Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. přednáška specifika vědeckého výzkumu pedagogických jevů jak může empirie mást co je výzkum jak se formuluje výzkumná otázka výzkum jako tvorba modelu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. přednáška specifika vědeckého výzkumu pedagogických jevů jak může empirie mást co je výzkum jak se formuluje výzkumná otázka výzkum jako tvorba modelu."— Transkript prezentace:

1 1. přednáška specifika vědeckého výzkumu pedagogických jevů jak může empirie mást co je výzkum jak se formuluje výzkumná otázka výzkum jako tvorba modelu světa dobrý výzkum a jeho kriteria - reliabilita, validita etická stránka výzkumu

2 Specifika vědeckého výzkumu pedagogických jevů Hodnocení výuky – 9 : 00 „Proste předstírejte, ze tu nejsme, paní ucitelko…“

3 Metody získávání poznání a jeho fixování nevědecké – založené na „uvěření“ (srovnání Peirce) –autorita –tradice, mínění –a priori (bez vědeckého přezkoumání) – založeno na dojmu a intuici „dojmologie“ – „vypadá to logicky“

4 Test osobnosti Seřaď následujících 5 zvířat podle vlastních preferencí a) kráva b) tygr c) ovce d) kůň e) prase

5 Test osobnosti Seřaď následujících 5 zvířat podle vlastních preferencí a) kráva b) tygr c) ovce d) kůň e) prase Vyhodnocení testu osobnosti – takto jsou určeny priority ve tvém životě: Tygr znamená HRDOST Kůň znamená RODINU Prase znamená PENÍZE Kráva znamená KARIERU Ovce znamená LÁSKU

6 Metody získávání poznání a jeho fixování vědecká metoda – založena „ověření“ –systematičnost a organizovanost „neexistují náhodné objevy“ –empirická povaha – data, ne intuice, či představy –objektivita a verifikovatelnost –sebekorekce

7 Jak může empirie mást? inteligence matek, které rodí v pozdějším věku vyšší? –(věk prvorodiček souvisí se sociokulturním statusem) starších lidé v městech s fluorizovanou vodou – častější fraktury krčku –když kontrolovány proměnné vztahující se k životnímu stylu (pohybová aktivita, kouření, alkohol) – vztah vymizel procento romských dětí v praktických školách množinová výuka matematiky – neúspěch x neúspěch

8 Vědecké teorie = zobecňující vysvětlení vycházející z informací získaných vědeckou metodou ekonomičnost jednoduchost, elegance vnitřní konzistence testovatelnost indukcí (vliv intervence) dedukcí (u maturity neuspěje 20%)

9 Vědecké teorie = zobecňující vysvětlení vycházející z informací získaných vědeckou metodou Testovatelnost indukcí (vliv intervence) dedukcí jediný způsob jak prokázat, že induktivně vystavěná teorie je pravdivá, je systematicky ji falzifikovat – pokusit se ji vyvrátit IndukceTeorieDedukce Pozorování, data

10 Hlavní cíle pedagogického výzkumu 1.Explorace 2.Deskripce - popis: říká nám „co“ probíhá (popis, utřídění; kategorizace) 3.Vysvětlení: říká “proč” ke zkoumanému jevu dochází 4.Predikce - předpověď: určuje podmínky za nichž se pravděpodobně zkoumaný jev v dané kvalitě objeví 5.Změna: využívání pedagogicko psychologického poznání k zabránění nežádoucím jevům, či k podpoře žádoucích

11 Co je výzkum? Jak se formuluje výzkumná otázka? shromažďování poznání vědeckou cestou, tj. systematickým ověřováním vědecký problém – „bílá místa“ výzkumná otázka – upřesnění, co z bílého místa lze prozkoumat

12 1.literární rešerše 2.? lze vyvodit hypotézu 3.návrh designu (podoby) výzkumu 4.provedení, sběr dat a jejich (statistická analýza) 5.publikování 6.příspěvek k teorii Jak vzniká výzkum? Vědecká metoda Přehled literatury Co bylo publikováno v důležitých časopisech Formulace testovatelných hypotéz, příp. odhad, jak bude určitá proměnná ovlivňovat jinou Navržení takového designu výzkumu, kterým bude možné ověřit/vyvrátit navržené hypotézy Sběr a statistická analýza dat Předložení k diskusi odborné komunitě (časopisy) Vytvoření teorie - ta máže generovat nové otázky

13 Dobrý výzkum a jeho kriteria - reliabilita, validita. řeší vědecký problém a odpovídá na výzkumnou otázku –validita (platnost) a činí tak spolehlivě –reliabilita (spolehlivost)

14 VALIDITA a RELIABILITA Jestliže realizujeme určité měření, nikdy si nemůžeme být dopředu jisti jeho kvalitou. Skutečnou kvalitu zjistíme až na základě vyhodnocení již uskutečněného měření. To nám řekne validita a reliabilita měření. Validní měření (platnost) = takové měření, které měří skutečně to, co jsme zamýšleli měřit. Reliabilní měření (spolehlivost a přesnost) = takové měření, které nám při opakovaném měření za stejných podmínek poskytuje stejné výsledky.

15 Etické zásady výzkumu: Potřeby participujicích osob: –Informovaný souhlas –Dobrovolná účast –Omezení klamných informací –Informovaní o provedeném výzkumu –Důvěrné zacházení s osobními informacemi –Možnost alternativy


Stáhnout ppt "1. přednáška specifika vědeckého výzkumu pedagogických jevů jak může empirie mást co je výzkum jak se formuluje výzkumná otázka výzkum jako tvorba modelu."

Podobné prezentace


Reklamy Google