Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Magnetické pole Mgr. Milan Hampl EU OPVK ICT2-1/F01 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Určeno pouze pro výuku Žádná část ani celek nesmí být použit.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Magnetické pole Mgr. Milan Hampl EU OPVK ICT2-1/F01 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Určeno pouze pro výuku Žádná část ani celek nesmí být použit."— Transkript prezentace:

1 Magnetické pole Mgr. Milan Hampl EU OPVK ICT2-1/F01 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Určeno pouze pro výuku Žádná část ani celek nesmí být použit pro komerční účely

2 Identifikátor materiálu: EU OPVK ICT2-1/F01 ŠkolaZákladní škola Olomouc, Heyrovského 33 Číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.1217 Název projektuMáme šanci číst, zkoumat a tvořit AnotaceŽáci si upevní a prohloubí znalosti při samostatné práci AutorMgr. Milan Hampl NázevMagnetické pole Očekávaný výstupProcvičení a prohloubení znalostí s využitím digitální technologie Vzdělávací oblast - oborČlověk a příroda - fyzika Klíčová slovaMagnetické pole, magnet Druh učebního materiáluPrezentace MetodikaMetodika Druhy interaktivityVýklad, motivace, procvičení a ověření znalostí Cílová skupinaŽáci Stupeň a typ vzděláváníZákladní škola II. stupeň Typická věková skupina9. ročník ZŠ Datum / období vzniku VMKvěten 2011

3 Metodika – informace pro učitele Tento digitální učební materiál je využitelný několika způsoby. Lze ho použit v klasické výuce pro výklad učiva doplněný obrazovou informací s mnoha dalšími rozšiřujícími informacemi pro žáky. Nutný je minimálně datový projektor a připojení do internetu. Na jednotlivých snímcích je minimum textu (základem je výklad učitele) obrazový materiál obohacuje výuku. Prakticky u každého takového materiálu je odkaz na URL adresu, kde jsou informace se vztahem k danému tématu. Tyto informace doplňují výuku, mají informativní a motivující charakter. Výhodou je, že jsou již předem vybrány a posouzeny co do vhodnosti, přiměřenosti, technické dostupnosti. Jsou vybrány stránky kde, pokud možno, je minimum reklam. Záměrně je minimálně využívána „Wikipedie“, kterou žáci využívají nejčastěji. Záměrem je přinést informace, které se někdy obtížněji vyhledávají. Internet je dynamické médium, je proto noto čas od času prověřit funkčnost odkazů. Další možností je použít tento materiál pro samostatnou práci žáků, kde mohou samostatně procházet jednotlivé snímky a seznamovat se s informacemi, které mají mnohdy charakter zajímavostí doplňující základní výuku. Hloubka informací přesahuje dalece základní učivo a má žáky spíše motivovat k samostatnému poznání. Aktivačním prvkem jsou otázky umístěné na konci prezentace, kde je i zpětná vazba. Otázky rozhodně nemají sloužit k testování a hodnocení, ale k aktivaci žáků a přimět je k vyhledávání informací. Třetí možností je poskytnout žákům tento materiál pro samostatnou práci doma, například jako podklad pro přípravu referátu, vlastní prezentace a podobně. K nejcennějším částem patří zdánlivě nevýrazná poslední stránka prezentace, kde je přehled URL adres které se vztahují k danému tématu. Část je použita přímo v prezentaci, jako odkaz z obrazového materiálu. Výběr adres byl časově náročný, bylo odfiltrováno množství balastu, který se na internetu při vyhledávání mnohdy nabízí. Tento materiál muže sloužit zájemcům pro samostatnou práci a rychlejší orientaci. Ovládání prezentace je standardní a intuitivní, pokud jsou někde animace je na ně upozorněno pokynem k jejich přehrání. Při ověřování neměli žáci žádné problémy s ovládáním prezentace.

4 Ovládání Doplnění učiva, zajímavosti - externí odkaz Opakování učiva – odpověď vybrat klepnutím myši! Správná odpověď se zbarví zeleně, špatná červeně. V tomto typu prezentace je velké množství odkazů na externí internetové stránky., je tedy nutno občas odkazy aktualizovat. Proto se stejné prezentace mohou vyskytovat v různých verzích. Je maximální snaha používat v prezentaci odkazy na stránky, které nejsou zamořeny protivnou reklamou, ale tato snaha není vždy úspěšná.

5 Magnety dělíme do několika skupin Přírodní magnety Permanentní – trvalé magnety Elektromagnety Opakování učiva

6 Magnetit (magnetovec), Fe 3 O 4 chemicky oxid železnato-železitý je nejbohatší železnou rudou. Znám je svými magnetickým vlastnostmi – je přírodním magnetem. Přírodní magnety

7 Velkým přírodním magnetem je sama Země.

8 Magnetosféra Země chrání naši planetu před radiací Magnetosféra Země chrání naši planetu před radiací.

9 Magnetické pole Země není tak úplně jednoduché. Magnetické póly jsou v současnosti umístěny opačně než póly zeměpisné.

10 Kompas – vážně i nevážně Magnetické pole Země je využíváno v navigaci. Čínský kompas Moderní námořní kompas

11 Permanentní magnet Jižní pól Severní pól Neutrální pásmo Železné piliny se uspořádají podle indukčních čár

12 Permanentní magnety jsou vyrobeny ze speciálních sliti. Při rozdělení magnetu vzniknou vždy dva slabší magnety, které mají severní a jižní pól. Nelze oddělit severní a jižní magnetický pól. Magnety mohou mít různé tvary, tyč, podkovy, válec, kruh s otvorem

