Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tereza Biedermannová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu „Inovace studijních oborů na PdF UHK“ reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tereza Biedermannová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu „Inovace studijních oborů na PdF UHK“ reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036."— Transkript prezentace:

1 Tereza Biedermannová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu „Inovace studijních oborů na PdF UHK“ reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

2 je č eská spisovatelka, p ř ekladatelka a autorka televizních po ř ad ů. Od roku 1987, jako spisovatelka z povolání, vydala p ř es 3 desítky knih zam ěř ené na č tená ř e od 3 do 16 let. Mezi její nejvýznamn ě jší díla pat ř í: Táta k p ř íštím Vánoc ů m, To první a to druhé dít ě a Zlobilky, o kterých se n ě co málo dozvíte na dalších stránkách. Ilustrovala je Markéta Vydrová a vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2009. (1) je č eská spisovatelka, p ř ekladatelka a autorka televizních po ř ad ů. Od roku 1987, jako spisovatelka z povolání, vydala p ř es 3 desítky knih zam ěř ené na č tená ř e od 3 do 16 let. Mezi její nejvýznamn ě jší díla pat ř í: Táta k p ř íštím Vánoc ů m, To první a to druhé dít ě a Zlobilky, o kterých se n ě co málo dozvíte na dalších stránkách. Ilustrovala je Markéta Vydrová a vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 2009. (1) (1)

3 Pro č tená ř e od 7 let Obsah: Byly jednou hol č i č ky, kterým se ne nadarmo ř íkalo Zlobivky. Bylo jich celkem dvanáct a každá z nich vyvád ě la r ů zné neplechy. Jedna si po ř ád vymýšlela, další se necht ě la mýt, jiná byla velmi nepo ř ádná. Jedna z nich stále neslušn ě ukazovala a jiná zase na všechny nep ř etržit ě zírala. Zkrátka všechny zlobily tak, že si s nimi nikdo nev ě d ě l rady. Ale jak to tak bývá – na každého jednou dojde. Co se vlastn ě stalo? Pou č ily se naše hol č i č ky? (2) (3)

4 (4)

5 Je č eská spisovatelka, redaktorka a p ř ekladatelka. V roce 1992 ji vyšla první kniha pro dosp ě lé s názvem Na vahách života. Spisovatelka ovšem neopomíná malé č tená ř e, pro které publikovala Modrého kocourka, Ani č ku ve m ě st ě a stejn ě úsp ě šnou Ani č ku a její kamarádky, kterou vám p ř iblížím. Ilustrovala Eva Mastníková a vydalo nakladatelství Albatros v Praze v roce 2010. (5) (5)

6 Pro č tená ř e od 7 let Obsah: Hlavní hrdinka Ani č ka se na rok nast ě huje do vesni č ky ke své babi č ce. Chodí do druhé t ř ídy, kde si najde dv ě kamarádky – Olinu a Irenu, se kterými zažívá hol č i č í starosti a radosti. V p ř íb ě hu se dokonce objeví i Parašín – Ani čč in nápadník a dobrý kamarád. Poj ď te se i vy vydat za dobrodružstvím do krásné a malebné vesni č ky se stále usm ě vavou a kamarádskou Ani č kou. (7) (6)

7 Jak dopadne první školní den? Najde si Ani č ka nové kamarády? Jaká je paní u č itelka? Chodí Ani č ka do školy ráda? To vše se dozvíš v knížce (8)

8 je známá č eská spisovatelka, která píše knihy pro d ě ti a mládež všech v ě kových kategorií. Vydala p ř es 40 titul ů všech žánr ů. Mezi její nejznám ě jší díla pat ř í triologie Holky na vodítku – Jmenuji se Ester, Alice, Martina, dále Báro, nebre č, Adélka a Zlobidýlko, Lentilka pro d ě du Edu a Dárek pro Sáru, o kterém budou následující ř ádky. Ilustrovala Helena Zmatlíková. Vydalo vydavatelství Artur v roce 2008. (9)

9 Pro č tená ř e od 7 let. Obsah: Prázdniny skon č ily a Sára už mí ř í do druhé t ř ídy. Č eká jí tam n ě kolik p ř ekvapení – jak milé, tak i nemilé. Všechny trable ale p ř ekoná a se svými kamarády zažije dobrodružství a celý školní rok si užije. Jaký dárek Sára dostane? A co ta sova, co uletí ze školní t ě locvi č ny? To vše a ješt ě mnohem víc se dozvíte v knížce, která obsahuje spoustu krásných ilustrací Heleny Zmatlíkové. (10) (11)

