Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dlouhodobý výcvik v integrativní psychoterapii garant: Prof. Stanislav Kratochvíl MUDr. Jan Kubánek Mgr. Monika Novotná PhDr. Lenka Turková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dlouhodobý výcvik v integrativní psychoterapii garant: Prof. Stanislav Kratochvíl MUDr. Jan Kubánek Mgr. Monika Novotná PhDr. Lenka Turková."— Transkript prezentace:

1 Dlouhodobý výcvik v integrativní psychoterapii garant: Prof. Stanislav Kratochvíl MUDr. Jan Kubánek Mgr. Monika Novotná PhDr. Lenka Turková

2 Hodiny 150 hodin teorie 150 hodin teorie 383 hodin sebezkušenosti 383 hodin sebezkušenosti 120 hodin supervize 120 hodin supervize Celkem 653 hodin Celkem 653 hodin

3 Pro koho Výcvik je primárně určen pro psychology a psychiatry Výcvik je primárně určen pro psychology a psychiatry Pro střední zdravotnický personál Pro střední zdravotnický personál Pro lidi v pomáhajích profesích Pro lidi v pomáhajích profesích Zařazení do výcviku předchází výběr s posouzením motivací budoucího frekventanta. Zařazení do výcviku předchází výběr s posouzením motivací budoucího frekventanta. Spádovou oblast předpokládáme severní a střední Moravu Spádovou oblast předpokládáme severní a střední Moravu

4 Teorie 1 Eklekticko– integrativní směr. Eklekticko– integrativní směr. Výchozí výcviky: Integrovaná psychoterapie. Výchozí výcviky: Integrovaná psychoterapie. KBT KBT Interpersonální pojetí. Interpersonální pojetí. Dynamický rozměr. Dynamický rozměr. - minulé události, sny, významné osoby, přenosové jevy - minulé události, sny, významné osoby, přenosové jevy

5 Dynamický rozměr Zkušenosti s těmito osobami ovlivňují naše fungování ve skupinách. Zkušenosti s těmito osobami ovlivňují naše fungování ve skupinách. X Přenosové zdroje. X Přenosové zdroje. Osobnost je podstatně formována zkušenostmi s významnými lidmi Osobnost je podstatně formována zkušenostmi s významnými lidmi ných osob našeho života, současných i minulých, které jsou rozděleny do rolí + naše vztahy k nim. ných osob našeho života, současných i minulých, které jsou rozděleny do rolí + naše vztahy k nim. Zkušenosti s těmito osobami ovlivňují naše fungování ve skupinách. Zkušenosti s těmito osobami ovlivňují naše fungování ve skupinách. X Přenosové zdroje. X Přenosové zdroje. Osobnost je podstatně formována zkušenostmi s významnými lidmi Osobnost je podstatně formována zkušenostmi s významnými lidmi

6 Teorie 2 Interpersonální pojetí Interpersonální pojetí Sullivan, Knobloch, Kratochvíl Sullivan, Knobloch, Kratochvíl (terapeutická komunita)‏ (terapeutická komunita)‏ X koncept - práce s kruhy. X koncept - práce s kruhy. Další integrace Další integrace KBT KBT Systemická terapie Systemická terapie Integrativní psychodynamicko – behaviorální terapie, P. Wachtela Integrativní psychodynamicko – behaviorální terapie, P. Wachtela

7 interpersonální pojetí Zkoumáme jedince jako součást malé společenské skupiny. Zkoumáme jedince jako součást malé společenské skupiny. Stále jsme součástí skupiny, ať reálných osob nebo představovaných. Stále jsme součástí skupiny, ať reálných osob nebo představovaných. „Psychiatrie je studium jevů, které se odehrávají v interpersonálních situacích, v konfiguracích dvou nebo více lidí, z nichž až na jednoho všichni mohou být více či méně imaginární (Sullivan, 1940, 1953).“ „Psychiatrie je studium jevů, které se odehrávají v interpersonálních situacích, v konfiguracích dvou nebo více lidí, z nichž až na jednoho všichni mohou být více či méně imaginární (Sullivan, 1940, 1953).“

8 Alternativa terapeutické komunity Práce s kruhy Práce s kruhy

9 Práce s kruhy Alternativa terapeutické komunity Alternativa terapeutické komunity Rozšiřuje pojetí sebepodrývajícího chování (interpersonální tradice)‏ Rozšiřuje pojetí sebepodrývajícího chování (interpersonální tradice)‏ Blízký schématu užívaného v KBT či modelu cyklické psychodynamiky (Wachtel, 1993)‏ Blízký schématu užívaného v KBT či modelu cyklické psychodynamiky (Wachtel, 1993)‏ Středem teorie je opakování cyklu interakcí (vzájemného ovlivňování) lidí a reciproční, cyklická kauzalita. Středem teorie je opakování cyklu interakcí (vzájemného ovlivňování) lidí a reciproční, cyklická kauzalita. Práce s kruhy integruje pohledy z interpersonální, psychodynamické, behaviorální i rodinné (systemické) tradice. Práce s kruhy integruje pohledy z interpersonální, psychodynamické, behaviorální i rodinné (systemické) tradice. EmoceTělesné prožitky Chování Reakce Myšlenky Osoby: Kolik %?

