Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Téma č. 3: Spotřebitelská rovnováha Petr Musil: Základy ekonomie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Téma č. 3: Spotřebitelská rovnováha Petr Musil: Základy ekonomie."— Transkript prezentace:

1 Téma č. 3: Spotřebitelská rovnováha Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie

2 Obsah 1.Pojem užitek, celkový a mezní užitek 2.Rovnováha spotřebitele při spotřebě jediného statku 3.Rovnováha spotřebitele při spotřebě více statků – indiferenční analýza

3 Užitek

4 Jde o subjektivní pocit uspokojení potřeby, plynoucí ze spotřeby určitého statku Význam užitku: Klíčová role při formování poptávky po daném statku Cíl spotřebitele – maximalizace užitku Subjektivnost

5 Kardinalistický vs. ordinalistický přístup k užitku Kardinalismus: užitek je přímo měřitelný, tj. nabývá konkrétní hodnoty Ordinalismus: užitek nelze vyjádřit číselnou hodnotou, nebo to nemá smysl, lze jen srovnávat různé varianty podle toho, která je pro spotřebitele užitečnější

6 Celkový užitek (TU – Total Utility) Celkový pocit uspokojení potřeby, plynoucí ze spotřeby určitého množství statku S růstem množství spotřebovaného statku celkový užitek roste (do určitého množství)......bod nasycení - celkový užitek maximální

7 Funkce celkového užitku Q TU TU 1 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 TU 2 TU max Bod nasycení

8 Mezní užitek (MU – Marginal Utility) Změna celkového užitku v důsledku spotřeby dodatečné jednotky daného statku  TU MU =  Q Zákon klesajícího mezního užitku Výše mezního užitku závisí na:  Intenzitě potřeby (čím naléhavější potřeba, tím vyšší MU)  Disponibilním množství daného statku (čím vzácnější statek, tím vyšší MU)

9 Funkce mezního užitku Q MU MU 1 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 MU 2 MU 3 Bod nasycení

10 Rovnováha spotřebitele – spotřeba jediného statku

11 Cíl spotřebitele Spotřebitel usiluje o maximalizaci užitku Chce nakoupit takový koš statků a služeb, který mu zajistí maximální užitek Ne za každou cenu, ale za daných podmínek

12 Užitky a oběti Spotřebitel nemůže spotřebovat neomezené množství statku Má k dispozici jen omezený důchod Spotřebitel poměřuje:  užitky - přínosy, které mu plynou ze spotřeby  oběti - náklady, spojené s pořízením statků

13 Rovnováha spotřebitele Situace, kdy spotřebitel nemohl za daných podmínek uskutečnit lepší volbu Spotřebitel maximalizuje užitek (vzhledem k oběti)

14 Podmínka rovnováhy spotřebitele Při nákupu jednoho statku: Při nákupu více statků: Při nákupu dvou statků: P = MU MU x MU y = P x P y MU x MU y MU z MU n = = = … = P x P y P z P n

15 Příklad – jeden statek Q (ks) 123456 MU 1086420 Přebytek mezního užitku nad obětí Jana má ráda koblížky. Její mezní užitek z konzumace koblížků zachycuje tabulka. Jeden koblížek stojí v pekárně, kam Jana chodí 6Kč. a) Určete, kolik koblížků se Jana rozhodne nakoupit b) Určete příspěvek celkovému užitku pro každý koblížek 4 10-68-6 20-2-4-6 MU=P  6 = 6 u 3 koblížků

16 Příklad – dva statky Q (ks) 123456 MU x (koblížky) 1086420 MU y (tatranky) 654321 Jana má ráda koblížky, které stojí 6 Kč a tatranky, které stojí 3 Kč. Její mezní užitek z konzumace koblížků a tatranek zachycuje tabulka. a) Vybere si Jana kombinaci 1 koblížku a 4 tatranek nebo 2 koblížků a 3 tatranek? MU x /P x = MU y /P y 1 kobliha a 4 tatranky 10/6  3/3  1,7 > 1 Užitek–oběť=[10+(6+5+4+3)]- [1.6+4.3]=28-18=10 2 koblihy a 3 tatranky 8/6 = 4/3  1,3 = 1,3 Užitek–oběť=[(10+8)+(6+5+4)]- [2.6+3.3]=33-21=12

