Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výpočetní technika Akademický rok 2006/2007 Letní semestr Mgr. Petr Novák Katedra informatiky a geoinformatiky FŽP UJEP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výpočetní technika Akademický rok 2006/2007 Letní semestr Mgr. Petr Novák Katedra informatiky a geoinformatiky FŽP UJEP"— Transkript prezentace:

1 Výpočetní technika Akademický rok 2006/2007 Letní semestr Mgr. Petr Novák Katedra informatiky a geoinformatiky FŽP UJEP http://fzp.ujep.cz/~pnovak

2 Databázový systém Základní pojmy: Databáze = soubor (skupina) dat uložených v jedné či několika databázových tabulkách = soubor informací, který se vztahuje k určitému předmětu nebo účelu (např. sledování objednávek odběratelů nebo evidence hudební sbírky).

3 Základní pojmy Databázová tabulka -množina řádků (záznamů) a sloupců (polí) -obsahuje data (informace) vztahující se k jednomu předmětu či vlastnosti Záznam (věta, výskyt) -řádek v tabulce -jedna položka dat (vlastností)

4 Základní pojmy Pole (atribut) -sloupec v tabulce -jedna vlastnost (informace jednoho typu) uvedená v tabulce, např. číslo, datum, text … Buňka -průnik záznamu (řádku) a pole (sloupce) tabulky -nedá se již dělit -prostor pro uložení hodnoty

5 Základní pojmy Klíč (klíčové pole) -pole podle něhož lze jednoznačně rozlišit záznam Jednoduchý klíč -sloupec tabulky obsahující vždy definované hodnoty (unikátní) sloupec tabulky, který je v každém řádku definovaný a nabývá v každém řádku jiné hodnoty Složený klíč -skupina tvořená nejméně dvěma sloupci tabulky obsahující vždy definované hodnoty (unikátní) -skupina sloupců, která je v každém řádku definována a nabývá v každém řádku jiné hodnoty

6 Základní pojmy Neklíčový sloupec sloupec tabulky ležící mimo klíč Závislý sloupec -znalost hodnoty v jiném sloupci jednoznačně určuje hodnotu v závislém sloupci znalost hodnoty v jiných sloupcích jednoznačně určuje hodnotu v závislém sloupci

7 Základní pojmy Relace -definované vztahy mezi databázovými tabulkami Databázové okno -hlavní okno aplikace Access -obsahuje seznam objektů (tabulky, dotazy, formuláře, sestavy, makra) Pozn.:V následujících případech bude označení „tabulka“ znamenat databázová tabulka. Bude-li to jinak, bude to explicitně uvedeno.

8 Normální formy Tabulka v 0. NF EvaHorká432, 411 -obsahuje v 1 poli více než jednu hodnotu -je znesnadněno vyhledávání -př. zaměření lidí, seznam surovin u receptů, seznam diagnóz a léků

9 Normální formy Tabulka v 1. NF tabulka, která není v 0. NF (tj. v každém poli je max 1 hodnota) EvaHorká 432 EvaHorká 411 -špatně se aktualizuje -plýtvání místem -snadné vyhledávání

10 Normální formy Tabulka v 2. NF -tabulka je v 1. NF -existuje unikátní klíč -neklíčové sloupce jsou funkcí celého klíče -pokud všechny sloupce patří do klíče, je tabulka min. ve 2. NF -jestliže tabulka má jednosloupcový klíč, pak je automaticky min. ve 2. NF -snadno se aktualizuje a vyhledává ABABAB 1 1212 23452 312 Chybí klíč Duplicita ve sloupcích i řádcích Sloupec B nemůže být klíč

11 Normální formy Tabulka ve 3. NF -tabulka je ve 2. NF a neexistuje mimoklíčová závislost (závislost mezi neklíčovými sloupci) -pokud všechny sloupce patří do klíče, je tabulka min. ve 3. NF -pokud má tabulka 3 sloupce a 2 jsou klíč, je alespoň ve 3. NF -snadno se aktualizuje a vyhledává

12 Normální formy Tabulka ve 4. NF -tabulka ve 3. NF a obsahuje fakta o jednom jsoucnu (objekt, třída objektů) -dá se pojmenovat podstatným jménem v jednotném čísle -(máme-li 2 fakta v 1 tabulce › 3. NF) -neexistují nedefinovaná pole

13 Normální formy Tabulka v 5. NF -tabulka ve 4. NF a navíc neexistuje nový podstatný sloupec, jehož přidáním do tabulky by vedlo k poklesu pod 4. NF

14 RELACE Relace (ER model) = vzájemný vztah mezi 2 entitami E = entiti (jsoucno) R = relation (vzájemný vztah)

15 RELACE ·N:1 ke každému řádku jedné tabulky existuje nejvýše 1 řádek v tabulce druhé tato relace se pojmenovává ·1:1 ke každému řádku první tabulky přísluší právě jeden řádek tabulky druhé a naopak je to prosté zobrazení › je možno vynechat spojením těchto 2 tabulek do jedné ·M:N Vždy se snažíme ji rozdělit na 2 relace N:1 Nepodporujeme ji

16 RELACE Typy šipek: 0 nebo 1 řádek (nejvýše 1) právě 1 řádek 0.. N řádků 1.. N řádků

17 RELACE Znázornění vztahů (relací) NÁLEŽÍ JEDINECDRUH -název zobrazení tak, aby čtení od N do 1 dávalo smysl II. JEDINECNÁLEŽÍDRUH -název relace by mělo být sloveso nebo předložka, která patří do věty N1


Stáhnout ppt "Výpočetní technika Akademický rok 2006/2007 Letní semestr Mgr. Petr Novák Katedra informatiky a geoinformatiky FŽP UJEP"

Podobné prezentace


Reklamy Google