Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie II Příjmy firmy Ing. Vojtěch Jindra

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie II Příjmy firmy Ing. Vojtěch Jindra"— Transkript prezentace:

1 Mikroekonomie II Příjmy firmy Ing. Vojtěch Jindra
Katedra ekonomie (KE)

2 Příjmy firmy Příjmy firmy představují sumu peněžních prostředků, které firmě plynou z realizace její produkce (příjmy = tržby). Příjmy můžeme rozdělit na celkové, průměrné a mezní. Cíle firmy – maximalizace zisku lze dosáhnout buď minimalizací nákladů nebo maximalizací příjmů

3 Celkový příjem TR (Total Revenue)
Celková peněžní částka, kterou firma získá prodejem svých výrobků. Vypočítat ji můžeme jako součin ceny výrobku a množství prodaného množství: TR = P  Q

4 TR na dokonale konkurenčním trhu
Firma nemá možnost ovlivnit výši ceny, křivka TR je pak funkcí pouze prodaného množství. Graficky ji můžeme znázornit jako polopřímku vycházející z počátku a se směrnicí (sklonem) rovnou ceně.

5 TR v podmínkách nedokonalé konkurence
Cena s růstem výstupu klesá a poptávková křivka je proto klesající. Křivka TR může mít různý tvar.

6 TR v podmínkách nedokonalé konkurence
Na konkrétní tvar křivky TR má vliv elasticita poptávky. Když firma sníží cenu podle elasticity poptávky mohou nastat tři situace: poptávka je elastická (ePD < -1) procentní růst prodaného množství je větší než procentní pokles ceny, tzn. celkový příjem TR roste poptávka je jednotkově elastická (ePD = -1) procentní snížení ceny je stejné jako procentní nárůst prodeje, TR se nemění poptávka je neelastická (ePD > -1) procentní snížení ceny je větší než procentní růst prodaného množství, TR klesá

7 Předpokládáme-li, že poptávková funkce je lineární ( P = a – b  Q ) můžeme vyjádřit TR graficky jako negativně skloněnou přímku: TR = P  Q po dosazení dostaneme: TR = (a – b  Q )  Q neboli TR = a  Q – b  Q2 Od bodu F do bodu A je elasticita ePD < -1 a TR roste. V bodě A je ePD = -1, TR při velmi malé změně P zůstává shodné. Od bodu A směrem k E je ePD > -1, a TR klesá.

8 Průměrný příjem AR (Avarage Revenue)
Příjem plynoucí z jedné prodané jednotky a vypočítá se: Křivka AR je totožná s křivkou individuální poptávky. V podmínkách dokonalé konkurence je rovnoběžná s osou x ve výši odpovídající ceně (AR = P).V nedokonalé konkurenci je klesající (AR = P = a – b  Q).

9 Mezní příjem MR (Marginal Revenue)
Je definován jako změna celkového příjmu (TR) v důsledku změny prodaného množství (Q) o jednotku. (první derivace TR podle Q) lze upravit na a dále , kde je směrnice křivky poptávky

10 MR v dokonalé konkurenci
Všechny firmy v odvětví jsou identické a žádná z nich nemůže ovlivnit cenu, je individuální poptávková křivka (d) rovnoběžná s osou x , tzn. její sklon (směrnice) je roven 0. Platí MR = P

11 MR v nedokonalé konkurenci
Poptávková křivka je klesající Aby firma prodala dodatečnou jednotku výstupu, snižuje jeho cenu. Takže platí: MR < P Křivka MR klesá dvakrát rychleji než křivka poptávky.

12 MR v nedokonalé konkurenci - elasticita poptávky eCD
Z toho plyne: 1) je-li poptávka elastická (ePD < -1)  MR je kladný 2) je-li poptávka neelastická (ePD > -1)  MR je záporný 3) je-li poptávka jednotkově elastická (ePD = -1)  MR je roven nule


Stáhnout ppt "Mikroekonomie II Příjmy firmy Ing. Vojtěch Jindra"

Podobné prezentace


Reklamy Google