Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Archimédův zákon (vztlaková síla) Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F07 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Určeno pouze pro výuku Žádná část ani.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Archimédův zákon (vztlaková síla) Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F07 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Určeno pouze pro výuku Žádná část ani."— Transkript prezentace:

1 Archimédův zákon (vztlaková síla) Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F07 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Určeno pouze pro výuku Žádná část ani celek nesmí být použit pro komerční účely

2 Identifikátor materiálu: EU OPVK ICT2-2/F07 ŠkolaZákladní škola Olomouc, Heyrovského 33 Číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.1217 Název projektuMáme šanci číst, zkoumat a tvořit AnotaceŽáci si upevní a prohloubí znalosti při samostatné práci AutorMgr. Miluše Hamplová NázevArchimédův zákon Očekávaný výstupProcvičení a prohloubení znalostí s využitím digitální technologie Vzdělávací oblast - oborČlověk a příroda - fyzika Klíčová slovaArchimédův zákon Druh učebního materiáluPrezentace MetodikaMetodika Druhy interaktivityMotivace, procvičení a ověření znalostí Cílová skupinaŽáci Stupeň a typ vzděláváníZákladní škola II. stupeň Typická věková skupina9. ročník ZŠ Datum / období vzniku VMleden 2012

3 Metodika – informace pro učitele Tento digitální učební materiál je využitelný několika způsoby. Lze ho použit v klasické výuce pro výklad učiva doplněný obrazovou informací s mnoha dalšími rozšiřujícími informacemi pro žáky. Nutný je minimálně datový projektor a připojení do internetu. Na jednotlivých snímcích je minimum textu (základem je výklad učitele) obrazový materiál obohacuje výuku. Prakticky u každého takového materiálu je odkaz na URL adresu, kde jsou informace se vztahem k danému tématu. Tyto informace doplňují výuku, mají informativní a motivující charakter. Výhodou je, že jsou již předem vybrány a posouzeny co do vhodnosti, přiměřenosti, technické dostupnosti. Jsou vybrány stránky kde, pokud možno, je minimum reklam. Záměrně je minimálně využívána „Wikipedie“, kterou žáci využívají nejčastěji. Záměrem je přinést informace, které se někdy obtížněji vyhledávají. Internet je dynamické médium, je proto noto čas od času prověřit funkčnost odkazů. Další možností je použít tento materiál pro samostatnou práci žáků, kde mohou samostatně procházet jednotlivé snímky a seznamovat se s informacemi, které mají mnohdy charakter zajímavostí doplňující základní výuku. Hloubka informací přesahuje dalece základní učivo a má žáky spíše motivovat k samostatnému poznání. Aktivačním prvkem jsou otázky umístěné na konci prezentace, kde je i zpětná vazba. Otázky rozhodně nemají sloužit k testování a hodnocení, ale k aktivaci žáků a přimět je k vyhledávání informací. Třetí možností je poskytnout žákům tento materiál pro samostatnou práci doma, například jako podklad pro přípravu referátu, vlastní prezentace a podobně. K nejcennějším částem patří zdánlivě nevýrazná poslední stránka prezentace, kde je přehled URL adres které se vztahují k danému tématu. Část je použita přímo v prezentaci, jako odkaz z obrazového materiálu. Výběr adres byl časově náročný, bylo odfiltrováno množství balastu, který se na internetu při vyhledávání mnohdy nabízí. Tento materiál muže sloužit zájemcům pro samostatnou práci a rychlejší orientaci. Ovládání prezentace je standardní a intuitivní, pokud jsou někde animace je na ně upozorněno pokynem k jejich přehrání. Při ověřování neměli žáci žádné problémy s ovládáním prezentace.

4 Ovládání Doplnění učiva, zajímavosti - externí odkaz (nutné aktivní připojení) Opakování učiva – odpověď vybrat klepnutím myši! Správná odpověď se zbarví zeleně, špatná červeně. V tomto typu prezentace je velké množství odkazů na externí internetové stránky., je tedy nutno občas odkazy aktualizovat. Proto se stejné prezentace mohou vyskytovat v různých verzích. Je maximální snaha používat v prezentaci odkazy na stránky, které nejsou zamořeny protivnou reklamou, ale tato snaha není vždy úspěšná. Verze 1.3

5 h h1h1 h2h2 F2F2 F1F1 S F 1 = h 1 ρ k g S F 2 = h 2 ρ k g S ρkρk F= (h 2 -h 1 ) ρ k g Sh= (h 2 -h 1 ) F vz = V ρ k gV = h S F vz = V ρ k gm = V ρ k ρ = m V F vz = m g Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou (F vz ), která se rovná tíze kapaliny (F g ) tělesem vytlačené. F vz = F g

