Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lidské zdroje v Jihomoravském kraji Kroměříž, 12. – 13.5. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lidské zdroje v Jihomoravském kraji Kroměříž, 12. – 13.5. 2010."— Transkript prezentace:

1 Lidské zdroje v Jihomoravském kraji Kroměříž, 12. – 13.5. 2010

2 Charakteristika Jihomoravského kraje Údaje ČSÚ pro Jihomoravský kraj za 4. čtvrtletí 2009: –Podle Výběrového šetření pracovních sil Pracovní síla: 570 tis. obyv. Počet zaměstnaných: 528 tis. obyv. Počet nezaměstnaných: 42 tis. obyv. Míra nezaměstnanosti: 7,8 % Počet ekonomicky neaktivních obyvatel nad 15 let: 420 tis. obyv. Míra nezaměstnanosti podle úřadů práce k 28. 2. 2010: 11,4 %

3 Míra nezaměstnanosti podle ČSÚ (4. čtvrtletí 2009)

4 Míra nezaměstnanosti podle úřadů práce

5 Vývoj v roce 2009

6 Struktura zaměstnaných dle sektorů národního hospodářství (v %) v Jihomoravském kraji a podobných regionech EU v roce 2007

7 Struktura zaměstnaných dle stupně nejvyššího dosaženého vzdělání v Jihomoravském kraji a podobných regionech EU v roce 2007

8 Cizinci v Jihomoravském kraji Počet cizinců v JMK k 1.1.2009: 35 619 – zdroj: Policie ČR (cizinci s povoleným pobytem na území JMK)

9 Silné a slabé stránky lidských zdrojů Silné stránky kvalitní střední a vysoké školství rozsáhlý pracovní potenciál území dobrá dopravní dostupnost pracovní síly výhodná poloha regionu uprostřed střední Evropy a jeho dobrá dopravní dostupnost Slabé stránky nepříznivé dopady světové finanční a hospodářské krize na region, včetně oblasti lidských zdrojů stále se snižující míra ekonomické aktivity obyvatelstva nedostatečné využívání flexibilních forem organizace práce, zejména práce na částečný úvazek příliš silná dominace Brna vůči ostatnímu území kraje

10 Úloha kraje ve vztahu k lidskému potenciálu Školství –Střední školy, metodické vedení základních škol Volnočasové aktivity –Střediska volného času, domy dětí a mládeže, základní umělecké školy –Dotační programy Sociální služby –Domovy pro seniory a tělesně postižené –Dotační podpora NNO Zdravotnictví –Krajské nemocnice, záchranná služba –Dotační podpora NNO Kultura –Regionální muzea, dotace

11 11 Rada pro rozvoj lidských zdrojů JMK Zřízena r. 2003 jako stálý poradní, iniciativní a koordinační orgán Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD) v oblasti strategického řízení rozvoje lidských zdrojů Stálým poradním, iniciativním a koordinačním orgánem Zastupitelstva Jihomoravského kraje v oblastech strategického řízení rozvoje lidských zdrojů 15 členů – zastoupení kraje, zaměstnavatelských svazů, Regionální rady odborových svazů, úřadu práce, hospodářských komor, základních, středních a vysokých škol Kroměříž, 12. – 13.5. 2010

12 12 Činnost Rady pro rozvoj lidských zdrojů JMK Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2006-2016 a naplňování aktivit Krátkodobého realizačního plánu 2010-2011 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje Příprava materiálu pro jednání RHSD, plnění zadaných úkolů Trvalá spolupráce s úřady práce Globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – zprávy o průběhu administrace Problematika učňovského a odborného vzdělávání Připravované projekty k rozvoji lidských zdrojů Účast v soutěži „Dobrá rada nad zlato“ vyhlašovaná Národním vzdělávacím fondem Účast kraje na jednáních s Národním vzdělávacím fondem Účast na veletrhu Job Fair 2008 Kroměříž, 12. – 13.5. 2010 Rada pro rozvoj lidských zdrojů JMK

