Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EK3 _06/07 URL: MAIL: MATURITNÍ OTÁZKA Obchodní činnost a marketingový mix rb KH ÚT 13:30 – 14.15 ST 13:30 –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EK3 _06/07 URL: MAIL: MATURITNÍ OTÁZKA Obchodní činnost a marketingový mix rb KH ÚT 13:30 – 14.15 ST 13:30 –"— Transkript prezentace:

1 EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@bigboss.cz MATURITNÍ OTÁZKA Obchodní činnost a marketingový mix rb KH ÚT 13:30 – 14.15 ST 13:30 – 14.15

2 EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@bigboss.cz STRUKTURA OTÁZKY 1.Marketing a cíle marketingu 2.Marketingový mix

3 EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@bigboss.cz 1. Marketing a cíle marketingu

4 EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@bigboss.cz Co je marketing? Jaké jsou jeho cíle? činnosti podniku zaměřené na trh podnik musí: poznat trh zjistit potřeby zákazníka odhadnout vývoj budoucích potřeb zákazníků odhadnout náš vztah ke konkurenci výši zisku, výši obratu, aj.

5 EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@bigboss.cz Odbyt je užší část marketingu sleduje skutečné potřeby zákazníků snaží se jim přizpůsobit celou činnost podniku zahrnuje 2 základní činnosti skladování a prodej

6 EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@bigboss.cz srovnejme nyní zájmy obou stran – prodávajícího i kupujícího

7 ZÁJMY FIRMY postavení na trhu vztah ke konkurenci výše zisku odbyt udržení se na trhu ZÁJMY SPOTŘEBITELE kvalita cena množství servis přístup k zákazníkovi EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@bigboss.cz

8 marketingová strategie podniku

9 MS = dlouhodobá koncepce činnosti podniku CÍLE MARKETINGOVÉ STRATEGIE uspokojit zákazníka a prodat své výrobky prodejem a přístupem k zákazníkovi dosáhnout výhod nad konkurencí snaha maximalizovat zisk (dlouhodobě) EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@bigboss.cz

10 MARKETINGOVÁ STRATEGIE MUSÍ ROVNĚŽ ODLIŠIT PRODUKT kvalita, jedinečnost, funkčnost, trvanlivost nabídnout lepší podmínky než konkurence psychologické působení v reklamě psychologické působení obalem produktu forma prodeje ZAJISTIT VYŠŠÍ OBJEM PRODEJE SNAHA ORIENTACE NA SPECIFICKÝ TRH vyhledat odvětví, kde existuje mezera a malá konkurence EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@bigboss.cz

11 vyvíjela se marketingová strategie v čase? vždyť potraviny, oblečení, auta, byty … to všechno kupovali lidé vždy ANO – MĚNILA, MĚNÍ, BUDE SE MĚNIT PODÍVEJTE SE JAK

12 4 přístupy k marketingové strategii 1.Výrobní strategie 2.Prodejní strategie 3.Výrobková strategie 4.Sociální marketingová strategie EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@bigboss.cz

13 ad 1) Výrobní marketingová strategie konec 19. století - 20. léta 20. století výrobní orientace marketingu zákazník kupuje pouze to, co potřebuje konkurence je nízká propagaci není věnována skoro žádná pozornost EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@bigboss.cz

14 ad 2) Prodejní marketingová strategie na počátku 20. let obrovské změny ve světové ekonomice způsobené vynálezy  elektrifikace, fotografie, penicilín, automobilismus, letectví, apod. marketing se začíná významně orientovat na prodej prodej je nutné již plánovat (konkurence je velká) objevuje se významný vliv reklamy objevují se první biografy a v biografech první hrané či animované reklamy EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@bigboss.cz

15 ad 3) Výrobková strategie v zásadě se jedná o soudobý marketing začíná se šířit po 2. světové válce snahy výrobců se zaměřují vyloženě na potřeby zákazníka vývoj výrobků je velmi rychlý touha v inovaci může vést až k výrobku s nevyužitelnými charakteristikami zákazník zohledňuje vzhled, image, výrobce apod. EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@bigboss.cz

16 ad 4) Sociální marketingová koncepce výchozí je výrobková koncepce spotřebitel je na jednu stranu „snob“ spotřebitel má v zásadě vysoké nároky na produkt nároky se však nevztahují pouze ke vzhledu, funkčnosti nároky se vztahují i ke způsobu výroby  je výroba ekologická?  jsou ve výrobě zaměstnáni děti?  neohrožuje výroba produktu životní prostředí s ohledem na život budoucích generací?  není výroba v zemi, kde nejsou dodržována ZLPaS? EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@bigboss.cz

17 Cíle marketingu? krátkodobé cíle? dlouhodobé cíle? EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@bigboss.cz

18 2. MARKETINGOVÝ MIX

19 MARKETINGOVÝ MIX nástroje marketingu mohou zajistit úspěch podniku nemohou působit samostatně podnik musí pozornost věnovat všem složkám marketingového mixu MM = 4P neboli:  PRICE (CENA)  PRODUCT (VÝROBEK)  PLACE (DISTRIBUČNÍ CESTY)  PROMOTION (KOMUNIKAČNÍ MIX) EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@bigboss.cz

