Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ivan Anděl Urologické oddělení Krajské nemocnice T.Bati a.s. ve Zlíně

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ivan Anděl Urologické oddělení Krajské nemocnice T.Bati a.s. ve Zlíně"— Transkript prezentace:

1 Ivan Anděl Urologické oddělení Krajské nemocnice T.Bati a.s. ve Zlíně
Farmakoekonomika terapie benigní hyperplázie prostaty (BPH) a karcinomu prostaty (CaP) v České republice Ivan Anděl Urologické oddělení Krajské nemocnice T.Bati a.s. ve Zlíně

2 Farmakoekonomika Je u nás novým oborem zkoumajícím ekonomické parametry medikamentózní léčby, jejich trendy a souvislosti s novými způsoby léčby V roce 2006 založena Farmakoekonomické společnost na půdě ČLS JEP

3 Farmakoekonomika V posledních desetiletích  precizace a racionalizace vyšetřovacích a léčebných přístupů projevující se tvorbou doporučených postupů (guidelines) Pravidelné aktualizace guidelines mají zabezpečit přístup lékaře k sumě moderních informací  léčit podle současné úrovně lékařského poznání při zachovávání účelnosti postupů Medicína založená na důkazech - Evidence Based Medicine (= EBM )

4 Farmakoekonomika BPH Medikamentózní léčba symptomatické benigní hyperplázie prostaty (BPH) : V českých zemích se rozšířila po roce 1989 v souvislosti se zlepšením dostupnosti zahraničních preparátů Do konce 80. let byly předepisovány hormonální přípravky (např.Turinal), či alfablokátory (Secatoxin, Deprazolin) s nízkou účinností na symptomy BPH a výraznými vedlejšími účinky Počátkem 90. let se na našem trhu objevil první alfablokátor určený pro urologii, alfuzosin, s názvem Xatral (fa Synthélabo) a byl zpočátku jediným zástupcem této skupiny léků

5 Farmakoekonomika BPH Je zřejmý nárůst spotřeby
alfablokátorů v ČR v souvislosti: s edukací urologů a praktických lékařů s osvětou (zvýšený zájem veřejnosti o vlastní zdraví) s nástupem generik

6 Farmakoekonomika BPH Delegovaná preskpripce alfablokátorů na praktické lékaře od května r. 2007 Guidelines EAU, 2004 doporučují sledování pacientů léčených pro BPH : 6 týdnů měsíce 6měsíců ročně alfa-blokátor

7 Farmakoekonomika BPH Tamsulosin je dnes na prvním místě předepisovaných alfablokátorů, což je v souladu s platnými guidelines pro BPH. Tamsulosin má nejméně závažných nežádoucích účinků (hypotenze) a je vhodný i pro starší pacienty nad 70 let věku

8 Farmakoekonomika BPH - finasterid
Zvýšená preskripce finasteridu po r.2004 by měla souviset s jeho zavedením do kombinační terapie BPH s alfablokátory dle závěrů studie MTOPS a průkazu snížení progrese BPH

9 Farmakoekonomika BPH - fytopreparáty
1/5 = 100mil.Kč Fytopreparáty - jejich objem přesahuje ročně 100 mil.Kč, je hrazen z veřejného zdravotního pojištění a tvoří cca pětinu trhu prostatotropních léků

10 Farmakoekonomika BPH - fytopreparáty
Pokles prodeje fytopreparátů v r.2005 a 2006 je v souladu s Guidelines EAU (European Associon of Urology), které uvádějí zatím nedostatečnou podporu jejich účinku studiemi dle EBM

11 Farmakoekonomika BPH operace
Stoupající prodej léků ke konzervativní léčbě BPH je provázen snížením počtu operací z této indikace (v USA za poslední 2 dekády o 30%)

12 Farmakoekonomika karcinomu prostaty
Medikamentózní (většinou hormonální) léčba pacienta s karcinomem prostaty je indikována v několika etapách onemocnění: u lokalizovaného karcinomu je podávána jako neoadjuvantní, konkomitantní a adjuvantní při léčebném ozáření a to formou maximální androgenní blokády (MAB) umožňující prodloužení doby přežití. MAB znamená současné podávání LHRH-analog (navozují kastrační hodnoty testosteronu v krvi) a antiandrogenů (blokují receptory v nádorových buňkách prostaty) po selhání radikální léčby lokalizovaného karcinomu prostaty (radikální prostatektomie anebo léčebná radioterapie) a také při záchytu již diseminovaného (rozesetého) karcinomu je indikována rovněž androgenní blokáda (=vyřazení mužských pohlavních hormonů)

13 Farmakoekonomika karcinomu prostaty
K vyřazení mužských pohlavních hormonů (androgenů) je u nás nejčastěji prováděna oboustranná operační subkapsulární orchiektomie - kastrace , která je nevratná a proto u mladších mužů, sexuálně aktivních je vhodnější zvolit tzv.intermitentní androgenní blokádu LHRH analogy (lepší kvalita života, finanční úspora) x (pacient musí v pravidelných intervalech docházet na podání injekce a mít odebíránu krev na vyšetření hladiny testosteronu) Česká urologická společnost ČLS JEP vydala svá doporučení pro užívání antiandrogenů a intermitentní androgenní blokádu

14 Farmakoekonomika karcinomu prostaty
v tis.Kč počty balení

15 Farmakoekonomika karcinomu prostaty

16 Farmakoekonomika - závěr
Propagace národních a evropských guidelines (doporučených postupů) je nezbytná ke správné léčbě podle současných vědeckých poznatků a k zamezení neúčelných postupů Potřebujeme farmakoekonomické studie srovnávající různé metody léčby v našich podmínkách


Stáhnout ppt "Ivan Anděl Urologické oddělení Krajské nemocnice T.Bati a.s. ve Zlíně"

Podobné prezentace


Reklamy Google