Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vítězslav Ondruš Český statistický úřad Strategie implementace ESA 2010 Mimořádné revize národních účtů 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vítězslav Ondruš Český statistický úřad Strategie implementace ESA 2010 Mimořádné revize národních účtů 2014."— Transkript prezentace:

1 Vítězslav Ondruš Český statistický úřad Strategie implementace ESA 2010 Mimořádné revize národních účtů 2014

2 Obsah presentace: • Střednědobá strategie rozvoje národních účtů v ČR – Posílení finančních účtů – Větší důraz na národní bohatství – Větší důraz na včasnost – Větší důraz na využití údajů národních účtů • Změny v revizní politice národních účtů – Slabiny současné politiky revizí a publikování národních účtů ČSÚ – Nové požadavky kladené na národní účty – Záměry nové politiky revizí a publikování národních účtů • Mimořádná revize národních účtů 2014 – Očekávané změny – Organizace práce na revizi – Harmonogram prací a zveřejňování

3 Obecné principy: - postupné zlepšování přesnosti statist. a administr. zdrojů dat - řešení metodických problémů s malým dopadem na makro agregáty - korekce položek NÚ maximálně za 3 předchozí roky - postupné promítnutí změn do celé soustavy NÚ – cílem je udržení konzistence celé soustavy NÚ Postupné zpřesňování a rozšiřování soustavy (dosavadní termíny) : • Předběžný odhad HDP t+45 dní • Čtvrtletní národní účty, vč. QSAt+70 (t+90) dní • První odhad RNU (součet QNU, QSA)t+4 měsíce • Předběžná sestava RNU t+9 • Semi-definitivní sestava RNU t+21 • Definitivní sestava RNU t+33 Běžné revize národních účtů

4 (příležitostné) • Obvykle u příležitosti nějaké významné změny v metodice nebo ve zdrojích dat • Obvykle větší zásah do makro agregátů • Soustřeďují se na dosažení metodického souladu údajů za celou časovou řadu Mimořádné revize národních účtů Dosavadní mimořádné revize národních účtů: • 1992 – přechod od bilancí národního hospodářství k SNÚ • 1999 – změna zdrojů dat • 2004 – sladění metodických postupů s požadavky ESA 1995 • 2006 – alokace FISIM, změny ve zdrojích dat, aj. • 2011 – přechod na nové klasifikace (NACE a CPA) a další změny • 2014 – přechod na novou metodiku ESA2010 a další změny

5 Střednědobá strategie rozvoje národních účtů (1) Posílení finančních účtů: 1.Bilanční tabulky protistran budou součástí standardně poskytovaných informací 2.Podrobnější členění finančních aktiv a závazků budou součástí standardně poskytovaných informací 3.Poskytování informace o sladěnosti mezi nefinančními a finančními účty (nesoulad u společné bilanční položky B.9)

6 Střednědobá strategie rozvoje národních účtů (2) Zvýšení důrazu na národní bohatství: 4.Bilance nevyráběných aktiv (BNA) bude rozdělena na tři bilance dle typu aktiv, úsilí bude soustředěno na bilanci půdy 5.Bilance fixního kapitálu (BFK) bude dále zkvalitňována 6.Bilance zásob (BZ) bude zkvalitněna 7.Bilanci předmětů dlouhodobé spotřeby (BPDS) bude nově vytvořena

7 Střednědobá strategie rozvoje národních účtů (3) Zvýšení důrazu na včasnost: 8.Sestavovat čtvrtletně úplnou sekvenci účtů za všechny sektory 9.Sestavovat čtvrtletní bilance nefinančních aktiv 10.Sestavovat čtvrtletní bilanci předmětů dlouhodobé spotřeby

8 Střednědobá strategie rozvoje národních účtů (4) Zvýšení důrazu na využití údajů národních účtů: 11.Publikované údaje vždy doprovázet komentářem důvodů změn proti předchozí verzi 12.Sestavovat a publikovat podrobnější členění sektorů finančních institucí, domácností a nerezidentů 13.Zajistit konzistenci mezi národními účty a ostatními statistikami (sestavování satelitních účtů)

