Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odměna za velmi dobrou práci Pozvánka na velikonoční dovolenou od 20-27.3.2008 (Plavky nejsou za pot ř ebí, koneckonc ů jsme mezi námi)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odměna za velmi dobrou práci Pozvánka na velikonoční dovolenou od 20-27.3.2008 (Plavky nejsou za pot ř ebí, koneckonc ů jsme mezi námi)"— Transkript prezentace:

1

2 Odměna za velmi dobrou práci

3 Pozvánka na velikonoční dovolenou od 20-27.3.2008 (Plavky nejsou za pot ř ebí, koneckonc ů jsme mezi námi)

4 Bohu ž el odletá se z Mnichova. Proto vám bude samoz ř ejm ě p ř ipraveno k dispozici pln ě natankované auto

5 Veškeré pokuty za dopravní p ř estupky p ř evezme za Vás firma, jsou p ř ece Velikonoce.

6 Pozor na hlavi č ku p ř i nastupování …

7 A ty co p ř edjedete č umí akorát tak do výfuku...

8 Bude pln ě natankováno

9 No to bude snad sta č it?

10 Odlet je 20.3.2008 v 16.30 h z mnichovského letišt ě. Auto zaparkujte 30 minut p ř ed odletem na parkovišti: B 123 Budete o č ekáváni a Check-in za vás ud ě lá personál letišt ě.

11 Letí te s tímto letadlem

12 P Příjemný let a užijte si to

13 Zde si m ůž ete odpo č inout po namáhavé jízd ě autem

14

15

16

17 Zde se m ůž ete užít nebo odpočinout …

18

19

20

21 B ě hem cesty k p ř ístavu budete v autobuse samoz ř ejm ě hý č káni kaviárem a šampa ň ským

22 P ř ív ě s s nápoji, abychom m ě li v autobuse dost místa

23

24

25

26

27

28

29 O transfér na ostrov je postaráno, má te k disposici pronajmutou jachtu

30

31 V áš cíl: Tichý oceán Ubytovny

32 Ostrov byl teprve na poslední chvíli dokon č en! Zde bude te grilovat

33 HOME SWEET HOME. Jak krásné je mít jedno místo jen pro sebe…

34

35

36

37 Pošták zde nezazvoní, jen plácne veslem t ř i krát do vody.

38 Ovoce a šampa ň ské kolem šesté - je to OK ???

39 Doufáme, ž e budete se za ř ízením vašeho bungalov a spokojeni...

40 Kdyby byl televizní p ř íjem špatný, satelitní ovládáni je u vany!

41 Doufáme, ž e postel bude pohodlná !

42 Zde se m ů ž ete nechat p ř ed za č átkem Velikono č ní oslavy masírovat...

43 Ve č e ř i si mů ž ete najít sami podle chuti

44 Rybá ř ské pruty najdete pod postelí.

45 Na provizorním osv ě tlení se ješt ě pracuje …

46 Příjemnou velikonoční dovolenou Vám přeje za-mě-stnavatel

47 Z plánova c ích d ů vod ů prosíme o brzké p ř ihlášení. Hlaste se na svém personálním oddělení P ř ísp ě vek na výdaje jako ka ž doro č n ě - 10 K č

48 ... A tedˇ se zase vzbudíme a pracujeme dál… A tedˇ ješt ě pusinka od šéfa...

49 Hv ě zdy se mohou s Tebe posrat smíchy !


Stáhnout ppt "Odměna za velmi dobrou práci Pozvánka na velikonoční dovolenou od 20-27.3.2008 (Plavky nejsou za pot ř ebí, koneckonc ů jsme mezi námi)"

Podobné prezentace


Reklamy Google