Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inventarizace majetku a závazků „9“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inventarizace majetku a závazků „9“"— Transkript prezentace:

1 Inventarizace majetku a závazků „9“

2 Definice Činnosti zajišťující věrnost účetnictví
Věrnost = evidence a skutečnost souhlasí

3 Způsoby Fyzicky = změřím, zvážím, spočítám
Dokladově = nelze fyzicky, na základě dokladů

4 Postup Jmenování inventarizační komise
Vystavení inventarizační soupisky Provedení inventarizace Vyčíslení rozdílů zjištěných inventarizací Zjištění příčin rozdílů Zaúčtování rozdílů Přijetí opatření

5 Četnost Ze zákona 1x ročně
1 x za 2 roky u majetku špatně kontrolovatelného 4 x ročně u cenin a pokladny (z toho 2x namátkově) Dle rozhodnutí účetní jednotky Pravidelná frekvence Při mimořádné události

6 Termín inventarizace Ze zákona k

7 Inventární rozdíly Kvantitativní Kvalitativní

8 Kvantitativní – špatně množství
Něco chybí Zaviněné manko Škoda Přirozený úbytek zásob Něco mám navíc Přebytek

9 Kvalitativní – špatně ocenění
Je vyšší Účetně neřeším Je nižší Dočasné snížení ocenění = tvorba opravné položky Zákonné – pohledávky do limitu Ostatní Trvalé snížení ocenění = škody

10 Účtování IR Manko Přirozený úbytek zásob Přebytek Provozní 549
Finanční Mimořádné 582 Přirozený úbytek zásob Materiál Zboží Zásoby vlastní výroby 611,612,613 Přebytek Provozní Finanční Mimořádný 688

11 Příklad: Akciová společnost Gama (plátce DPH), měla o oblasti inventarizace tyto účetní případy: Pozn. VÚD = vnitřní účetní doklad Zaúčtujte a určete, zda výnos/ náklad ovlivňují základ daně / jsou daňově uznatelné Doklad Text MD D VÚD Manko na skladě náhradních dílů 10.000,- Manko na skladě základního materiálu – přirozený úbytek 5.000,- Přebytek v pokladně 500,- Zjištěná škoda – manko náhradních dílů – předepsáno skladníkovi k úhradě Vyřazen notebook z důvodu krádeže zůstaková cena vstupní cena 40.000,- 55.000,- Předpis přiznané náhrady od pojišťovny za notebook 35.000,- Vyúčtovaná opravná položka k pohledávkám po splatnosti – 6. měsíců 12.000,-

12 Doklad Text MD D VÚD Manko na skladě náhradních dílů 10.000,- 549 (582) 112 Manko na skladě základního materiálu – přirozený úbytek 5.000,- 501 Přebytek v pokladně 500,- 211 668 (688) Zjištěná škoda – manko náhradních dílů – předepsáno skladníkovi k úhradě 335 649 (688) Vyřazen notebook z důvodu krádeže zůstaková cena vstupní cena 40.000,- 55.000,- 582 (549) 082 022 Předpis přiznané náhrady od pojišťovny za notebook 35.000,- 378 688 (648) Vyúčtovaná opravná položka k pohledávkám po splatnosti – 6. měsíců 12.000,- 558 391

13 Účtová třída 0 účet inventarizace poznámka 01X fyzická
Inventární karta – VC IR - přebytek vyúčtujeme oproti 413, manko oproti 07X 02X IR = přebytek vyúčtujeme oproti 413, manko oproti 08X 03X IR = přebytek vyúčtujeme oproti 413, manko oproti 03X 04X dokladová Doložit fakturami a pokladními doklady na nedokončenou investici IR – neměli by být, jinak hledat chybu v účtování 05X Doložit zaplacenými a nevyúčtovanými zálohami na nákup dl.majetku + písemný souhlas dodavatele se zůstatkem nevyúčtovaných záloh 06X Výpis CP (středisko CP nebo burza) 07X 08X Inventární karta – oprávky 09X Doložit doklady s tvorbou a zúčtováním opravných položek

14 Účtová třída 1 účet inventarizace poznámka 111 131 Nedělá se
KS musí být roven 0 112 121 122 123 132 fyzická Skladová karta – zůstatek v MJ a v Kč Ověřit, zda se nejedná o přirozený úbytek zásob 119 139 dokladová Na seznam faktur, u nichž nebyl doposud příjem fakturované zásoby IR – neměli by být, jinak hledat chybu v účtování 15X Doložit seznam zaplacených a nevyúčtovaných záloh na nákup dl.majetku Zůstatek nevyúčtovaných záloh by měl písemně odsouhlasit dodavatel 19X Doložit seznam vytvořených a doposud nevyúčtovaných opravných položek z důvodu dočasného snížení ocenění dl. Majetku

