Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie I Nabídka dokonale konkurenční firmy Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie I Nabídka dokonale konkurenční firmy Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE)"— Transkript prezentace:

1 Mikroekonomie I Nabídka dokonale konkurenční firmy Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE)

2 Optimum (rovnováha) dokonale konkurenční firmy Nejdůležitějším rysem dokonalé konkurence je nezávislost ceny na objemu produkce firmy a tedy dokonale elastická poptávka po jejích výrobcích. Nejdůležitějším rysem dokonalé konkurence je nezávislost ceny na objemu produkce firmy a tedy dokonale elastická poptávka po jejích výrobcích. QQ P P P1P1 P1P1 d D Křivka poptávky po produkci firmy Tržní křivka poptávky

3 Optimum (rovnováha) dokonale konkurenční firmy Pokud je cena konstantou, jsou celkové příjmy závislé pouze na objemu vyrobené produkce a jsou mu přímo úměrné. Pokud je cena konstantou, jsou celkové příjmy závislé pouze na objemu vyrobené produkce a jsou mu přímo úměrné. V dokonalé konkurenci je konstantní cena a tedy i průměrné příjmy. V dokonalé konkurenci je konstantní cena a tedy i průměrné příjmy. A protože průměrné příjmy jsou konstantní, mezní příjmy se jim rovnají. A protože průměrné příjmy jsou konstantní, mezní příjmy se jim rovnají. Křivka MR je proto totožná s křivkou AR. Křivka MR je proto totožná s křivkou AR.

4 Graf – Příjmy v dokonalé konkurenci Q Q P MR = AR = P TR Kč Celkové příjmy Průměrné a mezní příjmy

5 Optimum (rovnováha) dokonale konkurenční firmy Podmínkou optima firmy MR = MC můžeme tedy pro dokonalou konkurenci napsat i takto : Podmínkou optima firmy MR = MC můžeme tedy pro dokonalou konkurenci napsat i takto : Bod v němž se mezní příjmy rovnají mezním nákladům představuje situaci, v níž firma dosahuje maximálního zisku. Bod v němž se mezní příjmy rovnají mezním nákladům představuje situaci, v níž firma dosahuje maximálního zisku. Tehdy je nejvyšší rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Tehdy je nejvyšší rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. MC = P

6 Graf – Optimum (rovnováha) dokonale konkurenční firmy Q P P =MR = ARE MC QEQE PEPE

7 Křivka nabídky Pro každou úroveň ceny existuje rovnovážný objem produkce daný průsečíkem křivek MR a MC. Křivka mezních nákladů (resp. její rostoucí část – od určitého bodu) je tedy současně křivkou nabídky firmy v podmínkách dokonalé konkurence. Pro každou úroveň ceny existuje rovnovážný objem produkce daný průsečíkem křivek MR a MC. Křivka mezních nákladů (resp. její rostoucí část – od určitého bodu) je tedy současně křivkou nabídky firmy v podmínkách dokonalé konkurence. Jestliže tvar křivky MC je určen působením zákona klesajících výnosů, rostoucí křivka nabídky tedy rovněž plyne ze zákona klesajících výnosů. Jestliže tvar křivky MC je určen působením zákona klesajících výnosů, rostoucí křivka nabídky tedy rovněž plyne ze zákona klesajících výnosů.

8 Křivka nabídky Odvození křivky nabídky firmy Q Q P P P1P1 P1P1 P2P2 P2P2 P3P3 P3P3 MC E3E3 E3E3 E2E2 E2E2 E1E1 E1E1 Q2Q2 Q2Q2 Q1Q1 Q1Q1 Q3Q3 Q3Q3 MR 3 =AR 3 MR 1 =AR 1 MR 2 =AR 2

9 Bod uzavření firmy Krátkodobě bude firma vyrábět i v případě, že TC > TR a to až do bodu, kdy : Krátkodobě bude firma vyrábět i v případě, že TC > TR a to až do bodu, kdy : Jsou-li TR>VC je ztráta menší, pokud firma vyrábí, než když výrobu zastaví. Jsou-li TR>VC je ztráta menší, pokud firma vyrábí, než když výrobu zastaví. Pokud však TR { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/11/3176506/slides/slide_9.jpg", "name": "Bod uzavření firmy Krátkodobě bude firma vyrábět i v případě, že TC > TR a to až do bodu, kdy : Krátkodobě bude firma vyrábět i v případě, že TC > TR a to až do bodu, kdy : Jsou-li TR>VC je ztráta menší, pokud firma vyrábí, než když výrobu zastaví.", "description": "Jsou-li TR>VC je ztráta menší, pokud firma vyrábí, než když výrobu zastaví. Pokud však TR

10 Bod uzavření firmy Q QMQM M P P1P1 PMPM ZTRÁTA MC AC AVC s AR = MR

11 Bod uzavření firmy Bod, v němž tato podmínka vyhovuje nazýváme bodem uzavření firmy. Bod, v němž tato podmínka vyhovuje nazýváme bodem uzavření firmy. Křivka nabídky firmy je totožná s křivkou mezních nákladů od bodu, kdy se mezní náklady (a tedy i cena) rovnají průměrným variabilním nákladům. Křivka nabídky firmy je totožná s křivkou mezních nákladů od bodu, kdy se mezní náklady (a tedy i cena) rovnají průměrným variabilním nákladům. TR = VC TR VC = Q P = AVC P = AVC = MC AR = AVC Ze vztahu mezních a průměrných variabilních nákladů plyne, že pouze v tomto bodě může platit: Potom platí:

