Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové metody zkoušení a zátěžové testy kosmetických prostředků RNDr. Vladim í r Š pelina, CSc. St á tn í zdravotn í ú stav St á tn í zdravotn í ú stav e-mail:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové metody zkoušení a zátěžové testy kosmetických prostředků RNDr. Vladim í r Š pelina, CSc. St á tn í zdravotn í ú stav St á tn í zdravotn í ú stav e-mail:"— Transkript prezentace:

1 Nové metody zkoušení a zátěžové testy kosmetických prostředků RNDr. Vladim í r Š pelina, CSc. St á tn í zdravotn í ú stav St á tn í zdravotn í ú stav e-mail: v.spelina@szu.cz

2 Obsah přednášky  Významné mikrobiální kontaminanty  Nové metody zkoušení  Faktory pro hodnocení mikrobiologického rizika  Požadavky na konzervační prostředky  Testy účinnosti konzervace  Zátěžové testy a PAO

3 Významné bakteriální kontaminanty  Patogenní: - Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus - Candida albicans  Indikátorové - mesofilní aerobní bakterie (CPM) - výjimečně Escherichia coli, Enterobacteriaceae - kvasinky - plísně

4 Mikrobiologické zkoušení KP  Metody podle ISO TC 217:  ISO 21148 Všeobecné pokyny pro mikrobiologické zkoušení  ISO 21149 Průkaz a stanovení počtu mesofilních bakterií  ISO 21150 Průkaz Escherichia coli  ISO 22718 Průkaz Staphylococcus aureus  ISO 22717 Průkaz Pseudomonas aeruginosa  ISO 18416 Selektivní průkaz Candida albicans (FDIS)  ISO 16212 Průkaz kvasinek a plísní (CD)  Normy také pro GMP, balení a značení

5 Mikrobiologické zkoušení KP (2) ISO 21148 Všeobecné pokyny pro mikrobiologické zkoušení Požadavky na laboratoře a jejich vybavení Požadavky na laboratoře a jejich vybavení Příprava kultivačních medií Příprava kultivačních medií Zacházení se vzorky Zacházení se vzorky Hygienická opatření při zkoušení Hygienická opatření při zkoušení Neutralizace antimikrobiálních vlastností produktu Neutralizace antimikrobiálních vlastností produktu

6 Mikrobiologické zkoušení KP (3) ISO 21149 Stanovení počtu a průkaz aerobních mesofilních bakterií Stanovení počtu přelivem nebo roztěrem Stanovení počtu přelivem nebo roztěrem Průkaz (detekce) po pomnožení v půdě s lecitinem, polysorbátem 80 a octoxynolem (Eugon LT 100 broth) Průkaz (detekce) po pomnožení v půdě s lecitinem, polysorbátem 80 a octoxynolem (Eugon LT 100 broth) Kultivační teplota 32,5 ± 2,5 °C Kultivační teplota 32,5 ± 2,5 °C Validace účinnosti neutralizace se S.aureus a P.aeruginosa (E.coli) Validace účinnosti neutralizace se S.aureus a P.aeruginosa (E.coli) Výběr látek a roztoků k neutralizaci antimikrobiálních vlastností produktu Výběr látek a roztoků k neutralizaci antimikrobiálních vlastností produktu

7 Mikrobiologické zkoušení KP (4) ISO 22717 Průkaz Pseudomonas aeruginosa Pomnožení v půdě s lecitinem a polysorbátem Pomnožení v půdě s lecitinem a polysorbátem Inokulace na Cetrimid agar Inokulace na Cetrimid agar Identifikace (Gram, oxidáza, pyocyanin) Identifikace (Gram, oxidáza, pyocyanin) Kultivační teplota vždy 32,5 ± 2,5 °C Kultivační teplota vždy 32,5 ± 2,5 °C Validace účinnosti neutralizace Validace účinnosti neutralizace

