Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NOSOKOMIÁLNÍ INFEKCE Stručný přehled 1.Všeobecná charakteristka 2.Lokalizace infekce 3.Původci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NOSOKOMIÁLNÍ INFEKCE Stručný přehled 1.Všeobecná charakteristka 2.Lokalizace infekce 3.Původci."— Transkript prezentace:

1 NOSOKOMIÁLNÍ INFEKCE Stručný přehled 1.Všeobecná charakteristka 2.Lokalizace infekce 3.Původci

2 Infekce vznikající po třech dnech po přijetí Zdroj: endogenní exogenní Průběh:primární sekundární Výskyt: sporadický hromadný, epidemický Opatření:přísný hygienický režim mytí rukou isolace pacienta Všeobecná charakteristka

3 UTI30 – 50 % Pneumonie10 – 20 % Chirurgické infekce15 – 20 % Sepse 5 – 10 % Ostatní~ 20% Nejčastější lokalizace infekcí:

4 Nejčastější původci: S.aureus Koag.negativní stafylokoky Enterokoky G- fermentující tyčky G- nefermentující tyčky Candida albicans E.coli K.pneumoniae E.cloacae P.mirabilis S.marcescens P. aeruginosa B.cepacia S. maltophilia

5 Nosokomiální stafylokokové infekce Staphylococcus aureus 5

6 Nosokomiální stafylokokové infekce

7 Staphylococcus aureus 7 Faktory virulence Virulence je multifaktoriální Toxiny Biologicky aktivní produkty

8 Nosokomiální stafylokokové infekce Pneumonie Bakteremie, endocarditis, sepse Infekce ran Osteomyelitis Scalded skin syndrome – novorozenci Syndrom toxického šoku (Toxic shock syndrome) Furunkl (furunkulosa) Karbunkl Impetigo Paronychium

9 Nosokomiální stafylokokové infekce Staphylococcus aureus Shluknutí Differenciace S.aureus x koaguláza-negativní staphylokoky

10 P y o g e n n í k o k y MRSA

11 Nejčastější profily resistence v ČR Zóna 2mg/l (35oC, 2% NaCl) Gen mecA Detekce resistence k oxacilinu

12 MRSA Výskyt v Evropě 2001

13 Nosokomiální enterokokové infekce Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium Zčernání, hydrolysa eskulinu KontrolaNačkovaná plotna Růst na půdě se žlučí a eskulinem

14 Nosokomiální enterokokové infekce Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium Skupina D Fysiologie resistence: 6.5%NaCl, 60oC 30’, žluč Citlivost k antibiotikům Relativní resistence k penicilinu Resistence k ampicilinu, vysoká resistence k AMG Resistence ke glykopeptidům !

15 Nosokomiální enterookokové infekce Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium Růst na půdě se žlučí a eskulinem K o n t r o l a Zčernání, hydrolysa eskulinu Načkovaná plotna

16 E. faecalis E. faecalis resistence k vankomycinu 2001

17 Enterobacteriaceae Gram- fakultativně anerobní tyčky rovné tyčky 0.3 - 1.0  m x 1.0 - 6.0  m kyselina a plyn z glukózy redukce nitrátů na nitrity geneticky příbuzné, Taxonomie (1995) : 28 rodů, 120 druhů Čeleď Enterobacteriaceae

18 Enterobacteriaceae Klasifikace fenotypováphenospecies morphologie, biochemické vlastnosti genotypovágenospecies DNA hybridizace Subspecifická klasifikace PFGE (pulse-field gel electrophoresis) Identifikace Nomenklatura Taxonomie Enterobacteriaceae

19 Enterobacteriaceae Rod EscherichiaShigellaSalmonella KlebsiellaEnterobacterSerratia CitrobacterProteus Yersinia Providencia Morganella Hafnia Edwardsiella Příslušníci čeledi Enterobacteriaceae

20 Enterobacteriaceae Kolonizace GIT za normálních a patologických podmínek Původci infekcí GIT n o s o k o m i á l n í ch i n f e k c í ! Původci extraintestinálních infekcí, zejména n o s o k o m i á l n í ch i n f e k c í ! “Podmíněné patogeny” Lékařský význam čeledi Enterobacteriaceae

