Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F08

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F08"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F08
Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Atmosférický tlak Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F08 Určeno pouze pro výuku Žádná část ani celek nesmí být použit pro komerční účely

2 Identifikátor materiálu: EU OPVK ICT2-2/F08
Škola Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Máme šanci číst, zkoumat a tvořit Anotace Žáci si upevní a prohloubí znalosti při samostatné práci Autor Mgr. Miluše Hamplová Název Atmosférický tlak Očekávaný výstup Procvičení a prohloubení znalostí s využitím digitální technologie Vzdělávací oblast - obor Člověk a příroda - fyzika Klíčová slova Atmosféra, tlak, meteorologie Druh učebního materiálu Prezentace Metodika Druhy interaktivity Motivace, procvičení a ověření znalostí Cílová skupina Žáci Stupeň a typ vzdělávání Základní škola II. stupeň Typická věková skupina 9. ročník ZŠ Datum / období vzniku VM leden 2012

3 Metodika – informace pro učitele
Tento digitální učební materiál je využitelný několika způsoby. Lze ho použit v klasické výuce pro výklad učiva doplněný obrazovou informací s mnoha dalšími rozšiřujícími informacemi pro žáky. Nutný je minimálně datový projektor a připojení do internetu. Na jednotlivých snímcích je minimum textu (základem je výklad učitele) obrazový materiál obohacuje výuku. Prakticky u každého takového materiálu je odkaz na URL adresu, kde jsou informace se vztahem k danému tématu. Tyto informace doplňují výuku, mají informativní a motivující charakter. Výhodou je, že jsou již předem vybrány a posouzeny co do vhodnosti, přiměřenosti, technické dostupnosti. Jsou vybrány stránky kde, pokud možno, je minimum reklam. Záměrně je minimálně využívána „Wikipedie“, kterou žáci využívají nejčastěji. Záměrem je přinést informace, které se někdy obtížněji vyhledávají. Internet je dynamické médium, je proto noto čas od času prověřit funkčnost odkazů. Další možností je použít tento materiál pro samostatnou práci žáků, kde mohou samostatně procházet jednotlivé snímky a seznamovat se s informacemi, které mají mnohdy charakter zajímavostí doplňující základní výuku. Hloubka informací přesahuje dalece základní učivo a má žáky spíše motivovat k samostatnému poznání. Aktivačním prvkem jsou otázky umístěné na konci prezentace, kde je i zpětná vazba. Otázky rozhodně nemají sloužit k testování a hodnocení, ale k aktivaci žáků a přimět je k vyhledávání informací. Třetí možností je poskytnout žákům tento materiál pro samostatnou práci doma, například jako podklad pro přípravu referátu, vlastní prezentace a podobně. K nejcennějším částem patří zdánlivě nevýrazná poslední stránka prezentace, kde je přehled URL adres které se vztahují k danému tématu. Část je použita přímo v prezentaci, jako odkaz z obrazového materiálu. Výběr adres byl časově náročný, bylo odfiltrováno množství balastu, který se na internetu při vyhledávání mnohdy nabízí. Tento materiál muže sloužit zájemcům pro samostatnou práci a rychlejší orientaci. Ovládání prezentace je standardní a intuitivní, pokud jsou někde animace je na ně upozorněno pokynem k jejich přehrání. Při ověřování neměli žáci žádné problémy s ovládáním prezentace.

4 Ovládání Doplnění učiva, zajímavosti - externí odkaz (nutné aktivní připojení) Opakování učiva – odpověď vybrat klepnutím myši! Správná odpověď se zbarví zeleně, špatná červeně. Verze 1.3 V tomto typu prezentace je velké množství odkazů na externí internetové stránky., je tedy nutno občas odkazy aktualizovat. Proto se stejné prezentace mohou vyskytovat v různých verzích. Je maximální snaha používat v prezentaci odkazy na stránky, které nejsou zamořeny protivnou reklamou, ale tato snaha není vždy úspěšná.

5 Atmosférický tlak Atmosférický tlak je vyvolán tíhou sloupce atmosféry v gravitačním poli Země. Měří se v Pascalech [Pa]. Atmosféra Země je tvořena směsí plynů (především dusíkem a kyslíkem). Sahá do výšky 300 – 400 Km nad zemský povrch, plynule přechází do vakua. Zdroj:

6 Velikost atmosférického tlaku ovlivňuje především nadmořská výška, teplota vzduchu a počasí.
Aby bylo možné atmosférické tlaky porovnávat, byl dohodou stanoven „Normální atmosférický tlak“ teoreticky tlak u hladiny moře, který má hodnotu 1013,25 hPa. Meteorologové bohužel stále udávají tlak v hektopascalech [hPa]. Jednotky tlaku Vyjádřeno v Pa 1 hPa 100 Pa 1 bar Pa 1 atmosféra Pa 1 tor 133,3 Pa Tlak vzduchu s nadmořskou výškou klesá. Při zemi platí, že na každých 100m tlak poklesne o 1300 Pa přibližně o 1kPa

7 Měření atmosférického tlaku Torricelliho pokus
pa h = 760 mm Hg pa = ph = h ρHg g Detail

8 Měření nadmořské výšky
Letecké výškoměry, které určují nadmořskou výšku měřením atmosférického tlaku, používá většina letadel. Meteorologické družice umožnily výrazné zpřesnění předpovědí počasí.

9 Meteorologie – se zabývá krátkodobou až střednědobou předpovědí počasí
Klimatologie – se zabývá dlouhodobými změnami klimatu - podnebí Změny atmosférického tlaku vyvolávají proudění vzduchu a souvisí i se změnami počasí. Tlakové výše, tlakové níže a celkové tlakové pole se zobrazuje na synoptických mapách.

10

11 Opakování učiva 1) Jak vzniká atmosférický tlak ?
Vyber pomocí myši správnou odpověď - správná nemusí být vždy pouze jedna odpověď 1) Jak vzniká atmosférický tlak ? a) Vzniká tlakem plynu v uzavřené atmosféře Země b) Vzniká tíhou sloupce plynu v gravitačním poli Země c) Vzniká působením přitažlivých sil mezi molekulami plynu v atmosféře Země 2) Záleží atmosférický tlak na nadmořské výšce ? a) Ano b) Ano, ale jen do výšky přibližně 10 Km c) Ne

12 3) V jakých jednotkách měříme atmosférický tlak?
a) V newtonech b) V hektopascalech c) V torech 4) Kdo navrhnul jako první postup pro měření atmosférického tlaku ? a) Pascal b) Newton c) Torricelli

13 5) Proč obvykle atmosférický tlak vzduchu nevnímáme ?
a) Protože je stejný uvnitř i vně našeho těla b) Protože je příliš malý, měřitelný je přístroji c) Protože působí jen vně našeho těla 6) Jaké plyny se používají k pnění balonů ? a) Vodík, dusík, metan b) Plyny teplejší než okolní vzduch c) Plyny lehčí ( s menší hustotou) než vzduch

14 Použité zdroje:


Stáhnout ppt "Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F08"

Podobné prezentace


Reklamy Google