10 Sebepodrývající chování 1 angl. self-defeating behavior; angl. self-defeating behavior; nutkání k opakování, osudová neuróza (Freud, 1933)‏ nutkání k opakování, osudová neuróza (Freud, 1933)‏ bludný či ďábelský kruh neurózy (Schultz-Hencke, 1942)‏ bludný či ďábelský kruh neurózy (Schultz-Hencke, 1942)‏ neurotický paradox (Mowrer, 1948)‏ neurotický paradox (Mowrer, 1948)‏ cyklická psychodynamika (Wachtel, 1977, 1993)‏ cyklická psychodynamika (Wachtel, 1977, 1993)‏ „Sebepodrývající chování je druh maladaptivního chování, kdy jedinec nevědomky dociluje opak toho, co si přeje uskutečnit ve svých vztazích k lidem (Knobloch, 1979,1999).“ „Sebepodrývající chování je druh maladaptivního chování, kdy jedinec nevědomky dociluje opak toho, co si přeje uskutečnit ve svých vztazích k lidem (Knobloch, 1979,1999).“

11 Sebepodrývající chování 2 Schultz-Hencke (1942). Schultz-Hencke (1942). „Určitá porucha chování jedince provokuje druhé k takové reakci, jež podpoří utvrzení a zhoršení původní poruchy. Jestli se tato porucha zakládala na nějakém falešném názoru o lidech, tento falešný názor se tím ještě víc utvrzuje (Schultz-Hencke,1942).“ „Určitá porucha chování jedince provokuje druhé k takové reakci, jež podpoří utvrzení a zhoršení původní poruchy. Jestli se tato porucha zakládala na nějakém falešném názoru o lidech, tento falešný názor se tím ještě víc utvrzuje (Schultz-Hencke,1942).“ Reakce okolí Potvrzení falešného názoru o lidech Porucha chování jedince

12 kruh sebepodrývajícího chování Chování klienta vyvolává reakci okolí. Chování klienta vyvolává reakci okolí. Na základě těchto reakcí si klient vytváří, ale především si potvrzuje již vytvořené hypotézy o sobě a svém okolí. Na základě těchto reakcí si klient vytváří, ale především si potvrzuje již vytvořené hypotézy o sobě a svém okolí. Následně se podle těchto hypotéz i chová. Následně se podle těchto hypotéz i chová. Ovšem na základě reakcí okolí klient i něco prožívá. Ovšem na základě reakcí okolí klient i něco prožívá. Prožívá emoce, případně reaguje i klientovo tělo. Prožívá emoce, případně reaguje i klientovo tělo. Tělo reaguje okamžitě, ale i s odstupem času. Tělo reaguje okamžitě, ale i s odstupem času. Práce s pocity je nedílnou součástí práce s klientem. Práce s pocity je nedílnou součástí práce s klientem. Tělesné prožitky jsou to, co klienti často a rádi sdělují a co chtějí „řešit“. Tělesné prožitky jsou to, co klienti často a rádi sdělují a co chtějí „řešit“. Vytváří se cyklický děj. Vytváří se cyklický děj. "Sebe-podrývající chování je součástí cyklických interpersonálních dějů (Kiesler, Anchin, 1982).“ "Sebe-podrývající chování je součástí cyklických interpersonálních dějů (Kiesler, Anchin, 1982).“ Cirkulární kauzalita. Cirkulární kauzalita. EmoceTělesné prožitky Chování Reakce Myšlenky Osoby:

13 Psychoterapie obecně Odborná a záměrná aplikace klinických metod a interpersonálních postojů vycházejících z uznávaných psychologických principů se zaměřením pomoci lidem změnit jejich chování, myšlení, emoce a/nebo osobní charakteristiky směrem, který obě strany považují za žádoucí (Prochasska, Norcros, 1999). Odborná a záměrná aplikace klinických metod a interpersonálních postojů vycházejících z uznávaných psychologických principů se zaměřením pomoci lidem změnit jejich chování, myšlení, emoce a/nebo osobní charakteristiky směrem, který obě strany považují za žádoucí (Prochasska, Norcros, 1999). EmoceTělesné prožitky Chování Reakce Myšlenky Osoby: Kolik %?

14 kruh sebepodrývajícího chování (-kruh; cyklické schéma interakcí -)‏ Různé psychoterapeutické školy – různé varianty kruhu nebo jen segmenty kruhu dle priorit svého zaměření. Různé psychoterapeutické školy – různé varianty kruhu nebo jen segmenty kruhu dle priorit svého zaměření. Kruhy přímo vykreslené nebo jen uvažované. Kruhy přímo vykreslené nebo jen uvažované. Jiné termíny. Jiné termíny. Interpersonální psychoterapie – myšlenky – sebenaplňující předpověď Interpersonální psychoterapie – myšlenky – sebenaplňující předpověď TA (Erskine, Zalcmanová, 1979) vyděračský systém x autonomní systém; emoce - vyděračské pocity, autonomní pocity TA (Erskine, Zalcmanová, 1979) vyděračský systém x autonomní systém; emoce - vyděračské pocity, autonomní pocity KBT – myšlenky – automatické myšlenky, předpoklady, jádrová schémata; KBT – myšlenky – automatické myšlenky, předpoklady, jádrová schémata; komunikační psychoterapie komunikační psychoterapie EmoceTělesné prožitky Chování Reakce Myšlenky Osoby:

15 kruh „pozitivních vyjímek“ (+kruh)‏ kruh „pozitivních vyjímek“ (+kruh)‏ Je však možné vytvořit i kruh, který znázorňuje situace, kdy je klient spokojený a v mezilidských vztazích se mu daří (plus kruh = kruh „pozitivních vyjímek“). Je však možné vytvořit i kruh, který znázorňuje situace, kdy je klient spokojený a v mezilidských vztazích se mu daří (plus kruh = kruh „pozitivních vyjímek“). TA (Erskine, Zalcmanová, 1979) vyděračský systém x autonomní systém TA (Erskine, Zalcmanová, 1979) vyděračský systém x autonomní systém systemická terapie systemická terapie

