Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém 360° zpětné vazby v Cabot Corp.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém 360° zpětné vazby v Cabot Corp."— Transkript prezentace:

1 Systém 360° zpětné vazby v Cabot Corp.
Konference Motivace Ostrava 7/6/2001 Jaromír Odstrčil, CS Cabot Cíl: Popsat praktické užití 360° hodnocení v Cabotu Hl. Myšlenka: 360° zpětná vazbase může stát velmi účinným nástrojem rozvoje LZ Úvod: Když jsem přemýšlšl jakým způsobem začít své vystoupení, přinesl mi kolega“finančák” časopis CFO: Mám něco pro pro Tvou prezentaci”. Po chvíli jsem si uvědomil, že to může být ten správný start. Trofám si říci, že všichni věříme v úzkou soulislost mezi ŘLZ a hospodářskými výsledky firmy. Jde nám o nalezení co nejefektivnijšího spojení mezi ŘLZ a ekonomikou firmy.

2 Agenda Kde? Cabot Corporation Co? Hodnocení ze všech stran
Proč? Firemní hodnoty a kultura Jak? 360°ZV v Cabot Corp. Výsledky po 4 letech Provázanost s dalšími personálními procesy Než přistoupím k popisu našich zkušeností dovolte mi abych ujasnil základní termín! Čemu tedy říkáme v CS Cabot 360°zpětná vazba?

3 Cabot Corporation Založena v r.1882 v Bostonu, USA
Desítky výrobních závodů na 5 kontinentech Gumárenské saze - č.1 na světě Globalizace & Standardizace Neustálé zlepšování, společné hodnoty CS Cabot společný podnik založen v r.1991, vyrábí od r.1994 Ve společnosti Cabot si velmi dobře uvědomujeme, že následující výzvy v oblasti vedení lidí platí I pro nás.

4 360ti stupňová zpětná vazba v Cabot Corp.
Hodnotí se “neměřitelné” pracovní chování Hodnocení - součásti sebehodnocení hodnocení nadřízenými hodnocení kolegy/interními zákazníky hodnocení podřízenými Formalizovaný proces - dotazníky Když jsem tento proces poprvé vysvětloval některým svým kolegům z vedení nemohl jsem si nepovšimnout rozpačitých projevů neverbální komunikace, které byly místy vzjádřeny I verbálně: Jsme snad v nějaké demokracii? Kde skončíme, když necháme zaměstnance mluvit do toho jak je firma řízena? Nebo také Hlavně si napoporvé nesmíme dát moc vysoké hodnocení abychom se v příštích letech mohli zlepšovat! Než se dostanu k vysvětlení JAK byl proces aplikován dovolte mi, abych pohovořil o tom KDE a PROČ byl vůbec aplikován

5 Proč proces 360°zpětné vazby ve společnosti Cabot?
Podpůrný nástroj pro zavádění iniciativy “Vize a hodnoty korporace Cabot” Interní zákazníci měří míru aktivního přijetí hodnot zaměstnancem Hodnoty: čestnost, respekt, inovativnost, soutěživost Nechť zákazníci našich zaměstnanců a především vedoucích měří jak se tyto hodnoty v jejich práci projevují

6 Cíle iniciativy „Vize a hodnoty“
Změna firemní kultury vzhledem k novým tržním potřebám společnosti Pevný základ pro období nejistoty nutně přicházející v období transformace ze staré na novou organizační strukturu Dosažení zákaznické orientace zaměstnanců zajistí flexibilitu nové organizační struktury

7 Proces 360°ZV: Účastníci procesu
Hodnocený Hodnotitelé Organizační podpora nezávislý vyhodnotitel personální útvar Facilitátoři kouč nadřízený

8 Proces 360°ZV: Role hodnoceného
obdrží sadu nevyplněných dotazníků vybere si respondenty a rozdá jim dotazníky, a to všem bezprostředně nadřízeným vybraným spolupracovníkům vybraným/všem podřízeným vyplní sebehodnotící formulář a odešle jej po obdržení vyhodnocení stanovuje akční plán informuje o procesu svého přímého vedoucího

9 Proces 360°ZV: Klíčová role kouče
Zná firemní kulturu i účastníky procesu Analyzuje s hodnoceným výsledky zpracované vyhodnotitelem Pomáhá hodnocenému identifikovat rozvojové potřeby Společně s hodnoceným připravuje akční plán Dlouhodobá spolupráce je přínosem

10 Proces 360°ZV: Práce s dotazníky
Dotazníky obsahují dotazy na četnost výskytu žádoucího pracovního chování u hodnoceného zaměstnance otázky hodnotící jeho přístup k firemním hodnotám Hodnotitelé zasílají odpovědi externí poradenské společnosti, která je anonymně zpracovává Výsledky se zasílají kouči, který je prochází s hodnoceným a společně stanoví plán akcí “Majitel procesu” vlastní veškerou dokumentaci

11 Proces 360°ZV: Ochrana hodnotitelů a hodnocených
nezávislý vyhodnotitel ochrana hodnotitelů (kolegové, podřízení) důvěra v utajení individuálních hodnocení znalost procesu znalost účelu hodnocení ochrana hodnocených důvěra v proces (ochrana osobních dat) znalost procesu a účelu vlastnictví

12 Reakce zaměstnanců Klíčové je vlastnictví procesu hodnoceným
Počáteční nedůvěra Pozitivní reakce po setkání s koučem Různá míra překvapení z výsledků Pozorování vyšších úrovní v organizaci 360° ZV přijata za standardní nástroj ŘLZ Otázka nákladnosti procesu (čas, peníze) Vedoucí pracují na sebezlepšování Klíčové je vlastnictví procesu hodnoceným

13 Úspěchy Osobní rozvoj v “soft” cílech standardem
Zvýšená míra sebereflexe u manažerů (“Všichni na sobě pracujeme”) Určité dlouhodobé změny v chování zjevné Lidé se více učí dávat a přijímat konstruktivní ZV (t.j. i kritiku) - podpora týmové práce Stálá podpora ze strany Top Managementu Firemní kultura

14 Návaznost na další procesy ŘLZ
Výcvik a vzdělávání Stanovování cílů a hodnocení pracovního výkonu Odměňování Výběr zaměstnanců na vedoucí místa Plánování personálních rezerv

15 Závěr 360°ZV je účinný pracovní nástroj
Může se stát neocenitelným nástrojem k sebezlepšování a tudíž konkurenční výhodou Značné nároky na přípravu a “čistotu procesu” Měření 360°ZV je běh na dlouhou trať Méně je někdy více Jednou snad takových nástrojů nebude potřeba protože lidé budou přesně vědět jak je ostatní vnímají lidé budou zcela přirozeně otevřeně a průběžně dávat druhým zpětnou vazbu nebude docházet ke kombinaci nedorozumění a pracovního přetížení Rád bych se té doby dožil. Prozatím si myslím, že 360°zpětná vazba je užitečným nástrojem.


Stáhnout ppt "Systém 360° zpětné vazby v Cabot Corp."

Podobné prezentace


Reklamy Google