Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů"— Transkript prezentace:

1 Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů
Ing. Miloš Krejčí

2 Řízení Lidských Zdrojů
Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie Analýza pracovních míst, nábor a výběr zaměstnanců Řízení výkonu a motivace zaměstnanců Kariérní rozvoj a úloha lidských zdrojů v procesu změn Rovné příležitosti, Diversity Management a Řízení lidských zdrojů v globálních společnostech a MSP Ing. Miloš Krejčí

3 Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz
Řízení Kariéry Řízení kariéry - umožňuje zaměstnancům lépe pochopit a rozvíjet své profesní dovednosti a představy a využít tyto dovednosti pro rozvoj společnosti „vím co chci a co pro to musím udělat“ Kariérní rozvoj - celoživotní řada aktivit, které přispívají k individuální představě, pochopení, postupu a naplňování kariérních cílů Plánování kariéry osobní dovednosti, zájmy, znalosti, kompetence, motivace a další osobní charakteristiky informace o možnostech a příležitostech Stanovení pracovních cílů souvisejících s představou o kariérním rozvoji individuální akční plány k dosažení konkrétních cílů Ing. Miloš Krejčí

4 Řízení Kariéry – současný přístup
„starý přístup“ (zaměstnavatel nebo zaměstnanec) „Dělej věci jak nejlíp umíš, buď k firmě loajální a: my se postaráme o tvoji kariéru nebo b) my tě podpoříme pokud si sám něco z pohledu firmy přiměřeného najdeš“ „nový přístup“ (vzájemná dohoda) „Udělám pro vás to nejlepší, ale očekávám, že se posunu v osobních kompetencích, které mě připraví na další kroky v mé kariéře vedoucí k mým představám o vývoji pracovního a soukromého života.“ Ing. Miloš Krejčí

5 Proč nabízet perspektivu rozvoje kariéry?
Vyšší pracovní výkon Loajalita zaměstnanců Podpora náboru a udržení zaměsnanců Výhody kariérního vývoje Ing. Miloš Krejčí

6 Řízení Kariéry – role zaměstnance
Přijmout odpovědnost za svoji vlastní kariéru Realistické hodnocení vlastních dovedností, kompetencí a přínosu Aktivní podíl na hledání kariérních příležitostí a možností Aktivní podíl na stanovení cílů a kariérních plánů Využití příležitostí a možností rozvoje Průběžná diskuse s nadřízeným o představách dalšího kariérního rozvoje Plnění realistických kariérních plánů Ing. Miloš Krejčí

7 Řízení Kariéry – inovativní přístup
1. Individuální celoživotní rozpočet (budget) na sebevzdělání 2. Organizace „kariérních týmů“ 3. Kariérní coach a mentor 4. On-line programy kariérního růstu Ing. Miloš Krejčí

8 Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz
Mentor Odborná způsobilost Důvěryhodnost Spontánnost Konzistentnost Komunikativnost Jsou ochotni podělit se o kontrolu „Víra“ ve vysoké standardy Ochota investovat čas a úsilí Aktivní spolupráce na rozvoji kariéry Ing. Miloš Krejčí

9 Řízení Kariéry – zaměstnavatel
1: Seniorita nebo kompetence? 4: Vertikální, horizontální nebo…? 2: Jak měřit kompetence? 3: Formální nebo neformální proces? Rozhodnutí o povýšení a pracovních přesunech Ing. Miloš Krejčí

10 Řízení Kariéry – úspěšný start
Vzdělání Mezinárodní zkušenosti Pracovní zkušenosti Základy úspěšné kariéry Ing. Miloš Krejčí

11 Řízení Kariéry – Talent Management
plánování, vyhledání, nábor, rozvoj, řízení, odměňování a motivace zaměstnanců v celé organizaci koordinaci několika klíčových personálních procesů (vyhledání a nábor, hodnocení, rozvoj a dlouhodobá kariéra Talent management = řízení kariéry z pohledu zaměstnavatele Ing. Miloš Krejčí

12 Řízení Kariéry – starší zaměstnanci
Kultura která ctí zkušenosti Úprava výběrových řízení Flexibilní prac. doba, částečné úvazky Programy postupného odchodu do penze ŘLZ a starší zaměstnanci Ing. Miloš Krejčí

13 Řízení Kariéry – odchod do penze
Poradenství v oblasti penzí a sociálního zabezpečení Poradenství v oblasti využití volného času Finanční a investiční poradenství Zdravotní poradenství Psychologické poradenství Poradna pro následné pracovní uplatnění Možnost pro druhou kariéru ve firmě Ing. Miloš Krejčí

14 Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz
Etika a rovný přístup Etika Zásady (manažerského) chování pro jednotlivce nebo skupinu Normy společenského chování Etická rozhodnutí Osobní „normativní“ rozhodnutí Osobní morálka Ing. Miloš Krejčí

