Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spektrum didaktických stylů Předmět: Teorie sportovních her (KAS/SHT) Přednáší: Doc. PhDr. D. Tomajko, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spektrum didaktických stylů Předmět: Teorie sportovních her (KAS/SHT) Přednáší: Doc. PhDr. D. Tomajko, CSc."— Transkript prezentace:

1 Spektrum didaktických stylů Předmět: Teorie sportovních her (KAS/SHT) Přednáší: Doc. PhDr. D. Tomajko, CSc.

2 Didaktické styly Didaktické styly představují uspořádání proměnných řídící činnosti učitele a činnosti žáka s ohledem na dosahování specifických didaktických stylů Didaktické styly představují uspořádání proměnných řídící činnosti učitele a činnosti žáka s ohledem na dosahování specifických didaktických stylů

3 Učitelova rozhodnutí První kategorie: První kategorie: Rozhodnutí učiněná před navázáním přímého kontaktu s žákem a před zahájením žákovy aktivity Rozhodnutí učiněná před navázáním přímého kontaktu s žákem a před zahájením žákovy aktivity Rámcové vymezení didaktického stylu Rámcové vymezení didaktického stylu Rozhodnutí o kvantitě, kvalitě a trvání činností Rozhodnutí o kvantitě, kvalitě a trvání činností Rozhodnutí o organizaci Rozhodnutí o organizaci Rozhodnutí týkající se zahájení a zakončení Rozhodnutí týkající se zahájení a zakončení Rozhodnutí o rytmu pohybu Rozhodnutí o rytmu pohybu Rozhodnutí o stupni učitelova zapojení a zapojení žáků Rozhodnutí o stupni učitelova zapojení a zapojení žáků Způsob komunikace se žáky Způsob komunikace se žáky Předběžná rozhodnutí o hodnotících procedurách Předběžná rozhodnutí o hodnotících procedurách

4 Učitelova rozhodnutí Rozhodnuti učiněná v průběhu žákova výkonu: Rozhodnuti učiněná v průběhu žákova výkonu: Realizace učitelových záměrů Realizace učitelových záměrů Opravy, přizpůsobení a změny záměrů v případě neúspěchu nebo nežádoucího vývoje Opravy, přizpůsobení a změny záměrů v případě neúspěchu nebo nežádoucího vývoje Reakce na neočekávané jevy Reakce na neočekávané jevy

5 Učitelova rozhodnutí Rozhodnuti učiněná po skončení žákova výkonu: Rozhodnuti učiněná po skončení žákova výkonu: Různé druhy zpětných informací nebo korekce dominantního integračního, nebo neutrálního charakteru, s vyjádřeným nebo zamlčeným obsahem Různé druhy zpětných informací nebo korekce dominantního integračního, nebo neutrálního charakteru, s vyjádřeným nebo zamlčeným obsahem Volba okamžiku pro jejich prezentaci Volba okamžiku pro jejich prezentaci Volba vyjadřovacích prostředků řečových, pohybových, taktilních, písemných Volba vyjadřovacích prostředků řečových, pohybových, taktilních, písemných Hodnocení použitého didaktického stylu Hodnocení použitého didaktického stylu

6 Didaktický styl-příkazový Učitel vykonává veškeré rozhodnutí, spadající do všech třech oblastí sám Učitel vykonává veškeré rozhodnutí, spadající do všech třech oblastí sám Hlavní pozornost je soustředěna na učitele a učivo Hlavní pozornost je soustředěna na učitele a učivo

7 Didaktický styl-praktický Přesun následujících rozhodnutí na žáka (rozhodnutí patřící do druhé kategorie) Přesun následujících rozhodnutí na žáka (rozhodnutí patřící do druhé kategorie) Postavení, prostoru Postavení, prostoru Zahájení daného úkolu Zahájení daného úkolu Individuální tempo a rytmus Individuální tempo a rytmus Intervalů mezi činnostmi Intervalů mezi činnostmi zakončení cvičení zakončení cvičení Otázky, které klade žák učiteli, aby odstranil chyby Otázky, které klade žák učiteli, aby odstranil chyby Učitel chodí mezi žáky, opravuje, komunikuje Učitel chodí mezi žáky, opravuje, komunikuje Úkolové karty Úkolové karty

8 Didaktický styl-reciproční na žáka se přesunují rozhodnutí, která vyúsťují ze zpětných informací a korekcí poskytovaných spolužákům: na žáka se přesunují rozhodnutí, která vyúsťují ze zpětných informací a korekcí poskytovaných spolužákům: Cvičit a vykonávat úlohu při neustálé přítomnosti pozorovatele Cvičit a vykonávat úlohu při neustálé přítomnosti pozorovatele Cvičit bez přímé závislosti a kontroly učitele Cvičit bez přímé závislosti a kontroly učitele Učit se pozorovat pohyb, vytvářet si představu o pohybu Učit se pozorovat pohyb, vytvářet si představu o pohybu