10 Marek se Sárou ke škole doběhli na poslední chvíli. „Nebýt tvýho fintění, už jsem tu dávno byl,“ vztekal se Marek. Nebýt toho, že pro ni Marek přišel, asi by tu dnes nebyla vůbec, napadlo Sáru a vděčně po něm hodila okem. Naštěstí školník Vorel právě pronásledoval skupinku šesťáků, kteří po sobě stříkali vodními pistolkami. A tak tiše prošli vstupní halou i s pofňukávajícím Matesem v tašce. „Hernajs,“ vyjekl Marek. „Co je?“ „Zapomněl jsem ho dát venku vyvenčit, jak jsme letěli.“ „Tak se ještě vrátíme.“ „To ne. Podruhý bysme už kolem školníka třeba neprošli. Znáš ho, co říká: Mám voči jako vostříž, jako že se Vorel jmenuju,“ zkusil Marek napodobit školníkův bručivý hlas. „Co je to vlastně vostříž?“ zeptala se Sára. „Asi nějaký zvíře, ne? Když to má oči…“ řekl Marek a neklidně se rozhlížel. „Tak kam mám dát Matese vyvenčit?“ „A co kdybys s ním šel na záchod?“ napadlo Sáru jednoduché řešení. „Na klučičí,“ dodala pro jistotu. „Hm,“ pokýval Marek uznale hlavou a s kňučící taškou zmizel ve dveřích s nakresleným panáčkem. Sára netrpělivě pokukovala po hodinách. Vtom se ze záchodových dveří vyřítil Marek. Taška se mu v ruce jenom zmítala. V běhu křikl na Sáru: „Padáme odtud!“ „Proč?“ zamračila se. „Zvoní až za pět minut.“ „Jenže Mates tam počůral celou podlahu! Fakt důkladně.“ (12) (13)

11 je americká spisovatelka, která vydala p ř es 40 titul ů ur č ených p ř evážn ě pro mladé a dospívající č tená ř e. Mezi její nejvýznamn ě jší díla ř adíme Deníky Princezny (dva jsou zfilmované) a All American Girl – Hrdinkou snadno a rychle o níž se na následujících stránkách zmíním. V roce 2003 vydalo nakladatelství Euromedia Group v Praze. (14) (14)

12 Obsah: Nad ě jná malí ř ka Sam Madisonová zabrání atentátu na amerického prezidenta. V tu chvíli se patnáctileté dívce ř ešící pouze pubertální starosti m ě ní celý život. Stává se obletovanou celebritou, která navšt ě vuje ve č írky t ě ch nejbohatších lidí ve Washingtonu. Je to ovšem to, co Sam opravdu chce? Do jejího vypráv ě ní se zaplete i aféra s prezidentovým synem Davidem. Koho ale Sam doopravdy miluje? Kniha je plná humorných a n ě kdy i mírn ě ironických scén, které Vám pln ě p ř iblíží život pubertální sle č ny. (16) (15)

13 „P ř estože jsem celý sv ů j život – no s výjimkou toho roku, co jsme byli v Maroku- prožila ve Washingtonu, D.C., nikdy jsem nem ě la možnost osobn ě poznat prezidenta, a to se od doby, co jsem se narodila, už vyst ř ídali t ř i. Samoz ř ejm ě jsem mockrát zažila, že kolem m ě projížd ě la prezidentská kolona, a taky jsem ho č asto vid ě la v televizi. Ale krom ě v č erejška, kdy šel do Kapitolské pekárny, jsem nikdy nevid ě la prezidenta tak zblízka. Takže setkat se s ním poprvé p ř ímo tady, v nemocni č ním pokoji s mamkou a ta ť kou, a Lucy, Rebekou a Theresou, mezi kv ě tinovými koši a medvídky a balonky… To byla fakt síla. Plus vid ě t ho spole č n ě s první dámou. První dámu jsem taky nikdy p ř edtím nevid ě la, teda krom ě televizních reportáží a obálky magazínu Náš domov, kde byl č lánek o tom, jak sama pe č e č okoládové pusinky.“ (17)

14 je britskáspisovatelka, básní ř ka, grafi č ka a ilustrátorka. Kreslí a píše knihy p ř evážn ě pro d ě ti. Je fanynka a kamarádka britské zp ě va č ky Adele. Spisovatel Roald Dahl je její velkou inspirací – tvrdí, že práv ě on ji nau č il psát. Ráda píše i poezii a krátké p ř íb ě hy pro dosp ě lé i pro d ě ti. (17) P ř edstavím vám její knihu Darcy Burdocková, jejíž hlavní hrdinka se nemálo podobá samotné Lau ř e. (20) (18) ( 19)