9 Změny v revizní politice národních účtů (1) Slabiny současné politiky revizí a publikování národních účtů ČSÚ: • Nekonzistence publikovaných údajů • Dlouhé termíny zveřejňování • Nedostatečná kvalita, struktura a úplnost čtvrtletních údajů Nové požadavky kladené na národní účty: • Koordinace zveřejňování národních účtů v zemích EU

10 Změny v revizní politice národních účtů (2) Nová politika revizí - čtvrtletní národní účty: • Předběžný odhad HDP (T+40 dní) – od roku 2014 zkrátit termín z T+45 na T+40 dní – postupně rozšířit počet ukazatelů na hlavní složky tvorby a užití HDP – nezahrnovat revize za předchozí období • Tvorba a užití HDP (QHDP, T+60 dní) – v roce 2013 zkrátit termín z T+70 na T+65 dní – od roku 2014 zkrátit termín na T+60 dní – revize omezit jen na čtvrtletí běžného roku • Čtvrtletní národní účty (QSA, T+90 dní) – zpřesnit údaje o tvorbě a užití HDP s využitím dodatečných zdrojů dat – rozšířit rozsah sektorových účtů o rozvahy a účty ostatních změn (sladit s údaji čtvrtletních finančních účtů ČNB) – v březnu revize za předchozí tři roky (sladění s RNÚs, RNÚd a EDP1) – v září revize za předchozí rok (sladění s RNÚp a EDP2)

11 Změny v revizní politice národních účtů (3) Nová politika revizí – roční národní účty: • Součtová roční sestava čtvrtletních národních účtů (RNÚq, T+3měsíce) – součet čtvrtletních sektorových (QSA) a finančních účtů (QFÚ) – rozšířit rozsah o rozvahy a účty ostatních změn – plně sladit s EDP1 • Předběžná sestava ročních národních účtů (RNÚp, T+9) – zachovány současné postupy, rozsah i termíny • Semidefinitivní sestava ročních národních účtů (RNÚs, T+15) – použít zdroje dat, které jsou k dispozici do 30. listopadu (vč. spec. výstupu z SBS) – vybilancovat DUT do 25. února => použít pro revizi QHDP – vybilancovat toky do/ze zahraničí do 15. března => použít pro revizi PB – vybilancovat rozdělovací a fin.transakce do 15. března => použít pro revizi QSA a QFA • Definitivní sestava ročních národních účtů (RNÚd, T+27) – použít zdroje dat, které jsou k dispozici do 30. září (např. definitivní údaje z SBS) – vybilancovat DUT do 25. února => použít pro revizi QHDP – vybilancovat toky do/ze zahraničí 15. března => použít pro revizi PB – vybilancovat rozdělovací a fin.transakce do 15. března => použít pro revizi QSA a QFA

12 Změny v revizní politice národních účtů (4) Nová politika revizí - notifikace vládního deficitu a dluhu: • Jarní (první) notifikace vládního deficitu a dluhu (EDP1, T+3) – plně sladěno s RNÚq – případné výhrady EK v dubnu se promítnou pouze do EDP1 a až v září do RNÚp ( => EDP1 nebudou v období květen-září sladěny s RNÚq) • Podzimní (druhá) notifikace vládního deficitu a dluhu (EDP2, T+9) – plně sladěno s RNÚp – případné výhrady EK v říjnu promítnou pouze do EDP2 a až v březnu do RNÚs ( => EDP2 nebudou v období listopad-březen sladěny s RNÚp)

13 Mimořádná revize národních účtů 2014 (1) Očekávané změny: I. Změny z důvodu přechodu na ESA 2010 II.Změny z důvodu přechodu na BOPM6 III.Změny z důvodu zlepšení dosavadních postupů odhadů nebo z důvodu změny ve zdrojích dat IV.Změny z důvodu rozšíření současného systému českých národních účtů

