Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SKLADOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ CHEMIKÁLIÍ Chemie 8. ročník

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SKLADOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ CHEMIKÁLIÍ Chemie 8. ročník"— Transkript prezentace:

1 SKLADOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ CHEMIKÁLIÍ Chemie 8. ročník
VY_32_INOVACE_07.1/04 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, 5. KVĚTNA 76, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SKLADOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ CHEMIKÁLIÍ Chemie 8. ročník

2 SKLADOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ CHEMIKÁLIÍ

3 Běžné chemikálie Skladujeme v označených nádobách
Při práci s nimi dodržujeme běžná pravidla bezpečnosti práce. obr.1 obr.2

4 Nebezpečné chemikálie
Při nakládání s nebezpečnými látkami jsme povinni chránit zdraví člověka a životní prostředí. Řídíme se výstražnými symboly nebezpečnosti. Obr Obr. 2 Obr Obr. 4

5 Výstražné symboly nebezpečných látek
Nebezpečné látky jsou označovány výstražnými symboly podle svých nebezpečných vlastností.

6 SYMBOL NEBEZPEČÍ NÁZEV SYMBOLU NEBEZPEČÍ PŘÍKLAD
DRÁŽDIVÝ, ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ POŠKOZENÍ ZDRAVÍ CHLORID VÁPENATÝ HOŘLAVÝ POŽÁR BENZÍN JEDOVATÝ OTRAVA, TĚŽKÉ POŠKOZENÍ ZDRAVÍ KYANOVODÍK ŽÍRAVÝ POLEPTÁNÍ KYSELINA SOLNÁ NEBEZPEČNÝ ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ POŠKOZENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SÍRAN MĚĎNATÝ VÝBUŠNÝ VÝBUCH TRINITRITOULEN OXIDUJÍCÍ VYVOLÁVAJÍ PRUDKÉ TEPELNÉ REAKCE PEROXID VODÍKU

7 Rizikové a bezpečnostní věty
Nebezpečné látky jsou označovány standartními větami, které označují: specifickou rizikovost látky (R – věty) pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (S - věty).

8 Příklad - kyselina sírová

9 Příklad - kyselina sírová
Rizikové věty: R 35 Způsobuje těžké poleptání Bezpečnostní věty: S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc S 30 K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu S 45 V případě nehody nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc

10 Použité zdroje: BENEŠ, Pavel a kol.Základy praktické chemie pro 8. ročník základní školy. Praha:Fortuna,2003. ISBN Wikipedie, Internetová encyklopedie [online]. Praha, 2002 [cit ]. Dostupné z WWW: < Snímek 2:Home Air Purifier Expert's Creative Strategies for a Healthier Home and Planet: [online] [cit ]. The Complete Guide To Kitchen Household Chemicals and Products:. Dostupné z WWW: < Snímek 3: obrázek 1:Nákup potravin přes internet: [online] [cit ]. Jedlá kamenná sůl s jódem 1kg:. Dostupné z WWW: < Snímek 3: obrázek 2:Neli Vyskov a.s.: [online] [cit ]. Neli Vyskov a.s.:. Dostupné z WWW: < Snímek 4: obrázek 1:DROGERIE - Drogerie PeMi: [online] [cit ]. Savo original 1l - Drogerie PeMi:. Dostupné z WWW: < Snímek 4: obrázek 2:TECHNICKÁ DROGERIE,BARVY - Drogerie PeMi: [online] [cit ]. TECHNICKÁ DROGERIE,BARVY - Drogerie PeMi:. Dostupné z WWW: < Snímek 4: obrázek 3:DROGERIE - Drogerie PeMi: [online] [cit ]. Hydroxid-louh sodný 1kg - Drogerie PeMi:. Dostupné z WWW: < Snímek 4: obrázek 4:DROGERIE - Drogerie PeMi: [online] [cit ]. Domestos čistič odpadů 500ml - Drogerie PeMi:. Dostupné z WWW: < Snímek 5:EKO servis Zábřeh: [online] [cit ]. EKO servis Zábřeh:. Dostupné z WWW: < Snímek 6: VANĚK, Vlastimil. Bezpečnost práce v chemii. Metodický portál : Digitální učební materiály [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: < ISSN Snímek 8:VANĚK, Vlastimil. Bezpečnost práce v chemii. Metodický portál : Digitální učební materiály [online] , [cit ]. Dostupný z WWW: < ISSN


Stáhnout ppt "SKLADOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ CHEMIKÁLIÍ Chemie 8. ročník"

Podobné prezentace


Reklamy Google