16 Kruhy a cesty Dále se můžeme v terapii zabývat mínus kruhem a snažit se ho eliminovat. Dále se můžeme v terapii zabývat mínus kruhem a snažit se ho eliminovat. Zaměření na negativa, na problém. Zaměření na negativa, na problém. Zároveň se můžeme snažit posilovat situace, kdy se klientovi daří, posilovat jeho plus kruh. Zároveň se můžeme snažit posilovat situace, kdy se klientovi daří, posilovat jeho plus kruh. Zaměření na pozitiva, na řešení. Zaměření na pozitiva, na řešení.

17 Shrnutí rozdílů Překročení zaměření a metodiky IP Překročení zaměření a metodiky IP Snadnější způsob jak uchopit sebepodrývající chování – místo terapeutické komunity práce s kruhy. Snadnější způsob jak uchopit sebepodrývající chování – místo terapeutické komunity práce s kruhy. Komplexní práce se snem (dynamický i interpersonální rozměr)‏ Komplexní práce se snem (dynamický i interpersonální rozměr)‏ Doplnění o kognitivně behaviorální přístupy – práce s myšlenkami a chováním klienta. Doplnění o kognitivně behaviorální přístupy – práce s myšlenkami a chováním klienta. Zaměření i na zdroje, pozitiva a řešení (systemický rozměr)‏ Zaměření i na zdroje, pozitiva a řešení (systemický rozměr)‏

18 Terapeutické směry Orientace v základních terapeutických směrech Orientace v základních terapeutických směrech Důraz na Integrovanou psychoterapii a KBT Důraz na Integrovanou psychoterapii a KBT Blok rodinné terapie Blok rodinné terapie

19 Modality práce Práce se skupinou Práce se skupinou Práce s jedincem Práce s jedincem Práce s párem Práce s párem Práce s rodinou Práce s rodinou

20 Použitelnost u různých diagnóz Specifika při terapii u různých diagnóz. Specifika při terapii u různých diagnóz. Orientace v psychiatrické nosologii. Orientace v psychiatrické nosologii.

21 Všeobecné znalosti Účinné faktory v psychoterapii Účinné faktory v psychoterapii 1. na straně klienta 1. na straně klienta - tíže a charakter poruchy a očekávání – orientace v nosologii, práce s motivací klienta - tíže a charakter poruchy a očekávání – orientace v nosologii, práce s motivací klienta 2. terapeutický vztah – sebezkušenost, supervize 2. terapeutický vztah – sebezkušenost, supervize 3. techniky = terapeutické dovednosti 3. techniky = terapeutické dovednosti

22 Povinná literatura Knobloch, F. (2001). Integrovaná psychoterapie a pražská filozofie vědy.Psychiatrie, 2001, 5(4)- str. 232-238.Knobloch, Knobloch, F. (2001). Integrovaná psychoterapie a pražská filozofie vědy.Psychiatrie, 2001, 5(4)- str. 232-238.Knobloch, Knobloch F.,KnoblochováJ.(1999). Integrovaná psychoterapie v akci.Praha: Grada. Knobloch F.,KnoblochováJ.(1999). Integrovaná psychoterapie v akci.Praha: Grada. Možný P., Praško J. (1999), Kognitivně behaviorální terapie, úvod do teorie a praxe, Triton Možný P., Praško J. (1999), Kognitivně behaviorální terapie, úvod do teorie a praxe, Triton Prochaska, j. O., Norcross,J.G.(1999). Systémy psychoterapie. Praha:Grada. Prochaska, j. O., Norcross,J.G.(1999). Systémy psychoterapie. Praha:Grada. Kratochvíl S. (2005). Skupinová psychoterapie v praxi. 3.vyd. Praha: Galén. Kratochvíl S. (2005). Skupinová psychoterapie v praxi. 3.vyd. Praha: Galén. Kratochvíl S. (2006). Manželská terapie. 4. vyd. Praha: Portál. Kratochvíl S. (2006). Manželská terapie. 4. vyd. Praha: Portál. MKN – 10, Duševní choroby aporuchy chování, CD-ROM MKN – 10, Duševní choroby aporuchy chování, CD-ROM

23 Teoretická témata, klinická témata, přednášky a prezentace 1.rok 31,5 hodin 1.rok 31,5 hodin knihy a články – referáty frekventantů+ přednášky MUDr. Jan Kubánek: knihy a články – referáty frekventantů+ přednášky MUDr. Jan Kubánek: Prochaska, j. O., Norcross, J.G.(1999). Systémy psychoterapie.– definování a srovánávání psychoterapií, integrativní rámec; interpersonální terapie Prochaska, j. O., Norcross, J.G.(1999). Systémy psychoterapie.– definování a srovánávání psychoterapií, integrativní rámec; interpersonální terapie Knobloch, F. Integrovaná psychoterapie a pražská filozofie vědy. Knobloch, F., Knoblochová J. Integrovaná psychoterapie v akci. Str. 9-118 Knobloch, F. Integrovaná psychoterapie a pražská filozofie vědy. Knobloch, F., Knoblochová J. Integrovaná psychoterapie v akci. Str. 9-118 další přednášky a workshopy: další přednášky a workshopy: Prof. Stanislav Kratochvíl: Definování a srovnávání psychoterapií, integrativní rámec Prof. Stanislav Kratochvíl: Definování a srovnávání psychoterapií, integrativní rámec MUDr. J. Kubánek: Kruh sebepodrývajícího chování (sebenaplňující předpověď, mínus kruh), kruh pozitivních vyjímek (plus kruh)‏ MUDr. J. Kubánek: Kruh sebepodrývajícího chování (sebenaplňující předpověď, mínus kruh), kruh pozitivních vyjímek (plus kruh)‏ Mgr. Monika Novotná: KBT (16 hodin)‏ Mgr. Monika Novotná: KBT (16 hodin)‏ Úvod do teorie KBT; Práce s negativními automatickými myšlenkami; Práce se schématy Úvod do teorie KBT; Práce s negativními automatickými myšlenkami; Práce se schématy Možný P., Praško J. (1999), Kognitivně behaviorální terapie, úvod do teorie a praxe Možný P., Praško J. (1999), Kognitivně behaviorální terapie, úvod do teorie a praxe

