Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Techniky projektového řízení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Techniky projektového řízení"— Transkript prezentace:

1 Techniky projektového řízení
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Techniky projektového řízení Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

2 Techniky projektového řízení
……..formalizace postupů jednotlivých aktivit v rámci jakéhokoliv projektu….. Klasickými technikami jsou: Ganttův diagram Př.: Použití Ganttova diagramu na jednoduchém projektovém záměru zřízení informačního centra síťové diagramy Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

3 Typologie projektů dle charakteru a formy příspěvku/financování:
Menší rozsah: granty Větší rozsah: individuální projekty úvěry půjčky Největší rozsah: velké projekty Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

4 SWOT analýza S - silné stránky (strenghts)
W - slabé stránky (weakness) O - příležitosti (opportunities) T - rizika (threats) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

5 SWOT analýza – stanovení strategie
Volba strategie na základě SWOT analýzy - využití silných stránek objektu k zhodnocení příležitostí (S-O) - odstranění slabých stránek využitím příležitostí (W-O) - využití silných stránek k odstranění rizik (S-T) - odstranění slabých stránek k vyhnutí se rizikům (W-T) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

6 Logický rámec projektu
Logický rámec“ je nástroj k pomoci při zpracování projektu, jeho realizaci a hodnoceni. Je nástrojem pro: - organizaci myšlení - umožňuje upřesnění vztahů aktivit a plánovaných investic k očekávaným výsledkům - napomáhá k stanovení výkonnostních indikátorů - přispívá k určení zodpovědností - poskytuje stručné a jasné informace o projektu Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

7 Logický rámec projektu
Hlavní výhody aplikace logického rámce projektu: - poskytuje na jednom místě přehled o všech klíčových složkách projektu - zajišťuje splnění všech požadavků na dobrý projekt - umožňuje odhadnout možné slabé stránky - je snadné jej zvládnout a používat - nevyvolává žádné zvláštní požadavky na čas a úsilí, redukuje je - může být použit interně pro konzultace se spolupracujícími org. předjímá podmínky implemantace vytváří rámec pro monitoring a hodnocení napomáhá ke komunikaci mezi plátcem a realizátorem projektu Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

8 Postup zpracování „Logického rámce“ projektu
1) Definice globálního cíle projektu 2) Definice účelu projektu 3) Definice výstupů pro dosažení účelu 4) Definice aktivit pro dosažení jednotlivých výstupů 5) Ověření logických vazeb „příčina-následek“ 6) Definice předpokladů spojených s každou hladinou 7) Definice objektivních ověřitelných indikátorů 8) Definice způsobu ověření 9) Na základě stanovených aktivit sestavení rozpočtu 10) Kontrola zpracovaného logického rámce-kontrolní list Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

9 Intervenční logika logického rámce projektu

10 Př. logického rámce projektu


Stáhnout ppt "Techniky projektového řízení"

Podobné prezentace


Reklamy Google