Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do obecné mikrobiologie Základní pojmy. Mikroby Viry Bakterie Huby Paraziti Prokaryotní buňka „ jádro“ - nemá membránu respiratorní enzymy na cytoplasmatické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do obecné mikrobiologie Základní pojmy. Mikroby Viry Bakterie Huby Paraziti Prokaryotní buňka „ jádro“ - nemá membránu respiratorní enzymy na cytoplasmatické."— Transkript prezentace:

1 Úvod do obecné mikrobiologie Základní pojmy

2 Mikroby Viry Bakterie Huby Paraziti Prokaryotní buňka „ jádro“ - nemá membránu respiratorní enzymy na cytoplasmatické membráně tuhá buněčná stěna 70 S ribosomy Úvod do obecné mikrobiologie

3 „Bakteriální jádro“ nemá membránu nemá jadérko jeden chromosom Cytoplasma Ribosomy Inkluse - granula Mesosomy Cytoplasmatická membrána Buněčná stěna Pouzdro Glykokalyx Bičíky Fimbrie Pili Spory Anatomie bakterialní buňky Úvod do obecné mikrobiologie

4 Anatomie bakterialní buňky Úvod do obecné mikrobiologie

5 Anatomie bakterialní buňky Úvod do obecné mikrobiologie

6 Jádro bakterie uzavřená cirkulární molekula DNA (1mm) “supercoil” jen jeden chromosom (i v několika kopiích) Plasmid samostatná DNA replikace nezávislá na chromosomu Úvod do obecné mikrobiologie

7 Inkluse - granula. Volutinová granula- reservní materiál, anorganický polyfosfát metachromasie (typická u Corynebacterium diphtheriae Lipidová granula  -hydroxybutyrát, Bacillus spp. Polysaccharidová granula škrob, glykogen Úvod do obecné mikrobiologie

8 Mesosom vchlípená cytoplasmatická membrána distribuuje DNA při dělení buňky Cytoplasmatická membrána 5-10 nm, elastická “unit membrane” selectivně permeabilní – permeázy „house-keeping“ enzymy Úvod do obecné mikrobiologie

9 Buněčná stěna 10 - 25 nm tlustá rigidní, pory (poriny řídí permeabilitu) pro molekuly < 10 Kda určuje tvar bakteriální buňky poškození ----> lysa protoplast, sféroplast rozdílné barvení podle Grama Gram+, Gram- bakterie Úvod do obecné mikrobiologie

10 Buněčná stěna (pokračování) peptidoglykan (murein) síťová stavba N-acetylglukosamin, N-acetylmuramová kyselina + krátký peptid: D-ala - D-glu + kyselina meso-diaminopimelová (Gram-negativní bakterie) nebo + D-ala - D-ala (Gram-positivní bakterie) Cíl účinku některých antibiotik stěna G+ je silnější než G- bakterií Úvod do obecné mikrobiologie

11 Pouzdro Viditelné světelným mikroskopem většinou polysacharid (pneumokoky), peptid (u Bacillus anthracis), hyaluronová kyselina (pyogení streptokoky) funkce: ochrana – chemické faktory, fagocyty Úvod do obecné mikrobiologie

12 mikropouzdro jen v elektronovém mikroskopu kapsulární K antigen G- tyček glykokalyx tvorba biofilmu Úvod do obecné mikrobiologie

13 Bičíky (flagella) kontraktilní protein (flagelin) dlouhé, šroubovicová struktura orgán pohybu jako vrtule - chemotaxe určuje směr pohybu antigenní (H antigen G- tyček) Úvod do obecné mikrobiologie

14 Bičíky (flagella) Úvod do obecné mikrobiologie

15 Bičíky (flagella Úvod do obecné mikrobiologie

16

17

18 Odkazy na video Úvod do obecné mikrobiologie http://www.arn.org/docs/mm/motorzoomuprotation-2.mov http://www.arn.org/docs/mm/mov_3_hybrid_bundle_t1.mov

19 Fimbrie krátké, dlouhé 0.1 - 1.2 mm, tlouštka 4 - 8 nm funkce: adheze (adherence) na eukaryotické buňky četné aglutinují erytrocyty Úvod do obecné mikrobiologie

20 Fimbrie adheze (adherence) na eukaryotické buňky Úvod do obecné mikrobiologie

21 Fimbrie krátké, dlouhé 0.1 - 1.2 mm, tlouštka 4 - 8 nm Úvod do obecné mikrobiologie

22 Sex pili (Sex fimbrie) delší než fimbriae, duté F+ a Hfr buňky samčí se přichycují na samičí F- bez fimbrií zprostředkují přenos DNA konjugaci Úvod do obecné mikrobiologie

23 Růst bakterií V přirozených podmínkách: lidské tělo v přírodě – voda, půda; Biofilm V laboratoři Kultivace pevné půdy: kolonie tekuté půdy: difuzní růst, blanka, sediment

