Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie I Úvod do studia ekonomické teorie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie I Úvod do studia ekonomické teorie"— Transkript prezentace:

1 Mikroekonomie I Úvod do studia ekonomické teorie
Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 MIEK1 – Příklady Správně doplňte:
Grafy v mikroekonomii slouží jako nástroj k … práce (nikoli pro navozování „zdání vědeckosti“) Směrnice křivky představuje změnu na ose … ku změně na ose … (výška/základna). Sklon se rovná … hodnotě směrnice. Sklon přímky je ve všech bodech … . Průměrný sklon křivky (oblouku) mezi dvěma body se rovná sklonu … spojující tyto dva body. Sklon křivky v bodě se rovná sklonu … v daném bodě. Směrnice přímky je geometricky … úhlu (výška/základna), který svírá přímka s osou x.

3 MIEK 1 - Příklady Označte správnou odpověď:
Sklon přímky můžeme popsat jako: Změnu na ose y ku změně na ose x Absolutní hodnotu směrnice přímky Tangens úhlu, který přímka svírá s horizontální osou Poměr výška /základna Všechny odpovědi jsou správné

4 MIEK 1 - Příklady Označte správnou odpověď:
Pokud má určitá funkce lineární průběh s negativní směrnicí, můžeme předpokládat, že: Veličiny měřené na obou osách se vyvíjejí stejným směrem Se jedná o přímou úměrnost Přírůstek veličiny na ose x je vždy mnohonásobně větší než přírůstek veličiny na ose y Veličiny měřené na ose x a y se vyvíjejí protisměrně Žádná z nabídek není správná

5 MIEK1 – Příklady Může být mezní veličina nulová? A záporná? Uveďte příklady takových veličin. Mohou být celkové nebo průměrné veličiny nulové? Mohou být tyto veličiny záporné? Uveďte příklady. Definujte sklon (resp. směrnici) přímky. Co můžete z kladné (resp. záporné) směrnice usoudit o vztahu příslušných veličin? Pečlivě odlište sklon a strmost. Nakreslete dvě přímky, které jsou různě „strmé“ ale mají stejný sklon. čím je strmost ovlivněna?

6 MIEK1 – Příklady Znázorněte přímku, jejíž sklon je roven:
nule nekonečnu Jak znázorníte a vypočtete hodnotu sklonu křivky (oblouku)? Odlište průměrný sklon oblouku mezi dvěma body a sklon oblouku v bodě. Odlište posun celé křivky a posun po téže křivce. Uveďte konkrétní příklad.

7 MIEK1 – Příklady Poptávka po okurkách lze popsat následující lineární funkcí: Q = – 15P , kde Q je poptávka množství okurek za týden a P jejich cena. Určete sklon této poptávkové křivky (Q vždy nanášíme na horizontální osu, P pak na osu vertikální). Uvažujte dvě různé rovnice přímky: y = 2x a y = 6 + 2x. Určete jejich sklony a tyto přímky graficky znázorněte v ose souřadnic.

8 MIEK 1 – Příklady Co si představujete pod pojmem ekonomie, a co pod pojmem ekonomika? Nalezněte příklady neoddělitelnosti a propojenosti makro- a mikrosféry v ekonomickém životě. Zjistěte kdo je posledním nositelem Nobelovy ceny za ekonomii.


Stáhnout ppt "Mikroekonomie I Úvod do studia ekonomické teorie"

Podobné prezentace


Reklamy Google