15 Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz
Etické chování v práci Individuální přístup a chápání morálního vědomí Manažeři prostřednictvím norem, vedení, odměňování a vlastním příkladem silně ovlivňují chápání etiky ve společnosti Etika se vytrácí ve chvíli kdy zaměstnanci ztrácejí morální normy Nejsilnější morální zásady se váží na naši individuální výchovu „Svůdná moc neuskutečněných cílů“ („Nikdo ti nemůže dát to co my ti můžeme slíbit“) Sporné odměňování etického chování Neetické chování je třeba okamžitě a veřejně odsoudit Pokud zaměstnanci otevřeně o etice hovoří, pravděpodobně se i eticky chovají Lidé mají tendenci měnit jejich morální vědomí ve chvíli nástupu do nového zaměstnání Ing. Miloš Krejčí

16 Co ovlivňuje etické chování v práci?
Individuální přístup Firemní přístup Etické chování Etická pravidla a kodexy Vliv nadřízeného Kultura organizace Ing. Miloš Krejčí

17 Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz
Kultura Organizace = hodnoty, tradice a chování jednotlivých zaměstnanců firmy Manažer může podpořit kulturu organizace: Objasněním očekávání od zaměstnanců v souladu s firemními hodnotami Šířit přístup „chováme se v souladu s našimi hodnotami“ Podpora zaměstnanců v souladu s firemními hodnotami Ing. Miloš Krejčí

18 Negativní vliv nadřízeného
„Dělejte jak chcete mne zajímají výsledky“ „Jde ti to skvěle tady máš přidánu další práci“ „Jako bych to vůbec neviděl“ „Pokud je to úspěch je to můj úspěch, pokud je to průšvih je to tvůj průšvih“ ??? Ing. Miloš Krejčí

19 Etické dilema zaměstnance
Je to legální? Je to správné? Kdo tím bude ovlivněn? Je to v souladu s firemními hodnotami? Jak to bude vypadat zpětně? Jak to bude vypadat v novinách? Je to lidsky správné? Ing. Miloš Krejčí

20 Je to fér? Vnímání „férovosti“ záleží na:
Zapojení do rozhodování Pochopení problematiky Vnímání „férovosti“ záleží na: Souladu s očekáváními a standardy Rozhodovací proces a individuální postoj:   „Diskutuji o rozhodnutí NEŽ je učiněno“   „Podporuji rozhodnutí POTÉ, co bylo učiněno“ Ing. Miloš Krejčí

21 Proces změn I. Kurt Lewin Rozmrazení Změna Zmrazení II. T. Peters
trvalé a nepředvídatelné narušování rovnováhy potřeba neustálých změn v řízení neustálé sebezlepšování Human Resource Management [NA_HRM] Ing. Miloš Krejčí

22 Kurt Lewin – Jak řídit změny
Rozmrazení 1. Vyvolat pocit naléhavosti (potřeba změny) 2. Mobilizovat potřebu k řešení problémů Změna 3. Vytvořit „vůdčí koalici“ 4. Vypracovat a komunikovat sdílenou vizi 5. Pomoci zaměstnancům provést změny. 6. Dosáhnout změn a chtít další Zmrazení 7. Propagovat nové procesy a postupy 8. Sledovat a hodnotit pokrok Ing. Miloš Krejčí

23 Organizační změna = Restrukturalizace
Změna organizační struktury Reengineering firemních procesů Změna organizace a její struktury Samořídící týmy Ing. Miloš Krejčí

24 Propouštění / zeštíhlování a restrukturalizace
Identifikovat cíle a omezení Vytvoření projektového týmu Zohlednit právní souvislosti Plánovat opatření následující po změně Řešit bezpečnostní souvislosti Přesně a rychle informovat (dovnitř a vně organizace) Průběžně sledovat proces a progres změny Ing. Miloš Krejčí

25 Personální dopady RESTRUKTURALIZACE
ZAMĚSTNANCI Přeřazeni na nižší pozici Přeřazeni na jinou (obdobnou) pozici Přeřazeni do jiné organizace (outsourcing) Propuštěni ze zam. poměru (outplacement) Zůstávající na „své“ pozici Povýšeni Ing. Miloš Krejčí

26 Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz
Slučování firem - fůze Předejděte pocitům moci a nadvlády „některých“ Vyhněte se přístupu vítěz / poražený Zůstaňte věcní a profesionální Propagujte pozitivní vize do budoucna Pamatujte: „jak se organizace chová k těm co odcházejí bude mít vliv na ty kteří zůstávají“ "This is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning." [Sir Winston Churchill] Ing. Miloš Krejčí

27 Human Resources Management 12e Gary Dessler
Řízení změny v organizaci Human Resources Management 12e Gary Dessler Změna Strategie Kultury Org. Struktury Technologií Zaměstnanců Ing. Miloš Krejčí Copyright © 2011 Pearson Education

28 Řízení změny v organizaci
Překonat odpor ke změně Použití efektivních procesů a postupů Role manažerů Organizace a řízení změny Ing. Miloš Krejčí

29 Řízení Lidských Zdrojů
Ing. Miloš Krejčí


Stáhnout ppt "Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů"

Podobné prezentace


Reklamy Google