Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vítězslav Ondruš Český statistický úřad Mimořádné revize národních účtů 2011 a 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vítězslav Ondruš Český statistický úřad Mimořádné revize národních účtů 2011 a 2014."— Transkript prezentace:

1 Vítězslav Ondruš Český statistický úřad Mimořádné revize národních účtů 2011 a 2014

2 Systém revizí národních účtů na ČSÚ Systém zahrnuje všechny části národních účtů – Roční i čtvrtletní sektorové účty – Tabulky dodávek a užití i čtvrtletní odhady HDP – Regionální účty – Notifikační tabulky vládního dluhu a deficitu (ne zcela) Obecné principy systému – Vnitřní sladěnost systému: postupné běžné revize mimořádné revize – Transparentnost (popis a kvantifikace změn) – Kalendář publikací národních účtů – Soulad se systémem revizí NÚ Eurostatu Slabiny systému revizí národních účtů ČSÚ – Narušování sladěnosti NÚ a notifikací vládního dluhu a deficitu – Není sladěnost uvnitř ČSÚ (s jinými statistikami) – Není sladěnost s ČNB (platební bilance, čtvrtletní finanční účty)

3 Obecné principy: - postupné zlepšování přesnosti statist. a administr. zdrojů dat - řešení metodických problémů s malým dopadem na makro agregáty - korekce položek NÚ maximálně za 3 předchozí roky - postupné promítnutí změn do celé soustavy NÚ – cílem je udržení konzistence celé soustavy NÚ Postupné zpřesňování a rozšiřování soustavy: Čtvrtletní národní účty, vč. QSAt+70 (t+90) dní První odhad RNU (součet QNU, QSA)t+4 měsíce Předběžná sestava RNU t+9 Semi-definitivní sestava RNU t+21 Definitivní sestava RNU t+33 Běžné revize národních účtů Úplný přehled všech zveřejňování všech částí SNÚ viz Kalendář

4 (příležitostné) Obvykle u příležitosti nějaké významné změny v metodice nebo ve zdrojích dat Obvykle větší zásah do makro agregátů Soustřeďují se na dosažení metodického souladu údajů za celou časovou řadu Mimořádné revize národních účtů Dosavadní mimořádné revize národních účtů: 1992 – přechod od bilancí národního hospodářství k SNÚ 1999 – změna zdrojů dat 2004 – sladění metodických postupů s požadavky ESA 1995 2006 – alokace FISIM, změny ve zdrojích dat, aj.

5 Plánované mimořádné revize národních účtů 2011 přechod na novou klasifikaci odvětví NACE_CZ změny metod a postupů výpočtů a odhadů, které nebyly promítnuty do národních účtů, protože přesahovaly rámec běžných revizí změny ve zdrojích dat (statistické zjišťování u podniků, zahraniční obchod) 2014 změna standardu ESA 1995, která reaguje na revizi celosvětové metodické normy SNA 2008 změny metod a postupů výpočtů a odhadů, které nebudou promítnuty do mimořádné revize 2011 změny ve zdrojích dat (sčítání lidu a domů, účetní výkazy)

6 Mimořádná revize národních účtů 2011 (1) Obsah revize: Převod z klasifikace OKEČ (128 odv.) na NACE (120 odv.) s využitím transformačních matic nebo přímých převodů Diferencovaný vliv některých změn metod a postupů výpočtů v jednotlivých letech Revize časových řad 1995 – 2009 (celý systém účtů) 1990 – 1994 vybrané ukazatele Analýza a popis postupů za roky 1995-2009 “Historická ročenka národních účtů 1990 – 2010“

7 Mimořádná revize národních účtů 2011 (2) Harmonogram revize: IX/2010 - VI/2011 – revize ročních NÚ za roky 1995 až 2009 (sektorové účty, odvětvové účty, DUT) VII/2011 - XII/2011 – revize čtvrtletních a regionálních za roky 1995 až 2009 VII/2011 - XII/2011 – revize ročních národních účtů před rokem 1995 - revize DUT 1989-1994 (v NACE a na revidovanou hladinu), revize SEK 1993-1994 (na revidovanou hladinu) Zveřejnění výstupů: Září 2011 (internetová prezentace - časové řady RNU) Prosinec 2011 (internetová prezentace - časové řady QNU a RgNU) Únor 2012 (“Historická ročenka národních účtů 1990 – 2010“)

