Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference prezidia ČAS Karlovy Vary

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference prezidia ČAS Karlovy Vary"— Transkript prezentace:

1 Konference prezidia ČAS 17.11. 2007 Karlovy Vary
Akreditace zdravotnických laboratoří Martina Bunešová ÚKBP 2.LF a FN Praha Motol (editace Bedřich Friedecký) Konference prezidia ČAS Karlovy Vary

2 Zdravotnická laboratoř
Analyzuje biologický materiál pacientů Výsledky analýz tvoří velmi důležitou součást diagnostiky, sledování účinků terapie a prevence chorobných stavů

3 Laboratorní diagnostika
Data z laboratoří tvoří až 80% veškerých diagnostických dat

4 Kvalita Znamená soulad požadavků s potřebami jejich uživatelů
Pouze kvalitní laboratorní vyšetření poskytují prospěch uživatelům Uživatelem je pacient

5 Fáze laboratorních vyšetření
Preanalytická Analytická Postanalytická Kvalitu musí vykázat všechny tři

6 Preanalytická fáze Odběr, transport, identifikace vzorku a pacienta
Velká část preanalytické fáze je v rukou zdravotních sester

7 Management kvality Systém zajištění kvality
Struktura managementu kvality je dána mezinárodními normami kvality Klíčovou normou pro zdravotnické laboratoře je ISO 15189

8 Certifikace Certifikace znamená úřední osvědčení, že management kvality je zaveden podle příslušné normy a že je dokumentovaný Klíčovou normou certifikace managementu kvality je ISO 9001 Tato norma je shodná pro všechny druhy výroby a služeb, tedy i pro zdravotnictví

9 Akreditace Úřední potvrzení o způsobilosti pracoviště
Týká se způsobilosti a kvalifikace personálu, přístrojového vybavení pracoviště a postupů (léčebných, diagnostických, laboratorních, chirurgických…)

10 Certifikace a akreditace
Certifikace znamená, že management kvality na pracovišti je zavedený a dokumentovaný Akreditace znamená, že pracoviště je schopné prokázat odbornou způsobilost své činnosti ČILI že management kvality je funkční

11 Audit Sleduje plnění požadavků - indikátorů kvality na kvalifikaci, dovednosti, znalosti, přístrojové vybavení a postupy Auditoři jsou nezávislí hodnotitelé (měli by být) Akreditace je udělována/neudělovaná na podkladě výsledků auditu

12 Chyby a jejich důsledky
Chyby jsou příčinou rizika zdravotní péče Následky chyb vedou k poškození pacienta a v těžkých případech k poškození jeho zdraví až k smrti Nedostatek sester a laborantů, jejich nedostatečné ohodnocení, vedou zákonitě k zvýšení četnosti chyb

13 Chyby a jejich důsledky

14 Chyby a riziko zdravotní péče
Četnost chyb ve zdravotnictví je vysoké Riziko zdravotní péče je neúnosně veliké (hospitalizace se považuje za 8. nejrizikovější lidskou činnost) Asi 10% pacientů je v jejím průběhu více nebo méně poškozeno Jde o celosvětový problém

15 Chyby a riziko zdravotní péče
U laboratorního vyšetření je četnost chyb největší v preanalytické fázi Tam kde se stýká oblast působnosti laboratoří a lékařských oddělení, klinik, ambulancí → SESTRA

16 Preanal.fáze mimo laboratoř 20 % Preanal.fáze v laboratoři
Chyby v preanalytické fázi VÝBĚR ODBĚR TRANSPORT Preanal.fáze mimo laboratoř 20 % REGISTRACE Preanal.fáze v laboratoři 37 % ODSTŘEDĚNÍ DISTRIBUCE ALIKVOTACE

17 Management rizika Souhrn zásad a předpisů, které vedou k redukci chyb na minimum Komplexní proces, platící pro celou oblast péče (pro všechna oddělení, laboratoře a ambulance) PROTO je důležitá akreditace nemocnic

18 Nástroje managementu rizika
Vzdělání a výcvik Spolupráce Řízení Odpovědnost Kultura vztahu mezi zdravotníky a k pacientům Akreditace

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Konference prezidia ČAS Karlovy Vary"

Podobné prezentace


Reklamy Google