14 Mimořádná revize národních účtů 2014 (2) I. Přechod od ESA 1995 na ESA 2010 9 Výzkum a vývoj (V&V) 10 Ochrana práv patentem 11 Originály a kopie 12 Databáze 13 Ostatní nehmotná fixní aktiva 14 Náklady na převod vlastnictví 15 Náklady kapitálových služeb 17 Geologický průzkum 20 Zlepšení půdy 21 Smlouvy, pronájmy a licence 22 Dobré jméno (goodwill) a ostatní nevyráběná aktiva 23 Zastarávání a spotřeba fixního kapitálu 26 Pěstovaná aktiva 27 Klasifikace a terminologie aktiv 28 Opotřebení (amortizace) nevyráběných aktiv 29 Vymezení aktiv pro nevyráběná nehmotná aktiva 31 Voda jako aktivum Změny v nefinančních aktivech:

15 Mimořádná revize národních účtů 2014 (3) I. Přechod od ESA 1995 na ESA 2010 18 Právo užívat a zužitkovat nevyráběné zdroje ve vztahu mezi rezidenty a nerezidenty 25a Pomocné jednotky 25b Holdingové společnosti, jednotky se zvláštním účelem (SPE), sdružené podniky (trusty) 25c Pojetí podniků působících na více územích 25d Nerezidentské jednotky nezapsané do obchodního rejstříku 25e Nerezidentské jednotky se zvláštním účelem pod kontrolou vládních institucí 30 Definice ekonomických aktiv 32 Neformální sektor 33 Nezákonné činnosti 38a Změna ekonomického vlastnictví 38b Aktiva, závazky a osobní vlastnictví jednotlivců při změně sídla (“transfery přistěhovalců”) 39a Smysl pojmu národního hospodářství 39b Převážné soustředění ekonomického zájmu (jako pojem) 39c Sídlo (rezidentnost) jednotek s malou nebo žádnou fyzickou přítomností 39d Dočasní (non-permanent) pracovníci 40 Výrobky pro zušlechtění 41 Reexport (merchanting ) Vymezení (zpřesnění) hranice ekonomiky:

16 Mimořádná revize národních účtů 2014 (4) I. Přechod od ESA 1995 na ESA 2010 1 Dohody o zpětném odkupu (repo operace) 2 Zaměstnavatelské penzijní programy 3 Zaměstnanecké opce na akcie 4a Úvěry v selhání 4b Oceňování půjček a vkladů; odpisování a náběh úroků z nesplácených půjček 5 Neživotní pojištění 6a Finanční služby 6b Umístění produkce ústředních bank 7 Daně ze zisků z držby 8 Úrok v podmínkách vysoké inflace 42 Reinvestované zisky investičních fondů, pojišť. společností a penzijních fondů 43a Pojetí indexovaných dluhových nástojů 43b Dluh indexovaný k cizí měně 43c Úrok se zvýhodněnými (at concessional) sazbami 43d Výdajové poplatky za půjčování cenných papírů a zlata 44 Klasifikace finančních aktiv 45 Sub-sektory finančních institucí (S.12) Finanční služby, finanční aktiva, finanční instituce:

17 Mimořádná revize národních účtů 2014 (5) I. Přechod od ESA 1995 na ESA 2010 16 Vládní a netržní výrobci: náklady kapitálu u vlastních aktiv 19 Vojenské výdaje 24 Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem (PPPs) (včetně programů BOOT) 25e Nerezidentské jednotky se zvláštním účelem (SPE) pod kontrolou vládních institucí 34 Vládní transakce s veřejnými korporacemi: zisk z investiční účasti a z kapitálových dotací 35 Daňové příjmy, nevybratelné daně a daňové dodropisy (tax credits) 36 Vymezení veřejného sektoru a sektoru vládních institucí 37 Poskytnutí a aktivace záruk za půjčky 38c Použití zásad nároků (akruálních principů) na dluh z nedoplatků Vláda:

18 Mimořádná revize národních účtů 2014 (6) II. Změny z důvodu přechodu na BOPM6 II/01 Zapracování změn ve způsobu prezentace obchodní bilance a bilance služeb II/02 Zapracování transakcí a stavů pojistných technických rezerv v souladu s NÚ II/03 Změna způsobu prezentace přímých zahraničních investic a výnosů z PZI a podrobnější geografické a sektorové členění II/04 Zařazení přidělených zvláštních práv čerpání do pasiv ČNB II/05 Rozčlenění akcií na kótované a nekótované u přímých a portfoliových investic II/06 Sektorové členění přímých a portfoliových investic podle sektoru rezidenta II/07 Sektorové členění portfoliových investic podle sektoru partnerských emitentů (pouze aktiva) II/08 Rozšířené sektorové členění ostatních finančních aktiv a pasiv vůči nerezidentům

