Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

:: portál Lékařské fakulty MU :: Management infekcí způsobených multirezistentními baktériemi na ICU Autor: Jan Maláska & spol. Základy intenzivní medicíny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: ":: portál Lékařské fakulty MU :: Management infekcí způsobených multirezistentními baktériemi na ICU Autor: Jan Maláska & spol. Základy intenzivní medicíny."— Transkript prezentace:

1 :: portál Lékařské fakulty MU :: Management infekcí způsobených multirezistentními baktériemi na ICU Autor: Jan Maláska & spol. Základy intenzivní medicíny

2 :: portál Lékařské fakulty MU :: Proč tolik vadí? Schopnost rychle se šířit Zejména v prostředí vysokého selekčního tlaku ATB Jsou virulentnější (kromě MRSA) Rezistence k ATB a řadě desinfekčních prostředků Eradikace mnohem obtížnější Základy intenzivní medicíny: Management infekcí...

3 :: portál Lékařské fakulty MU :: Přehled ATB rezistence Nozokomiální kmeny: S. Aureus: Meth/Ceph (MRSA) – vanco S. koag. negat.: Meth/Ceph (MRCNS) G-baktérie: AGs – ESBL – karbapenemy – FQs Enterococcus: Vanco (VRE), Ampi +Vanco (VAREC) – Synercid CMV: ganciclovir Candida: fluconazole –Ampho B Základy intenzivní medicíny: Management infekcí...

4 :: portál Lékařské fakulty MU :: Rezistentní kmeny ve FNB MRSA (methicillin-resistant Staphylococcus aureus) VRE (vancomycin-resistant Enterococcus spec.) multirezistentní G- tyčky - ESBL (extended-spectrum beta-lactamase) – Kl. Pneumoniae, E. Coli, Acinetobakter baumanii, etc. - multi-drug-resistant Pseudomonas aeruginosa (MDRPA ) Základy intenzivní medicíny: Management infekcí...

5 :: portál Lékařské fakulty MU :: Proč tolik vadí? omezené možnosti léčby => vysoká mortalita nákladná ATB => vysoké náklady Základy intenzivní medicíny: Management infekcí... MRSA léčba navýšení o 38. 000 $ X náklady na prevenci 5000 $

6 :: portál Lékařské fakulty MU :: Epidemiologie zdrojem infikovaný nemocný či nosič nosní sliznice, kůže (MRSA), krk či DÚ (ESBL –KP) přenos: Základy intenzivní medicíny: Management infekcí... 1.RUCE PERSONÁLU!!! 2.vyšetřovací pomůcky (manžety, bronchoskopy) 3.není vyloučen přenos vzduchem (silná bakteriální nálož)

7 :: portál Lékařské fakulty MU :: Rizikové faktory dlouhodobý pobyt v nemocnici zejména na ICU invazivní procedury a vstupy léčba ATB (Ceph., Makr., FQ) imunosuprese (DM, CHRI na HD, onko, transpl.) porucha integrity kůže (dekubity, ischemické defekty) akutní chirurgické výkony na GIT UPV Základy intenzivní medicíny: Management infekcí...

8 :: portál Lékařské fakulty MU :: MRSA (methicillin-rezistentní Staphylococcus aureus) Základy intenzivní medicíny: Management infekcí...

9 :: portál Lékařské fakulty MU :: MRSA Základy intenzivní medicíny: Management infekcí...

10 :: portál Lékařské fakulty MU :: MRSA Rezistentní k oxacilinu (methicilinu) a všem ostatním β-laktamovým ATB včetně karbapenemů VISA – vankomycin intermedius SA VRSA – vankomycin resistant. SA Základy intenzivní medicíny: Management infekcí...

11 :: portál Lékařské fakulty MU :: Základy intenzivní medicíny: Management infekcí... www.earss.rivm.nl

12 :: portál Lékařské fakulty MU :: Eradikace nosičství je nepravděpodobná z hlediska dlouhodobé účinnosti částečná a časově omezené eliminace pouze před rizikovou procedurou (chirurgický výkon) Základy intenzivní medicíny: Management infekcí... 1.nasální mupirocin – Bactroban (není t.č. k dispozici) 2.desinfekční prostředky účinné na MRSA (Braunol, etc.) Neléčit kolonizaci!!!!

13 :: portál Lékařské fakulty MU :: Terapie MRSA infekce glykopeptidy - vankomycin (Edicin)1 g á 12 hod. - teikoplanin (Targocid) 400 mg á 12 hod. linezolid (Zyvoxid) - 600 mg á 12 hod. quinupristin-dalfopristin (Synercid) - 7,5 mg/kg t.hm. á 8 hod. daptomycin (Cubicin) trimethoprimum/sulfamethoxazolum (Biseptol) - 960 mg á 12 hod. Základy intenzivní medicíny: Management infekcí...

14 :: portál Lékařské fakulty MU :: VRE ( vankomycin-rezistentní enterococcus) Základy intenzivní medicíny: Management infekcí...

15 :: portál Lékařské fakulty MU :: VRE Základy intenzivní medicíny: Management infekcí...

16 :: portál Lékařské fakulty MU :: VRE E. feacalis (80% infekcí) x E. faecium 1.VRE - rezistentní ke glykopeptidovým ATB 1.VanA (rezistentní k vankomycinu a teikoplaninu) 60% 2.VanB (rezistentní jen k vankomycinu) 40% 2.VAREC - rezistentní ke glykopept. + AMP Základy intenzivní medicíny: Management infekcí...

