Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEZNAMTE SE S PROJEKTEM „Pořízení NIS a virtualizace desktopů do Rehabilitačního ústavu Hrabyně “ realizovaném v letech 2012 až 2014 Rehabilitačním ústavem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEZNAMTE SE S PROJEKTEM „Pořízení NIS a virtualizace desktopů do Rehabilitačního ústavu Hrabyně “ realizovaném v letech 2012 až 2014 Rehabilitačním ústavem."— Transkript prezentace:

1 SEZNAMTE SE S PROJEKTEM „Pořízení NIS a virtualizace desktopů do Rehabilitačního ústavu Hrabyně “ realizovaném v letech 2012 až 2014 Rehabilitačním ústavem Hrabyně Registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.2.01/09.08275

2 Realizátor projektu (příjemce dotace) RÚ Hrabyně RÚ Hrabyně Příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR ze dne 25.11.1990 Rozhodnutím ministra zdravotnictví. Příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR ze dne 25.11.1990 Rozhodnutím ministra zdravotnictví. Sídlo: 747 67 Hrabyně Sídlo: 747 67 Hrabyně IČO/DIČ: 00601233/CZ00601233 IČO/DIČ: 00601233/CZ00601233 www.ruhrabyne.cz www.ruhrabyne.cz www.ruhrabyne.cz

3 Vazba projektu na operační program  Programovací období 2007 – 2013  Integrovaný operační program   Oblast intervence: 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví  Aktivita/operace: 3.2c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví

4 Financování projektu  Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného operačního programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj.  Dotace na projekt byla přidělena Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci 9. kola výzvy.  Celkové výdaje projektu jsou ve výši 18 mil. Kč.  Z toho dotace z Evropské unie činí 15 mil. Kč. Ostatní výdaje ve výši 3 mil. Kč jsou hrazeny Rehabilitačním ústavem Hrabyně.

5 Předmět projektu  Předmětem projektu je pořízení těchto přístrojů:  Stropní zvedací přepravní systém  Kombinovaný přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci  Přístroj pro funkční terapii ruky  Systém pro funkční terapii horních končetin  Elektrická polohovací lůžka s příslušenstvím  Vertikalizační a polohovací zařízení  Rozšířená zpětná motivační vazba k systému Lokomat Pro  Posturografický systém  Dynamický-bezmotorový chodník pro cvičení rovnováhy chůze  Motomedy na nohy/paže

6 Cíle projektu  Globálním cílem projektu je zajištění standardizace podmínek pro poskytování rehabilitační péče a řízení efektivity prostřednictvím nemocničního informačního systému (NIS).  Cílem virtualizace desktopů je pořízení centrální serverové platformy, která umožní komplexní virtualizaci desktopů, jednotlivých pracovních stanic, kdy se veškerá funkcionalita přenese na servery a pro jednotlivé uživatele se již pořídí pouze takzvané tenké klienty. Veškeré pracovní prostředí je na serveru a tím je maximálně zjednodušena správa a údržba systému.

7 Zaměření projektu  Smyslem projektu je nahradit značně roztříštěný primární informační systém NIS (AMIS-H 2000), který je zastaralý a v současné době pro něj dodavatel neposkytuje podporu jedním, který zajistí následující atributy:  i) Příjmová část (registr a pobyty pacientů, hotelový systém)  ii) Lékařská a sesterská část (přijetí na oddělení, epikríza, PZT a léky, dekurs, ordinace procedur pro rehabilitaci a ergoterapii, propuštění pacienta)  iii) Ambulantní část (viz. předchozí)  iv) Rehabilitační část (plánování a potvrzování naplánovaných procedur terapeuty, sledování využití kapacit terapeutů a zařízení, tisky: rehabilitační karty, plány procedur pro pacianta, pracovníky i pracoviště, rehabilitační i ergoterapeutické testy)  v) Doprava (příjem žádanek na dopravu z lékařské části IS, plánování jízd a jejich evidence)  vi) Vykazování pojišťovnám a ÚZIS (kompletní zpracování dávek, elektronické vykazování hlášení, generátor statistických sestav)  vii) Administrace (všech uživatelů IS, organizačních celků, zálohování systému a jeho obnova, možnost automatizace záloh, updatování číselníků všech částí systému, vytváření uživatelských sestav/dokumentů)

8 Cílová skupina projektu  Cílovou skupinou jsou:  i) vrcholový management (uživatelé IS)  ii) zaměstnanci (uživatelé IS)  iii) lékaři a zdravotní personál (uživatelé IS)  iv) pacienti

9 Časový rámec projektu  Vydání Registračního listu akce: 29.8.2012  Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 30.8.2012  Zahájení realizace projektu: 1.10.2012  Ukončení realizace projektu: 31.03.2014


Stáhnout ppt "SEZNAMTE SE S PROJEKTEM „Pořízení NIS a virtualizace desktopů do Rehabilitačního ústavu Hrabyně “ realizovaném v letech 2012 až 2014 Rehabilitačním ústavem."

Podobné prezentace


Reklamy Google