Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RNDr. Vítězslav Jiřík Státní zdravotní ústav, Praha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RNDr. Vítězslav Jiřík Státní zdravotní ústav, Praha"— Transkript prezentace:

1 RNDr. Vítězslav Jiřík Státní zdravotní ústav, Praha
Zkušenosti z využívání modelů kvality v laboratořích ochrany veřejného zdraví RNDr. Vítězslav Jiřík Státní zdravotní ústav, Praha

2 Vývoj systémů kvality Snaha o snížení škod způsobených špatnými laboratorními výsledky Vývoj trvá několik desítek let V současnosti dva hlavní proudy správná laboratorní praxe (OECD-GLP) systémy managementu jakosti (ISO-QMS) V laboratořích ochrany veřejného zdraví od 2. pol. 80-tých let snaha o implementaci některých zásad GLP V první pol. 90.let laboratoře ovlivněny nástupem technických norem, odklon od zdravotnictví

3 Správná laboratorní praxe (GLP)
Původ v americké Food and Drug Administration Do praxe zavedeny v roce 1981 Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD Principes of GLP Filosofií GLP je podpora zdokonalování (vývoje) kvality laboratorních dat Aplikace GLP v laboratořích má pomoci zabránit tvoření překážek v obchodu a zároveň zlepšovat ochranu zdraví a ochranu prostředí

4 Aplikace GLP Měly by být aplikovány na neklinické testování bezpečnosti farmaceutických výrobků pesticidů kosmetiky veterinárních léčiv potravinářských a krmivových aditiv průmyslových chemikálií

5 Principy GLP organizační a personální vybavenost (vedoucí testovacího zřízení, vedoucí studie a vedoucí dílčího zkoušení) program zajišťování kvality vhodné prostorové vybavení vhodné přístroje a materiály vhodné testovací systémy vhodné zacházení s testovacími a referenčními položkami standardní operační postupy plán studie (studie - zkouška či soubor zkoušek jimiž se provádí testování položek s cílem získat údaje o jejích vlastnostech a bezpečnosti podle právních předpisů a předložit je příslušnému úřadu) dokumentování výsledků studie (popis průběhu studie, použitých metod, hodnocení a diskuse výsledků) skladování a uchovávání záznamů a materiálů

6 Systémy managementu jakosti (QMS)
Quality Management Systems podle International Organization for Standardization (ISO) Poslední verze ISO 9001 (2000) nahrazuje ISO 9001, 9002, 9003 (1994)

7 Aplikace QMS Systémy kvality v oblasti výroby a služeb
ISO 9001 je tzv. generická norma v jakékoliv velké či malé organizaci na jakýkoliv produkt, přičemž produktem může být jakákoliv služba v jakémkoliv úseku pracovní činnosti v jakékoliv obchodní společnosti, státní správě či oddělení ministerstva

8 Principy QMS zaměření na zákazníka schopnost vedení
zapojení pracovníků procesní přístup systémový přístup k řízení nepřetržité zlepšování konkrétní přístup k rozhodování vzájemně výhodné dodavatelské vztahy

9 Rozsah QMS

10 Zkušební a kalibrační laboratoře podle ISO/IEC 17025 (2005)
je určena pro oblast posuzování shody (všechny normy ř.17000) požadavky jsou zaměřeny na technickou způsobilost provádět určitý typ zkoušek anebo kalibrací (čl.0 - úvod) zaměřená na technicky platné výsledky (čl.0 - úvod) laboratoř nemusí provádět vzorkování (čl.1.2.) není pokryt soulad s požadavky předpisů a požadavky na bezpečnost práce lab. (čl.1.5.) laboratorní činnost se provádí podle potřeb zákazníka, řídících orgánů či organizací zajišťujících uznání (čl ) laboratoř nemusí provádět hodnocení (interpretace) výsledků

11 Zdravotnické (medical) laboratoře podle ISO 15189 (2003)
je určena pro klinické účely a zkoušení diagnostických zdravotnických prostředků v zemích mohou být zavedeny vlastní předpisy na odborné pracovníky, činnosti a odpovědnosti oproti ISO je rozšířená o tyto části: účel vyšetření (čl ) preanalytická fáze (čl.3.10., 5.4.) - lékařské žádanky o vyšetření vyšetření - soubor úkonů (zkoušek) ke stanovení hodnot veličin či charakteristik vlastností (čl.3.3., 5.5.) postanalytická fáze (čl.3.9., 5.7.) - přezkoumání, interpretace činnost se provádí podle potřeb pacientů a klinických pracovníků (čl ) laboratoř musí provádět poradenské služby - volba vyšetření, vysvětlení (interpretace) výsledků (čl.4.7., ) laboratoř musí dodržovat etické zásady (příloha C)

12 Hygienické laboratoře nejednotnost
Některé oblasti činnosti laboratoří nejsou začleněny do žádného systému kvality Pro vybrané oblasti je uznávána rovněž akreditace podle ISO 17025 uznáváno rovněž (pouze pro vyšetřování zdravotní nezávadnosti vody) prověření organizací ASLAB

13 Hygienické laboratoře autorizace
Autorizace podle zákona č. 258/200Sb. o ochraně veřejného zdraví od roku 2003: Vychází z ISO norem (obsahuje většinu požadavků ISO 9001, ISO 17025, ISO 15189) a je doplněna o GLP Zjišťování účelu měření jde spíše o laboratorní studie než o zkoušení (GLP) Určování dostatečného a vhodného rozsahu měření (GLP) ISO spoléhá na zákazníka ISO spoléhá na kvalifikovaného zadavatele - lékaře Určování strategie (obdobné jako plán studie u GLP) Hodnocení výsledků či interpretace (jako GLP i klinické laboratoře) zákazník očekává závěr - ne výsledek, ale hodnocení či interpretaci výsledků

14 Jaká bude budoucnost laboratoří v ochraně veřejného zdraví ?
Vlivem komerčního rozšíření akreditace podle požadavků ISO: zvýšení kvality práce laboratoří v technické způsobilosti provádět jednotlivé zkoušky snižování kvality práce ve zdravotnických aspektech, tzn. v použitelnosti výsledků k hodnocení zdravotního stavu veřejnosti či hodnocení zdravotních rizik. Pravděpodobný pokračující odklon od zdravotnictví Z nové směrnice EU vyplývá, že služby v ochraně veřejného zdraví pravděpodobně nebudou zdravotnickými službami, ale službami v povolovacím režimu, opodstatněným "naléhavými důvody obecného zájmu".

15 Směrnice EU 2006/123/ES

16 Závěr Pro environmentální a hygienické laboratoře není vytvořen v Evropě optimální systém jakosti Systémy kvality podle OECD-GLP a ISO-QMS jsou primárně určeny pro jiné typy laboratoří, ale jsou částečně použitelné. Systémy kvality (včetně akreditace laboratoří) by měly být dobrovolné.

17 Přání Začlenění autorizačního střediska pro laboratoře v ochraně veřejného zdraví (OVZ) do NASKL Setrvání alespoň některých činností laboratoří OVZ v oblasti zdravotnictví Všem šťastnou cestu domů Pěkné Velikonoce


Stáhnout ppt "RNDr. Vítězslav Jiřík Státní zdravotní ústav, Praha"

Podobné prezentace


Reklamy Google