Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie I Úvod do studia ekonomické teorie Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie I Úvod do studia ekonomické teorie Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"— Transkript prezentace:

1 Mikroekonomie I Úvod do studia ekonomické teorie Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 Správně doplňte: a)Grafy v mikroekonomii slouží jako nástroj k … práce (nikoli pro navozování „zdání vědeckosti“) b)Směrnice křivky představuje změnu na ose … ku změně na ose … (výška/základna). c)Sklon se rovná … hodnotě směrnice. d)Sklon přímky je ve všech bodech …. e)Průměrný sklon křivky (oblouku) mezi dvěma body se rovná sklonu … spojující tyto dva body. f)Sklon křivky v bodě se rovná sklonu … v daném bodě. g)Směrnice přímky je geometricky … úhlu (výška/základna), který svírá přímka s osou x. MIEK1 – Příklady

3 MIEK 1 - Příklady Označte správnou odpověď: 1.Sklon přímky můžeme popsat jako: a)Změnu na ose y ku změně na ose x b)Absolutní hodnotu směrnice přímky c)Tangens úhlu, který přímka svírá s horizontální osou d)Poměr výška /základna e)Všechny odpovědi jsou správné

4 MIEK 1 - Příklady Označte správnou odpověď: 2.Pokud má určitá funkce lineární průběh s negativní směrnicí, můžeme předpokládat, že: b)Veličiny měřené na obou osách se vyvíjejí stejným směrem c)Se jedná o přímou úměrnost d)Přírůstek veličiny na ose x je vždy mnohonásobně větší než přírůstek veličiny na ose y e)Veličiny měřené na ose x a y se vyvíjejí protisměrně f)Žádná z nabídek není správná

5 Může být mezní veličina nulová? A záporná? Uveďte příklady takových veličin. Mohou být celkové nebo průměrné veličiny nulové? Mohou být tyto veličiny záporné? Uveďte příklady. Definujte sklon (resp. směrnici) přímky. Co můžete z kladné (resp. záporné) směrnice usoudit o vztahu příslušných veličin? Pečlivě odlište sklon a strmost. Nakreslete dvě přímky, které jsou různě „strmé“ ale mají stejný sklon. čím je strmost ovlivněna? MIEK1 – Příklady

6 Znázorněte přímku, jejíž sklon je roven: a) nule b) nekonečnu Jak znázorníte a vypočtete hodnotu sklonu křivky (oblouku)? Odlište průměrný sklon oblouku mezi dvěma body a sklon oblouku v bodě. Odlište posun celé křivky a posun po téže křivce. Uveďte konkrétní příklad.

7 MIEK1 – Příklady Poptávka po okurkách lze popsat následující lineární funkcí: Q = 27 000 – 15P, kde Q je poptávka množství okurek za týden a P jejich cena. Určete sklon této poptávkové křivky (Q vždy nanášíme na horizontální osu, P pak na osu vertikální). Uvažujte dvě různé rovnice přímky: y = 2x a y = 6 + 2x. Určete jejich sklony a tyto přímky graficky znázorněte v ose souřadnic.

8 MIEK 1 – Příklady Co si představujete pod pojmem ekonomie, a co pod pojmem ekonomika? Co si představujete pod pojmem ekonomie, a co pod pojmem ekonomika? Nalezněte příklady neoddělitelnosti a propojenosti makro- a mikrosféry v ekonomickém životě. Nalezněte příklady neoddělitelnosti a propojenosti makro- a mikrosféry v ekonomickém životě. Zjistěte kdo je posledním nositelem Nobelovy ceny za ekonomii. Zjistěte kdo je posledním nositelem Nobelovy ceny za ekonomii.


Stáhnout ppt "Mikroekonomie I Úvod do studia ekonomické teorie Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google