Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOLI Chemie 9. ročník VY_32_INOVACE_07.3/20

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOLI Chemie 9. ročník VY_32_INOVACE_07.3/20"— Transkript prezentace:

1 SOLI Chemie 9. ročník VY_32_INOVACE_07.3/20
ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, 5. KVĚTNA 76, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SOLI Chemie 9. ročník Autorem materiálu je Mgr. Alena Šáfrová.

2 SOLI

3 Neutralizace je reakce kyselin s hydroxidy za vzniku soli a vody.
KYSELINA + HYDROXID SŮL + VODA Podstatou neutralizace je reakce vodíkových kationtů s hydroxidovými anionty, při které vzniká voda a sůl. Kyselé roztoky lze neutralizovat zásaditými a naopak zásadité roztoky kyselými. Na tomto principu je založena 1.pomoc při zasažení kyselinou nebo hydroxidem.

4 Soli jsou sloučeniny kationtů kovů s anionty kyselin.
Soli mohou vznikat neutralizací, slučováním kovu a nekovu, reakcí kyseliny s kovy a oxidy kovů, reakcí hydroxidu s oxidem nekovu nebo srážením z roztoků rozpustných solí. Srážecí reakce probíhá za vzniku málo rozpustné sraženiny.

5 Významné soli Uhličitany Soli kyseliny uhličité.
Významný je nerozpustný uhličitan vápenatý CaCO3 (vodní kámen, mramor). Nerosty vápenec, sádrovec, kazivec, apatit, fosforit. Pálením rozemletého sádrovce vzniká sádra.

6 Užitečnost solí Průmyslová hnojiva – průmyslově vyráběné látky, které obsahují živiny nezbytné pro růst rostlin (N2, P, K, Ca). Stavební pojiva – sádra, vápenná malta (CaOH,voda,písek), cement (vypálená směs vápece a jílů), beton (cement,voda,písek) Keramika – vyrábí se vypalováním směsí jílů, hlín, kaolínu a dalších látek

7 Keramika Střep hrubá keramika (cihly, květináče)
obyčejná keramika (dlaždice, vany) jemná keramika (talíře, sošky) porcelán ( je nejkvalitnější) Šamot – směs čerstvé a částečně vypálené hlíny, je ohnivzdorný (spárování kotlů)

8 Názvosloví solí Název soli = podst.jméno odvozené od názvu aniontu kyseliny + příd.jméno označující kationt prvku. CuSO4 CuSO4 Cu + (SO4) (SO4) je aniont kyseliny sírové H2SO4 = síran s ox.číslem (SO4)-II Cu je kationt kovu = měď Podle křížového pravidla platí: Cu+II(SO4)-II Druhá koncovka -natý Vzorec soli je síran měďnatý

9 Názvosloví solí NaCl NaCl Na + Cl
(Cl) je aniont kyseliny chlorovodíkové HCl = chlorid s ox.číslem Cl-I Na je kationt kovu = sodík Podle křížového pravidla platí: Na+I Cl-I První koncovka -ný Vzorec soli je chlorid sodný

10 Názvosloví solí Vytvoření vzorce soli: Uhličitan draselný
Uhličitan je sůl kys.uhličité H2CO3, vznikla odtržením od dvou vodíků, proto má (CO3) ox.číslo -II. Draselný – koncovka +I K+I (CO3)-II Konečný vzorec uhličitanu draselného je K2CO3.

11 Použité zdroje: BENEŠ, Pavel a kol.Základy praktické chemie pro 9. ročník základní školy. Praha:Fortuna,2003. ISBN Wikipedie, Internetová encyklopedie [online]. Praha, 2002 [cit ]. Dostupné z WWW: < Snímek 2:Mýdlárna Rubens - Výrobky ze soli z Mrtvého moře:. [online] [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "SOLI Chemie 9. ročník VY_32_INOVACE_07.3/20"

Podobné prezentace


Reklamy Google