12 Bod zvratu V dlouhém období je možný pohyb firem mezi odvětvími, proto musíme uvažovat nejen rovnováhu firmy, ale i odvětví. V dlouhém období je možný pohyb firem mezi odvětvími, proto musíme uvažovat nejen rovnováhu firmy, ale i odvětví. V dlouhém období je situace, kdy celkové náklady jsou vyšší než celkové příjmy (cena je nižší než průměrné náklady), nepřijatelná. V dlouhém období je situace, kdy celkové náklady jsou vyšší než celkové příjmy (cena je nižší než průměrné náklady), nepřijatelná. Firmy reagují tak, že z odvětví odejdou. To znamená, že poklesne nabídka. Pokles nabídky vyvolá růst ceny až do bodu, kdy se vyrovná s průměrnými náklady. Firmy reagují tak, že z odvětví odejdou. To znamená, že poklesne nabídka. Pokles nabídky vyvolá růst ceny až do bodu, kdy se vyrovná s průměrnými náklady.

13 Bod zvratu Nestačí, aby platila podmínka TR > VC, neboli P > AVC, ale musí platit TR = TC neboli P = AC. Nestačí, aby platila podmínka TR > VC, neboli P > AVC, ale musí platit TR = TC neboli P = AC. Dlouhodobě není ani možné, aby TR > TC, neboli AR > AC. V tomto případě firmy dosahují kladný čistý ekonomický zisk, který přiláká další výrobce ke vstupu do tohoto odvětví. Dlouhodobě není ani možné, aby TR > TC, neboli AR > AC. V tomto případě firmy dosahují kladný čistý ekonomický zisk, který přiláká další výrobce ke vstupu do tohoto odvětví. Důsledkem bude růst nabízeného množství a tedy i pokles ceny, opět na úroveň průměrných nákladů. Důsledkem bude růst nabízeného množství a tedy i pokles ceny, opět na úroveň průměrných nákladů.

14 Bod zvratu Podmínka rovnováhy firmy i odvětví v podmínkách dokonalé konkurence je : Podmínka rovnováhy firmy i odvětví v podmínkách dokonalé konkurence je : Bod, který představuje rovnovážnou situaci, se nazývá bod zvratu (Breakeven Point), resp. bod vyrovnání nákladů s výnosy. Bod, který představuje rovnovážnou situaci, se nazývá bod zvratu (Breakeven Point), resp. bod vyrovnání nákladů s výnosy. MR = MC = AC = AR = PMC = AC = P

15 Graf bodu zvratu P>AC P = AC ZISK P Q PEPE QEQE E MC AC MR = AR P Q MC AC MR = AR PAPA A QAQA

16 Cenová elasticita nabídky Koeficient cenové elasticity nabídky E S Koeficient cenové elasticity nabídky E S Q 1 je nabízené množství před změnou, Q 2 po změně, P 1 cena před změnou, P 2 cena po změně. Q 1 je nabízené množství před změnou, Q 2 po změně, P 1 cena před změnou, P 2 cena po změně. % změna nabízeného množství Elasticita nabídky = % změna ceny Q 2 – Q 1 P 2 – P 1 E S = : (Q 2 + Q 1 ) : 2 (P 2 + P 1 ) : 2

17 Cenová elasticita nabídky Hlavní faktory, které ovlivňují elasticitu nabídky : Hlavní faktory, které ovlivňují elasticitu nabídky : Možnosti a náklady skladování – čím je skladování nesnadnější a nákladnější, tím je elasticita nižší. Možnosti a náklady skladování – čím je skladování nesnadnější a nákladnější, tím je elasticita nižší. Charakter technologie a výrobního procesu – čím obtížnější je vyrábět s daným výrobním zařízením (technologií), tím je nabídka méně elastická. Charakter technologie a výrobního procesu – čím obtížnější je vyrábět s daným výrobním zařízením (technologií), tím je nabídka méně elastická. Elasticita se zvyšuje s prodlužováním časového horizontu. Velmi krátké období – neelastická. S prodlužováním časového horizontu se elasticita nabídky zvyšuje. Elasticita se zvyšuje s prodlužováním časového horizontu. Velmi krátké období – neelastická. S prodlužováním časového horizontu se elasticita nabídky zvyšuje.

18 Tržní nabídka Tržní nabídka – je součtem objemů určitého zboží, které jsou ochotni při různých úrovních ceny nabízet všichni výrobci tohoto zboží. Tržní nabídka – je součtem objemů určitého zboží, které jsou ochotni při různých úrovních ceny nabízet všichni výrobci tohoto zboží. Tržní nabídková křivka je grafickým součtem (horizontálním součtem) individuálních nabídkových křivek.

19 Agregátní nabídka Agregátní nabídka - je suma veškerého zboží v ekonomice, které jsou výrobci ochotni nabízet při různých úrovních cen. Agregátní nabídka - je suma veškerého zboží v ekonomice, které jsou výrobci ochotni nabízet při různých úrovních cen. Agregátní nabídka je součtem (agregací) tržních nabídek na všech trzích. Agregátní nabídka je součtem (agregací) tržních nabídek na všech trzích.


Stáhnout ppt "Mikroekonomie I Nabídka dokonale konkurenční firmy Ing. Vojtěch JindraIng. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)Katedra ekonomie (KE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google