Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NOSOKOMIÁLNÍ INFEKCE Stručný přehled

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NOSOKOMIÁLNÍ INFEKCE Stručný přehled"— Transkript prezentace:

1 NOSOKOMIÁLNÍ INFEKCE Stručný přehled
Všeobecná charakteristka Lokalizace infekce Původci

2 Všeobecná charakteristka
Infekce vznikající po třech dnech po přijetí Zdroj: endogenní exogenní Průběh: primární sekundární Výskyt: sporadický hromadný, epidemický Opatření: přísný hygienický režim mytí rukou isolace pacienta

3 Nejčastější lokalizace infekcí:
UTI – 50 % Pneumonie 10 – 20 % Chirurgické infekce 15 – 20 % Sepse – 10 % Ostatní ~ 20%

4 Nejčastější původci: S.aureus Koag.negativní stafylokoky Enterokoky
G- fermentující tyčky G- nefermentující tyčky Candida albicans E.coli K.pneumoniae E.cloacae P.mirabilis S.marcescens P. aeruginosa B.cepacia S. maltophilia

5 Nosokomiální stafylokokové infekce
Staphylococcus aureus 5

6 Nosokomiální stafylokokové infekce
Staphylococcus aureus

7 Nosokomiální stafylokokové infekce
Staphylococcus aureus Faktory virulence Virulence je multifaktoriální Toxiny Biologicky aktivní produkty 7

8 Nosokomiální stafylokokové infekce
Pneumonie Bakteremie, endocarditis, sepse Infekce ran Osteomyelitis Scalded skin syndrome – novorozenci Syndrom toxického šoku (Toxic shock syndrome) Furunkl (furunkulosa) Karbunkl Impetigo Paronychium

9 Nosokomiální stafylokokové infekce
Staphylococcus aureus Differenciace S.aureus x koaguláza-negativní staphylokoky Shluknutí

10 P y o g e n n í k o k y MRSA

11 Nejčastější profily resistence v ČR
MRSA Detekce resistence k oxacilinu Zóna < 13mm MIC > 2mg/l (35oC, 2% NaCl) Gen mecA Nejčastější profily resistence v ČR

12 MRSA MRSA Výskyt v Evropě 2001

13 Nosokomiální enterokokové infekce
Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium Kontrola Načkovaná plotna Růst na půdě se žlučí a eskulinem Zčernání, hydrolysa eskulinu

14 Nosokomiální enterokokové infekce
Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium Skupina D Fysiologie resistence: 6.5%NaCl, 60oC 30’, žluč Citlivost k antibiotikům Relativní resistence k penicilinu Resistence k ampicilinu, vysoká resistence k AMG Resistence ke glykopeptidům !

15 Nosokomiální enterookokové infekce
Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium K o n t r o l a Načkovaná plotna Zčernání, hydrolysa eskulinu Růst na půdě se žlučí a eskulinem

16 E. faecalis E. faecalis resistence k vankomycinu 2001

17 Čeleď Enterobacteriaceae
Gram- fakultativně anerobní tyčky rovné tyčky m x m kyselina a plyn z glukózy redukce nitrátů na nitrity geneticky příbuzné , Taxonomie (1995) : 28 rodů, 120 druhů

18 Taxonomie Enterobacteriaceae
Klasifikace fenotypová phenospecies morphologie, biochemické vlastnosti genotypová genospecies DNA hybridizace Subspecifická klasifikace PFGE (pulse-field gel electrophoresis) Identifikace Nomenklatura

19 Příslušníci čeledi Enterobacteriaceae
Rod Escherichia Shigella Salmonella Klebsiella Enterobacter Serratia Citrobacter Proteus Yersinia Providencia Morganella Hafnia Edwardsiella

20 Lékařský význam čeledi Enterobacteriaceae
Kolonizace GIT za normálních a patologických podmínek Původci infekcí GIT Původci extraintestinálních infekcí, zejména n o s o k o m i á l n í ch i n f e k c í ! “Podmíněné patogeny”

21 Enterobacteriaceae E.coli

22 UTI – zejména v komunitě, méně nosokomiální Sepse nosokomiální
Enterobacteriaceae E.coli Klinický význam: UTI – zejména v komunitě, méně nosokomiální Sepse nosokomiální Meningitis Průjmy novorozenců a kojenců nosokomiální EPEC