15 Obsah: Darcy je neoby č ejná hrdinka vtipné a zábavné knihy. No ř ekn ě te sami: má ráda pavouky a nesnáší racky? Další v ě c, kterou nem ů že vystát je nakupování oble č ení. Jak ř íkám – Darcy je jednoduše výjime č ná. A ta její ovce… Knížka Vás nenechá odpo č inout a n ě která Darciina dobrodružství Vás položí na zem. No p ř esv ě d č te se sami… (22) (21)

16 Dockrillová,(2014)s. 176 a s.177 (22)

17 1. Martina Drijverová. [online]. osobnosti.cz. 2014. [cit.17. 11. 2014]. Dostupný z WWW: spisovatele.cz/martina-drijverova#cv 2. DRIJVEROVÁ, Martina (2009). Zlobilky. Praha: Albatros Media a.s. 75 s. ISBN 978-80-00-01613-9. 3. Zlobilky. [online]. kosmas.cz. 2014. [cit.17. 11. 2014]. Dostupný z WWW: kosmas.cz/knihy/149963/zlobilky/ 4. Zlobilky. [online]. knihy-pro-deti.cz. 2014. [cit.17. 11. 2014]. Dostupné z WWW: knihy-pro-deti.cz/Pohadky-a-pribehy/Zlobilky--Martina-Drijverova--Marketa- Vydrova.html 5. Ivana Peroutková. [online]. Ivana.peroutkova.estranky.cz. 2014. [cit.17. 11. 2014]. Dostupný z WWW: ivana-peroutkova.estranky.cz/clanky/zivotopis.html 6. Anička a její kamarádky. [online]. Ivana.peroutkova.estranky.cz. 2014. [cit.17. 11. 2014]. Dostupný z WWW: ivana-peroutkova.estranky.cz/fotoalbum/anicka-a-jeji- kamaradky/ 7. PEROUTKOVÁ, Ivana (2010). Anička a její kamarádky. Praha: Albatros Media a.s. 115.s. ISBN 978-80-00-025346. 8. Anička a její kamarádky. [online]. Albatrosmedia.cz. 2014. [cit.17. 11. 2014]. Dostupný z WWW: albatrosmedia.cz/anicka-a-jeji-kamaradky-d3.html

18 9. Ivona Březinová. [online]. brezinova.cz. 2014. [cit.17. 11. 2014]. Dostupný z WWW: brezinova.cz/ilustratori/ 10. BŘEZINOVÁ, Ivona (2008). Dárek pro Sáru. Praha: Artur. 80 s. ISBN 978-80- 87128-10-7. 11. Ivona Březinová. [online]. brezinova.cz. 2014. [cit.17. 11. 2014]. Dostupný z WWW: brezinova.cz/lentilka-pro-dedu-edu/obaldarekprosaru/ 12. Ivona Březinová. [online]. brezinova.cz. 2014. [cit.17. 11. 2014]. Dostupný z WWW: brezinova.cz/darek-pro-saru/ 13. Ivona Březinová. [online]. brezinova.cz. 2014. [cit.17. 11. 2014]. Dostupný z WWW: brezinova.cz/darek-pro-saru/sejmout0051/ 14. Meg Cabot. [online]. spisovatele.cz. 2014. [cit.17. 11. 2014]. Dostupný z WWW: spisovatele.cz/meg-cabot#cv 15. Hrdinkou snadno a rychle. [online]. bux.cz. 2014. [cit.17. 11. 2014]. Dostupný z WWW: bux.cz/knihy/19533-hrdinkou-snadno-a-rychle.html 16., 17. CABOTOVÁ, Meg (2003). Hrdinkou snadno a rychle. Praha: Euromedia Group. 256 s. ISBN 80-242-0997-7. 18. Outfoxed. [online]. slate.com. 2014. [cit.17. 11. 2014]. Dostupný z WWW: slate.com/articles/arts/culturebox/2009/11/outfoxed.html

19 19. Photos. [online]. lauradockrill.co.uk. 2014. [cit.17. 11. 2014]. Dostupný z WWW: lauradockrill.co.uk/bio/photos/ 20. Writing for children. [online]. lauradockrill.co.uk. 2014. [cit.17. 11. 2014]. Dostupný z WWW: lauradockrill.co.uk/bio/writing-for-children/ 21. Darcy Burdocková. [online]. kosmas.cz. 2014. [cit.17. 11. 2014]. Dostupný z WWW: kosmas.cz/knihy/194574/darcy-burdockova/ 22. DOCKRILLOVÁ, Laura (2014). Darcy Buldrocková. Praha: Argo. s176-177. ISBN 978-80-257-1263-4.


Stáhnout ppt "Tereza Biedermannová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu „Inovace studijních oborů na PdF UHK“ reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036."

Podobné prezentace


Reklamy Google