Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ch_003_Kyselina dusičná Ch_003_Kyseliny_Kyselina dusičná Autor: Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ch_003_Kyselina dusičná Ch_003_Kyseliny_Kyselina dusičná Autor: Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační."— Transkript prezentace:

1 Ch_003_Kyselina dusičná Ch_003_Kyseliny_Kyselina dusičná Autor: Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro seznámení, rozšiřování, srovnávání a procvičování učiva o kyslíkatých kyselinách.  Materiál vysvětluje a rozvíjí stručným způsobem chemické vlastnosti, bezpečnost práce, účinky, první pomoc, výrobu a využití kyseliny dusičné.  Je určen pro předmět chemie a ročník osmý.  Tento materiál vznikl ze zápisů autora jako doplňující materiál k učebnici:ŠKODA, Jiří a Pavel DOULÍK. Chemie 8: pro základní školy a víceletá gymnázia : učebnice. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2006, 136 s. ISBN 80-723-8442-2.

3 BEZKYSLÍKATÉ ANORGANICK É KYSELINY KYSELINA DUSIČNÁ HNO 3 1

4 KYSELINA DUSIČNÁ 1.VELMI VÝZNAMNÁ SILNÁ JEDNOSYTNÁ KYSELINA. 2.K PRVNÍ PŘÍPRAVĚ DOŠLO VE 14. STOLETÍ V EVROPĚ. 3.JE VELMI SILNÝM OXIDAČNÍM ČINIDLEM, KTERÉ NITRUJE VELKÉ MNOŽSTVÍ ORGANICKÝCH SLOUČENIN A LÁTEK. 1.VELMI VÝZNAMNÁ SILNÁ JEDNOSYTNÁ KYSELINA. 2.K PRVNÍ PŘÍPRAVĚ DOŠLO VE 14. STOLETÍ V EVROPĚ. 3.JE VELMI SILNÝM OXIDAČNÍM ČINIDLEM, KTERÉ NITRUJE VELKÉ MNOŽSTVÍ ORGANICKÝCH SLOUČENIN A LÁTEK. 2

5 KYSELINA DUSIČNÁ 3 1.JE BEZBARVÁ KAPALINA. 2.JE NESTÁLÁ KAPALINA. 3.NA SVĚTLE SE ROZKLÁDÁ NA HNĚDÝ OXID DUSIČITÝ A VODU. 4.KYSELINA NEJPRVE ŽLOUTNE, PAK AŽ HNĚDNE VYLOUČENÝM OXIDEM DUSIČITÝM. 5.ABYCHOM ROZKLADU ZABRÁNILI, MUSÍME ZABRÁNIT PŘÍSTUPU SVĚTLA. 6.KYSELINU DUSIČNOU PROTO UCHOVÁVÁME V TMAVÉ LÁHVI A NA TMAVÉM MÍSTĚ. 1.JE BEZBARVÁ KAPALINA. 2.JE NESTÁLÁ KAPALINA. 3.NA SVĚTLE SE ROZKLÁDÁ NA HNĚDÝ OXID DUSIČITÝ A VODU. 4.KYSELINA NEJPRVE ŽLOUTNE, PAK AŽ HNĚDNE VYLOUČENÝM OXIDEM DUSIČITÝM. 5.ABYCHOM ROZKLADU ZABRÁNILI, MUSÍME ZABRÁNIT PŘÍSTUPU SVĚTLA. 6.KYSELINU DUSIČNOU PROTO UCHOVÁVÁME V TMAVÉ LÁHVI A NA TMAVÉM MÍSTĚ.

