Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© 2007 MEDIA TENOR 1 Mediální analýza zpravodajství o ČRo1 - Radiožurnálu Mediální analýza zpravodajství o ČRo1 – Radiožurnálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© 2007 MEDIA TENOR 1 Mediální analýza zpravodajství o ČRo1 - Radiožurnálu Mediální analýza zpravodajství o ČRo1 – Radiožurnálu."— Transkript prezentace:

1 © 2007 MEDIA TENOR 1 Mediální analýza zpravodajství o ČRo1 - Radiožurnálu Mediální analýza zpravodajství o ČRo1 – Radiožurnálu

2 © 2007 MEDIA TENOR 2 Mediální analýza zpravodajství o ČRo1 - Radiožurnálu Mediální analýza zpravodajství o ČRo1 – Radiožurnálu Sledovaná média: MF Dnes, Právo, Lidové noviny, Hospodářské noviny Období: 1. září 2007 – 15. únor 2008 Realizace: Media Tenor Marek Síbrt U Tiskárny 9 702 00 Ostrava Tel/fax: 596 116 468 Stav: 19.2. 2008

3 © 2007 MEDIA TENOR 3 Mediální analýza zpravodajství o ČRo1 - Radiožurnálu Všeobecný metodologický úvod Obsahová analýza médií je systematickým shrnutím obsahu a formy zpravodajství. Příspěvky jsou kódovány podle předem dané metodiky kontrolovatelným způsobem, využíván je speciálně upravený software. Výsledky týmu spolupracovníků jsou kontrolovány na několika stupních. Noví spolupracovníci absolvují před svým definitivním zařazením do týmu přibližně 60 hodin školení. To umožňuje dosažení 90 - 95% shody dat (během jednoho roku je databáze rozšířena o více než 1.500.000 záznamů). Obsahová analýza médií je kvantitativní výzkumnou metodou pro systematický a intersubjektivně ověřitelný popis komunikačních obsahů. Metody využívané pro analýzu jsou definovány tak, že každý, kdo tyto metody použije na stejném materiálu, musí dojít ke stejným výsledkům. Výsledky analýzy tedy nezávisí na osobách, které ji provádějí, nýbrž na definovaných metodách a analyzovaném materiálu. Každému příspěvku je přiřazeno jedno hlavní téma v závislosti na převažujícím obsahu reportáže. V jednom příspěvku může být zmiňováno více tematických aspektů o subjektech, tzv. výpovědí. Výpověď je definována subjektem, tendencí a kontextem hodnocení subjektu, tematizací a původcem výpovědi. Kdykoli se změní jakákoli z těchto položek je zapisována nová výpověď. V jedné větě tedy může být obsaženo více výpovědí, stejně jako se více vět může skládat z výpovědi jediné. Společnost Media Tenor je prostřednictvím svých analytiků ochotna kdykoli zodpovědět případné metodologické dotazy týkající se této analýzy. Media Tenor se v České republice zaměřuje na kontinuální obsahovou analýzu nejvýznamnějších tuzemských médií. Analytici Media Tenoru v České republice detailně zpracovávají na každodenní bázi zpravodajství tuzemských tištěných a elektronických médií. Ve spolupráci s dalšími kancelářemi Media Tenoru jsou analyzována prakticky všechna významná média na světě.

4 © 2007 MEDIA TENOR 4 Mediální analýza zpravodajství o ČRo1 - Radiožurnálu Četnost a kontext prezentace ČRo1 v denících Všechny deníky zmiňovaly ČRo1 ve spojitosti s novým formátem stanice s vysokým podílem negativity, když dávaly prostor názorům oponentům nové ředitelky B. Tachecí. Relativně nejméně kritické byly v daném ohledu Lidové noviny Báze: výpovědi o ČRo1; Média: deníky; Období: 1. září 2007 – 15.2. 2008 PREZENTACE ČRo1

5 © 2007 MEDIA TENOR 5 Mediální analýza zpravodajství o ČRo1 - Radiožurnálu Četnost a kontext prezentace ČRo1 v denících – vývoj v čase Deníky obrátily pozornost na ČRo1- Radiožurnál až v souvislosti se startem inovovaného formátu relace. V roce 2007 referovaly o stanici s nízkou intenzitou. Od prosince klesal podíl pozitivních referencí, negativních naopak přibývalo Báze: výpovědi o ČRo1; Média: deníky; Období: 1. září 2007 – 15.2. 2008 PREZENTACE ČRo1

6 © 2007 MEDIA TENOR 6 Mediální analýza zpravodajství o ČRo1 - Radiožurnálu Tematická struktura prezentace ČRo1 v denících Média upozorňovala na negativní ohlasy na nový formát vysílání ve veřejnosti. Změny poškodily image stanice a vedly k úvahám o naplňování veřejnoprávní funkce. Konání Rady ČRo bylo zmiňováno v neutrálním kontextu Báze: výpovědi o ČRo1; Média: deníky; Období: 1. září 2007 – 15.2. 2008 PREZENTACE ČRo1