17 :: portál Lékařské fakulty MU :: Léčba VRE infekce 1.VRE VanA  ampicilin: 2-4 g á 4-6 hod.  teikoplanin (Targocid): 400 mg á 12 hod.  linezolid (Zyvoxid): 600 mg á 12 hod VanB  teikoplanin (Targocid): 400 mg á 12 hod.  linezolid (Zyvoxid): 600 mg á 12 hod 2.VAREC  linezolid (Zyvoxid): 600 mg á 12 hod.  quinupristin-dalfopristin (Synercid): 7,5 mg/kg t.hm. á 8 hod. Základy intenzivní medicíny: Management infekcí...

18 :: portál Lékařské fakulty MU :: Klebsiella pn. s širokospektrou β-laktamázou (ESBL-KP) Základy intenzivní medicíny: Management infekcí...

19 :: portál Lékařské fakulty MU :: ESBL-KP Základy intenzivní medicíny: Management infekcí...

20 :: portál Lékařské fakulty MU :: ESBL-KP širokospektrá ß-laktamáza hydrolyzuje CFS, PNC, aztreonam mediovaná plazmidem rezistence k aminoglykosidům a trimethoprim- sulfamethoxazole často bývá na stejném plazmidu (AmpC) často spojená s rezistencí k FQ ESBL může být nejen u Klebsielly pneumoniae ale i E. coli, Proteus mirabilis, Citrobacter, Serratia etc. Základy intenzivní medicíny: Management infekcí...

21 :: portál Lékařské fakulty MU :: ESBL-KP - léčba Lékem volby: Karbapenemy: - meropenem (Meronem): 1-2 g á 8 hodin( aplikace 3 hod.) - imipenem/cilastin(Tienam): 500 mg á 6-8 hod. - ertapenem (Invanz): 1 g á 24 hod. vysoce stabilní vůči ESBL problémem je začínající rezistence vůči karbapenemům (karbapenemáza) - Stenotrophomonas sp. nebo Pseudomonas sp. - kolistin (Colomycine): 1-2 MIU á 8 hodin Základy intenzivní medicíny: Management infekcí...

22 :: portál Lékařské fakulty MU :: Multirezistentní Pseudomonas aeruginosa (MDRPA ) Základy intenzivní medicíny: Management infekcí...

23 :: portál Lékařské fakulty MU :: Pseudomonas aeruginosa - MDRPA Základy intenzivní medicíny: Management infekcí...

24 :: portál Lékařské fakulty MU :: rezistentní minimálně ke 3 ATB ze skupin:  beta-lactamy  karbapenemy  aminoglykosidy  fluorochinolony Základy intenzivní medicíny: Management infekcí... Pseudomonas aeruginosa - MDRPA

25 :: portál Lékařské fakulty MU :: 1.dle citlivosti: 1.ceftazidim (Fortum): 2g á 8 hod. 2.meropenem (Meronem): 1-2 g á 8 hodin (aplikace 3 hod.) 3.amikacin (Amikin): 15 mg/kg/den (obvykle 1g, max. 1,5g/den) 4.ciprofloxacin (Ciprinol): 400-600 mg á 8 hod. 2.záložní ATB:  kolistin (Colomycine): 1-2 MIU á 8 hodin Základy intenzivní medicíny: Management infekcí... Pseudomonas aeruginosa - MDRPA

26 :: portál Lékařské fakulty MU :: Opatření při výskytu (epidemiologická) Základy intenzivní medicíny: Management infekcí...

27 :: portál Lékařské fakulty MU :: 1. Izolace pacienta izolace nemocného na samostatném boxu označení boxu nápisem „Izolační box“ vysvětlení nemocnému (pokud je lucidní) i jeho příbuzným daná opatření je třeba informovat konziliáře překlady/převozy omezit na nejmenší možnou míru. v případě nutnosti musí být předem informováno pracoviště, kam bude pacient převezen (CT, COS apod.) - do OP zařadit vždy jako posledního vyčlenění personálu + minimalizace vstupu Základy intenzivní medicíny: Management infekcí...

28 :: portál Lékařské fakulty MU :: 2. Zásady vstupu osob a manipulace individuální pomůcky, přístroje a léky pouze pro jednoho nemocného nevytahovat z boxu žádné zařízení, pokud nebylo řádně dezinfikováno před vstupem do pokoje si vždy obléci jednorázový oděv, čepici, ústenku a rukavice - bariérový přístup odložit použitý oděv, rukavice aj. do infekčního odpadu před odchodem z pokoje dezinfekční prostředek k antisepsi rukou je třeba použít vždy před opuštěním boxu dokumentace – striktně dodržovat pravidla lokálně stanovená dle provozních možností Základy intenzivní medicíny: Management infekcí...

29 :: portál Lékařské fakulty MU :: 3. Propuštění předem sdělit mikrobiologickou situaci při domlouvání překladu a vždy uvádět v dokumentaci důkladná dekontaminace veškerých předmětů, pomůcek, přístrojů provést sanitární úklid boxu včetně tzv. „vystříkání“ po závěrečné dezinfekci se nechá místnost 24 hodin uzavřená a neobsazená provádění kontrolní stěrů kritických míst boxu po domluvě s hygienou Základy intenzivní medicíny: Management infekcí...

30 :: portál Lékařské fakulty MU :: Prevence Základy intenzivní medicíny: Management infekcí... 1.Racionální použití ATB 2.Hygienické návyky 3.Denně zvažovat potřebu invazivních vstupů 4.Aktivní mikrobiologická surveillence


Stáhnout ppt ":: portál Lékařské fakulty MU :: Management infekcí způsobených multirezistentními baktériemi na ICU Autor: Jan Maláska & spol. Základy intenzivní medicíny."

Podobné prezentace


Reklamy Google