20 MARKETINGOVÝ MIX První PÉ: PRICE (CENA)

21 ◘ cena = vyjádření výše peněžní úhrady zaplacené na trhu za prodávaný výrobek (zboží, služba) VÝZNAM CENY určuje hodnotu výrobku pro zákazníka, ovlivňuje výši spotřebitelské poptávky, vytváří příjmy podniku  ostatní části MM pro podnik představují náklady je velmi flexibilní  podnik ji může velmi rychle a snadno měnit EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@bigboss.cz

22 faktory ovlivňující výši ceny

23 EXTERNÍ charakter poptávky  cenová elasticita  důchodová  křížová typ konkurence  dokonalá  nedokonalá ◘monopol ◘monopolistická konk. ◘oligopol tržní struktura  CPE, TE aj. INTERNÍ cíle podniku  maximální zisk?  minimální náklady?  maximální obrat?  inovační vůdce? náklady podniku  přímé náklady  nepřímé náklady  provozní, finanční, mimořádné EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@bigboss.cz

24 Způsoby tvorby ceny Spodní hranice ceny (nákladová, nabídková) Horní hranice ceny (poptávková) Ceny stanovené od konkurence Strategie nízkých cen Strategie vysokých cen EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@bigboss.cz

25 MARKETINGOVÝ MIX DRUHÉ Pé: PRODUCT (VÝROBEK)

26 Výrobek Výrobek je cokoli, co lze na trhu prodat za určitou cenu  zboží, statek n. služba Vymyslete alespoň 5 faktorů, které spotřebitel při koupi sleduje? EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@bigboss.cz STRUKTURA VÝROBKU CHARAKTERIZUJTE JÁDRO  CHARAKTERIZUJTE IMAGE  CHARAKTERIZUJTE SLUŽBY 

27 ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU etapy v životě výrobku, které se navzájem liší: objemem prodeje, výší zisku, snahou prodejce o „propagaci“ výrobku tímto cyklem projde každý výrobek na trhu není stejně dlouhý pro všechny výrobky NAPROTI TOMU Životnost výrobku doba, po kterou se výrobek udrží na trhu EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@bigboss.cz

28 ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@bigboss.cz

29 SMRT VÝROBKU ZKUSTE VYMYSLET, CO MŮŽE STÁT ZA UKONČENÍM PRODEJE VÝROBKU

30 1.Nedostatečně jsme odlišili náš produkt od ostatních výrobků 2.Špatně jsme zvolili čas pro zavedení nového výrobku na trh 3.Technické problémy s vyrobenými výrobky 4.Nedostatečná výrobní kapacita 5.Spotřebitel se o našem výrobku nedozvěděl EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@bigboss.cz

31 INOVACE šance na úspěch? zamyslete se… JAKÉ TYPY INOVACÍ NÁS NA TRHU MOHOU POTKAT?

32 Zásadně nové výrobky v 50. letech televize Modifikace dosavadních výrobků výroba barevné televize na místo černobílé Analogické výrobky výroba barevné televize s větší obrazovkou EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@bigboss.cz

33 MARKETINGOVÝ MIX Třetí PÉ: PLACE (DISTRIBU Č NÍ CESTY)

34 DISTRIBU Č NÍ CESTY PŘÍMÉ přímý kontakt výrobce a spotřebitele, VÝHODY kontakt+komunikace rychlá zpětná vazba nižší náklady (chybí mezičlánek) NEVÝHODY nutnost navázat velké množství kontaktů, obtížnost při prezentaci výrobků, neekonomičnost v případě, že jsou zákazníci od sebe velmi místně rozptýleni NEPŘÍMÉ mezi výrobcem a spotřebitelem se objevuje mezičlánek (y)  síť organizací a jednotlivců VÝHODY část úkolů přeneseme na mezičlánek, ten může mít lepší zkušenosti mezičlánek nabízí lepší kontakty nižší náklady na vyhledávání dalších spotřebitelů NEVÝHODY ztráta kontroly nad zbožím, vyšší náklady, nevíme, kdo je náš konečný spotřebitel EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@bigboss.cz

35 MARKETINGOVÝ MIX Č TVRTÉ PÉ: PROMOTION (KOM. MIX)

36 Co je komunikační mix? komunikační program firmy program, který firma používá k ◘ informování ◘ přesvědčování a ◘ ovlivňování spotřebitel ů, dodavatelů a ostatních formy komunikačního mixu:  reklama  osobní prodej  public relation  podpora prodeje  přímý marketing EK3 _06/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz MAIL: big.RB@bigboss.cz


Stáhnout ppt "EK3 _06/07 URL: MAIL: MATURITNÍ OTÁZKA Obchodní činnost a marketingový mix rb KH ÚT 13:30 – 14.15 ST 13:30 –"

Podobné prezentace


Reklamy Google