Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inventarizace majetku a závazků „9“. Definice Činnosti zajišťující věrnost účetnictví Věrnost = evidence a skutečnost souhlasí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inventarizace majetku a závazků „9“. Definice Činnosti zajišťující věrnost účetnictví Věrnost = evidence a skutečnost souhlasí."— Transkript prezentace:

1 Inventarizace majetku a závazků „9“

2 Definice Činnosti zajišťující věrnost účetnictví Věrnost = evidence a skutečnost souhlasí

3 Způsoby Fyzicky = změřím, zvážím, spočítám Dokladově = nelze fyzicky, na základě dokladů

4 Postup 1.Jmenování inventarizační komise 2.Vystavení inventarizační soupisky 3.Provedení inventarizace 4.Vyčíslení rozdílů zjištěných inventarizací 5.Zjištění příčin rozdílů 6.Zaúčtování rozdílů 7.Přijetí opatření

5 Četnost Ze zákona 1x ročně 1 x za 2 roky u majetku špatně kontrolovatelného 4 x ročně u cenin a pokladny (z toho 2x namátkově) Dle rozhodnutí účetní jednotky Pravidelná frekvence Při mimořádné události

6 Termín inventarizace Ze zákona k 31.12.

7 Inventární rozdíly Kvantitativní Kvalitativní

8 Kvantitativní – špatně množství – Něco chybí Zaviněné manko Škoda Přirozený úbytek zásob – Něco mám navíc Přebytek

9 Kvalitativní – špatně ocenění – Je vyšší Účetně neřeším – Je nižší Dočasné snížení ocenění = tvorba opravné položky – Zákonné – pohledávky do limitu – Ostatní Trvalé snížení ocenění = škody

10 Účtování IR Manko – Provozní549 – Finanční569 – Mimořádné582 Přirozený úbytek zásob – Materiál501 – Zboží504 – Zásoby vlastní výroby611,612,613 Přebytek – Provozní648 – Finanční668 – Mimořádný688

11 DokladTextKčMDD VÚDManko na skladě náhradních dílů10.000,- VÚDManko na skladě základního materiálu – přirozený úbytek 5.000,- VÚDPřebytek v pokladně500,- VÚDZjištěná škoda – manko náhradních dílů – předepsáno skladníkovi k úhradě 10.000,- VÚDVyřazen notebook z důvodu krádeže -zůstaková cena -vstupní cena 40.000,- 55.000,- VÚDPředpis přiznané náhrady od pojišťovny za notebook35.000,- VÚDVyúčtovaná opravná položka k pohledávkám po splatnosti – 6. měsíců 12.000,- Příklad: Akciová společnost Gama (plátce DPH), měla o oblasti inventarizace tyto účetní případy: Pozn. VÚD = vnitřní účetní doklad Zaúčtujte a určete, zda výnos/ náklad ovlivňují základ daně / jsou daňově uznatelné

12 DokladTextKčMDD VÚDManko na skladě náhradních dílů10.000,- 549 (582)112 VÚDManko na skladě základního materiálu – přirozený úbytek 5.000,- 501112 VÚDPřebytek v pokladně500,- 211668 (688) VÚDZjištěná škoda – manko náhradních dílů – předepsáno skladníkovi k úhradě 10.000,- 335649 (688) VÚDVyřazen notebook z důvodu krádeže -zůstaková cena -vstupní cena 40.000,- 55.000,- 582 (549) 082 022 VÚDPředpis přiznané náhrady od pojišťovny za notebook35.000,- 378688 (648) VÚDVyúčtovaná opravná položka k pohledávkám po splatnosti – 6. měsíců 12.000,- 558391

13 Účtová třída 0 účetinventarizacepoznámka 01XfyzickáInventární karta – VC IR - přebytek vyúčtujeme oproti 413, manko oproti 07X 02XfyzickáInventární karta – VC IR = přebytek vyúčtujeme oproti 413, manko oproti 08X 03XfyzickáInventární karta – VC IR = přebytek vyúčtujeme oproti 413, manko oproti 03X 04XdokladováDoložit fakturami a pokladními doklady na nedokončenou investici IR – neměli by být, jinak hledat chybu v účtování 05XdokladováDoložit zaplacenými a nevyúčtovanými zálohami na nákup dl.majetku + písemný souhlas dodavatele se zůstatkem nevyúčtovaných záloh 06XdokladováVýpis CP (středisko CP nebo burza) IR – neměli by být, jinak hledat chybu v účtování 07X 08X dokladováInventární karta – oprávky IR – neměli by být, jinak hledat chybu v účtování 09XdokladováDoložit doklady s tvorbou a zúčtováním opravných položek IR – neměli by být, jinak hledat chybu v účtování

14 Účtová třída 1 účetinventarizacepoznámka 111 131 Nedělá seKS musí být roven 0 112 121 122 123 132 fyzickáSkladová karta – zůstatek v MJ a v Kč Ověřit, zda se nejedná o přirozený úbytek zásob 119 139 dokladováNa seznam faktur, u nichž nebyl doposud příjem fakturované zásoby IR – neměli by být, jinak hledat chybu v účtování 15XdokladováDoložit seznam zaplacených a nevyúčtovaných záloh na nákup dl.majetku Zůstatek nevyúčtovaných záloh by měl písemně odsouhlasit dodavatel 19XdokladováDoložit seznam vytvořených a doposud nevyúčtovaných opravných položek z důvodu dočasného snížení ocenění dl. Majetku IR – neměli by být, jinak hledat chybu v účtování