24 2. rok 31,5 hodin 2. rok 31,5 hodin knihy a články – referáty frekventantů+ přednášky MUDr. Jan Kubánek: knihy a články – referáty frekventantů+ přednášky MUDr. Jan Kubánek: Prochaska, j. O., Norcross, J.G.(1999). Systémy psychoterapie. – psychoanalytické terapie, adlerovská terapie Prochaska, j. O., Norcross, J.G.(1999). Systémy psychoterapie. – psychoanalytické terapie, adlerovská terapie Kratochvíl S.: Skupinová psychoterapie v praxi. Kratochvíl S.: Skupinová psychoterapie v praxi. další přednášky a workshopy: další přednášky a workshopy: Prof. Stanislav Kratochvíl: Techniky skupinové psychoterapie (psychodrama, psychogymnastika)‏ Prof. Stanislav Kratochvíl: Techniky skupinové psychoterapie (psychodrama, psychogymnastika)‏ MUDr. Elena Křivková: Přenos a protipřenos MUDr. Elena Křivková: Přenos a protipřenos Mgr. Monika Novotná: KBT (16 hodin)‏ Mgr. Monika Novotná: KBT (16 hodin)‏ Úvod do teorie KBT ;Práce s negativními automatickými myšlenkami; Práce se schématy …opakování Úvod do teorie KBT ;Práce s negativními automatickými myšlenkami; Práce se schématy …opakování Trénink svalové relaxace, dechové cvičení, kompletní nácvik AT; Role imaginace v KBT Trénink svalové relaxace, dechové cvičení, kompletní nácvik AT; Role imaginace v KBT Možný P., Praško J. (1999), Kognitivně behaviorální terapie, úvod do teorie a praxe Možný P., Praško J. (1999), Kognitivně behaviorální terapie, úvod do teorie a praxe

25 3. rok 38 hodin 3. rok 38 hodin knihy a články – referáty frekventantů+ přednášky MUDr.Jan Kubánek: knihy a články – referáty frekventantů+ přednášky MUDr.Jan Kubánek: Prochaska, j. O.,Norcross, J.G.(1999). Systémy psychoterapie –terapie zaměřená na člověka, gestalt terapie, kognitivní terapie,behaviorální terapie Prochaska, j. O.,Norcross, J.G.(1999). Systémy psychoterapie –terapie zaměřená na člověka, gestalt terapie, kognitivní terapie,behaviorální terapie další přednášky a workshopy: další přednášky a workshopy: Prof. Stanislav Kratochvíl:Účinné faktory v psychoterapii Prof. Stanislav Kratochvíl:Účinné faktory v psychoterapii MUDr. Elena Křivková: Gestalt terapie MUDr. Elena Křivková: Gestalt terapie Mgr. Monika Novotná: Sociální a komunikační dovednosti včetně asertivity (21 hodin)‏ Mgr. Monika Novotná: Sociální a komunikační dovednosti včetně asertivity (21 hodin)‏ PhDr. Lenka Turková: Arteterapie PhDr. Lenka Turková: Arteterapie

26 4. rok 31,5 hodin 4. rok 31,5 hodin knihy a články – referáty frekventantů+ přednášky MUDr. Jan Kubánek: knihy a články – referáty frekventantů+ přednášky MUDr. Jan Kubánek: MKN – 10, Duševní choroby a poruchy chování – část MKN – 10, Duševní choroby a poruchy chování – část Prochaska, j. O., Norcross, J.G.(1999). Systémy psychoterapie. – existenciální terapie, systemické terapie, konstruktivistické terapie, expozice a terapie zaplavením Prochaska, j. O., Norcross, J.G.(1999). Systémy psychoterapie. – existenciální terapie, systemické terapie, konstruktivistické terapie, expozice a terapie zaplavením Kratochvíl S.: Manželská terapie. Kratochvíl S.: Manželská terapie. další přednášky a workshopy: další přednášky a workshopy: Prof. S. Kratochvíl: Manželská terapie a konstruktivní hádka Prof. S. Kratochvíl: Manželská terapie a konstruktivní hádka MUDr. David Skorunka PhD. – rodinná terapie (přednášky a workshopy – 14hodin)‏ MUDr. David Skorunka PhD. – rodinná terapie (přednášky a workshopy – 14hodin)‏