8 Mikrobiologické zkoušení KP (5) ISO 22718 Průkaz Stapylococcus aureus Pomnožení v půdě s lecitinem a polysorbátem Pomnožení v půdě s lecitinem a polysorbátem Inokulace na Baird-Parker agar Inokulace na Baird-Parker agar Identifikace (Gram, kataláza, plasmakoaguláza) Identifikace (Gram, kataláza, plasmakoaguláza) Kultivační teplota 32,5 ± 2,5 °C, koaguláza 37°C Kultivační teplota 32,5 ± 2,5 °C, koaguláza 37°C Validace účinnosti neutralizace Validace účinnosti neutralizace

9 Mikrobiologické zkoušení KP (6) ISO 18416 Průkaz Candida albicans(návrh) Pomnožení v půdě s lecitinem a polysorbátem Pomnožení v půdě s lecitinem a polysorbátem Inokulace na Sabourad agar s chloramfenikolem Inokulace na Sabourad agar s chloramfenikolem Identifikace podle mikroskopické morfologie hyf a chlamydospor Identifikace podle mikroskopické morfologie hyf a chlamydospor Kultivační teplota 32,5 ± 2,5 °C, pro klíčení spor 37 ± 1°C Kultivační teplota 32,5 ± 2,5 °C, pro klíčení spor 37 ± 1°C Validace účinnosti neutralizace Validace účinnosti neutralizace

10 Mikrobiologické zkoušení KP (7) ISO/CD 29621 Směrné faktory pro hodnocení rizika a identifikaci mikrobiologicky málo rizikových výrobků Výrobky s určitými fyzikálně-chemickými vlastnostmi vytvoří „nepřátelské“ prostředí - neumožní růst škodlivých mikroorganismů (nemusí zahynout!) Výrobky s určitými fyzikálně-chemickými vlastnostmi vytvoří „nepřátelské“ prostředí - neumožní růst škodlivých mikroorganismů (nemusí zahynout!) Parametr aktivita vody (a w ): nízké hodnoty (<0,90) např. výrobky na bázi vosku, oleje a masti, rtěnky, pomády aj. Parametr aktivita vody (a w ): nízké hodnoty (<0,90) např. výrobky na bázi vosku, oleje a masti, rtěnky, pomády aj. Hodnota pH 10,0 (11,0) (někt. přípravky k péči o vlasy, tekutá mýdla?) Hodnota pH 10,0 (11,0) (někt. přípravky k péči o vlasy, tekutá mýdla?) Obsah alkoholu: 10-20% mikrobistatické, nad 25% úplná zábrana (např. vody po holení, deodoranty, spreje na vlasy, parfémy, p. k péči o nehty apod.) Obsah alkoholu: 10-20% mikrobistatické, nad 25% úplná zábrana (např. vody po holení, deodoranty, spreje na vlasy, parfémy, p. k péči o nehty apod.) Neposuzovat isolovaně, ale v kombinaci, zvažovat podmínky při plnění do obalů, zvl. teplotu, aseptické podmínky) Neposuzovat isolovaně, ale v kombinaci, zvažovat podmínky při plnění do obalů, zvl. teplotu, aseptické podmínky) Suroviny (látky) „nepřátelské“ vůči m.: peroxid vodíku, thioglykoláty, rozpouštědla (aceton, glykoly), okysličovadla, antiperspirační soli Suroviny (látky) „nepřátelské“ vůči m.: peroxid vodíku, thioglykoláty, rozpouštědla (aceton, glykoly), okysličovadla, antiperspirační soli

11 Požadavky na konzervační prostředky  Účinnost vůči širokému spektru mikroorganismů  Mikrobicidní (ne pouze mikrobistatický) účinek  Kompatibilita se složkami výrobku  Rozpustnost (většinou ve vodné fázi)  Nízká toxicita a alergenicita  Optimální dávka (tj. rovnováha mezi účinkem a potenciální zátěží organismu)

12 Testy účinnosti konzervace (1)  Nejsou mezinárodně jednotné metody  Přežívací testy (survival tests), zátěžové testy (challenge tests, load tests) jednorázové, opakované (SM Koko tests)  Inokulace standardních mikroorg. do výrobku jednotlivě nebo ve směsi  Sledování životaschopnosti kvantitativně, semikvantitativně, kvalitativně  Doba trvání 4-6 týdnů  Hodnocení nejednotné, nejčastěji lékopis