6 KYSELINA DUSIČNÁ 4 1.JAKO TYPICKÁ KYSELINA REAGUJE S HYDROXIDY, ZÁSADOTVORNÝMI OXIDY A SOLEMI SLABŠÍCH KYSELIN ZA VZNIKU VLASTNÍCH SOLÍ – DUSIČNANŮ. 2.PŘI REAKCÍCH S KOVY NEUVOLŇUJE VODÍK, ALE NĚKTERÝ Z OXIDŮ DUSÍKU. 3.VE VODNÉM PROSTŘEDÍ SE ÚPLNĚ ŠTĚPÍ A VYTVÁŘÍ ANION NO 3 - A VODÍKOVÝ KATION H +, KTERÝ VŠAK NÁSLEDNĚ VYTVÁŘÍ OXONIOVÝ KATION H 3 O +. 1.JAKO TYPICKÁ KYSELINA REAGUJE S HYDROXIDY, ZÁSADOTVORNÝMI OXIDY A SOLEMI SLABŠÍCH KYSELIN ZA VZNIKU VLASTNÍCH SOLÍ – DUSIČNANŮ. 2.PŘI REAKCÍCH S KOVY NEUVOLŇUJE VODÍK, ALE NĚKTERÝ Z OXIDŮ DUSÍKU. 3.VE VODNÉM PROSTŘEDÍ SE ÚPLNĚ ŠTĚPÍ A VYTVÁŘÍ ANION NO 3 - A VODÍKOVÝ KATION H +, KTERÝ VŠAK NÁSLEDNĚ VYTVÁŘÍ OXONIOVÝ KATION H 3 O +.

7 KYSELINA DUSIČNÁ 1.ŽÍRAVÁ KAPALINA. 2.KONCENTROVANÁ SE DODÁVÁ 65 - 68 %. 1.ŽÍRAVÁ KAPALINA. 2.KONCENTROVANÁ SE DODÁVÁ 65 - 68 %. PŮVODNÍ VÝSTRAŽNÝ SYMBOL: C - ŽÍRAVÁ O - OXIDUJÍCÍ PŮVODNÍ VÝSTRAŽNÝ SYMBOL: C - ŽÍRAVÁ O - OXIDUJÍCÍ NOVÝ VÝSTRAŽNÝ SYMBOL: 2-NEBEZPEČNOST PRO ZDRAVÍ 2.2 ZNAK: ŽÍRAVOST (GHS05) 1-FYZIKÁLNÍ NEBEZPEČNOST 1.3 ZNAK: PLAMEN NAD KRUHEM (GHS03) NOVÝ VÝSTRAŽNÝ SYMBOL: 2-NEBEZPEČNOST PRO ZDRAVÍ 2.2 ZNAK: ŽÍRAVOST (GHS05) 1-FYZIKÁLNÍ NEBEZPEČNOST 1.3 ZNAK: PLAMEN NAD KRUHEM (GHS03) 5 6 7 8 9

8 10 KYSELINA DUSIČNÁ KYSELINA DUSIČNÁ 1.PRŮMYSLOVĚ SE VYRÁBÍ OXIDACÍ AMONIAKU (ČPAVKU) ZA POUŽITÍ KATALYZÁTORU PLATINY A ZA ZVÝŠENÉ TEPLOTY A TLAKU 1. 4 NH 3 + 5 O 2 → 4 NO + 6 H 2 O 2. 2 NO + O 2 → 2 NO 2 3. 3 NO 2 + H 2 O → 2 HNO 3 + NO 2.LABORATORNĚ SE PŘIPRAVUJE REAKCÍ DUSIČNANU DRASELNÉHO NEBO DUSIČNANU SODNÉHO A KYSELINY SÍROVÉ. 3. VÝSLEDNÝ PRODUKT SE PAK ZÍSKÁ DESTILACÍ. 2.LABORATORNĚ SE PŘIPRAVUJE REAKCÍ DUSIČNANU DRASELNÉHO NEBO DUSIČNANU SODNÉHO A KYSELINY SÍROVÉ. 3. VÝSLEDNÝ PRODUKT SE PAK ZÍSKÁ DESTILACÍ.