27 5. rok 17,5 hodin 5. rok 17,5 hodin knihy a články – referáty frekventantů+ přednášky MUDr. Jan Kubánek: knihy a články – referáty frekventantů+ přednášky MUDr. Jan Kubánek: MKN – 10, Duševní choroby a poruchy chování – dokončení MKN – 10, Duševní choroby a poruchy chování – dokončení Prochaska, j. O., Norcross, J.G.(1999). Systémy psychoterapie. – rodově a kulturně senzitivní terapie, integrativní a eklektická terapie+ směrem k transteoretické terapii Prochaska, j. O., Norcross, J.G.(1999). Systémy psychoterapie. – rodově a kulturně senzitivní terapie, integrativní a eklektická terapie+ směrem k transteoretické terapii další témata: další témata: Indikace psychoterapie dle diagnóz + Různé přístupy u různých diagnóz – psychózy, závislosti, vč. kouření, obezita, poruchy osobnosti, úzkosti, deprese, fobie, OCD, sexuální dysfunkce Indikace psychoterapie dle diagnóz + Různé přístupy u různých diagnóz – psychózy, závislosti, vč. kouření, obezita, poruchy osobnosti, úzkosti, deprese, fobie, OCD, sexuální dysfunkce další přednášky a workshopy: další přednášky a workshopy: Prof. Stanislav Kratochvíl: Psychoterapie sexuálních dysfunkcí Prof. Stanislav Kratochvíl: Psychoterapie sexuálních dysfunkcí MUDr. Elena Křivková: Psychoterapie u hraniční poruchy osobnosti MUDr. Elena Křivková: Psychoterapie u hraniční poruchy osobnosti Mgr. Gabriela Mahrová: Psychoterapie u závislostí Mgr. Gabriela Mahrová: Psychoterapie u závislostí PhDr. Lenka Turková: Psychoterapie psychóz a následná komunitní péče o dlouhodobě duševně nemocné PhDr. Lenka Turková: Psychoterapie psychóz a následná komunitní péče o dlouhodobě duševně nemocné

28 Forma výuky Výuka probíhá formou přednášek, prezentací nebo krátkých workshopů. Výuka probíhá formou přednášek, prezentací nebo krátkých workshopů. Součásti teoretické výuky je i komentování probíhající nebo proběhlé terapeutické práce a její zasazení do teoretického rámce. Součásti teoretické výuky je i komentování probíhající nebo proběhlé terapeutické práce a její zasazení do teoretického rámce. Event. rozbor videozáznamu proběhlé terapeutické práce. Event. rozbor videozáznamu proběhlé terapeutické práce. Frekventanti také pravidelně zpracovávají referáty a eseje z povinné literatury a probíraných témat. Frekventanti také pravidelně zpracovávají referáty a eseje z povinné literatury a probíraných témat. Každý rok výcviku je ukončen testem k prověření teoretických znalostí. Na konci výcviku probíhá závěrečný celkový test. Každý rok výcviku je ukončen testem k prověření teoretických znalostí. Na konci výcviku probíhá závěrečný celkový test. Součástí hodnocení znalostí je i teoretická práce. Frekventant teoreticky zhodnotí vybraný psychoterapeutický směr (min. 3 strany A4). Z tohoto hodnocení bude patrné, že frekventant rozumí rozdílům a podobnostem mezi teorií a praxí vyučovaného směru a srovnávaného směru. Součástí hodnocení znalostí je i teoretická práce. Frekventant teoreticky zhodnotí vybraný psychoterapeutický směr (min. 3 strany A4). Z tohoto hodnocení bude patrné, že frekventant rozumí rozdílům a podobnostem mezi teorií a praxí vyučovaného směru a srovnávaného směru.

29 Terapeutické dovednosti 1 K získání kvalitních terapeutických dovedností směřuje celý výcvik. K získání kvalitních terapeutických dovedností směřuje celý výcvik. Jeho součástí je sebezkušenost, studium teorie, jež je průběžně kontrolováno a supervizní činnost Jeho součástí je sebezkušenost, studium teorie, jež je průběžně kontrolováno a supervizní činnost K získávání dovedností slouží i nápodoba garantů, supervizorů a trenérů. K získávání dovedností slouží i nápodoba garantů, supervizorů a trenérů.

30 Terapeutické dovednosti 2 způsoby práce se skupinou – způsoby práce se skupinou – vedení skupiny v různých situacích vedení skupiny v různých situacích – začátek skupiny - zvládání úvodních rozehřívacích technik, – začátek skupiny - zvládání úvodních rozehřívacích technik, samotná práce skupiny – zvládání různých psychoterapeutických technik (psychodrama, psychogymnastika, arteterapie), samotná práce skupiny – zvládání různých psychoterapeutických technik (psychodrama, psychogymnastika, arteterapie), bude se orientovat v různých stádiích vývoje skupiny, bude se orientovat v různých stádiích vývoje skupiny, bude umět reagovat na skupinové dění, využít skupinovou dynamiku, bude rozumět přenosům a protipřenosům, bude umět reagovat na skupinové dění, využít skupinovou dynamiku, bude rozumět přenosům a protipřenosům, způsobům aktivace a zapojení skupiny do řešení problémů, způsobům aktivace a zapojení skupiny do řešení problémů, způsobům ukončení skupinové práce, osvojí si způsoby průběžné a závěrečné reflexe. způsobům ukončení skupinové práce, osvojí si způsoby průběžné a závěrečné reflexe.

