslo je vždy menší než hmotnostní c) Protonové číslo je vždy menší než hmotnostní mimo vodíku, tam jsou obě čísla stejná.

16 5) Který druh záření nemá žádný elektrický náboj ?
a) Záření alfa b) Neutronové záření c) Záření gama 6) Záření beta může odstínit a) Hliníková fólie b) List papíru c) Železobetonová stěna

17 Použité zdroje:


Stáhnout ppt "Mgr. Milan Hampl EU OPVK ICT2-1/F11"

Podobné prezentace


Reklamy Google