9 11 KYSELINA DUSIČNÁ KYSELINA DUSIČNÁ POUŽÍVÁ SE: K VÝROBĚ VÝBUŠNIN (NAPŘ. DYNAMITU) K VÝROBĚ DUSÍKATÝCH UMĚLÝCH HNOJIV K VÝROBĚ BARVIV A LAKŮ K VÝROBĚ LÉKŮ K VÝROBĚ ORGANICKÝCH SLOUČENIN SOUČÁST KAPALNÝCH RAKETOVÝCH PALIV JAKO OKYSLIČOVADLO V CHEMICKÉM PRŮMYSLU K VÝROBĚ ZÁBAVNÉ PYROTECHNIKY POUŽÍVÁ SE: K VÝROBĚ VÝBUŠNIN (NAPŘ. DYNAMITU) K VÝROBĚ DUSÍKATÝCH UMĚLÝCH HNOJIV K VÝROBĚ BARVIV A LAKŮ K VÝROBĚ LÉKŮ K VÝROBĚ ORGANICKÝCH SLOUČENIN SOUČÁST KAPALNÝCH RAKETOVÝCH PALIV JAKO OKYSLIČOVADLO V CHEMICKÉM PRŮMYSLU K VÝROBĚ ZÁBAVNÉ PYROTECHNIKY

10 KYSELINA DUSIČNÁ 12 1.REAGUJE S VELKÝM MNOŽSTVÍM KOVŮ. 2.S NĚKTERÝMI UŠLECHTILÝMI KOVY NEREAGUJE. 3.REAGUJE I S NEKOVY. 4.REAGUJE TAKÉ S UHLÍKEM. 5.KONCENTROVANÁ V KOMBINACI S KYSELINOU CHLOROVODÍKOVOU V POMĚRU 1 : 3 TVOŘÍ LUČAVKU KRÁLOVSKOU, KTERÁ DOKÁŽE ROZPUSTIT I ZLATO NEBO PLATINU. 1.REAGUJE S VELKÝM MNOŽSTVÍM KOVŮ. 2.S NĚKTERÝMI UŠLECHTILÝMI KOVY NEREAGUJE. 3.REAGUJE I S NEKOVY. 4.REAGUJE TAKÉ S UHLÍKEM. 5.KONCENTROVANÁ V KOMBINACI S KYSELINOU CHLOROVODÍKOVOU V POMĚRU 1 : 3 TVOŘÍ LUČAVKU KRÁLOVSKOU, KTERÁ DOKÁŽE ROZPUSTIT I ZLATO NEBO PLATINU.

11 11 KYSELINA DUSIČNÁ KYSELINA DUSIČNÁ 1.JE TO NEBEZPEČNÁ OXIDUJÍCÍ ŽÍRAVINA. 2.POŠKOZUJE POKOŽKU A SLIZNICE. 3.NEBEZPEČNÉ JSOU I JEJÍ VÝPARY. 4.POLEPTÁNÍ SE PROJEVUJE CHARAKTERISTICKÝM ZEŽLOUTNUTÍM ZASAŽENÝCH MÍST. 5.PŘI MANIPULACI S NÍ JE TŘEBA POUŽÍVAT GUMOVÉ RUKAVICE. 6.POKUD DOJDE K ZASAŽENÍ TĚLA, OKAMŽITĚ SE MUSÍ POSTIŽENÉ MÍSTO OMÝT PROUDEM STUDENÉ VODY. 7.PŘI VĚTŠÍM POSTIŽENÍ JE NUTNÁ NEUTRALIZACE ROZTOKEM SODY A OKAMŽITÁ POMOC LÉKAŘE. 1.JE TO NEBEZPEČNÁ OXIDUJÍCÍ ŽÍRAVINA. 2.POŠKOZUJE POKOŽKU A SLIZNICE. 3.NEBEZPEČNÉ JSOU I JEJÍ VÝPARY. 4.POLEPTÁNÍ SE PROJEVUJE CHARAKTERISTICKÝM ZEŽLOUTNUTÍM ZASAŽENÝCH MÍST. 5.PŘI MANIPULACI S NÍ JE TŘEBA POUŽÍVAT GUMOVÉ RUKAVICE. 6.POKUD DOJDE K ZASAŽENÍ TĚLA, OKAMŽITĚ SE MUSÍ POSTIŽENÉ MÍSTO OMÝT PROUDEM STUDENÉ VODY. 7.PŘI VĚTŠÍM POSTIŽENÍ JE NUTNÁ NEUTRALIZACE ROZTOKEM SODY A OKAMŽITÁ POMOC LÉKAŘE.

