Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fyzika na ZŠ Kompetence žáka – absolventa Ing. Dana Juchelková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fyzika na ZŠ Kompetence žáka – absolventa Ing. Dana Juchelková."— Transkript prezentace:

1 Fyzika na ZŠ Kompetence žáka – absolventa Ing. Dana Juchelková

2 Kompetence k učení Žák: používá správnou fyzikální terminologii a symboliku – značky, vzorce, jednotky používá správnou fyzikální terminologii a symboliku – značky, vzorce, jednotky samostatně vyhledává a získává informace o nových poznatcích v oblasti fyziky samostatně vyhledává a získává informace o nových poznatcích v oblasti fyziky

3 Kompetence k učení pozoruje vlastnosti těles a látek a jejich změny ve škole i v běžném životě pozoruje vlastnosti těles a látek a jejich změny ve škole i v běžném životě řeší fyzikální úlohy na základě předchozích znalostí a dovedností řeší fyzikální úlohy na základě předchozích znalostí a dovedností samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky experimentů porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky experimentů porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

4 Kompetence k řešení problémů Žák: samostatně řeší a vyhledává fyzikální problémy, volí vhodné způsoby řešení a užívá při nich logické, matematické a empirické postupy samostatně řeší a vyhledává fyzikální problémy, volí vhodné způsoby řešení a užívá při nich logické, matematické a empirické postupy

5 Kompetence k řešení problémů při řešení fyzikálních problémů využívá znalosti a dovednosti získané v jiných přírodovědných předmětech při řešení fyzikálních problémů využívá znalosti a dovednosti získané v jiných přírodovědných předmětech pozoruje a chápe souvislost mezi platnými fyzikálními zákony a praktickým životem pozoruje a chápe souvislost mezi platnými fyzikálními zákony a praktickým životem aplikuje a hodnotí různé postupy práce při fyzikálních pokusech, odhaduje rizika s nimi spojená aplikuje a hodnotí různé postupy práce při fyzikálních pokusech, odhaduje rizika s nimi spojená

6 Kompetence komunikativní Žák: stručně a jednoznačně formuluje výsledky svých měření, experimentů i řešení problémů stručně a jednoznačně formuluje výsledky svých měření, experimentů i řešení problémů dokáže obhájit výsledky své práce i svůj názor při řešení fyzikálních problémů dokáže obhájit výsledky své práce i svůj názor při řešení fyzikálních problémů

7 Kompetence komunikativní vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí přijímá názor a kritiku jiných, umí se z nich poučit přijímá názor a kritiku jiných, umí se z nich poučit při řešení fyzikálních problémů využívá informační a komunikační prostředky a technologie při řešení fyzikálních problémů využívá informační a komunikační prostředky a technologie

8 Kompetence sociální a personální Žák : chápe vliv různých fyzikálních jevů v okolním prostředí na zdraví své i ostatních lidí a živočichů chápe vliv různých fyzikálních jevů v okolním prostředí na zdraví své i ostatních lidí a živočichů při řešení problémů respektuje předem daná pravidla, pravidla chování při řešení problémů respektuje předem daná pravidla, pravidla chování

9 Kompetence sociální a personální podílí se na pozitivní pracovní atmosféře při práci ve skupině podílí se na pozitivní pracovní atmosféře při práci ve skupině využívá zkušeností získaných při výuce i zkušeností získaných z praktického života využívá zkušeností získaných při výuce i zkušeností získaných z praktického života toleruje názory a chování jiných, kriticky se staví ke svému chování i k chování jiných toleruje názory a chování jiných, kriticky se staví ke svému chování i k chování jiných efektivně spolupracuje ve skupině při řešení daného úkolu efektivně spolupracuje ve skupině při řešení daného úkolu

10 Kompetence občanské Žák : respektuje pravidla při práci s fyzikálními pomůckami, řád učebny a laboratorní řád respektuje pravidla při práci s fyzikálními pomůckami, řád učebny a laboratorní řád vysvětlí vliv vybraných fyzikálních jevů na životní prostředí, vyvodí závěry vysvětlí vliv vybraných fyzikálních jevů na životní prostředí, vyvodí závěry

11 Kompetence občanské umí se chovat zodpovědně v krizových situacích – požár, úraz elektrickým proudem, mechanické zranění – které mohou vzniknout ve fyzikálních laboratořích umí se chovat zodpovědně v krizových situacích – požár, úraz elektrickým proudem, mechanické zranění – které mohou vzniknout ve fyzikálních laboratořích dokáže poskytnout první pomoc při zasažení elektrickým proudem nebo při jiném mechanickým zraněním a přivolat odbornou pomoc dokáže poskytnout první pomoc při zasažení elektrickým proudem nebo při jiném mechanickým zraněním a přivolat odbornou pomoc

12 Kompetence pracovní Žák : plánuje postup laboratorních prací, přemýšlí o způsobech práce plánuje postup laboratorních prací, přemýšlí o způsobech práce dodržuje pravidla z hlediska ochrany svého zdraví, zdraví ostatních spolužáků, ochrany životního prostředí dodržuje pravidla z hlediska ochrany svého zdraví, zdraví ostatních spolužáků, ochrany životního prostředí získané teoretické poznatky využívá při řešení praktických úloh získané teoretické poznatky využívá při řešení praktických úloh správně pojmenovává a používá laboratorní pomůcky správně pojmenovává a používá laboratorní pomůcky přemýšlí o způsobech práce přemýšlí o způsobech práce

13 Zdroje: ZŠ A MŠ TĚRLICKO. ŠVP „S přírodou k moudrosti“, Horní Těrlicko: ZŠ A MŠ Těrlicko, 2007. 305 s. ZŠ A MŠ TĚRLICKO. ŠVP „S přírodou k moudrosti“, Horní Těrlicko: ZŠ A MŠ Těrlicko, 2007. 305 s. JEŘÁBEK, J; LISNEROVÁ R.; SMEJKALOVÁ A.; TUPÝ J. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2005. 126 s. ISBN 80-87000-02-1. JEŘÁBEK, J; LISNEROVÁ R.; SMEJKALOVÁ A.; TUPÝ J. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2005. 126 s. ISBN 80-87000-02-1.


Stáhnout ppt "Fyzika na ZŠ Kompetence žáka – absolventa Ing. Dana Juchelková."

Podobné prezentace


Reklamy Google