Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spektrum didaktických stylů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spektrum didaktických stylů"— Transkript prezentace:

1 Spektrum didaktických stylů
Předmět: Teorie sportovních her (KAS/SHT) Přednáší: Doc. PhDr. D. Tomajko, CSc.

2 Didaktické styly Didaktické styly představují uspořádání proměnných řídící činnosti učitele a činnosti žáka s ohledem na dosahování specifických didaktických stylů

3 Učitelova rozhodnutí První kategorie:
Rozhodnutí učiněná před navázáním přímého kontaktu s žákem a před zahájením žákovy aktivity Rámcové vymezení didaktického stylu Rozhodnutí o kvantitě, kvalitě a trvání činností Rozhodnutí o organizaci Rozhodnutí týkající se zahájení a zakončení Rozhodnutí o rytmu pohybu Rozhodnutí o stupni učitelova zapojení a zapojení žáků Způsob komunikace se žáky Předběžná rozhodnutí o hodnotících procedurách

4 Učitelova rozhodnutí Rozhodnuti učiněná v průběhu žákova výkonu:
Realizace učitelových záměrů Opravy, přizpůsobení a změny záměrů v případě neúspěchu nebo nežádoucího vývoje Reakce na neočekávané jevy

5 Učitelova rozhodnutí Rozhodnuti učiněná po skončení žákova výkonu:
Různé druhy zpětných informací nebo korekce dominantního integračního, nebo neutrálního charakteru, s vyjádřeným nebo zamlčeným obsahem Volba okamžiku pro jejich prezentaci Volba vyjadřovacích prostředků řečových, pohybových, taktilních, písemných Hodnocení použitého didaktického stylu

6 Didaktický styl-příkazový
Učitel vykonává veškeré rozhodnutí, spadající do všech třech oblastí sám Hlavní pozornost je soustředěna na učitele a učivo

7 Didaktický styl-praktický
Přesun následujících rozhodnutí na žáka (rozhodnutí patřící do druhé kategorie) Postavení, prostoru Zahájení daného úkolu Individuální tempo a rytmus Intervalů mezi činnostmi zakončení cvičení Otázky, které klade žák učiteli, aby odstranil chyby Učitel chodí mezi žáky, opravuje, komunikuje Úkolové karty

8 Didaktický styl-reciproční
na žáka se přesunují rozhodnutí, která vyúsťují ze zpětných informací a korekcí poskytovaných spolužákům: Cvičit a vykonávat úlohu při neustálé přítomnosti pozorovatele Cvičit bez přímé závislosti a kontroly učitele Učit se pozorovat pohyb, vytvářet si představu o pohybu

9 Didaktický styl-reciproční
Spolupracovat se spolužákem-poskytovat a přijímat zpětné informace Učit se formulovat zpětné informace a korekce Srovnávat pozorovaný výkon s kritérii Učit se trpělivosti, toleranci, stručnosti Rozvíjet sociální vztahy

10 Didaktický styl-se sebehodnocením
V tomto didaktickém stylu používá žák dovedností z předchozích didaktických stylů pro sebehodnocení Uvědomování si plně vlastní progresi Srovnávat vlastní výkon s danými kritérii Hledat samostatné zdroje zpětné vazby Zlepšovat výkon podle daných kritérií Objektivně hodnotit svůj výkon Uvědomovat si vlastní odlišnosti a limity

11 Didaktický styl-s nabídkou
Dosáhnout stálé participace žáků Přizpůsobení se individuálním diferencím Uvědomovat si vztah mezi aspirací a vlastním skutečným výkonem Dále prohlubovat individualizaci volbou nabídnutých alternativ Učitel vykonává všechna rozhodnutí před zahájením přímého kontaktu s žákem

12 Didaktický styl-s nabídkou
Žák se rozhoduje o volbě vstupní výkonové úrovně Po výkonu se žák sebehodnotí a rozhoduje se na jaké úrovni bude pokračovat Žáci poznají rozdíly mezi sebou a nepovažují to za chybu Ztotožňují se s novou rolí

13 Kognitivní práh vytváří hranici mezi dvěma druhy lidské činnosti představovanými reprodukci známého (styly A,B,C,D,E) a objevováním a produkcí neznámého(styly F,G,H,I) Skupina didaktických stylů nad kognitivním prahem se zakládá na společném operačním modelu, který je tvořen učitelovým podnětem, fázi žákových myšlenkových procesů a odpovědi žáka ve formě pohybového výstupu

14 C D B A E Kognitivní práh Osobnost žáka F I G H

15 Didaktický styl-s řízeným objevováním
Výběr vhodného učiva a sekvence kroků, skládajících se z otázek Didaktický styl-se samostatným objevováním Samostatné objevování představuje řešení problémů: Prověřování kognitivní kapacity žáků Rozvíjet vzhled do struktury pohybové činnosti a hledat možné variace uvnitř této struktury

16 Didaktický styl-s autonomním rozhodováním o učivu
Žák v něm samostatně- po náležitém objasnění učitelem- určuje otázku a vymezuje problém Didaktický styl- s autonomním rozhodováním žáka o volbě stylu Významná změna- žák přichází k učiteli a sděluje mu, že chce být ve stylu I, a že je připraven formulovat problémy a hledat řešení

17   KONEC  


Stáhnout ppt "Spektrum didaktických stylů"

Podobné prezentace


Reklamy Google