13 13 Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2006 - 2016 (SRLZ JMK) Dlouhodobý koncepční dokument pro zapojení regionu do evropské strategie zaměstnanosti a zvýšení jeho celkové konkurenceschopnosti a to na základě analýzy současného stavu, konkretizací celostátních a evropských strategických dokumentů,spoluprací s odbornou veřejností a postupným naplňováním strategické vize prostřednictvím akčního plánu. Priority: 1.Rozvoj lidského kapitálu 2.Adaptabilita a konkurenceschopnost 3.Rozvoj politiky zaměstnanosti Kroměříž, 12. – 13.5. 2010

14 14 Priority: Priorita č. 1 - Rozvoj lidského kapitálu Priorita č. 2 - Adaptabilita a konkurenceschopnost Priorita č. 3 - Rozvoj politiky zaměstnanosti Zapojení odborné a laické veřejnosti do zpracování KRP Komunikační akční plán KRP Řídící skupina KRP, administrátor – ORR Konzultační orgán – Rada pro rozvoj lidských zdrojů Tématické pracovní skupiny dle priorit (odvětvová a územní vyváženost) Veřejná projednání a prezentace částí dokumentu Komise RJMK, Výbory ZJMK Internetová prezentace na webových stránkách zpracovatele (Masarykova univerzita) Pracovní setkání se zástupci obcí, mikroregionů, ÚP, OHK, VŠ, NNO, PO JMK Tisková konference (informace prostřednictvím médií) Listy jižní Moravy a regionální média Vypořádání připomínek prostřednictvím připomínkového listu Krátkodobý realizační plán SRLZ JMK 2010 - 2011

15 15 Krátkodobý realizační plán SRLZ JMK 2010 - 2011 Krátkodobý realizační plán 2010 -2011 SRLZ Zastupitelstvo Jihomoravského kraje Rada Jihomoravského kraje Výbory a komise kraje Krajský úřad JMK Odbory a oddělení Rada pro rozvoj lidských zdrojů Hejtman a náměstci Spolupracující instituce RRLZ HK zřizovatel Komunikační platformy, struktury a nástroje Veřejnost Obce III. ÚP Instituce EU NVF

16 16 Příklady dobré praxe Projekt „Inovační vouchery“ Realizátor: Jihomoravské inovační centrum(JIC) Podporuje spolupráci univerzit a firem prostřednictvím dotací menších společných projektů. Cílem projektu je odbourat vzájemnou nedůvěru a oddělenost obou světů. Inovační voucher je dotace v hodnotě až 150 tisíc korun, určená na nákup znalostí (služeb) od jedné z brněnských univerzit. webové stránky: http://www.inovacnivouchery.cz/http://www.inovacnivouchery.cz/ Kroměříž, 12. – 13.5. 2010

17 17 Příklady dobré praxe SoMoPro Realizátor: Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM) regionální grantový program, jehož cílem je přilákat zahraniční vědce a reintegrovat české vědce do Jihomoravského kraje. v období 2009-2013 kofinancováno z Akcí Marie Curie 7. Rámcového programu (jako obdoba incoming grantů a reintegračních grantů v Akcích Marie Curie - IIF, IEF, IRG). Informace na webových stránkách: www.jcmm.cz/cz/somopro/www.jcmm.cz/cz/somopro/ Kroměříž, 12. – 13.5. 2010

18 18 Projekt Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Realizátor: Jihomoravský kraj Hlavním cílem projektu je dlouhodobé a aktivní zapojení Jihomoravského kraje do procesu podpory integrace cizinců ze třetích zemí v ČR na regionální úrovni - iniciace, vznik a provoz Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců. Webové stránky: www.cizincijmk.czwww.cizincijmk.cz Kroměříž, 12. – 13.5. 2010 Příklady dobré praxe

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Lidské zdroje v Jihomoravském kraji Kroměříž, 12. – 13.5. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google