31 Terapeutické dovednosti 3 - práci s jedincem v prostoru skupiny a práci s jedincem při individuální práci - práci s jedincem v prostoru skupiny a práci s jedincem při individuální práci Bude umět domlouvat formulaci zakázky klienta, Bude umět domlouvat formulaci zakázky klienta, pracovat se snem klienta, pracovat se snem klienta, s Vancouverským dotazníkem problémů, s Vancouverským dotazníkem problémů, s křivkou životní spokojenosti, s křivkou životní spokojenosti, se skupinovým schématem, se skupinovým schématem, konstruovat kruh sebepodrývajícího chování a kruh pozitivních vyjímek (minus kruh a plus kruh), konstruovat kruh sebepodrývajícího chování a kruh pozitivních vyjímek (minus kruh a plus kruh), pracovat s motivací a odporem klienta, pracovat s motivací a odporem klienta, pracovat s emocemi klienta i ve vztahu k abreakci klienta a korektivní zkušenosti klienta, pracovat s emocemi klienta i ve vztahu k abreakci klienta a korektivní zkušenosti klienta, pracovat s hypotézami klienta, pracovat s hypotézami klienta, podporovat klienta v chování, které mu pomůžou opustit kruh sebepodrývajícího chování, podporovat klienta v chování, které mu pomůžou opustit kruh sebepodrývajícího chování, bude umět pracovat se svými protipřenosy vůči klientovy, bude umět pracovat se svými protipřenosy vůči klientovy, se signifikantími osobami klienta. se signifikantími osobami klienta. Bude umět průběžně hodnotit klientům stav a jeho posun v terapii, bude umět ukončit terapii. Bude umět průběžně hodnotit klientům stav a jeho posun v terapii, bude umět ukončit terapii.

32 Terapeutické dovednosti Různá místa pro intervenci: - kruh Emoce - abreakce, korektivní zkušenost Emoce - abreakce, korektivní zkušenost -uvědomování si pocitů a jejich přiměřené vyjadřování (asertivita, arteterapie, muzikoterapie)‏ -uvědomování si pocitů a jejich přiměřené vyjadřování (asertivita, arteterapie, muzikoterapie)‏ Tělesné pocity – (relaxace, imaginace, arteterapie, muzikoterapie, práce s tělem)‏ Tělesné pocity – (relaxace, imaginace, arteterapie, muzikoterapie, práce s tělem)‏ Myšlenky – ověřování hypotéz, automatické myšlenky, předpoklady, jádrová schémata (KBT)‏ Myšlenky – ověřování hypotéz, automatické myšlenky, předpoklady, jádrová schémata (KBT)‏ – práce s hodnotami – práce s hodnotami Chování – nácvik ( KBT), – expozice (KBT), Chování – nácvik ( KBT), – expozice (KBT), - různé experimenty či intervence - různé experimenty či intervence Reakce – skupinová psychoterapie, párová terapie, rodinná terapie, práce se signifikantní osobou v individuální terapii, uvědomění si protipřenosů Reakce – skupinová psychoterapie, párová terapie, rodinná terapie, práce se signifikantní osobou v individuální terapii, uvědomění si protipřenosů (supervize)‏ (supervize)‏ Emoce Tělesné pocity Chování Reakce Myšlenky Osoby: Kolik %?

33 Intervence: + kruh Posilovat situace, kdy se klientovi daří - plus kruh, pozitivní vyjímky. Posilovat situace, kdy se klientovi daří - plus kruh, pozitivní vyjímky. Kombinace přístupů. Kombinace přístupů. Emoce Tělesné pocity Chování Reakce Myšlenky Osoby: Kolik %?

34 Sebezkušenost 1 Sebezkušenost je nedílnou součástí výcviku, věnuje se jí celkem 383 hodin. Sebezkušenost je nedílnou součástí výcviku, věnuje se jí celkem 383 hodin. Frekventanti pracují v rámci velké skupiny, ale i v malých skupinách, ve dvojicích, trojicích, ale i s vlastní introspekcí (např. práce s deníkem). Frekventanti pracují v rámci velké skupiny, ale i v malých skupinách, ve dvojicích, trojicích, ale i s vlastní introspekcí (např. práce s deníkem).

35 Sebezkušenost 2 A)Vlastní zkušenost sleduje metodiku IP a to ve smyslu: A)Vlastní zkušenost sleduje metodiku IP a to ve smyslu: 1. práce s “teď a tady” (např. reflexe dění ve skupině s odhalováním a korekcí sebepodrývajícího chování (sebenaplňující přepověď), ale i práce se sny, práce s interpersonální hypotézou hudby, prožitek v rámci technik atd.)‏ 1. práce s “teď a tady” (např. reflexe dění ve skupině s odhalováním a korekcí sebepodrývajícího chování (sebenaplňující přepověď), ale i práce se sny, práce s interpersonální hypotézou hudby, prožitek v rámci technik atd.)‏ 2. práce s “minulostí”. Minulost nás zajímá, nakolik se odráží v přítomnosti. (Např. křivka životní spokojenosti, práce s ranou vzpomínkou, skupinové schéma atd.)‏ 2. práce s “minulostí”. Minulost nás zajímá, nakolik se odráží v přítomnosti. (Např. křivka životní spokojenosti, práce s ranou vzpomínkou, skupinové schéma atd.)‏ 3. práce s “budoucností” (např. nácvik budoucího chování, otázka na situaci v budoucnosti pro osvětlení přítomnosti atd.)‏ 3. práce s “budoucností” (např. nácvik budoucího chování, otázka na situaci v budoucnosti pro osvětlení přítomnosti atd.)‏

