Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_07.1/04 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, 5. KVĚTNA 76, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SKLADOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ CHEMIKÁLIÍ Chemie 8. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_07.1/04 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, 5. KVĚTNA 76, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SKLADOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ CHEMIKÁLIÍ Chemie 8. ročník."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_07.1/04 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, 5. KVĚTNA 76, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SKLADOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ CHEMIKÁLIÍ Chemie 8. ročník

2 SKLADOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ CHEMIKÁLIÍ

3 Běžné chemikálie Skladujeme v označených nádobách Při práci s nimi dodržujeme běžná pravidla bezpečnosti práce. obr.1obr.2

4 Nebezpečné chemikálie Při nakládání s nebezpečnými látkami jsme povinni chránit zdraví člověka a životní prostředí. Řídíme se výstražnými symboly nebezpečnosti. Obr. 1Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4

5 Výstražné symboly nebezpečných látek Nebezpečné látky jsou označovány výstražnými symboly podle svých nebezpečných vlastností.

6 SYMBOL NEBEZPEČÍ NÁZEV SYMBOLUNEBEZPEČÍPŘÍKLAD DRÁŽDIVÝ, ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ POŠKOZENÍ ZDRAVÍ CHLORID VÁPENATÝ HOŘLAVÝPOŽÁRBENZÍN JEDOVATÝ OTRAVA, TĚŽKÉ POŠKOZENÍ ZDRAVÍ KYANOVODÍK ŽÍRAVÝPOLEPTÁNÍKYSELINA SOLNÁ NEBEZPEČNÝ ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ POŠKOZENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SÍRAN MĚĎNATÝ VÝBUŠNÝVÝBUCHTRINITRITOULEN OXIDUJÍCÍ VYVOLÁVAJÍ PRUDKÉ TEPELNÉ REAKCE PEROXID VODÍKU

7 Rizikové a bezpečnostní věty Nebezpečné látky jsou označovány standartními větami, které označují: specifickou rizikovost látky (R – věty) pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (S - věty).

8 Příklad - kyselina sírová

9 Rizikové věty: R 35 Způsobuje těžké poleptání Bezpečnostní věty: S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc S 30 K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu S 45 V případě nehody nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc

10 Použité zdroje: BENEŠ, Pavel a kol.Základy praktické chemie pro 8. ročník základní školy. Praha:Fortuna,2003. ISBN 80-7168-879-7. Wikipedie, Internetová encyklopedie [online]. Praha, 2002 [cit. 2011-07-15]. Dostupné z WWW:. Snímek 2:Home Air Purifier Expert's Creative Strategies for a Healthier Home and Planet: [online]. 2011 [cit. 2011-10-21]. The Complete Guide To Kitchen Household Chemicals and Products:. Dostupné z WWW:.http://www.home-air-purifier-expert.com/images/nifty- kitchen.jpg Snímek 3: obrázek 1:Nákup potravin přes internet: [online]. 2011 [cit. 2011-10-21]. Jedlá kamenná sůl s jódem 1kg:. Dostupné z WWW: http://www.nakupdomu.cz/editor/image/eshop_products/image_l_2894.jpg Snímek 3: obrázek 2:Neli Vyskov a.s.: [online]. 2011 [cit. 2011-10-21]. Neli Vyskov a.s.:. Dostupné z WWW:.http://www.neli- vyskov.cz/images/gastro/ocet_5l.jpg Snímek 4: obrázek 1:DROGERIE - Drogerie PeMi: [online]. 2011 [cit. 2011-10-21]. Savo original 1l - Drogerie PeMi:. Dostupné z WWW:. Snímek 4: obrázek 2:TECHNICKÁ DROGERIE,BARVY - Drogerie PeMi: [online]. 2011 [cit. 2011-10-21]. TECHNICKÁ DROGERIE,BARVY - Drogerie PeMi:. Dostupné z WWW:.http://pemi.cz/content/catalog/th_aceton_420ml.jpg Snímek 4: obrázek 3:DROGERIE - Drogerie PeMi: [online]. 2011 [cit. 2011-10-21]. Hydroxid-louh sodný 1kg - Drogerie PeMi:. Dostupné z WWW:. Snímek 4: obrázek 4:DROGERIE - Drogerie PeMi: [online]. 2011 [cit. 2011-10-21]. Domestos čistič odpadů 500ml - Drogerie PeMi:. Dostupné z WWW:.http://pemi.cz/content/catalog/domestos_cistic_odpadu_500ml.jpg Snímek 5:EKO servis Zábřeh: [online]. 2011 [cit. 2011-10-21]. EKO servis Zábřeh:. Dostupné z WWW:.http://www.ekozabreh.cz/obrazky/65.jpg Snímek 6: VANĚK, Vlastimil. Bezpečnost práce v chemii. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 26. 02. 2010, [cit. 2011-07- 26]. Dostupný z WWW:. ISSN 1802-4785. Snímek 8:VANĚK, Vlastimil. Bezpečnost práce v chemii. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 26. 02. 2010, [cit. 2011-07- 26]. Dostupný z WWW:. ISSN 1802-4785.


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_07.1/04 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, 5. KVĚTNA 76, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SKLADOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ CHEMIKÁLIÍ Chemie 8. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google