8 Internetové stránky národních účtů http://czso.cz/csu/redakce.nsf/i/hdp_narodni_ucty Semináře pro odbornou veřejnost: Červen 2011 - předběžné výsledky mimořádné revize národních účtů (ČNB, spolupracující centrální úřady, VŠ, analytici bank) Únor 2012 - výsledky mimořádné revize národních účtů (ČNB, spolupracující centrální úřady, VŠ, analytici bank) Odborné semináře na specifická témata revize: Říjen 2010 – zahraniční obchod Leden 2011 – imputované nájemné, privatizace bytů, PIM další dle potřeby a zájmu Mimořádná revize národních účtů 2011 (3) Komunikace s veřejností

9 Současné klasifikace: OKEČ Pracovní tabulky – 128 odvětví Transmisní program, internet ČSÚ – 60 odvětví SKP Prac. tabulky – 230 sk. produktů Transmisní program, internet ČSÚ – 60 sk. produktů COICOP Pracovní tabulky – 4 místné TP, internet ČSÚ – 2 místné COFOG Pracovní tabulky – 3 místné TP, internet ČSÚ – 2 místné Mimořádná revize národních účtů 2011 (4) Změny v klasifikacích Nové klasifikace: NACE Pracovní tabulky – 120 odvětví Transmisní program, internet ČSÚ – 89 odvětví CPA Pracovní tabulky – 350 sk. produktů Transmisní program, internet ČSÚ – 89 sk. produktů COICOP nemění se COFOG nemění se

10 Statistické zjišťování u podniků: Změny v dotaznících Změna zařazení jednotek do odvětví a změna metod výběru Změny v postupech dopočtů Zahraniční obchod: Vývoz a dovoz zboží – Kvazi-tranzitivní obchod – Přímé obchodní náklady související s vývozem a dovozem zboží Vývoz a dovoz služeb – Dopravní služby – Zlepšení dopočtů statistického šetření dovozu a vývozu služeb – Služby nepodchycené v platební bilanci do roku 2004 – [ Nákupy zahraničních pracovníků v ČR a českých pracovníků v zahraničí ] – [ Zachycení nelegálních aktivit ] Mimořádná revize národních účtů 2011 (6) Změny ve zdrojích dat

11 Bydlení/obydlí – Imputované nájemné – Individuální bytová výstavba – Privatizace bytů Aplikace/zpřesnění metody PIM: – Domy a byty – Nebytové budovy – Místní komunikace – Přehrady Poplatky, daně, dotace – Poplatky za hrací automaty – Dálniční poplatky – Dotace na útlum uranové rudy – „Dotace“ finančním institucím Mimořádná revize národních účtů 2011 (7) Změny metod a postupů výpočtů a odhadů

12 Nefinanční aktiva – Kapitalizace softwaru vyráběného ve vlastní režii – Pronájem pozemků – Cennosti Finanční účty – Využití zdrojů dat systém ARAD pro odhad konečných stavů F.2 – Garance poskytnuté vodárenským společnostem (AF.4) – F.3, F.5, F.7 Nezjištěná ekonomika – N1 – úmyslně neregistrované jednotky (bilance práce) – N2 – nelegální aktivity (drogy, pašování, prostituce) – N6 – úmyslné zkreslování vykazovaných údajů – N7 – naturální mzda (spropitné, služebních auta, bezúplatné půjčky) Mimořádná revize národních účtů 2011 (8) Změny metod a postupů výpočtů a odhadů

13 Pojištění – Zahrnutí vyrovnávací rezervy z technického účtu neživotního pojištění – Zákonné úrazové pojištění placené zaměstnavatelem – Zajištění/zachycení dopadů katastrof Remitence – Remitence z ČR do zahraničí – Remitence ze zahraničí do ČR Prvotní důchody – Revize výpočtu a alokace FISIM – Revize úroků v účtu podnikatelských důchodů – Finanční leasing Mimořádná revize národních účtů 2011 (9) Změny metod a postupů výpočtů a odhadů

14 Zaměstnanost – Využívání agenturních pracovníků – Revize zaměstnanosti (bilance práce) Specifické revize v sektoru vlády – Rozdělení SZIF a ČD – Tržní/netržní činnosti v sektoru vlády – Státní příspěvek zdravotního pojištění na státní zaměstnance Jiné metodické úpravy – Naturální sociální dávky poskytované NISD Mimořádná revize národních účtů 2011 (10) Změny metod a postupů výpočtů a odhadů