36 Sebezkušenost 3 Sebezkušenost při provádění „velkých technik“, které považujeme za obligátní Sebezkušenost při provádění „velkých technik“, které považujeme za obligátní - práci s Vancouverským dotazníkem problémových okruhů, - práci s Vancouverským dotazníkem problémových okruhů, - skupinovým schématem s důrazem na charakteristiky vztahů k autoritám, podřízeným, souřadným osobám, intimním partnerům a inventuru vlastní osobnosti, - skupinovým schématem s důrazem na charakteristiky vztahů k autoritám, podřízeným, souřadným osobám, intimním partnerům a inventuru vlastní osobnosti, - práci s křivkou životní spokojenosti jako reflexi životní dráhy s důrazem na analýzu rodinného, školního, pracovního a vztahového kontextu a to jak se promítá v současném životě frekventanta, - práci s křivkou životní spokojenosti jako reflexi životní dráhy s důrazem na analýzu rodinného, školního, pracovního a vztahového kontextu a to jak se promítá v současném životě frekventanta, - práci s ranou vzpomínkou a to jak se pocity v ní obsažené promítají v současném životě frekventanta a - práci s ranou vzpomínkou a to jak se pocity v ní obsažené promítají v současném životě frekventanta a dále zkušenosti při provádění dalších dílčích technik - psychogymnastiky, psychodramatu, zkušenost s interpersonální hypotézou hudby, arteterapie, atd. dále zkušenosti při provádění dalších dílčích technik - psychogymnastiky, psychodramatu, zkušenost s interpersonální hypotézou hudby, arteterapie, atd. Sebezkušenost s vlastní introspekci (např. práce s deníkem – kde je možné zachytit prožívání a reflektovat momenty z výcviku a vlastní osobnostní a vztahové proměny). Sebezkušenost s vlastní introspekci (např. práce s deníkem – kde je možné zachytit prožívání a reflektovat momenty z výcviku a vlastní osobnostní a vztahové proměny).

37 Sebezkušenost 4 Důležitou součástí sebezkušenosti je reflexe chování ve skupině – skupinová dynamika s případným odhalením a korekcí vzorců sebepodrývajícího chování (sebenaplňující přepověď) s využitím léčebného vlivu skupiny. Důležitou součástí sebezkušenosti je reflexe chování ve skupině – skupinová dynamika s případným odhalením a korekcí vzorců sebepodrývajícího chování (sebenaplňující přepověď) s využitím léčebného vlivu skupiny.

38 Sebezkušenost 5 B) Doplňuje metodiku IP: při uchopování sebepodrývajícího chování (sebenaplňující předpověď). B) Doplňuje metodiku IP: při uchopování sebepodrývajícího chování (sebenaplňující předpověď). A to při práci se sny, A to při práci se sny, při práci s problémem, při práci s problémem, při konstrukci kruhu sebepodrývajícího chování (sebenaplňující předpověď)(mínus kruh), při konstrukci kruhu sebepodrývajícího chování (sebenaplňující předpověď)(mínus kruh), při konstrukci kruhu pozitivních vyjímek (plus kruh), při konstrukci kruhu pozitivních vyjímek (plus kruh), při práci s hypotézami klienta (KBT), při práci s hypotézami klienta (KBT), při práci s chováním klienta (KBT). při práci s chováním klienta (KBT).

39 Sebezkušenost 6 Frekventant event. získává během výcviku náhled (rozšíření vědomí), případně prochází abreakcí a korektivní zkušeností (složka – emocionální, kognitivní, konativní). Dochází k jeho „osobnostním“ proměnám a k proměnám v kvalitě jeho vztahů. Frekventant event. získává během výcviku náhled (rozšíření vědomí), případně prochází abreakcí a korektivní zkušeností (složka – emocionální, kognitivní, konativní). Dochází k jeho „osobnostním“ proměnám a k proměnám v kvalitě jeho vztahů. Prohloubení emoční inteligence Prohloubení emoční inteligence (terapeutické dovednosti, terapeutický vztah)‏ (terapeutické dovednosti, terapeutický vztah)‏

40 Supervize Supervizi se ve výcviku věnuje 120hodin. Supervizi se ve výcviku věnuje 120hodin. + Výcviková supervize + Výcviková supervize

41 Výcviková supervize Prof. S. Kratochvíl Prof. S. Kratochvíl Garant prof. Kratochvíl bude zván jednou až dvakrát ročně k jedno až dvoudenní supervizní účasti na skupinových sezeních a v této souvislosti i k přednesení dohodnutých přednášek z teorie o integrativní psychoterapii a k demonstrování některých speciálních psychoterapeutických technik. O takové supervizi skupinového dění následně vystaví zápis. Garant prof. Kratochvíl bude zván jednou až dvakrát ročně k jedno až dvoudenní supervizní účasti na skupinových sezeních a v této souvislosti i k přednesení dohodnutých přednášek z teorie o integrativní psychoterapii a k demonstrování některých speciálních psychoterapeutických technik. O takové supervizi skupinového dění následně vystaví zápis.

42 Supervize Supervizorka s výcvikem ČIS (Český institut pro supervizi) PhDr. Lenka Turková Supervizorka s výcvikem ČIS (Český institut pro supervizi) PhDr. Lenka Turková Supervize - pomáhá frekventantovi vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy s klienty či s členy týmu a nacházet nová řešení problematických situací. Supervize - pomáhá frekventantovi vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy s klienty či s členy týmu a nacházet nová řešení problematických situací. Může být zaměřena na prohloubení prožívání, lepší porozumění dané situaci, uvolnění tvořivého myšlení a rozvoj nových perspektiv profesního chování. Může být zaměřena na prohloubení prožívání, lepší porozumění dané situaci, uvolnění tvořivého myšlení a rozvoj nových perspektiv profesního chování.