19 Mimořádná revize národních účtů 2014 (7) III. Změny z důvodu zlepšení dosavadních postupů nedodržujících standardy ESA95 nebo z důvodu změny ve zdrojích dat III/01aSlužby bydlení - imputované nájemné III/01b Služby bydlení - bytová družstva III/01c Služby bydlení - obecní byty III/02aZměny ve zdrojích dat - PAP III/02bZměny ve zdrojích dat - paušalisté III/03Zemědělského samozásobení III/04Ocenění a ostatní změny vyrobených nefinančních aktiv III/05Ocenění a ostatní změny nevyráběných nefinančních aktiv III/06Vývoz netržních služeb III/07Finanční leasing III/08Zaměstnané osoby a odpracované hodiny III/09aGlobalizační jevy - Procesoři III/09bGlobalizační jevy - Výroba/vývoz za nízké ceny

20 Mimořádná revize národních účtů 2014 (8) IV. Změny z důvodu rozšíření současného systému českých národních účtů IV/01Publikování matic protistran finančních aktiv IV/02Čtvrtletní sektorové účty IV/03Účty domácností v sub-sektorovém členění IV/04aSatelitní účty neziskových institucí IV/04bSatelitní účty veřejného sektoru IV/04cSatelitní účty družstev a společenství IV/05Bilance předmětů dlouhodobé spotřeby

21 Řídící a koordinační výbor (vedoucí pracovníci odborů národních účtů ČSÚ a ČNB a platební bilance) • koordinuje revizi národních účtů a platební bilance, upřesňuje priority revize • průběžně upřesňuje a kontroluje harmonogram revize • schvaluje jednotlivé úpravy (ve spolupráci s pracovníky vnitřního auditu) • komunikuje s veřejností; podává průběžné zprávy vedení ČSÚ Pracovní skupina pro každé téma revize (složená z odborníků ČSÚ, ČNB a případně dalších institucí) • navrhuje nové postupy odhadů, pořádá odborné porady/semináře • provádí propočty a zahrnuje do národních účtů/platební bilance • vede dokumentaci o provedené úpravě (důvod změny, popis postupů, výsledky) Vnitřní audit národních účtů (složen ze dvou nejkvalifikovanějších a nejzkušenějších současných pracovníků národních účtů) • kontroluje dodržování metodiky ESA 2010 a dodržování odsouhlasených postupů Mimořádná revize národních účtů 2014 (9) Organizace práce

22 Mimořádná revize národních účtů 2014 (10) Harmonogram prácí: Výstup za období 201320142015 IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII 2014 QHDP QSA RNUq EDP1 EDP2 RNUp RNUs 2013 QHDP QSA RNUq RNUq(r14) EDP1 EDP2(r14) RNUp(r14) RNUs RNUd 2012 QHDP QSA RNUq EDP1 EDP2 RNUp RNUx RNUs(r14) RNUd 2011 QHDP QSA RNUs RNUx RNUd(r14) 2010 QHDP QSA RNUd1 RNUd2 EDP(r14) RNUd(r14) 1993* ) QHDPr14 až QSAr14 2009 EDPr14 RNUr14 Zpracování úprav Popis úprav GNI Inventory ASA Inventory

23 Základní strategie přechodu na ESA 2010 (naše politika) : • lepší něco než nic, tj. provedeme třeba i provizorní odhady a později zlepšíme Transmisní program • žádné derogace Internetové stránky národních účtů http://czso.cz/csu/redakce.nsf/i/hdp_narodni_ucty Semináře pro odbornou veřejnost: • program mimořádné revize Odborné semináře na specifická témata revize: • penzijní programy (penzijní závazky a pohledávky) Mimořádná revize národních účtů 2014 (11) Komunikace s veřejností

24 Děkuji za pozornost vitezslav.ondrus@czso.cz


Stáhnout ppt "Vítězslav Ondruš Český statistický úřad Strategie implementace ESA 2010 Mimořádné revize národních účtů 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google