15 Účtová třída 2 účetinventarizacepoznámka 211Fyzická4x ročně, pokladní kniha – zůstatek (v Kč, popř. ve valutách) 213Fyzická4 x ročně, kniha cenin – zůstatek v ks + zůstatek v Kč (v Kč, popř. ve valutách) 221DokladováBankovní výpis k 31.12. – konečný stav účtu (v Kč, popř. ve valutách) IR – neměli by být, jinak hledat chybu v účtování 23XDokladováÚvěrový výpis k 31.12. – konečný stav účtu (v Kč, popř. ve valutách) IR – neměli by být, jinak hledat chybu v účtování 25XDokladováVýpis ze Střediska cenných papírů, popř. z burzy IR – neměli by být, jinak hledat chybu v účtování 261DokladováVe většině případů k 31.12. je nulový, pokud ne pak musí souhlasit na hodnotu peněz převáděných a dosud nepřevedených (pokladna,banka, úvěr) IR – neměli by být, jinak hledat chybu v účtování 29XDokladováDoložit seznam vytvořených a doposud nevyúčtovaných opravných položek z důvodu dočasného snížení ocenění kr.fin.majetku IR – neměli by být, jinak hledat chybu v účtování

16 Účtová třída 3 – 1.část účetinventarizacepoznámka 311DokladováKniha FAV + podepsané a odsouhlasené saldokonto IR – neměli by být, jinak hledat chybu v účtování 313DokladováSeznam eskontovaných CP IR – neměli by být, jinak hledat chybu v účtování 314DokladováSeznam zaplacených a dosud nevyúčtovaných záloh + písemný souhlas se zůstatkem od dodavatele IR – neměli by být, jinak hledat chybu v účtování 321DokladováKniha FAP + podepsané a odsouhlasené saldokonto IR – neměli by být, jinak hledat chybu v účtování 322DokladováSeznam směnek k úhradě IR – neměli by být, jinak hledat chybu v účtování 324DokladováSeznam přijatých a dosud nevyúčtovaných záloh + písemný souhlas se zůstatkem od odběratele IR – neměli by být, jinak hledat chybu v účtování

17 Účtová třída 3 – 2.část účetinventarizacepoznámka 331DokladováMzdový list za prosinec – hodnota k výplatě + popř. tatáž hodnota za ostatní měsíce, pokud nebyla zaplacena do 31.12. IR – neměli by být, jinak hledat chybu v účtování 335DokladováSeznam předepsaných pohledávek za zaměstnancem – náhrada škody, vyplacené a nevyúčtované zálohy atd. IR – neměli by být, jinak hledat chybu v účtování 336DokladováMzdový list a pojistné za podnik za prosinec – SP a ZP výplatě + popř. tatáž hodnota za ostatní měsíce, pokud nebyla zaplacena do 31.12. IR – neměli by být, jinak hledat chybu v účtování 341- 345 DokladováPoslední daňové přiznání příslušné daně – doplatek/nedoplatek IR – neměli by být, jinak hledat chybu v účtování 346 347 DokladováVyúčtování čerpání dotací k 31.12. IR – neměli by být, jinak hledat chybu v účtování 349DokladováDPH – dovoz – je dovoz a není daňový doklad a naopak – seznam případů IR – neměli by být, jinak hledat chybu v účtování

18 Účtová třída 3 – 3. část účetinventarizacepoznámka 35XDokladováSeznam pohledávek za společníky – podepsaný a odsouhlasený daným společníkem IR – neměli by být, jinak hledat chybu v účtování 36XDokladováSeznam závazků za společníky – podepsaný a odsouhlasený daným společníkem IR – neměli by být, jinak hledat chybu v účtování 315 378 DokladováSeznam ostatních pohledávek– podepsaný a odsouhlasený danou osobou, popř. doložen uznaný nárok na úhradu škody od pojišťovny IR – neměli by být, jinak hledat chybu v účtování 325 379 DokladováSeznam ostatních závazků– podepsaný a odsouhlasený danou osobou, popř. seznam nezaplacených JSD IR – neměli by být, jinak hledat chybu v účtování 38XDokladováSeznam účetních případů, kde časově rozlišujeme vč. Kopie dokladů s uvedením plánu časového rozlišení IR – neměli by být, jinak hledat chybu v účtování 391DokladováDoložit seznam vytvořených a doposud nevyúčtovaných opravných položek z důvodu dočasného snížení ocenění k pohledávkám IR – neměli by být, jinak hledat chybu v účtování

19 Účtová třída 4 účetinventarizacepoznámka 411DokladováAktuální Výpis z OR – ZK IR – neměli by být, jinak hledat chybu v účtování 413DokladováZápis z Valné hromady a představenstva– tvorba a čerpání ost.kap.fondů + přijaté dary IR – neměli by být, jinak hledat chybu v účtování 419DokladováZápis z Valné hromady – zvýšený a nezapsaný ZK IR – neměli by být, jinak hledat chybu v účtování 42XDokladováZápis z Valné hromady a představenstva– tvorba a čerpání fondů ze zisku, popř. nerozděleného zisku/neuhrazené ztráty IR – neměli by být, jinak hledat chybu v účtování 431Nedělá seKS musí být 0 45XDokladováVyúčtování tvorby a čerpání rezerv IR – neměli by být, jinak hledat chybu v účtování 461DokladováÚvěrový výpis – konečný zůstatek IR – neměli by být, jinak hledat chybu v účtování 491DokladováDoložit seznam dokladů – vklady do podnikání, osobní spotřeba, přijaté dary, převedení HV ve schvalovacím řízení


Stáhnout ppt "Inventarizace majetku a závazků „9“. Definice Činnosti zajišťující věrnost účetnictví Věrnost = evidence a skutečnost souhlasí."

Podobné prezentace


Reklamy Google