Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie I Nabídka dokonale konkurenční firmy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie I Nabídka dokonale konkurenční firmy"— Transkript prezentace:

1 Mikroekonomie I Nabídka dokonale konkurenční firmy
Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 Optimum (rovnováha) dokonale konkurenční firmy
Nejdůležitějším rysem dokonalé konkurence je nezávislost ceny na objemu produkce firmy a tedy dokonale elastická poptávka po jejích výrobcích. P Křivka poptávky po produkci firmy P Tržní křivka poptávky d P1 P1 D Q Q

3 Optimum (rovnováha) dokonale konkurenční firmy
Pokud je cena konstantou, jsou celkové příjmy závislé pouze na objemu vyrobené produkce a jsou mu přímo úměrné. V dokonalé konkurenci je konstantní cena a tedy i průměrné příjmy. A protože průměrné příjmy jsou konstantní, mezní příjmy se jim rovnají. Křivka MR je proto totožná s křivkou AR.

4 Graf – Příjmy v dokonalé konkurenci
Celkové příjmy Průměrné a mezní příjmy P TR MR = AR = P Q Q

5 Optimum (rovnováha) dokonale konkurenční firmy
Podmínkou optima firmy MR = MC můžeme tedy pro dokonalou konkurenci napsat i takto : Bod v němž se mezní příjmy rovnají mezním nákladům představuje situaci, v níž firma dosahuje maximálního zisku. Tehdy je nejvyšší rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. MC = P

6 Graf – Optimum (rovnováha) dokonale konkurenční firmy
MC E P =MR = AR PE QE Q

7 Křivka nabídky Pro každou úroveň ceny existuje rovnovážný objem produkce daný průsečíkem křivek MR a MC. Křivka mezních nákladů (resp. její rostoucí část – od určitého bodu) je tedy současně křivkou nabídky firmy v podmínkách dokonalé konkurence. Jestliže tvar křivky MC je určen působením zákona klesajících výnosů, rostoucí křivka nabídky tedy rovněž plyne ze zákona klesajících výnosů.

8 Odvození křivky nabídky firmy Odvození křivky nabídky firmy
Křivka nabídky Odvození křivky nabídky firmy Odvození křivky nabídky firmy P P MC MR3=AR3 E3 E3 P3 P3 MR1=AR1 E1 E1 P1 P1 MR2=AR2 E2 E2 P2 P2 Q2 Q1 Q3 Q Q2 Q1 Q3 Q

9 Bod uzavření firmy Krátkodobě bude firma vyrábět i v případě, že TC > TR a to až do bodu, kdy : Jsou-li TR>VC je ztráta menší, pokud firma vyrábí, než když výrobu zastaví. Pokud však TR<VC je ztráta menší, pokud firma zastaví výrobu, než když bude vyrábět objem výroby, pro nějž platí MR=MC. TR = VC

10 Bod uzavření firmy Bod uzavření firmy MC AC s AVC P1 ZTRÁTA AR = MR PM
QM Q

11 Bod uzavření firmy TR = VC TR VC = Q Q AR = AVC P = AVC P = AVC = MC
Potom platí: TR VC = Q Q AR = AVC P = AVC Ze vztahu mezních a průměrných variabilních nákladů plyne, že pouze v tomto bodě může platit: P = AVC = MC Bod, v němž tato podmínka vyhovuje nazýváme bodem uzavření firmy. Křivka nabídky firmy je totožná s křivkou mezních nákladů od bodu, kdy se mezní náklady (a tedy i cena) rovnají průměrným variabilním nákladům.

12 Bod zvratu V dlouhém období je možný pohyb firem mezi odvětvími, proto musíme uvažovat nejen rovnováhu firmy, ale i odvětví. V dlouhém období je situace, kdy celkové náklady jsou vyšší než celkové příjmy (cena je nižší než průměrné náklady), nepřijatelná. Firmy reagují tak, že z odvětví odejdou. To znamená, že poklesne nabídka. Pokles nabídky vyvolá růst ceny až do bodu, kdy se vyrovná s průměrnými náklady.

13 Bod zvratu Nestačí, aby platila podmínka TR > VC, neboli P > AVC, ale musí platit TR = TC neboli P = AC. Dlouhodobě není ani možné, aby TR > TC, neboli AR > AC. V tomto případě firmy dosahují kladný čistý ekonomický zisk, který přiláká další výrobce ke vstupu do tohoto odvětví. Důsledkem bude růst nabízeného množství a tedy i pokles ceny, opět na úroveň průměrných nákladů.

14 Bod zvratu Podmínka rovnováhy firmy i odvětví v podmínkách dokonalé konkurence je : Bod, který představuje rovnovážnou situaci, se nazývá bod zvratu (Breakeven Point), resp. bod vyrovnání nákladů s výnosy. MR = MC = AC = AR = P MC = AC = P

15 Graf bodu zvratu P>AC P = AC P P MC MC AC AC E MR = AR ZISK MR = AR
PE MR = AR ZISK MR = AR PA A QE Q QA Q

16 Cenová elasticita nabídky
Koeficient cenové elasticity nabídky ES Q1 je nabízené množství před změnou, Q2 po změně, P1 cena před změnou, P2 cena po změně. % změna nabízeného množství Elasticita nabídky = % změna ceny Q2 – Q P2 – P1 ES = : (Q2 + Q1) : (P2 + P1) : 2

17 Cenová elasticita nabídky
Hlavní faktory, které ovlivňují elasticitu nabídky : Možnosti a náklady skladování – čím je skladování nesnadnější a nákladnější, tím je elasticita nižší. Charakter technologie a výrobního procesu – čím obtížnější je vyrábět s daným výrobním zařízením (technologií), tím je nabídka méně elastická. Elasticita se zvyšuje s prodlužováním časového horizontu. Velmi krátké období – neelastická. S prodlužováním časového horizontu se elasticita nabídky zvyšuje.

18 Tržní nabídka Tržní nabídka – je součtem objemů určitého zboží, které jsou ochotni při různých úrovních ceny nabízet všichni výrobci tohoto zboží. Tržní nabídková křivka je grafickým součtem (horizontálním součtem) individuálních nabídkových křivek.

19 Agregátní nabídka Agregátní nabídka - je suma veškerého zboží v ekonomice, které jsou výrobci ochotni nabízet při různých úrovních cen. Agregátní nabídka je součtem (agregací) tržních nabídek na všech trzích.


Stáhnout ppt "Mikroekonomie I Nabídka dokonale konkurenční firmy"

Podobné prezentace


Reklamy Google