12 KYSELINA DUSIČNÁ JE: KYSELINA DUSIČNÁ JE: 1. KYSLÍKATÁ KYSELINA 2. BEZKYSLÍKATÁ KYSELINA 3. HALOGENOVÁ KYSELINA 1. KYSLÍKATÁ KYSELINA 2. BEZKYSLÍKATÁ KYSELINA 3. HALOGENOVÁ KYSELINA

13 KYSELINA DUSIČNÁ BYLA POPRVÉ PŘIPRAVENA: KYSELINA DUSIČNÁ BYLA POPRVÉ PŘIPRAVENA: 1. V 15. STOLETÍ 2. V 16. STOLETÍ 3. VE 14. STOLETÍ 1. V 15. STOLETÍ 2. V 16. STOLETÍ 3. VE 14. STOLETÍ

14 KYSELINA DUSIČNÁ JE: KYSELINA DUSIČNÁ JE: 1. SLABÁ KYSELINA 2. SILNÁ KYSELINA 3. PROSTŘEDNÍ KYSELINA 1. SLABÁ KYSELINA 2. SILNÁ KYSELINA 3. PROSTŘEDNÍ KYSELINA

15 KYSELINA DUSIČNÁ NEREAGUJE: KYSELINA DUSIČNÁ NEREAGUJE: 1. S NEKOVY 2. SE VŠEMI KOVY 3. SE ZLATEM 1. S NEKOVY 2. SE VŠEMI KOVY 3. SE ZLATEM

16 Použité zdroje: 1. Soubor:Laboratorium.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on 27.3.2007 [cit. 2012-11-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Laboratorium.jpg 2.Soubor:Nitric-acid-3D-vdW.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 31.5.2006 [cit. 2012-12-17]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nitric-acid-3D-vdW.png 3. Soubor:Kyselina dusičná.PNG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 24.6.2007 [cit. 2012-12-17]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kyselina_dusi%C4%8Dn%C3%A1.PNG 4. Soubor:Salpetersaeure.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 19.3.2008 [cit. 2012-12-18]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Salpetersaeure.jpg 5.File:Chemicals in flasks.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 28.5.2007 [cit. 2012-12-18]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chemicals_in_flasks.jpg?uselang=cs 6.Soubor:Hazard C.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 22.2.2008 [cit. 2012-11-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hazard_C.svg 7.Soubor:Hazard O.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 22.2.2008 [cit. 2012-12-18]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hazard_O.svg 8.Soubor:GHS-pictogram-acid.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 8.7.2010 [cit. 2012-11-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-acid.svg 9.Soubor:GHS-pictogram-rondflam.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 8.7.2010 [cit. 2012-12-18]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-rondflam.svg

17 Použité zdroje: 8. File:Nitricacid.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 2.10.2009 [cit. 2012-12-18]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nitricacid.jpg?uselang=cs 10.File:CopperReaction.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 17.8.2006 [cit. 2012-12-19]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CopperReaction.JPG?uselang=cs 11.File:Aqua regia in Davenport Laboratories.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 20.9.2008 [cit. 2012-12-19]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aqua_regia_in_Davenport_Laboratories.jpg 12.File:Nitric acid lab.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, last modified on 9.11.2008 [cit. 2012-12-19]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nitric_acid_lab.jpg?uselang=cs 13.ČRTNÁCTOVÁ Hana, František ZEMÁNEK, Miroslava SVOBODOVÁ a Bohuslav DUŠEK. Chemie pro 8. ročník základní školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, c1998, 144 s. ISBN 80-723-5011-0. 14.http://generator.citace.com/ 15.http://cs.wikipedia.org/wiki/kyselina_chlorovod%C3%Adkov%C3%A1


Stáhnout ppt "Ch_003_Kyselina dusičná Ch_003_Kyseliny_Kyselina dusičná Autor: Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google