Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trendy v chovu prasat KSZ - Praha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trendy v chovu prasat KSZ - Praha"— Transkript prezentace:

1 Trendy v chovu prasat KSZ - Praha

2 Obsah přednášky: 1. Pořadí faktorů ovlivňujících výrobu
vepřového masa. 2. Změna výroby z toho plynoucí.

3 a ovlivňován následujícími faktory:
Vývoj chovu prasat bude do budoucna řízen a ovlivňován následujícími faktory: a) potravinová bezpečnost, b) ekologizace výroby = důraz na zajištění životního prostředí, c) ochrana zvířat = naplňování welfare v chovu prasat, d) ekonomika produkce, e) globalizace trhu, f) integrace agrárně-průmyslových podniků.

4 Ad a) Potravinová bezpečnost
tlak na zvyšování bezpečnosti potravin a z toho plynoucí tlak na výrobu jednotlivých surovin vzniká s četnými skandály při výrobě potravin (dioxiny, BSE …) nutné pro získání důvěry zákazníků, dosažení vysoké kvality vepřového masa, zákaz zkrmování masokostních mouček, růstových antibiotických stimulátorů.., standardizace (uniformita) jatečných půlek prasat na jatkách, vytvoření uzavřeného produkčního systému, který zajistí bezpečnost původu a tím i kvalitu = IKB v Nizozemí, = QS v Německu, = Dánský systém, certifikace podniků dle ISO norem a HACCP, dokumentace o původu se stává významnou konkurenční předností.

5 - Používáno „Hledisko pro určování nejlepších dostupných technik „
Ad b) Ekologizace výroby = důraz na zajištění životního prostředí - faktory zohledňující životní prostředí v zemědělské výrobě nabývají velice intenzivně na významu, - nutná podmínka pro odbyt produktů producentů - chovatelé budou prokazovat, že na všech stupních výroby je minimální negativní vliv na životní prostředí, - nitrátová směrnice - Zařízení spadající do působnosti tohoto zákona musí získat integrované povolení, a to od doby platnosti, tj. po , nejdéle do - Vztahuje se na zařízení intenzivního chovu prasat mající prostor pro více než = kusů prasat na porážku (nad 30kg), = kusů prasnic. - Používáno „Hledisko pro určování nejlepších dostupných technik „ 1. Zásady dobré zemědělské praxe BAT zaměřené na úsporu vody. 3. BAT zaměřené na úsporu energie BAT pro ustájení zvířat. 5. BAT zaměřené na nižší ztráty živin (zvláště dusíku a fosforu) při zkrmování BAT pro skladování hnoje a kejdy BAT pro zpracování hnoje a kejdy. 8. BAT pro aplikaci hnoje a kejdy.

6 naplňování welfare v chovu prasat
Ad c) Ochrana zvířat = naplňování welfare v chovu prasat - jasný trend ve společnosti - růst zájmu o dodržování směrnic na ochranu zvířat, a to se týká i intenzivní živočišné výroby, - výrazný vliv na kupujícího, - zaznamenán trend růstu odporu proti velkým koncentracím, - předpisy upravující welfare v chovu prasat, - důležité je zavádět opatření, které jsou racionální a nejsou produktem emocí, či ideologie. 1

7 Ad d) Ekonomika produkce
dosáhnout ekonomiku produkce vepřového masa na úrovni 1 EURA na produkci 1kg živé hmotnosti jatečných prasat, dosažení užitkovosti: - 25 a více odchovaných selat na prasnici a rok, - zajištění dlouhověkosti prasnic (6 vrhů na prasnici), - 850 g přírůstek ve výkrmu/ ks a den, - 400 g přírůstek v odchovu selat / ks a den, - konverzi krmiva pod 2,7 kg, % masa, - minimální výskyt PSE masa, - podíl intramuskulárního tuku na úrovni 2%, produktivitu práce na úrovní - 14 pracovních hodin na prasnici a rok, - 1,1 pracovní hodiny na 1 ustajovací místo ve výkrmu, zavádění gen-technologií a bio-technologií (Evropa musí tento trend zachytit), oživení myšlenky možného výkrmu kanečků v ČR.

8 Ad e) Globalizace trhu jde ruku v ruce s rychlým růstem informačních technologií, mechanizací a robotizací, celkový nástup globalizace na celém světě, rozšíření EU - další krok ke zvýšení konkurenceschopnosti tohoto trhu, 10 největších producentů dělá cca 77% světové produkce vepřového masa (z toho 4 země z EU), 10 nejvýznamnějších vývozních zemí vyvezlo 84% celkového vývozu, rychlý nárůst podniků s vysokou koncentrací (cca 2000ks prasat a více), zánik velkého počtu menších farem ( 50% a více), Dánsko - jeden podnik vyrábí 95% dánské výroby (Danisch Crown), USA - největší podnik ve státech poráží 22mil. kusů prasat na 5 porážkách.

