Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Milé kolegyn ě, milí kolegové, Jako ka ž dý rok vás zve ř editelství firmy na velikonoční dovolenou od 2-16.4.2008 (Plavky nejsou za pot ř ebí, koneckonc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Milé kolegyn ě, milí kolegové, Jako ka ž dý rok vás zve ř editelství firmy na velikonoční dovolenou od 2-16.4.2008 (Plavky nejsou za pot ř ebí, koneckonc."— Transkript prezentace:

1

2

3 Milé kolegyn ě, milí kolegové, Jako ka ž dý rok vás zve ř editelství firmy na velikonoční dovolenou od 2-16.4.2008 (Plavky nejsou za pot ř ebí, koneckonc ů jsme mezi námi)

4 Bohu ž el odlétáme z Mnichova. Proto vám bude samoz ř ejm ě p ř ipraveno k dispozici pln ě natankované auto

5 Veškeré pokuty za dopravní p ř estupky p ř evezme firma, jsou p ř ece Velikonoce.

6 Pozor na hlavi č ku p ř i nastupování …

7 A ty co p ř edjedete č umí akorát tak do výfuku...

8 Doufáme, ž e se vám to auto líbí, momentáln ě se nedalo sehnat lepší

9 No to bude snad sta č it?

10 Bude pln ě natankováno

11 Odlet je 2.4.2008 v 16.30 h z mnichovského letišt ě. Auto zaparkujte 30 minut p ř ed odletem na parkovišti: B 123 Budete o č ekáváni a Check-in za vás ud ě lá personál letišt ě.

12 Letíme s tímto letadlem

13

14 Zde si m ůž ete odpo č inout po namáhavé jízd ě autem

15

16

17

18 Zde se m ůž ete vy ř ádit nebo vyspat…

19

20

21

22 B ě hem cesty k p ř ístavu budete v autobuse samoz ř ejm ě hý č káni kaviárem a šampa ň ským

23 P ř ív ě s s nápoji, abychom m ě li v autobuse dost místa

24

25

26

27

28

29

30 O transfér na ostrov je postaráno, máme k disposici pronajmutou jachtu

31

32 Náš cíl: Tichý oceán Ubytovny

33 Ostrov byl teprve na poslední chvíli dokon č en! Zde budeme grilovat

34 HOME SWEET HOME. Jak krásné je mít jedno místo jen pro sebe…

35

36

37

38 Pošták zde nezazvoní, jen plácne veslem t ř i krát do vody.

39 Ovoce a šampa ň ské kolem šesté - je to OK ???

40 Doufáme, ž e budete se za ř ízením vašeho bungalov a spokojeni...

41 Kdyby byl televizní p ř íjem špatný, satelitní ovládáni je u vany!

42 Doufáme, ž e postel bude pohodlná !

43 Zde se m ů ž ete nechat p ř ed za č átkem Velikono č ní oslavy masírovat...

44 Ve č e ř i si mů ž ete najít sami podle chuti

45 Rybá ř ské pruty najdete pod postelí.

46

47 Na provizorním osv ě tlení se ješt ě pracuje …

48 Z plánova c ích d ů vod ů prosíme o brzké p ř ihlášení. P ř ísp ě vek na výdaje jako ka ž doro č n ě - 10 K č

49 ... A tedˇ se zase vzbudíme a pracujeme dál… A tedˇ ješt ě pusinka od šéfa...


Stáhnout ppt "Milé kolegyn ě, milí kolegové, Jako ka ž dý rok vás zve ř editelství firmy na velikonoční dovolenou od 2-16.4.2008 (Plavky nejsou za pot ř ebí, koneckonc."

Podobné prezentace


Reklamy Google