Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příjmy firmy Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE) Mikroekonomie II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příjmy firmy Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE) Mikroekonomie II."— Transkript prezentace:

1 Příjmy firmy Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE) Mikroekonomie II

2 Příjmy firmy Příjmy firmy představují sumu peněžních prostředků, které firmě plynou z realizace její produkce (příjmy = tržby). Příjmy firmy představují sumu peněžních prostředků, které firmě plynou z realizace její produkce (příjmy = tržby). Příjmy můžeme rozdělit na celkové, průměrné a mezní. Příjmy můžeme rozdělit na celkové, průměrné a mezní. Cíle firmy – maximalizace zisku Cíle firmy – maximalizace zisku lze dosáhnout buď minimalizací nákladů nebo maximalizací příjmů lze dosáhnout buď minimalizací nákladů nebo maximalizací příjmů

3 Celkový příjem TR (Total Revenue) Celková peněžní částka, kterou firma získá prodejem svých výrobků. Celková peněžní částka, kterou firma získá prodejem svých výrobků. Vypočítat ji můžeme jako součin ceny výrobku a množství prodaného množství: Vypočítat ji můžeme jako součin ceny výrobku a množství prodaného množství: TR = P  Q TR = P  Q

4 TR na dokonale konkurenčním trhu Firma nemá možnost ovlivnit výši ceny, křivka TR je pak funkcí pouze prodaného množství. Graficky ji můžeme znázornit jako polopřímku vycházející z počátku a se směrnicí (sklonem) rovnou ceně.

5 TR v podmínkách nedokonalé konkurence Cena s růstem výstupu klesá a poptávková křivka je proto klesající. Křivka TR může mít různý tvar. Cena s růstem výstupu klesá a poptávková křivka je proto klesající. Křivka TR může mít různý tvar.

6 TR v podmínkách nedokonalé konkurence Na konkrétní tvar křivky TR má vliv elasticita poptávky. Na konkrétní tvar křivky TR má vliv elasticita poptávky. Když firma sníží cenu podle elasticity poptávky mohou nastat tři situace: Když firma sníží cenu podle elasticity poptávky mohou nastat tři situace: poptávka je elastická (e PD < -1) procentní růst prodaného množství je větší než procentní pokles ceny, tzn. celkový příjem TR roste poptávka je elastická (e PD < -1) procentní růst prodaného množství je větší než procentní pokles ceny, tzn. celkový příjem TR roste poptávka je jednotkově elastická (e PD = -1) procentní snížení ceny je stejné jako procentní nárůst prodeje, TR se nemění poptávka je jednotkově elastická (e PD = -1) procentní snížení ceny je stejné jako procentní nárůst prodeje, TR se nemění poptávka je neelastická (e PD > -1) procentní snížení ceny je větší než procentní růst prodaného množství, TR klesá poptávka je neelastická (e PD > -1) procentní snížení ceny je větší než procentní růst prodaného množství, TR klesá

7 Předpokládáme-li, že poptávková funkce je lineární ( P = a – b  Q ) můžeme vyjádřit TR graficky jako negativně skloněnou přímku: TR = P  Q po dosazení dostaneme: Předpokládáme-li, že poptávková funkce je lineární ( P = a – b  Q ) můžeme vyjádřit TR graficky jako negativně skloněnou přímku: TR = P  Q po dosazení dostaneme: TR = (a – b  Q )  Q neboli TR = a  Q – b  Q2 TR = (a – b  Q )  Q neboli TR = a  Q – b  Q2 Od bodu F do bodu A je elasticita e PD < -1 a TR roste. Od bodu F do bodu A je elasticita e PD < -1 a TR roste. V bodě A je e PD = -1, TR při velmi malé změně P zůstává shodné. V bodě A je e PD = -1, TR při velmi malé změně P zůstává shodné. Od bodu A směrem k E je e PD > -1, a TR klesá. Od bodu A směrem k E je e PD > -1, a TR klesá.

8 Průměrný příjem AR (Avarage Revenue) Příjem plynoucí z jedné prodané jednotky a vypočítá se: Příjem plynoucí z jedné prodané jednotky a vypočítá se: Křivka AR je totožná s křivkou individuální poptávky. Křivka AR je totožná s křivkou individuální poptávky. V podmínkách dokonalé konkurence je rovnoběžná s osou x ve výši odpovídající ceně (AR = P).V nedokonalé konkurenci je klesající (AR = P = a – b  Q). V podmínkách dokonalé konkurence je rovnoběžná s osou x ve výši odpovídající ceně (AR = P).V nedokonalé konkurenci je klesající (AR = P = a – b  Q).

9 Mezní příjem MR (Marginal Revenue) Je definován jako změna celkového příjmu (TR) v důsledku změny prodaného množství (Q) o jednotku. (první derivace TR podle Q) Je definován jako změna celkového příjmu (TR) v důsledku změny prodaného množství (Q) o jednotku. (první derivace TR podle Q) lze upravit na lze upravit na a dále, kde je směrnice křivky a dále, kde je směrnice křivky poptávky poptávky

10 MR v dokonalé konkurenci Všechny firmy v odvětví jsou identické a žádná z nich nemůže ovlivnit cenu, je individuální poptávková křivka (d) rovnoběžná s osou x, tzn. její sklon (směrnice) je roven 0. Platí MR = P

11 MR v nedokonalé konkurenci Poptávková křivka je klesající Aby firma prodala dodatečnou jednotku výstupu, snižuje jeho cenu. Takže platí: MR < P Křivka MR klesá dvakrát rychleji než křivka poptávky.

12 MR v nedokonalé konkurenci - elasticita poptávky e CD Z toho plyne: Z toho plyne: 1) je-li poptávka elastická (e PD < -1)  MR je kladný 1) je-li poptávka elastická (e PD < -1)  MR je kladný 2) je-li poptávka neelastická (e PD > -1)  MR je záporný 2) je-li poptávka neelastická (e PD > -1)  MR je záporný 3) je-li poptávka jednotkově elastická (e PD = -1)  MR je roven nule 3) je-li poptávka jednotkově elastická (e PD = -1)  MR je roven nule


Stáhnout ppt "Příjmy firmy Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE) Mikroekonomie II."

Podobné prezentace


Reklamy Google