9 Ad f) Integrace agrárně-průmyslových podniků
probíhá ve vyspělých státech světa tvorba vertikálně organizovaných výrobních systémů, přesun od horizontálních k vertikálním strukturám výrobních systémů, nastupuje konkurence mezi celými vertikálními systémy - nebudou si konkurovat zemědělci mezi sebou, zpracovatelské podniky mezi sebou, ale celé systémy, nastává úzká specializace na určitý, vybraný segment trhu, tyto celky budou podnikat na mezinárodních trzích.

10 Ti co se přizpůsobí přežijí“.
Závěr: (Thomas Urban) „Otázka nestojí, zda nové systémy ve výrobě potravin uvítáme , či odmítneme, zda jim půjdeme nebo nepůjdeme vstříc. Ti, kteří nebudou schopni se s novými standardy vyrovnat budou brzy ze systému odstraněni. Ti co se přizpůsobí přežijí“.

11

12

13 Objektivní hodnocení kvality vepřového masa
Chemické složení Fyzikální vlastnosti Smyslové (senzorické složení) Kulinářské vlastnosti KVALITA MASA Technologické vlastnosti Výživná hodnota Zdravotní nezávadnost hygienická hodnota S narůstajícím podílem svaloviny díky intenzivnímu šlechtění a selekci dochází k narušování homeostáze organizmu a zvýšení citlivosti prasat na stres. Při porážce těchto zvířat vznikají soubory kvalitativních změn a odchylek, které se označují jako vady vepřového masa - PSE (bledé, měkké a vodnaté), - DFD (tmavé, suché, tvrdé). Prasata s vysokým podílem masa v těle = nevyzrálý tuk, = vysoký podíl vody v tkáních, = nízký podíl tuku, = vyšší zastoupení nenasycených mastných kyselin. Všechny tyto změny v kompozici tuku v tkáních jsou předmětem kritiky řezníků, protože tato surovina se nehodí pro potřeby výroby. Zpět

14 Uzavřený produkční systém
Chovatel Výrobce směsí Výkrmce Výrobce směsí Jatky Zpracovatel masa Maloobchod Spotřebitel Zpět

15 Projektanti a chovatelé musí při stavbě respektovat:
zásady Evropské dohody o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely (Stálý výbor Evropské dohody), doporučení, platná od , - vyhlášku MZe ČR 191/2002 ze dne o ustájení a plochách kotců. z nichž plyne, že projekční řešení stavby, údržby budov a zařízení (rošty, jiné perforované podlahy, systém fixace), ostatní místa, kde jsou prasata, mají být takové, aby: - maximálně snižovaly riziko nemocí, poranění,požáru, - bez nesnází umožňovaly kontrolu všech prasat, - podlahy mají být řešeny tak, aby se udržovaly suché a nebyly kluzké, - kotce, zařízení a instalace mají být řešeny a udržovány tak, aby se maximálně omezil kontakt prasat s močí, výkaly, vodou v loži, - lehárna má umožňovat uléhání, odpočinek, vstávání, - provedení podlah (rošty, perforace) má odpovídat velikosti/ hmotnosti prasat, tvořit pevný, rovný a stabilní povrch, - zařízení na krmiva mají být umístěna a udržována tak, aby byla minimalizována kontaminace krmiva/vody, ve stáji má být prostor pro separaci/ošetření nemocných/ poraněných prasat, velikost podlahové plochy má odpovídat věku, pohlaví, plemeni, fyziologickému stavu, pro snížení rizika poruch chování/ poranění mají mít prasata přístup ke slámě/jiným materiálům (sláma, kůra, zemina, apod.) byť jen v malém množství, - ustájovací prostor má být udržován tak, aby teplota prostředí, rychlost proudění vzduchu, relativní vlhkost, prašnost apod. „neovlivňovalo“ zdraví, pohodu zvířat, - prasata nemají být vystavována trvalému či náhlému hluku, úplné tmě či intenzivnímu světlu, - technologie ustájení mají být snadno čistitelné, udržovatelné v čistotě. Zpět

16 Tabulka stavů prasat a produkce na jednotku v EU
Zpět

17 Náklady na produkci 1kg vepřového masa (živá hmotnost)
Zpět

18 Reprodukce v chovu prasat
Zpět

19 Struktura produkčních farem v ČR
Zpět

20 Spotřeba vepřového masa v kg na 1 obyvatele/rok
Zpět

21

22


Stáhnout ppt "Trendy v chovu prasat KSZ - Praha"

Podobné prezentace


Reklamy Google