13 Pokud cívkou prochází elektrický proud vzniká v jejím okolí magnetické pole. Jeho orientaci určíme pomocí upraveného pravidla pravé ruky. William Sturgeon Položíme-li pravou ruku na cívku tak, aby prsty ukazovaly směr proudu v cívce, pak palec ukazuje k severnímu mag. pólu. J.A. Fleming (pozor neplést s A. Flemingem) Flemingovo pravidlo Elektromagnet

14 Použití elektromagnetu Cívka kterou prochází elektrický proud vytváří ve svém okolí magnetické pole. I v dutině cívky vzniká magnetické pole, které je zde velmi silné a obvykle homogenní, jak je patrné z rozložení železných pilin na obrázku Také transformátor pracuje na principu elektromagnetu. Energie se mezi primární a sekundární cívkou přenáší pomocí elektromagnetického pole.

15 2) Může být vodič navinutý na cívku magnetem ? 1) Proč se obvykle jako elektromagnet používá cívka s jádrem z feromagnetického materiálů ? a) Ano, když jí prochází stejnosměrný proud. b) Ano, když jí prochází střídavý proud. c) Ne,magnet je možno vytvořit jen ze železa, kobaltu, niklu a některých slitin a) Jádro odvádí teplo z cívky b) Jádro z feromagnetického materiálu zpevňuje cívku c) Jádro z feromagnetického materiálu zvyšuje intenzitu magnetického pole Opakování učiva Vyber pomocí myši správnou odpověď - správná nemusí být vždy pouze jedna odpověď

16 4) Muže být vodič navinutý na cívku magnetem ? 3) Na které látky (prvky) působí pozorovatelná magnetická síla ? a) Ano, když jí prochází stejnosměrný proud. b) Ano, když jí prochází střídavý proud. c) Ne,magnet je možno vytvořit jen ze železa, kobaltu, niklu a některých slitin a) Na všechny prvky b) Jen na železo, kobalt, nikl a některé slitiny c) Pouze na kovy

17 6) Co vznikne při rozdělení magnetu na dvě části ? 5) Na čem závisí síla elektromagnetu ? a) Dva slabší magnety b) Jeden slabší magnet a jeden nemagnetický kus materiálu. c) Dva nemagnetické kusy materiálu, rozdělením magnet zanikne a) Na směru elektrického proudu a na velikosti cívky b) Jen na velikosti proudu v cívce a velikosti cívky c) Jen na velikosti proudu, počtu závitů a mag. vlastnostech jádra

18 8) Jak se orientuje střelka kompasu v magnetickém poli Země ? 7) Jak znázorňujeme magnetické pole ? a) Severní pól střelky kompasu k jižnímu magnetickému pólu Země b) Jižní pól střelky kompasu k severnímu zeměpisnému pólu (přibližně) c) Severní pól střelky kompasu k jižnímu zeměpisnému pólu (přibližně) a) Pomoci indukčních čar, které vystupují z jižního a vstupují do severního pólu magnetu b) Pomocí siločar, které vystupují ze severního pólu a vstupují do jižního pólu magnetu c) Pomoci indukčních čar, které vystupují ze severního a vstupují do jižního pólu magnetu d) Severní pól střelky kompasu k jižnímu magnetickému pólu Země

19 10) Na které látky působí pozorovatelná magnetická síla ? 9) Kde má tyčový magnet neutrální pásmo ? a) Na všechny látky na povrchu, přitahuje je k Země b) Jen na kovy c) Jen na feromagnetické kovy (železo, kobalt, nikl) a) Tyčový magnet nemá neutrální pásmo, to má jen kruhový magnet ve svém středu b) Tyčový magnet má neutrální pásmo uprostřed mezi severním a jižním pólem c) Tyčový magnet má neurální pásmo hned za každým svým pólem d) Jen na slitiny vzácných kovů

20 Požité zdroje http://www.astro.cz/clanek/1188 http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetick%C3%A9_pole_Zem%C4%9B http://www.astro.cz/clanek/3265 odkaz http://www.jitrnizeme.cz/view.php?cisloclanku=2004012301 text http://www.planetopia.cz/magneticke-pole-zeme-se-rozpada.html text http://radek.jandora.sweb.cz/f15.htm text ** http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetick%C3%A9_pole http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=285 http://web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/mineral/magnetit.html http://www.akademon.cz/default.asp?source=1207. http://www.aldebaran.cz/astrofyzika/sunsystem/slunce.html http://fyzika.jreichl.com/index.php?page=290&sekce=browse http://vyuka.ic.cz/elektrina-dynamika/index.htm http://www.aldebaran.cz/elmg/vizualizace_mgst.html http://astronomia.zcu.cz/planety/zeme/1944-magnetosfera http://elektromagnet.navajo.cz/ http://wikipedia.infostar.cz/e/el/electromagnet.html http://www.cez.cz/edee/content/microsites/elektrina/zaj5.htm http://www.cez.cz/edee/content/microsites/elektrina/obsah.htm http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/objevite/objev4/stu.htm


Stáhnout ppt "Magnetické pole Mgr. Milan Hampl EU OPVK ICT2-1/F01 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Určeno pouze pro výuku Žádná část ani celek nesmí být použit."

Podobné prezentace


Reklamy Google