43 Forma Supervize probíhá v malých skupinkách. Supervize probíhá v malých skupinkách. Nejjednodušší způsob je prezentování případu vyprávěním. Nejjednodušší způsob je prezentování případu vyprávěním. Další formou je přehrávání případu s využitím členů skupiny. Další formou je přehrávání případu s využitím členů skupiny. K supervizi se využívá i práce s videonahrávkou terapeutické práce frekventanta se skupinou nebo jednotlivcem. K supervizi se využívá i práce s videonahrávkou terapeutické práce frekventanta se skupinou nebo jednotlivcem. Je možná i přítomnost supervizora při přímé práci frekventanta s reálným klientem. Je možná i přítomnost supervizora při přímé práci frekventanta s reálným klientem. Případně kombinace výše uvedených postupů. Případně kombinace výše uvedených postupů. Nezbytná je aktivní účast frekventantů na supervizním procesu. Nezbytná je aktivní účast frekventantů na supervizním procesu.

44 Ukončení výcviku Na závěr obdrží frekventanti Osvědčení. Na závěr obdrží frekventanti Osvědčení. Pro zdárné ukočení výcviku je nezbytné: Pro zdárné ukočení výcviku je nezbytné: Mít předepsaný počet hodin (sebezkušenost, teorie, supervize), tolerováno je 10% absencí. Mít předepsaný počet hodin (sebezkušenost, teorie, supervize), tolerováno je 10% absencí. Zvládnout alespoň na 60% průběžné testy a závěrečný test vědomostí z teorie. Zvládnout alespoň na 60% průběžné testy a závěrečný test vědomostí z teorie. Sepsat teoretické zhodnocení jiné psychoterapeutické zkušenosti (min. 3 strany A4). Z tohoto hodnocení bude patrné, že frekventant rozumí rozdílům a podobnostem mezi teorií a praxí vyučovaného směru a srovnávaného směru. Sepsat teoretické zhodnocení jiné psychoterapeutické zkušenosti (min. 3 strany A4). Z tohoto hodnocení bude patrné, že frekventant rozumí rozdílům a podobnostem mezi teorií a praxí vyučovaného směru a srovnávaného směru. Projít obligátní sebezkušeností (rozbor snu, Vancouverský dotazník problémových okruhů, skupinové schéma, křivka životní spokojenosti, konstrukce svého kruhu sebepodrývajícího chování a kruhu pozitivních vyjímek (minus kruh a plus kruh))‏ Projít obligátní sebezkušeností (rozbor snu, Vancouverský dotazník problémových okruhů, skupinové schéma, křivka životní spokojenosti, konstrukce svého kruhu sebepodrývajícího chování a kruhu pozitivních vyjímek (minus kruh a plus kruh))‏ Být schopen reflexe vlastního prožívání a osobnostních změn či vztahových změn během výcviku (emoční inteligence), Být schopen reflexe vlastního prožívání a osobnostních změn či vztahových změn během výcviku (emoční inteligence), Prokázat schopnost pracovat vyučovanými psychoterapeutickými metodami a technikami + obhájit kazuistiky (uchopení a zvládnutí případu). Prokázat schopnost pracovat vyučovanými psychoterapeutickými metodami a technikami + obhájit kazuistiky (uchopení a zvládnutí případu).

45 Cena 110/hodinu 110/hodinu 653 hodin = 71 830,- 653 hodin = 71 830,- 25hodin…2750,- 25hodin…2750,- 32hodin…3520,-...studenti, ženy na MD a ženy samoživitelky sleva 50%, občané SR sleva 15% 32hodin…3520,-...studenti, ženy na MD a ženy samoživitelky sleva 50%, občané SR sleva 15% 1.rok 2750x5=13750,- 1.rok 2750x5=13750,- 2.rok 2750x5=13750,- 2.rok 2750x5=13750,- 3.rok 2750x5=13750,- 3.rok 2750x5=13750,- 4.rok 2750x3=8250+3520x2=15290,- 4.rok 2750x3=8250+3520x2=15290,- 5.rok 2750x3=8250+3520x2=15290,- 5.rok 2750x3=8250+3520x2=15290,- Suma…71 830,- Suma…71 830,-

46 Setkání 1. - 3. ročník - 5 x ročně čt večer- ne poledne 1. - 3. ročník - 5 x ročně čt večer- ne poledne 4. a 5. ročník z 5 setkání 2 o 1 den delší (začínáme již ve středu večer)‏ 4. a 5. ročník z 5 setkání 2 o 1 den delší (začínáme již ve středu večer)‏ Setkání budou probíhat v Lipové lázních Setkání budou probíhat v Lipové lázních

47 Další informace Výcvik je akreditovaný pro zdravotnictví Výcvik je akreditovaný pro zdravotnictví Předběžné přihlášky a další informace: Předběžné přihlášky a další informace: Mgr. Marcela Kubánková Mgr. Marcela Kubánková Koordinátorka výcviku Koordinátorka výcviku intevycvik@email.cz intevycvik@email.cz intevycvik@email.cz 604 575 282 604 575 282


Stáhnout ppt "Dlouhodobý výcvik v integrativní psychoterapii garant: Prof. Stanislav Kratochvíl MUDr. Jan Kubánek Mgr. Monika Novotná PhDr. Lenka Turková."

Podobné prezentace


Reklamy Google