9 Spolupracovat se spolužákem-poskytovat a přijímat zpětné informace Učit se formulovat zpětné informace a korekce Srovnávat pozorovaný výkon s kritérii Učit se trpělivosti, toleranci, stručnosti Rozvíjet sociální vztahy Didaktický styl-reciproční

10 V tomto didaktickém stylu používá žák dovedností z předchozích didaktických stylů pro sebehodnocení V tomto didaktickém stylu používá žák dovedností z předchozích didaktických stylů pro sebehodnocení Uvědomování si plně vlastní progresi Uvědomování si plně vlastní progresi Srovnávat vlastní výkon s danými kritérii Srovnávat vlastní výkon s danými kritérii Hledat samostatné zdroje zpětné vazby Hledat samostatné zdroje zpětné vazby Zlepšovat výkon podle daných kritérií Zlepšovat výkon podle daných kritérií Objektivně hodnotit svůj výkon Objektivně hodnotit svůj výkon Uvědomovat si vlastní odlišnosti a limity Uvědomovat si vlastní odlišnosti a limity Didaktický styl-se sebehodnocením

11 Didaktický styl-s nabídkou Dosáhnout stálé participace žáků Dosáhnout stálé participace žáků Přizpůsobení se individuálním diferencím Přizpůsobení se individuálním diferencím Uvědomovat si vztah mezi aspirací a vlastním skutečným výkonem Uvědomovat si vztah mezi aspirací a vlastním skutečným výkonem Dále prohlubovat individualizaci volbou nabídnutých alternativ Dále prohlubovat individualizaci volbou nabídnutých alternativ Učitel vykonává všechna rozhodnutí před zahájením přímého kontaktu s žákem Učitel vykonává všechna rozhodnutí před zahájením přímého kontaktu s žákem

12 Žák se rozhoduje o volbě vstupní výkonové úrovně Žák se rozhoduje o volbě vstupní výkonové úrovně Po výkonu se žák sebehodnotí a rozhoduje se na jaké úrovni bude pokračovat Po výkonu se žák sebehodnotí a rozhoduje se na jaké úrovni bude pokračovat Žáci poznají rozdíly mezi sebou a nepovažují to za chybu Žáci poznají rozdíly mezi sebou a nepovažují to za chybu Ztotožňují se s novou rolí Ztotožňují se s novou rolí Didaktický styl-s nabídkou

13 Kognitivní práh vytváří hranici mezi dvěma druhy lidské činnosti představovanými reprodukci známého (styly A,B,C,D,E) a objevováním a produkcí neznámého(styly F,G,H,I) vytváří hranici mezi dvěma druhy lidské činnosti představovanými reprodukci známého (styly A,B,C,D,E) a objevováním a produkcí neznámého(styly F,G,H,I) Skupina didaktických stylů nad kognitivním prahem se zakládá na společném operačním modelu, který je tvořen učitelovým podnětem, fázi žákových myšlenkových procesů a odpovědi žáka ve formě pohybového výstupu Skupina didaktických stylů nad kognitivním prahem se zakládá na společném operačním modelu, který je tvořen učitelovým podnětem, fázi žákových myšlenkových procesů a odpovědi žáka ve formě pohybového výstupu

14 A B C D E F G H I Osobnost žáka Kognitivní práh

15 Didaktický styl-s řízeným objevováním Výběr vhodného učiva a sekvence kroků, skládajících se z otázek Výběr vhodného učiva a sekvence kroků, skládajících se z otázek Didaktický styl-se samostatným objevováním Samostatné objevování představuje řešení problémů: Samostatné objevování představuje řešení problémů: Prověřování kognitivní kapacity žáků Prověřování kognitivní kapacity žáků Rozvíjet vzhled do struktury pohybové činnosti a hledat možné variace uvnitř této struktury Rozvíjet vzhled do struktury pohybové činnosti a hledat možné variace uvnitř této struktury

16 Didaktický styl-s autonomním rozhodováním o učivu Žák v něm samostatně- po náležitém objasnění učitelem- určuje otázku a vymezuje problém Žák v něm samostatně- po náležitém objasnění učitelem- určuje otázku a vymezuje problém Didaktický styl- s autonomním rozhodováním žáka o volbě stylu Významná změna- žák přichází k učiteli a sděluje mu, že chce být ve stylu I, a že je připraven formulovat problémy a hledat řešení Významná změna- žák přichází k učiteli a sděluje mu, že chce být ve stylu I, a že je připraven formulovat problémy a hledat řešení

17 KONEC KONEC


Stáhnout ppt "Spektrum didaktických stylů Předmět: Teorie sportovních her (KAS/SHT) Přednáší: Doc. PhDr. D. Tomajko, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google