21 Enterobacteriaceae E.coli

22 Enterobacteriaceae E.coli Klinický význam: UTI – zejména v komunitě, méně nosokomiální Sepse nosokomiální Meningitis Průjmy novorozenců a kojenců nosokomiální EPEC

23 Enterobacteriaceae E.coli aminopeniciliny

24 Enterobacteriaceae E.coli gentamicin

25 Enterobacteriaceae E.coli fluorochinolony

26 Enterobacteriaceae Klebsiella pneumoniae

27 Enterobacteriaceae Klebsiella pneumoniae Faktory virulence Enterotoxin termo- a acidostabilní (ST) 217 kDa chromosomálně determinován Potlačí-li atb therapie (na př. AMP) normální floru, klebsiely se pomnoží a produkují toxin Termolabilní enterotoxin 26 kDa protein, inaktivace při 100 o C

28 Enterobacteriaceae Klebsiella pneumoniae Fimbriální adhesiny Fimbrie typu 1, 3, 6 adherence k epiteliím respiračního traktu, močového traktu typ 1 - horní UTI typ 3 - dolní UTI, častější u kmenů ze stolice

29 Enterobacteriaceae Klebsiella pneumoniae Přirozená resistence k antibiotikům ampicillin, karbenicilin - SHV-1  -laktamáza Získaná resistence k antibiotikům TEM-1  -laktamáza ESBL (extended spectrum  -lactamases) 3. generace cefalosporinů, monobactam Původ: mutace (bodová) TEM-1, TEM-2, SHV-5 Plasmid Stoupající frekvence – Francie 1985-1990: 1% → 15%

30 Enterobacteriaceae Cefotaxim. Ceftazidim Amoxycilin/ klavulanát Aztreonam Ceftriaxon Klebsiella pneumoniae ESBL test

31 Enterobacteriaceae Klinický význam UTI čtvrtá nejčastější Gr-tyčka v nemocnici Infekce ran (kolonizace popálených ploch) Sepse, meningitis; novorozenci, staří lidé Enterobacter cloacae

32 Enterobacteriaceae Přirozená resistence Peniciliny, cefalosporiny I, inducibilní  -laktamáza AmpC (chromosom) tetracykliny, chloramfenikol Získaná resistence (problémy) ESBL Cefalosporiny 2., 3. generace Enterobacter cloacae

33 Enterobacteriaceae Klinický význam UTI nosokomiální ; 2. – 3. nejčastější agens po operaci komplikované UTI, lithiasa dlouhodobá kathetrizace v komunitě; 2. nejčastější species děti, ženy Infekce ran též P.vulgaris Průjem novorozenců, kojenců, též P.vulgaris Bakteremie Proteus mirabilis

34 Enterobacteriaceae Biochemický profil Plazivý růst na agaru Okraj kolonie

35 Enterobacteriaceae Proteus mirabilis Faktory virulence Ureáza ureC mutanty neinfikují UT u myši Fimbrie - hemagglutininy Hemolysiny Proteázy IgA, IgG Faktor permeability cév

36 Enterobacteriaceae Klinický význam Převážně nosokomiální respiratorní infekce asistované dýchání bakteremie kolem 1% Serratia marcescens

37 Enterobacteriaceae Serratia marcescens cephalothin, peniciliny kromě piperacilinu, ticarcilinu amoxycilin/klavulanát tetracyklin chloramfenicol Přirozená resistence

38 Nejčastější původci: S.aureus Koag.negativní stafylokoky Enterokoky G- fermentující tyčky G- nefermentující tyčky E.coli K.pneumoniae E.cloacaeP.mirabilis S.marcescens P. aeruginosaB.cepacia S. maltophilia REKAPITULACE

39 Nejčastější původci: Stafylokoky, enterokoky, G- fermentující tyčky G- nefermentující tyčky Candida albicans P. aeruginosa B.cepacia S. maltophilia REKAPITULACE Burkholderia cepacia resistentní k imipenemu ! P.aeruginosa, P.fluorescens OF test


Stáhnout ppt "NOSOKOMIÁLNÍ INFEKCE Stručný přehled 1.Všeobecná charakteristka 2.Lokalizace infekce 3.Původci."

Podobné prezentace


Reklamy Google