Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systémy chovu ryb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systémy chovu ryb."— Transkript prezentace:

1 Systémy chovu ryb

2 Rozdělení systému chovů podle přítoku a využití vody
Průtočné systémy Systémy recirkulační Klecové systémy

3 1. Průtočný systém Vyžaduje kontinuální přítok kvalitní vody v potřebném množství tj. minimální přítok za jednotku času na jednotku hmotnosti ryb (nebo na celkovou biomasu) při maximální obsádce. Chybějící množství přítoku lze jen částečně kompenzovat použitím aerací nebo oxigenací Průtočné zařízení je tradiční typ rybochovných objektů, v nichž vody protéká jednotlivými částmi. V minulosti se tímto způsobem budovala naprostá většina rybochovných objektů. Možnost opakovaného využití vody.

4 Výhody: Nevýhody Nižší náklady na vybudování
Menší nároky na čištění vody Jednodušší obsluha a provoz Nevýhody Závislost kvality a objemu přítoku na vnějších faktorech. Vyšší spotřeba vody a znečištění recipientu odpadními vodami.

5 2. Recirkulační systém Opakované využití vody – úplná a částečná recirkulace. Recirkulační systémy jsou budovány pro snížení závislosti chovu na stabilnosti a vydatnosti přítoku. Možnost opakovaného využití upravené vody. Nutnost zařazení do systému sekce pro čištění, desinfekci a úpravu vody, tedy přídavných technických zařízení. Investiční náročnost.

6 Přítok do nádrží. Faktory ovlivňující intenzitu přítoku. Kvalita vody. Přídavná zařízení. Vhodnost chovného systému. Stresory. Vztah: podmínky prostředí stres imunitní systém dispozice k chorobám  chovatelské ztráty.

7 3. Klecové systémy. Plovoucí klece. Ponořené klece.
Sladkovodní prostředí. Brakická a mořská voda. Velikost klecí (malé, střední, velké, velkokapacitní – 5-8 tis. m3). Rozlišení dle konstrukce, tvaru, objemu, materiálu a produkčního využití.

8 Přednosti: Nevýhody: Produkční využití: Nízké pořizovací náklady.
Rychlé vybudování produkčních kapacit. Dobrá kontrola obsádek. Snadná obsluha a menší potřeba práce. Nevýhody: Obtížná aplikace preventivních opatření. Snadná poškoditelnost síťoviny. Zarůstání řasami. Produkční využití:

9 Kvalita vody. Teplota. Nasycení vody kyslíkem. Dusík:
Dusitany Dusičnany Amoniak Volný oxid uhličitý. pH. Nasycení vody plyny.

10 Oteplená voda. Zdroje. Ovlivnění organizmu ryb: Využití.
Aktivace metabolických procesů Zvýšení digestivní a absorpční činnosti Zrychlení růstu Využití. Produkční využití: Líhně a odchovná zařízení Předvýtěrová příprava ryb Raný výtěr cyprinidů Odchov plůdku a chov tržních ryb termofilních druhů Produkce dekoračních ryb Kombinované způsoby chovu

11 S rozvojem intenzivní akvakultury došlo k rozvoji následujících oblastí:
Chované druhy ryb Technologie chovu Systémy chovu ryb Typy a tvary chovných nádrží Použité materiály Technická zařízení Krmivářský průmysl Zpracování ryb


Stáhnout ppt "Systémy chovu ryb."

Podobné prezentace


Reklamy Google