13 Testy účinnosti konzervace (2)  Nejčastěji používané mikroorganismy (definované sbírkové kmeny):  Staphylococcus aureus (CCM 4516)  Pseudomonas aeruginosa (CCM 1691)  Escherichia coli (CCM 4517) ( v některých lékopisech není uvedena )  Candida albicans (CCM 8215)  Aspergillus niger (CCM 8222)  Někdy vhodné použít tzv. provozní kmen

14 Testy účinnosti konzervace (4) V 1.pol.2007 tematický úkol HH: - zkoušky provedeny u 28 vz. (a 2 z každého regionu), převážně typu mléka, krémy se symbolem otevřeného kelímku 3 až 24 měsíců (nebo bez symbolu) - 1 vorek nevyhovující, výrobce upravil složení konzervačních látek

15 Testy účinnosti konzervace (5) Zkoušení pro výrobce během vývoje nového KP nebo při nutné záměně konzervační látky Používána metoda podle lékopisu: Používána metoda podle lékopisu: - jednorázová inokulace - jednotlivě druhy mikroorganismů - vyočkování v intervalech 0, 24h, (48h), 1 t, 2 t, (3 t), 4 t - kvantitativní stanovení úbytku životaschopných mikroorganismů (v řádech)

16 Testy účinnosti konzervace (6) Hodnocení účinnosti – zatím neexistuje specificky pro KP Hodnocení účinnosti – zatím neexistuje specificky pro KP Používáno v principu hodnocení podle lékopisu: Používáno v principu hodnocení podle lékopisu: - odlišné pro 2 druhy přípravků: okolo očí k místnímu použití - lékopis nerozlišuje hodnocení pro emulze olej ve vodě, voda v oleji, - kriterium A (doporučené), nelze-li dosáhnout → - kriterium B (pomalejší nebo menší pokles počtu přežívajících) - kriterium B (pomalejší nebo menší pokles počtu přežívajících) - pro mastné emulze zřejmě možné/vhodné použít krit.B

17 Testy účinnosti konzervace (7)  Problémy souvisí s - vyřazováním účinných látek se seznamu povolených - konzervační látky omezeny kvantitativně jen jednotlivě, nikoliv v souhrnu → někdy použito 6 i více látek - tytéž látky nepůsobí stejně v různých výrobcích, závislost na složení, pH a typu emulze (o/v, v/o) - pro hodnocení výsledků u emulzí voda v oleji (v/o) by měla legálně být odlišná, mírnější kriteria - pracuje Skupina expertů pro optimální konzervaci v rámci Výboru pro kosmetické produkty při Výboru pro veřejné zdraví (Rada Evropy – Partial Agreement) – za ČR členem Dr.Špelina, skupinu vede Holandsko, dále účast Francie, Německo, Rakousko, Norsko

18 Zátěžové testy a trvanlivost po otevření (PAO) Zátěžové testy – základní zdroj informace pro stanovení doby trvanlivost po otevření (Návody EK, COLIPA) Předpoklad používání za obvyklých podmínek (čisté ruce, teplota a vlhkost prostředí, čisté prostředí) Předpoklad používání za obvyklých podmínek (čisté ruce, teplota a vlhkost prostředí, čisté prostředí) Stanovení délky PAO závisí také na Stanovení délky PAO závisí také na - obsahu balení (velikosti) - druhu obalu - množství aplikovaném při jednom použití - obvyklé frekvenci aplikace - sdílení téhož výrobku více osobami (rodinná balení) - stabilitě produktu („rozpad“ emulze, žluknutí tukové složky oxidací apod.)

19 Děkuji za pozornost a přeji všem hodně úspěchů v práci


Stáhnout ppt "Nové metody zkoušení a zátěžové testy kosmetických prostředků RNDr. Vladim í r Š pelina, CSc. St á tn í zdravotn í ú stav St á tn í zdravotn í ú stav e-mail:"

Podobné prezentace


Reklamy Google