15 Mimořádná revize národních účtů 2014 (1) Obsah revize: Přechod od ESA 1995 na ESA 2010 – 44 (58) změn změny metod a postupů výpočtů a odhadů, které nebudou promítnuty do mimořádné revize 2011 změny ve zdrojích dat (sčítání lidu a domů, účetní výkazy)

16 Mimořádná revize národních účtů 2014 (2) Přechod od ESA 1995 na ESA 2010 9 Výzkum a vývoj (V&V) 10 Ochrana práv patentem 11 Originály a kopie 12 Databáze 13 Ostatní nehmotná fixní aktiva 14 Náklady na převod vlastnictví 15 Náklady kapitálových služeb 17 Geologický průzkum 20 Zlepšení půdy 21 Smlouvy, pronájmy a licence 22 Dobré jméno (goodwill) a ostatní nevyráběná aktiva 23 Zastarávání a spotřeba fixního kapitálu 26 Pěstovaná aktiva 28 Opotřebení (amortizace) nevyráběných aktiv 29 Vymezení aktiv pro nevyráběná nehmotná aktiva 31 Voda jako aktivum Změny v nefinančních aktivech:

17 Mimořádná revize národních účtů 2014 (3) Přechod od ESA 1995 na ESA 2010 18 Právo užívat a zužitkovat nevyráběné zdroje ve vztahu mezi rezidenty a nerezidenty 25a Pomocné jednotky 25b Holdingové společnosti, jednotky se zvláštním účelem (SPE), sdružené podniky (trusty) 25c Pojetí podniků působících na více územích 25d Nerezidentské jednotky nezapsané do obchodního rejstříku 25e Nerezidentské jednotky se zvláštním účelem pod kontrolou vládních institucí 30 Definice ekonomických aktiv 32 Neformální sektor 33 Nezákonné činnosti 38a Změna ekonomického vlastnictví 38b Aktiva, závazky a osobní vlastnictví jednotlivců při změně sídla (“transfery přistěhovalců”) 39a Smysl pojmu národního hospodářství 39b Převážné soustředění ekonomického zájmu (jako pojem) 39c Sídlo (rezidentnost) jednotek s malou nebo žádnou fyzickou přítomností 39d Dočasní (non-permanent) pracovníci 40 Výrobky pro zušlechtění 41 Reexport (merchanting ) Vymezení (zpřesnění) hranice ekonomiky:

18 Mimořádná revize národních účtů 2014 (4) Přechod od ESA 1995 na ESA 2010 1 Dohody o zpětném odkupu (repo operace) 2 Zaměstnavatelské penzijní programy 3 Zaměstnanecké opce na akcie 4a Úvěry v selhání 4b Oceňování půjček a vkladů; odpisování a náběh úroků z nesplácených půjček 5 Neživotní pojištění 6a Finanční služby 6b Umístění produkce ústředních bank 7 Daně ze zisků z držby 8 Úrok v podmínkách vysoké inflace 27 Klasifikace a terminologie aktiv 42 Reinvestované zisky investičních fondů, pojišť. společností a penzijních fondů 43a Pojetí indexovaných dluhových nástojů 43b Dluh indexovaný k cizí měně 43c Úrok se zvýhodněnými (at concessional) sazbami 43d Výdajové poplatky za půjčování cenných papírů a zlata 44 Klasifikace finančních aktiv Sub-sektory finančních institucí (S.12) Finanční služby, finanční aktiva, finanční instituce:

19 Mimořádná revize národních účtů 2014 (5) Přechod od ESA 1995 na ESA 2010 16 Vládní a netržní výrobci: náklady kapitálu u vlastních aktiv 19 Vojenské výdaje 24 Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem (PPPs) (včetně programů BOOT) 25e Nerezidentské jednotky se zvláštním účelem (SPE) pod kontrolou vládních institucí 34 Vládní transakce s veřejnými korporacemi: zisk z investiční účasti a z kapitálových dotací 35 Daňové příjmy, nevybratelné daně a daňové dodropisy (tax credits) 36 Vymezení veřejného sektoru a sektoru vládních institucí 37 Poskytnutí a aktivace záruk za půjčky 38c Použití zásad nároků (akruálních principů) na dluh z nedoplatků Vláda:

20 Děkuji za pozornost vitezslav.ondrus@czso.cz


Stáhnout ppt "Vítězslav Ondruš Český statistický úřad Mimořádné revize národních účtů 2011 a 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google