Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studijní obory: Učební obory: Hotelnictví a cestovní ruch Kuchař - číšník Gastronomické služby Cukrář Obchodně podnikatelská činnost Řezník – uzenář Nástavbové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studijní obory: Učební obory: Hotelnictví a cestovní ruch Kuchař - číšník Gastronomické služby Cukrář Obchodně podnikatelská činnost Řezník – uzenář Nástavbové."— Transkript prezentace:

1 Studijní obory: Učební obory: Hotelnictví a cestovní ruch Kuchař - číšník Gastronomické služby Cukrář Obchodně podnikatelská činnost Řezník – uzenář Nástavbové studium: Podnikání

2 Autoevaluace od roku 2005, třetí období podklady, používané nástroje: pedagogická dokumentace ankety a dotazníky žákům, učitelům, rodičům - Mapa školy rozhovory s žáky, učiteli a rodiči, širší veřejností výstupy z vlastní kontrolní a hospitační činnosti písemné podklady (posudky, hodnocení, inspekční zprávy, záznamy kontrol, návštěv, auditů,vyhodnocení projektů školy apod.) vnitřní statistické ukazatele (tj. počty uchazečů o studium a úspěšnost v přijímacím řízení, studijní výsledky žáků, výsledky testů Vektor apod.) vnější statistické ukazatele, zejména demografické faktory, problematika zaměstnanosti spádové oblasti apod. SWOT analýza informace získané z regionálních či jiných medií

3 dotazníkové šetření Mapa školy Výhody komplexní pohled na klima školy ( po oblastech dle vyhlášky) opakované použití umožňuje srovnání, stanovení posunu porovnání s obdobnými školami výsledky zpracovány do grafů – snadnější orientace Nevýhody finanční náročnost použitelné pouze pro teoretickou výuku, klima OV se odráží jen okrajově

4 Peer Review Předpoklady úspěchu 1)vhodné spárování škol 2)volba pracovních týmů (zástupci teorie, odborného výcviku, domova mládeže, vedení školy) 2)volba oblastí pro hodnocení - zvážit reálnost hodnocení, časové možnosti, úskalí nepřistoupit na hodnocení konkrétní osoby 3)vhodně použité nástroje, vypovídající, ale nenáročné na zpracování 4)příjemná přátelská pracovní atmosféra 5)oboustranná výměna – větší vstřícnost, otevřenost, ochota spolupracovat

5 Volba partnera stejné odborné zaměření školy podobný historický vývoj srovnatelný počet i struktura žáků součástí školy i domov mládeže dostatečné vzdálené školy – jiný kraj – nehrozí konkurence

6 Polička 22. – 23. 2. 2011 Oblasti hodnocení: 1)Materiálně technické vybavení teorie i odborného výcviku a efektivita využívání materiálně technických podmínek 2)Nabídka aktivit pro volný čas žáků na domově mládeže

7 Prohlídka areálu školy

8 Horky nad Jizerou 30. – 31. 3. 2011 Zvolené oblasti kvality: 1)Průběh a kvalita vzdělávacího procesu na škole 2)Podpora výchovné práce na škole – prevence sociálně patologických jevů, formování profesní hrdosti, soulad nabízených volnočasových aktivit se zájmy žáků

9 Využité zdroje informací před návštěvou: výroční zprávy školy internetové stránky školy školní časopis školní vzdělávací programy e-mailová korespondence se členy týmu v průběhu návštěvy: prohlídka areálu školy pozorování chodu školy – Den řemesel, náslechy v hodinách dotazníkové šetření rozhovory s výchovným poradcem, metodikem prevence sociálně- patologických jevů, vychovateli, učiteli i žáky

10

11 Dotazníkové šetření zaměřeno na průběh a kvalitu vzdělávacího procesu v 7 třídách dle návrhu hodnocené školy, osloveno 93 žáků zadávali jsme v průběhu návštěvy, součástí 10 – 15 minutové náslechy v hodinách vyhodnocení, zpětná vazba obecné závěry – snaha nezranit, nepoškodit hodnocené kolegy souhrnné procentuelní vyhodnocení sledovaných oblastí vybrané postřehy z navštívených hodin

12

13 odpovědi Souhrn 98 žáků Souhrn v % 1a) rozhodně ano3939,8 b)spíše ano4950,0 c)nevím7 7.1 d)spíše ne3 3,1 e)rozhodně ne0 2a) rozhodně ano3333.7 b) spíše ano4444,9 c) nevím1111,2 d) spíše ne1010,2 e) rozhodně ne11,0 3a) rozhodně ano3737,8 b) spíše ano3535,7 c) nevím1414,3 d) spíše ne1212,2 e) rozhodně ne0 ukázka způsobu vyhodnocení

14 Podpora výchovné práce na škole inspirace řadou zajímavých akcí v oblasti výchovné práce ve škole i na domově mládeže výměna zkušeností a navázání kontaktů např. preventistů sociálněpatologických jevů, vychovatelů postřehy z průběhu projektového dne – Dne řemesel, klady a zápory projektového vyučování

15 Závěry z procesu Peer Review (Co nám aktivita přinesla?) nezávislý vnější pohled na zvolenou oblast chodu školy výměnu zkušeností z různých oblastí života školy řadu inspirujících námětů pro zkvalitnění vlastní práce zkoušku dalších evaluačních nástrojů nová partnerství pokračování spolupráce odreagování od každodenního shonu


Stáhnout ppt "Studijní obory: Učební obory: Hotelnictví a cestovní ruch Kuchař - číšník Gastronomické služby Cukrář Obchodně podnikatelská činnost Řezník – uzenář Nástavbové."

Podobné prezentace


Reklamy Google