24 BIOFILM Bakterie v přirozeném prostředí

25 Biofilm J.Schindler V laboratoři: Bakterie se pěstují na živných půdách - pevných, tekutých Kolonie Čistá kultura V přirozeném prostředí: Ve vodním prostředí – planktonicky Na pevném povrchu - biofilm. Biofilm je společenství vytvářející (tenkou) vrstvu

26 Biofilm J.Schindler Struktura biofilmu

27 Biofilm J.Schindler Struktura biofilmu

28 Biofilm J.Schindler Jak biofilm vzniká Adhesiny Fimbrie curli Ustává syntéza bičíků Hlenová matrice glykokalyx Pseudomonas aeruginosa – alginát Spouštěcí podněty osmotický tlak, snížený obsah kyslíku rostoucí hustota populace - quorum sensing

29 Biofilm J.Schindler Dynamika biofilmu,

30 Biofilm J.Schindler Jak biofilm vzniká

31 Biofilm J.Schindler Dynamika biofilmu Proudění kapaliny, vlnění biofilmu

32 Biofilm J.Schindler Vlastnosti buněk Experiment: Escherichia coli kultivace v tekutém mediu statická - planktonicky kontinuální - v povlaku Selekce mutanty se záměnou jediné aminokyseliny v regulační bílkovině hyperprodukce curli

33 Biofilm J.Schindler Experiment: Pseudomonas aeruginosa – alginát označení genu pro syntézu alginátu  galaktozidázovým operonem - indikační gen  současně se syntézou alginátu se syntetizuje i  -galaktozidáza  štěpení laktosy v půdě  barevný indikátor  změna barvy Hyperprodukce  -galaktozidázy = hyperprodukce alginátu Závěr : Při tvorbě biofilmu nadprodukce alginátu se zvýšenou rychlostí

34 Biofilm J.Schindler Biofilm a medicina Zubní povlak Zdroj infekce: Cévky - arteriální, žílní, močové, Dýchací přístroje Děložní tělísko Dialyzační přístroj Kontaktní čočky Chronické infekce - fokus

35 Biofilm J.Schindler Biofilm v ileu

36 Biofilm J.Schindler Biofilm na kathetru Stafylokoky G- tyčky

37 Biofilm J.Schindler Biofilm nejčastěji tvoří: stafylokoky, pseudomonády ( cystická fibrosa) Escherichia coli streptokoky aktinomycety

38 Biofilm J.Schindler

39 Biofilm J.Schindler

40 Biofilm J.Schindler Zvláštnosti biofilmu Přenos genů mezi buňkami až tisíckrát vyšší Vyšší resistence k antibiotikům

41 Biofilm J.Schindler Atb resistence a resistence k desinficienciím je v biofilmu o několik řádů vyšší Možný výklad: Omezená difúze Sorpce (basická antibiotika) Klidový stav, pomalý růst, Hladovění Vysvětlení : změna fenotypu gen mar (multiple antibiotic resistance)   odtoková pumpa efflux system

42 Úvod do obecné mikrobiologie Růstová křivka Růst bakterií v tekutém mediu

43 Úvod do obecné mikrobiologie Růst na pevné půdě Kolonie: Velikost Tvar Ohraničení Povrch Barva Změna okolí Kolonie na krevním agaru RETURN

44 Kolonie V laboratoři rostou bakterie na umělých půdách (agarový gel) v koloniích

45 Morfologie kolonií 1 Typická morfologie na agaru - morfotyp

46 Morfologie kolonií 2 Note: Kolonie rostou déle než 24 hodin (!) a jejich morfologie se vyvíjí! Bacillus subtilisBacillus pumilus

47 Morfologie kolonií 3 Prof. Eshel Ben-Jacob Tel-Aviv

48 Morfologie kolonií 4 Bacillus pumilus - stoupající koncentrace živin (kvasniční extrakt), 0.1 % - 1%)

49 Růst kolonie 1

50 Růst kolonie 2 Časosběrné snímání

51 Růst kolonie Time-lapse photography

52 Růst kolonie Struktura kolonie

53 Model růstu kolonie Bacillus pumilus, kolonie na agaru počítačový model

54 Kolonie Morfologie kolonie je geneticky determinována Variace morfotypu závisí zevních podmínkách; živiny, hustota agaru. Růst kolonie simulovat matematickým modelem. Bakterie v kolonii nejsou nezávislé entitity. Bakterie v koloni komunikují chemickými signály Jako komunita je kolonie více resistentní k zevním podmínkám Return


Stáhnout ppt "Úvod do obecné mikrobiologie Základní pojmy. Mikroby Viry Bakterie Huby Paraziti Prokaryotní buňka „ jádro“ - nemá membránu respiratorní enzymy na cytoplasmatické."

Podobné prezentace


Reklamy Google