Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klíčové kompetence Komentovaný přehled v IKT pro 2.st. ZŠ Vladimír Klír.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klíčové kompetence Komentovaný přehled v IKT pro 2.st. ZŠ Vladimír Klír."— Transkript prezentace:

1 Klíčové kompetence Komentovaný přehled v IKT pro 2.st. ZŠ Vladimír Klír

2 Klíčové kompetence Představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Smyslem je vybavit žáky souhrnem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná. Úroveň po Zš není ukončená. Nestojí izolovaně – prolínají se, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. K jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají.

3 Klíčové kompetence ZV Přehled Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní

4 Učivo Učivo je chápáno jako prostředek k osvojení činnostně zaměřených očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady k účinnému a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí.

5 Klíčové kompetence v IKT očekávané výstupy Ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost. Ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací. Uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem. Pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictvím. Používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji. Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální podobě.

6 Rozvíjení KK v IKT očekávané výstupy Příklad : Sněhové zpravodajství Vytvořte tabulku nejméně 5 míst vhodné ke strávení zimních prázdnin. Tabulka bude dále obsahovat výšku sněhové pokrývky, kde se místo nachází (stát, jak je to daleko od Plzně, nad. výška)… Do komentáře uveďte zdroj informací. Vytvořte tabulku jako podklad pro výběr místa ke strávení lyžařského kurzu. Tabulka bude mít libovolný počet údajů. Zvýrazněte Vámi preferované místo. Dáme k dispozici adresy na kterých mohou hledat. Příklad: Projekt – zpracování web stránek na kterých žáci představí svůj pobyt na lyžařském kurzu.

7 Rozvíjení KK v IKT očekávané výstupy Ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost.  výběr místa pro strávení zimní dovolené  konflikt z jakého zdroje vzít sněhové zpravodajství či určení vzdálenosti od Plzně  Výběr informací pro tabulku  Výběr správných informací o místě pobytu – osobní kontrola

8 Rozvíjení KK v IKT očekávané výstupy Ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací.  Zpracování tabulky  Pro zpracování obrazových informací – výběr aplikace  Zpracování textu

9 Rozvíjení KK v IKT očekávané výstupy Uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem.  Tabulka může mít libovolný počet položek – přehlednost  Vytvoření stránek – přehlednost stránky, použití jazyka vyjadřování  Umístění textu, obrázků či videa na stránku

10 Rozvíjení KK v IKT očekávané výstupy Pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictvím.  Uvedení informačního zdroje

11 Rozvíjení KK v IKT očekávané výstupy Používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji.  Porovnání sněhového zpravodajství z různých zdrojů na internetu  Porovnání informací shromážděných na kurzu, různé průvodce apod. v papírové podobě s tím co najde na internetu

12 Rozvíjení KK v IKT očekávané výstupy Zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální podobě.  Vypracování přehledné tabulky  Předvedení internetových stránek  zpracování obrázků, videa, dovezených materiálů

13 Konec Literatura: VÚP.Rámcově vzdělávací program pro základní vzdělávání.1.vyd.Praha, ÚIV, Tauris 2005.Počet stran 92 BELZ,H.SIEGRIST,M.Klíčové kompetence a jejich rozvíjení.1.vyd.Praha,Portál 2001.Počet stran 375.ISBN 80- 7178-479-6


Stáhnout ppt "Klíčové kompetence Komentovaný přehled v IKT pro 2.st. ZŠ Vladimír Klír."

Podobné prezentace


Reklamy Google