6 F vz > F g těleso plave F vz = F g těleso se vznáší F vz < F g těleso se potápí Fvz= V ρ k g F g = V ρ t g Fvz = Fg V ρ k g = V ρ t g ρ k = ρ t Fvz Fg Fvz Fg Fvz Fg ρ k > ρ t ρ k = ρ t ρk < ρtρk < ρt Na rovnice označené hvězdičkou * klikni myší * * *

7 F VZ Fg F VZ = V b ρ a g F g = m C g m C = m p +m b mpmp mbmb Archimédův zákon pro plyny Těleso ponořené do plynu (atmosféry) je nadlehčováno silou, která se rovná tíze plynu (atmosféry) tělesem vytlačené. m C – hmotnost celková m p - hmotnost plynu m b – hmotnost „balonu“ ρ a – hustota atmosféry ρ p – hustota plynu v balonu F VZ < F g F VZ = F g F VZ > F g * *

8 Využití Archimédova zákona Pokusy Balony První let balonem Letadla (vztlak na křídle)Historie balonového létání Vzducholodě Ponorky

9 2) Záleží velikost vztlakové síly na tvaru tělesa ? Záleží velikost vztlakové síly na tvaru tělesa ? 1) Jak vzniká vztlaková síla a jaký má směr ? a) Ano b) Ano, ale jen v kapalinách c) Ne a) Vzniká tlakem okolní kapaliny a směřuje vždy směrem do středu Země b) Vzniká ponořením tělesa do kapaliny, nebo plynu a směřuje vždy vzhůru c) Vzniká působením gravitační síly na kapalinu, nebo plyn a směřuje vzhůru Opakování učiva Vyber pomocí myši správnou odpověď - správná nemusí být vždy pouze jedna odpověď

10 4) Může plavat homogenní (plné bez dutin) těleso vyrobené z olova ? 3) Těleso tvaru jehlanu (pyramida) je celé ponořeno do kapaliny jednou špičkou nahoru, podruhé špičkou dolů. Kdy bude vztlaková síla větší ? a) Nemůže plavat, plné těleso z olova má příliš velkou hustotu b) Ano může, záleží na hustotě kapaliny (například rtuť má větší hustotu než Pb) c) Ano, záleží jen na objemu tělesa, čím větší objem tím větší vztlaková síla a) Když bude orientováno špičkou nahoru b) V obou případech bude vztlaková síla stejná c) Když bude orientováno špičkou dolů

11 6) Při stejné velikosti mají horkovzdušný balon a balon plněný vodíkem vztlakovou sílu stejnou ? 5) Jaké podmínky musí být splněny, aby těleso v kapalině plavalo ? a) Nemají vztlakovou sílu stejnou, vodík je lehčí (menší hustota) než vzduch b) Mají stejnou vztlakovou sílu, když mají oba balony stejnou velikost (objem) c) Nemají stejnou vztlakovou sílu, vodík se více rozpíná než horký vzduch a) Hustota tělesa musí být menší než hustota kapaliny b) Hustota tělesa musí být větší než hustota kapaliny c) Vztlaková síla musí být větší než gravitační síla působící na těleso

12 Použité zdroje http://www.aref.de/kalenderblatt/2007/turnKB.php?kw=18&year=2007 http://www.hybrid.cz/tagy/vzducholode http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=4d656368616e696b61h&key=271 http://www.ponorky.websnadno.cz/ http://www.ponorky.cz/ http://www.walter-fendt.de/ph14cz/buoyforce_cz.htm http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/118-vztlakova-sila-v-tekutinach http://archimeduvzakon.chytrak.cz/paragraph.html http://archimeduvzakon.chytrak.cz/history.html http://archimeduvzakon.chytrak.cz/liquid.html http://archimeduvzakon.chytrak.cz/pokusy.html http://archimeduvzakon.chytrak.cz/hydr_tlak.html http://archimeduvzakon.chytrak.cz/vztlak_sila.html http://sf.zcu.cz/rocnik06/cislo02/b5.html http://www.geo-magazin.cz/veda/prvni-let-balonem http://www.prolet.se/o-letani/historie-balonoveho-letani http://www.balon.cz/cs/balonove-letani/historie http://napoleonika.cz/content/view/125/10/lang,cz/ http://vzduchol.sweb.cz/chronol.html http://www.letectvi.cz/letectvi/Article65728.html http://www.letybalonem.eu/cs/page/14/Historie-letu-horkovzdusnych-balonu http://cs.wikipedia.org/wiki/Vztlak


Stáhnout ppt "Archimédův zákon (vztlaková síla) Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F07 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Určeno pouze pro výuku Žádná část ani."

Podobné prezentace


Reklamy Google