23 Enterobacteriaceae E.coli aminopeniciliny

24 Enterobacteriaceae E.coli gentamicin

25 Enterobacteriaceae E.coli fluorochinolony

26 Klebsiella pneumoniae
Enterobacteriaceae Klebsiella pneumoniae

27 Klebsiella pneumoniae
Enterobacteriaceae Klebsiella pneumoniae Faktory virulence Enterotoxin termo- a acidostabilní (ST) 217 kDa chromosomálně determinován Potlačí-li atb therapie (na př. AMP) normální floru, klebsiely se pomnoží a produkují toxin Termolabilní enterotoxin 26 kDa protein, inaktivace při 100oC

28 Klebsiella pneumoniae
Enterobacteriaceae Klebsiella pneumoniae Fimbriální adhesiny Fimbrie typu 1, 3, 6 adherence k epiteliím respiračního traktu, močového traktu typ 1 - horní UTI typ 3 - dolní UTI, častější u kmenů ze stolice

29 Klebsiella pneumoniae
Enterobacteriaceae Klebsiella pneumoniae Přirozená resistence k antibiotikům ampicillin, karbenicilin - SHV-1 -laktamáza Získaná resistence k antibiotikům TEM-1 -laktamáza ESBL (extended spectrum -lactamases) 3. generace cefalosporinů, monobactam Původ: mutace (bodová) TEM-1, TEM-2, SHV-5 Plasmid Stoupající frekvence – Francie : 1% → 15%

30 Klebsiella pneumoniae ESBL test
Enterobacteriaceae Klebsiella pneumoniae ESBL test Cefotaxim . Ceftazidim Amoxycilin/ klavulanát Aztreonam Ceftriaxon

31 Enterobacter cloacae Klinický význam
Enterobacteriaceae Enterobacter cloacae Klinický význam UTI čtvrtá nejčastější Gr-tyčka v nemocnici Infekce ran (kolonizace popálených ploch) Sepse, meningitis; novorozenci, staří lidé

32 Získaná resistence (problémy)
Enterobacteriaceae Enterobacter cloacae Přirozená resistence Peniciliny, cefalosporiny I, inducibilní -laktamáza AmpC (chromosom) tetracykliny, chloramfenikol Získaná resistence (problémy) ESBL Cefalosporiny 2. , 3. generace

33 Proteus mirabilis Enterobacteriaceae Klinický význam
UTI nosokomiální ; 2. – 3. nejčastější agens po operaci komplikované UTI, lithiasa dlouhodobá kathetrizace v komunitě; 2. nejčastější species děti, ženy Infekce ran též P.vulgaris Průjem novorozenců, kojenců, též P.vulgaris Bakteremie

34 Proteus mirabilis Enterobacteriaceae Biochemický profil Okraj kolonie
Plazivý růst na agaru

35 Proteus mirabilis Enterobacteriaceae Faktory virulence Ureáza
ureC mutanty neinfikují UT u myši Fimbrie - hemagglutininy Hemolysiny Proteázy IgA, IgG Faktor permeability cév

36 Serratia marcescens Enterobacteriaceae Klinický význam
Převážně nosokomiální respiratorní infekce asistované dýchání bakteremie kolem 1%

37 Serratia marcescens Enterobacteriaceae Přirozená resistence
cephalothin, peniciliny kromě piperacilinu, ticarcilinu amoxycilin/klavulanát tetracyklin chloramfenicol

38 REKAPITULACE Nejčastější původci: S.aureus Koag.negativní stafylokoky
Enterokoky G- fermentující tyčky G- nefermentující tyčky E.coli K.pneumoniae E.cloacae P.mirabilis S.marcescens P. aeruginosa B.cepacia S. maltophilia

39 REKAPITULACE Nejčastější původci: G- nefermentující tyčky
Stafylokoky, enterokoky, G- fermentující tyčky G- nefermentující tyčky Candida albicans P. aeruginosa B.cepacia S. maltophilia P.aeruginosa, P.fluorescens OF test Burkholderia cepacia resistentní k imipenemu !


Stáhnout ppt "NOSOKOMIÁLNÍ INFEKCE Stručný přehled"

Podobné prezentace


Reklamy Google