Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketing."— Transkript prezentace:

1 Marketing

2 Marketing Pojem marketing je odvozen od anglického slova market, tj. trh. Marketing můžeme charakterizovat jako podnikatelskou metodu (nauku o trhu), která umožňuje podniku hledat odbytový trh pro své výkony, trh utvářet (tj. aktivně ovlivňovat) a systematicky o něj pečovat. Soubor činností, které zabezpečují prodej správného výrobku ve správnou dobu na správném místě za správnou cenu.

3 Marketing Základem marketingu je poznání, že cíle podniku může být dosaženo jen tehdy, jsou-li poznány přání a potřeby kupujících. Tyto potřeby a přání musí pak podnik splnit lépe než konkurent.

4 Cíl marketingu Je zajistit podniku dlouhodobě odbyt jeho výrobků a služeb, a tím úspěšnost jeho činnosti založené na spokojenosti zákazníků. Přání a potřeby zákazníků zjišťuje podnik při výzkumu trhu. Výzkum trhu zahrnuje průzkum a analýzu trhu. Průzkum trhu a jeho analýza se zpravidla uskutečňují v trojúhelníku zákazník, konkurence, podnik.

5 Výzkum a průzkum trhu výzkum = hlubší a dlouhodobější činnost průzkum:
a) chování zákazníka (co ho vede ke koupi, dává přednost značce, jak ho ovlivňuje reklama, jaké zp. prodeje upřednostňuje) b) chování konkurence (ceny, kvalita, služby, způsob prodeje, inovace, rozšíření či omezení nabídky c) chování vlastního podniku (SWOT analýza) od stolu v terénu

6

7

8

9 Marketing Segment skupina lidí se společným znakem (demografické – věk, pohlaví; geografické, psychologické – cholerik; psychografické – životní styl; nákupní zvyky)

10 Stimulační mix 1. reklama – média: televize, rozhlas, tisk, exteriérová média 2. osobní prodej 3. podpora prodeje – soutěže, vzorky, kupóny… 4. publicita

11

12 Product Distribution (Place) Price Promotion

13 Životní cyklus výrobku
různé výrobky mají různou tržní životnost etapy životního cyklu výrobku: 1. UVEDENÍ NA TRH · počáteční (zaváděcí) cena bývá obvykle dosti nízká · náklady prodeje jsou relativně nejvyšší · zisk je malý až nulový · reklama plní především informativní funkci · zákazníci: inovátoři – lidé, kupující rádi noviny, dobrodružných povah, mají rádi riziko, změnu (2 – 3 %) 2. RUST · výrobek je na trhu přijat, roste objem prodeje, zvyšuje se cena · náklady prodeje postupně klesají, zisk roste · reklama plní především funkci přesvědčovací a připomínací · kupující: počáteční osvojitelé – lidé se zájmem o novinky, ale opatrnější, nemají rádi zbytečné riziko, často jsou mezi nimi tzv. „nositelé veřejného mínění“

14 Životní cyklus výrobku
3. ZRALOST · obvykle trvá nejdéle, objem prodeje dosahuje vrcholu a poté začíná postupně klesat · roste konkurence, klesá cena, objem vytvořeného zisku bývá nejvyšší · někdy se tato fáze dělí: a) počáteční většina – obezřetní kupující, nemají rádi riziko, kupují prověřené výrobky b) pozdní většina – velmi opatrní lidé, nemají rádi novinky, výrobky kupují mezi posledními 4. ÚPADEK · trh je nasycen, zájem prudce klesá, snaha doprodat výrobky za velmi nízké ceny ® uvolnění kapacit pro nové výrobky · nejpozději v této fázi musí firma přijít na trh s inovací, práce na tom musí začít už v předchozí fázi · zákazníci: opozdilci – konzervativní lidé, nebo lidé s nízkými příjmy, pro které je důležitá nízká cena délka, časové rozložení a průběh cyklu je u jednotlivých druhů výrobků individuální, významně se liší podle oborů, charakteru výroby,podle vnímání výrobku zákazníky - některé výrobky jsou na trhu velmi dlouho (hašlerky), jiné naopak velmi krátce (módní výstřelky) - výrobce i prodejce by měli znát charakter cyklu u jejich výrobku

15 Marketing Marketing není jen chytřejší způsob prodávání, není to prodej toho, co vyrobíme, ale poznáním toho, co máme vyrábět. Není to pouze odbyt výrobků a služeb, není to jen reklama. Ta je pouze jeho dílčí funkcí. Marketing je práce s trhem, je to podnikatelská filosofie, která vychází z potřeb zákazníka a snaží se tyto potřeby uspokojit a přeměnit ve specifickou poptávku. Je to systém podnikatelských aktivit, přístupů a metod, které prostupují prakticky každé podnikatelské rozhodnutí: o výrobku, výrobním programu, investičních a inovačních záměrech, nákupních, personálních i organizačních otázkách.

16

17 Zpracoval: J.Vídeňský


Stáhnout ppt "Marketing."

Podobné prezentace


Reklamy Google