17 Individuální poptávka Poptávka konkrétního spotřebitele po daném statku Funkční vztah mezi tržní cenou a poptávaným množstvím statku Spotřebitel bude ochoten poptávat právě takové množství, kdy platí: P=MU Individuální poptávka spotřebitele je totožná s křivkou mezního užitku

18 Křivka individuální poptávky Q P MU=d 1234 6 2 0 56 8 Cena statku Poptávané množství 10

19 Rovnováha spotřebitele při nákup více statků – indiferenční analýza

20 Indiferenční křivka (IC) Křivka lhostejnosti Zachycuje veškeré kombinace dvou statků, které přináší spotřebiteli konstantní celkový užitek Jsou pro něj stejně dobré Pomocí IC lze znázornit spotřebitelské preference

21 Indiferenční křivka X Y IC 6 1 10 23 4 4 3 A B C D Množství statku X Množství statku Y

22 Mapa indiferenčních křivek X Y IC 6 24 10 A B IC Vyšší užitek C

23 Tvar indiferenčních křivek Závislý na: preferencích spotřebitele vzájemném vztahu spotřebovávaných statků

24 IC pro dokonalé substituty X Y IC 7 1 8 23 6 5 A B C Vyšší užitek 8 IC Spotřebitel statky nahrazuje v konstantním poměru

25 IC pro dokonalé komplementy X Y IC 2 1 1 23 3 A B C Vyšší užitek IC Spotřebitel statky nenahrazuje, chce je spotřebovávat v konkrétním poměru, popř. takové statky nelze nahrazovat ve spotřebě

26 Limity spotřebitele Ceny statků Důchod spotřebitele

27 Zachycuje veškeré kombinace dvou statků, které spotřebitel MŮŽE maximálně nakoupit při dané úrovni důchodu Alternativní rozložení celého důchodu mezi nákup dvou statků Linie rozpočtu (BL, Budget Line) I = P x. X + P y. Y Výdaje na nákup statku X Výdaje na nákup statku Y Důchod spotřebitele

28 Linie rozpočtu X Y BL x1x1 x2x2 x3x3 A B C Nevydal celý důchod y1y1 y2y2 y3y3 Nedosažitelný při daném důchodu Vydal celý důchod Y max X max I/Px I/Py X 1 = (I – Py.Y)/Px

29 Zachycuje veškeré kombinace dvou statků, které spotřebitel může nakoupit při dané úrovni důchodu Veškeré kombinace statků, kdy vydává celý, nebo část svého disponibilního důchodu Soubor tržních příležitostí I  P x. X + P y. Y Výdaje na nákup statku X Výdaje na nákup statku Y Důchod spotřebitele

30 Soubor tržních příležitostí X Y BL x1x1 x2x2 A B Nevydal celý důchod y1y1 y2y2 Soubor tržních příležitostí Vydal celý důchod

31 Tvar linie rozpočtu Závisí na relativních cenách V jakém poměru může spotřebitel statky nahrazovat ?

32 Změny linie rozpočtu Změny důchodu: Růst důchodu – posun doprava Pokles důchodu – posun doleva Změna relativních cen: Pokles ceny statku X – plošší Růst ceny statku X – strmější Růst ceny statku Y – plošší Pokles ceny statku Y - strmější Pootočení kolem osy y Pootočení kolem osy x

33 Růst důchodu X Y BL Y max X max I/Px I/Py Y max I 1 /Py I 1 /Px X max BL

34 Pokles ceny statku X X Y BL Y max X max I/Px I/Py I/Px 1 X max BL

35 Pokles ceny statku Y X Y BL Y max X max I/Px I/Py I/Py 1 Y max BL

36 Rovnováha spotřebitele pokud spotřebitel vynaložil celý svůj disponibilní důchod......a zároveň maximalizoval svůj celkový užitek lze znázornit zpravidla jako bod dotyku indiferenční křivky a rozpočtové linie – vnitřní řešení někdy nastává i tzv. rohové řešení (např. u dokonalých substitutů)

37 Rovnováha spotřebitele – vnitřní řešení X Y BL x1x1 E Rovnováha (optimum) spotřebitele MUx/Px = MUy/Py y1y1 Y max X max I/Px I/Py X 1 = (I – Py.Y)/Px IC A B

38 Rovnováha spotřebitele – rohové řešení X Y IC BL E Rovnováha (optimum) spotřebitele


Stáhnout ppt "Téma č. 3: Spotřebitelská rovnováha Petr Musil: Základy ekonomie."

Podobné prezentace


Reklamy Google