7 © 2007 MEDIA TENOR 7 Mediální analýza zpravodajství o ČRo1 - Radiožurnálu Tematická struktura prezentace ČRo1 v denících Díky pravidelné příloze LN přinesl nejvíce informací o stanici O. Aust. J. Chuchma, L. Nejezchlebová, P. Honzejk, M. Čermák a J. Potůček referovali o změnách ve vysílání s vysokým podílem negativity Báze: výpovědi o ČRo1; Média: deníky; Období: 1. září 2007 – 15.2. 2008 PREZENTACE ČRo1

8 © 2007 MEDIA TENOR 8 Mediální analýza zpravodajství o ČRo1 - Radiožurnálu Báze představuje počet výpovědí/příspěvků, které byly zahrnuty do analýzy. Číslo v bázi se nemusí vždy shodovat se součtem hodnot uvedených v grafu, prezentuje-li například pouze nejvýznamnější výsledky – prvních 10 nejčetnějších tematických aspektů, nejčastější komentátory vyjadřující se k určitému subjektu atd. Hlavní téma - obsahový aspekt, kterého se převážná část příspěvku týkala. V rámci každého příspěvku se tak stanovuje právě jedno hlavní téma, může však v něm být zmiňováno více různých tematických aspektů, tzv. výpovědí. Témata, která jsou příspěvkům a výpovědím přiřazována, vybírá analytik z předem definovaného seznamu, jenž obsahuje cca 700 různých položek. Kontext - určuje, zda je subjekt představen v pozitivním či negativním světle v závislosti na širších souvislostech (neurčuje tedy, jak je subjekt explicitně hodnocen, ale jakou povahu mají skutečnosti, s nimiž je spojován). Hovoříme o skrytém hodnocení, protože kontext má významný vliv na formování příznivého, či nepříznivého obrazu sledovaného subjektu. Slovníček pojmů 1/2 Obsahová analýza médií - systematické shrnutí obsahu a formy zpravodajství. Příspěvky jsou kódovány podle předem dané metodiky kontrolovatelným způsobem, využíván je speciálně upravený software. Obsahová analýza je prováděna ve dvou stupních - na úrovni příspěvku a detailněji na úrovni jednotlivých výpovědí. Metody využívané pro analýzu jsou definovány tak, že každý, kdo tyto metody použije na stejném materiálu, musí dojít ke stejným výsledkům. Výsledky analýzy nezávisí na osobách, které ji provádějí, nýbrž na definovaných metodách a analyzovaném materiálu. Příspěvek - článek, ucelený televizní nebo rozhlasový příspěvek. Kvantitativní analýza klasifikuje nový příspěvek pokaždé, změní-li se jeho autor, přičemž tematicky shodná čtená zpráva a reportáž jsou klasifikovány jako 2 příspěvky. Standardizovaná kvalitativní analýza však klasifikuje čtenou zprávu a následnou reportáž jako jediný příspěvek. Původce výpovědi - rozpoznatelný nositel hodnocení sledovaného subjektu. Může jím být subjekt sám (vyjadřuje-li se například politik k vlastní osobě), zástupce hospodářské sféry hodnotící podnik, pracovníci PR oddělení, novinář hodnotící daný subjekt ve vlastním názorovém článku atd.

9 © 2007 MEDIA TENOR 9 Mediální analýza zpravodajství o ČRo1 - Radiožurnálu Subjekt - předmět, k němuž se sledovaná informace vztahuje. Může jím být podnik, politická strana, osoba, město, organizace atd. Tendencí - přímé (explicitní) vyjádření hodnotící sledovaný subjekt (osobnost, politickou stranu, podnik) ze strany novináře nebo jiných subjektů. Může mít negativní, neutrální nebo pozitivní vyznění. Za tendenci považujeme i projev souhlasu či odmítnutí. Tematizace - jeden ze základních aspektů výpovědi. Klasifikuje obsah (postoj, činnost), s nímž je subjekt ve výpovědi spojován. V rámci jednoho příspěvku tak může být kódováno - v závislosti na tematické různorodosti jednotlivých výpovědí - více tematizací. V případě analyzování zpravodajství o politických stranách jsou detailní tematické aspekty výpovědí seskupovány do specifických obecnějších kategorií v následujících oblastech: mezistranická agenda (vztahy s koaličními partnery a politickými oponenty), vnitrostranická agenda (stranické spory, obsazování vrcholných orgánů, personální politika, nominace volebních lídrů atd.) a politické postoje (program, faktické programové kroky, věcná témata). Slovníček pojmů 2/2 Výpověď - segment informace, v němž je citován nebo popisován sledovaný subjekt. Výpověď je tak definována určitým subjektem, tendencí a kontextem jeho hodnocení, tematizací a původcem výpovědi. Změna kteréhokoli z těchto aspektů signalizuje zápis nové výpovědi. V jedné větě tedy může být obsaženo více výpovědí, stejně jako se více vět může skládat z výpovědi jediné.


Stáhnout ppt "© 2007 MEDIA TENOR 1 Mediální analýza zpravodajství o ČRo1 - Radiožurnálu Mediální analýza zpravodajství o ČRo1 – Radiožurnálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google