15 Účtová třída 2 účet inventarizace poznámka 211 Fyzická
4x ročně, pokladní kniha – zůstatek (v Kč, popř. ve valutách) 213 4 x ročně, kniha cenin – zůstatek v ks + zůstatek v Kč (v Kč, popř. ve valutách) 221 Dokladová Bankovní výpis k – konečný stav účtu (v Kč, popř. ve valutách) IR – neměli by být, jinak hledat chybu v účtování 23X Úvěrový výpis k – konečný stav účtu (v Kč, popř. ve valutách) 25X Výpis ze Střediska cenných papírů, popř. z burzy 261 Ve většině případů k je nulový, pokud ne pak musí souhlasit na hodnotu peněz převáděných a dosud nepřevedených (pokladna,banka, úvěr) 29X Doložit seznam vytvořených a doposud nevyúčtovaných opravných položek z důvodu dočasného snížení ocenění kr.fin.majetku

16 Účtová třída 3 – 1.část účet inventarizace poznámka 311 Dokladová
Kniha FAV + podepsané a odsouhlasené saldokonto IR – neměli by být, jinak hledat chybu v účtování 313 Seznam eskontovaných CP 314 Seznam zaplacených a dosud nevyúčtovaných záloh + písemný souhlas se zůstatkem od dodavatele 321 Kniha FAP + podepsané a odsouhlasené saldokonto 322 Seznam směnek k úhradě 324 Seznam přijatých a dosud nevyúčtovaných záloh + písemný souhlas se zůstatkem od odběratele

17 Účtová třída 3 – 2.část účet inventarizace poznámka 331 Dokladová
Mzdový list za prosinec – hodnota k výplatě + popř. tatáž hodnota za ostatní měsíce, pokud nebyla zaplacena do IR – neměli by být, jinak hledat chybu v účtování 335 Seznam předepsaných pohledávek za zaměstnancem – náhrada škody, vyplacené a nevyúčtované zálohy atd. 336 Mzdový list a pojistné za podnik za prosinec – SP a ZP výplatě + popř. tatáž hodnota za ostatní měsíce, pokud nebyla zaplacena do Poslední daňové přiznání příslušné daně – doplatek/nedoplatek 346 347 Vyúčtování čerpání dotací k 349 DPH – dovoz – je dovoz a není daňový doklad a naopak – seznam případů

18 Účtová třída 3 – 3. část účet inventarizace poznámka 35X Dokladová
Seznam pohledávek za společníky – podepsaný a odsouhlasený daným společníkem IR – neměli by být, jinak hledat chybu v účtování 36X Seznam závazků za společníky – podepsaný a odsouhlasený daným společníkem 315 378 Seznam ostatních pohledávek– podepsaný a odsouhlasený danou osobou, popř. doložen uznaný nárok na úhradu škody od pojišťovny 325 379 Seznam ostatních závazků– podepsaný a odsouhlasený danou osobou, popř. seznam nezaplacených JSD 38X Seznam účetních případů, kde časově rozlišujeme vč. Kopie dokladů s uvedením plánu časového rozlišení 391 Doložit seznam vytvořených a doposud nevyúčtovaných opravných položek z důvodu dočasného snížení ocenění k pohledávkám

19 Účtová třída 4 účet inventarizace poznámka 411 Dokladová
Aktuální Výpis z OR – ZK IR – neměli by být, jinak hledat chybu v účtování 413 Zápis z Valné hromady a představenstva– tvorba a čerpání ost.kap.fondů + přijaté dary 419 Zápis z Valné hromady – zvýšený a nezapsaný ZK 42X Zápis z Valné hromady a představenstva– tvorba a čerpání fondů ze zisku, popř. nerozděleného zisku/neuhrazené ztráty 431 Nedělá se KS musí být 0 45X Vyúčtování tvorby a čerpání rezerv 461 Úvěrový výpis – konečný zůstatek 491 Doložit seznam dokladů – vklady do podnikání, osobní spotřeba, přijaté dary, převedení HV ve schvalovacím řízení


Stáhnout ppt "Inventarizace majetku a závazků „9“"

Podobné prezentace


Reklamy Google