Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Balíková, Christová a Vacková TL1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Balíková, Christová a Vacková TL1"— Transkript prezentace:

1 Balíková, Christová a Vacková TL1
Kyselina dusičná Balíková, Christová a Vacková TL1

2 Stechiometrický vzorec
HNO3 Model molekuly Kyselina dusičná je silná minerální kyselina. Po kyselině sírové je druhou nejvýznamnější anorganickou kyselinou. Poprvé ji připravil již kolem roku 800 arabský alchymista Gebe. Její molární hmotnost: 63,01 g.mol-1 . Stechiometrický vzorec

3 Použití Oxidační prostředek při chemických procesech.
Výroba hnojiv, výbušnin, nitrátů, čistících prostředků, organických sloučenin a esterů kyseliny dusičné. Oxidační prostředek při chemických procesech. Výroba pektinů, peroxidu vodíku. Pro nitrační prostředky v chemickém průmyslu. K moření, leptání a pasivování v chemii kovů.

4 Děrované plechy: Používají se v odstředivkách při výrobě kyseliny dusičné k oddělení dusičnanu hořečnatého. Jejich precizní provedení umožňuje získávat kyselinu mnohem vyšších koncentrací.

5 Chemická reakce bez vlivu katalyzátoru kyseliny sírové a mechanismu reakce
alkyloxoniumnitrát              -H2O                                                      Kyselina dusičná se chová jako kyselina a alkohol jako zásada, to znamená že volný elektronový pár na kyslíku v alkoholu přijímá vodík a vzniká alkyloxoniový kationt (kyslík má pouze 5 elektronů a proto má náboj plus). Chybějící elektron získává heterolytickým odštěpením od uhlíku.

6 Co je na ní zajímavé Dříve se vyráběla reakcí čilského ledku (dusičnanu sodného) s kyselinou sírovou. Skutečný průběh výroby reakce vyjadřují dvě následující rovnice: NaNO3 + H2SO4 -> NaHSO4 + HNO3 V současné době se kyselina dusičná vyrábí katalytickou oxidací amoniaku. Vznikající oxid dusnatý reaguje se vzdušným kyslíkem na oxid dusičitý a ten pak reaguje s vodou za vzniku kyseliny dusičné. Kyselina dusičná se nejčastěji prodává ve formě 65% vodného roztoku. Má značné využití např. při výrobě výbušnin a barviv.

7 Budovy v niž se pracuje s kyselinou dusičnou
Zde můžete vidět chemické budovy.

8 Video: reakce kyseliny dusičné
Reakce s Fe: Reakce s Au, Mg, Cu a Ag:

9 A její reakce s kovy Je to nestálá bezbarvá olejovitá kapalina s velkou hustotou Reaguje s kovy a jejich oxidy Využívá se při výrobě léčiv, barviv, hnojiv, plastů…apod.

10 Bezpečnostní pravidla
Nevdechovat plyny – dýmy – páry – aerosoly…apod. (Postiženého dopravte ihned na čerstvý vzduch, pokud nedýchá použijte umělé dýchání a vyhledání lékařské pomoci). Při zasažení do očí ihned důkladně vypláchnout(minimálně 15 minut velkým množstvím vody) a vyhledat lékařskou pomoc. Použití ochranného oděvu – při styku s kůží ihned odložte oděv i obuv, omývejte zasažená místa velkým množstvím vody a pak konzultujte s lékařem.

11 Jak zacházet: Jak skladovat:
Dodržovat technická opatření vyplývající ze stupně nebezpečnosti produktu, používat předepsané ochranné pomůcky, dodržovat zásady osobní hygieny. Jak skladovat: Látka napadá většinu kovů. Skladovat v původních obalech, v nádobách z nerezové oceli a ve skleněných obalech chráněných proti rozbití, keramika. Skladovat dobře v odvětraných prostorech při teplotě od 15 do 25 °C. Chránit před přímým sluncem

12 Něco na závěr...

13 Shrnutí „Pure nitric acid is a colorless liquid. It’s a very strong acid with strong oxidizing effect. Oxidation reactions are dependent on the concentration, temperature and other conditions. Nitric acid oxidizes any metal except gold and platinum. Produced by catalytic oxidation of ammonia. The water is azeotropic mixture with 65%. About this concentration is also usually sold. Nitric acid is used for chemical oxidacím, and for the manufacture of explosives (nitrates) and dyes. The hydrochloric acid is called Lučavku Royal, which dissolves the gold and platinum group metals.“ „Reine Salpetersäure ist eine farblose die Flussigkeit. Es ist eine sehr starke Säure mit stark oxidierenden Wirkung. Oxidationsreaktionen sind abhängig von Konzentration, Temperatur und anderen Bedingungen. Salpetersäure oxidiert alle Metalle außer Gold und Platin. Produziert durch katalytische Oxidation von Ammoniak. Das Wasser ist Azeotrop mit 65%. Über diese Konzentration ist in der Regel auch verkauft. Salpetersäure ist für die chemische oxidacím verwendet, und für die Herstellung von Sprengstoffen (Nitrat) und Farbstoffe. Die Salzsäure wird aufgerufen Lučavku Royal, die die Gold-und Platin auflöst.“

14 Otázky S jakými kovy reaguje??? K jaké výrobě se používá???
Jak by jste popsali kyselinu dusičnou, jaká jsou bezpečnostní opatření???

15 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Balíková, Christová a Vacková TL1"

Podobné prezentace


Reklamy Google