Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Martin Kirschbaum 4.A, 2012.  určitá uspořádaná množina informací (dat) uložená na paměťovém médiu  Databázový program - umožňuje tvořit, editovat,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Martin Kirschbaum 4.A, 2012.  určitá uspořádaná množina informací (dat) uložená na paměťovém médiu  Databázový program - umožňuje tvořit, editovat,"— Transkript prezentace:

1 Martin Kirschbaum 4.A, 2012

2  určitá uspořádaná množina informací (dat) uložená na paměťovém médiu  Databázový program - umožňuje tvořit, editovat, vstupní informace ukládá tak, aby se data dala třídit podle různých kritérií a umožňuje efektivní vyhledávání  Databáze je tvořena záznamy a každý záznam obsahuje skupinu různých dat  databáze = datová základna  Relační databáze - založená na relačním modelu (na tabulkách)

3  počítačový program, který poskytuje jednak způsob pro ukládání a správu dat, jednak uživatelské rozhraní pro sledování logické struktury obchodních úkolů (aplikační logickou strukturu)  Využití: k zpřístupnění informací a dat uživatelům přes rozhraní www

4  Pro evidování údajů vznikly aplikace, které mají funkci pro práci s konkrétními daty ● Příjmy a výdaje firmy – účetnictví ● Evidence pracovníků firmy a jejich výplat – mzdy ● Evidence zásob nebo zboží – sklady ● Evidence výrobků a pracovních operací – řízení výroby

5  Nejmenší struktura v databázi, reprezentuje nějakou vlastnost entity odpovídající tabulce  struktury, které ve skutečnosti ukládají data  Každé pole v databázi obsahuje právě jednu hodnotu a jméno (identifikuje typ údaje), které jsou v něm uloženy  Je důležité dbát na zajištění strukturální a datové integrity polí

6  slouží k uložení dat na serveru do paměťového prostoru relační databáze  tabulka má pevně danou strukturu (počet sloupců určených typů)  k tabulce se vztahují pravidla integritních omezení, referenční integrity a indexy  tabulka je označena jménem a patří (kromě systémových tabulek) do některého schématu  Vytváření: příkazem CREATE TABLE a ruší se příkazem DROP TABLE

7  Propojení dat ze dvou tabulek do jedné výsledné tabulky  Př: typ klauzule JOIN 1. vnitřní spojení INNER JOIN 2. vnější spojení OUTER JOIN (levé – LEFT OUTER JOIN a pravé – RIGHT OUTER JOIN) 3. plné spojení FULL JOIN 4. křížové spojení CROSS JOIN

8 vytvoříme dvě zjednodušené tabulky zak (zákazníci) a obj (objednávky). Zak (id_zak, jmeno) Obj (id_obj, id_zak, cena)Id_zakJmeno100Jiří 200Viktor 300Miloš Id_objId_zakcena1100500 2200700 35001000

9  Propojení umožňující komunikaci a svázání vzájemně souvisejících dat  Při návrhu databáze jsou data rozdělena do jednotlivých tabulek → propojeny pomocí údajů ve sloupcích  Relace jsou označovány propojením tabulek Sloupec - primární klíč (propojuje tabulky)

10  Relace typu 1:1 - u velmi rozsáhlých tabulek s mnoha sloupci - jeden záznam v jedné tabulce odpovídá jednomu záznamu ve druhé tabulce  Relace typu 1:N – nejpoužívanější typ - jednomu záznamu v první tabulce odpovídá více záznamů v tabulce druhé  Relace typu N:N - několika záznamům v první tabulce odpovídá několik záznamů v tabulce druhé

11  Primární klíč je atribut, jehož hodnota je pro každý záznam jedinečná  identifikující každý záznam v databázové tabulce  nesmí obsahovat hodnotu NULL  Každá tabulka má mít definovaný právě jeden primární klíč (entitní integrita)

12  Př: import z Excelu do aplikace Access 1) Data aplikace Excel jsou uvedena ve formátu seznamu V každém sloupci je v prvním řádku uveden popisek, všechny sloupce obsahují podobná data a v seznamu nejsou žádné prázdné řádky ani sloupce. 2) Zavřete sešit aplikace Excel obsahující data, která chcete použít v aplikaci Access 3) V aplikaci Access otevřete databázi, do které chcete vložit data z Excelu 4) V nabídce Soubor aplikace Access přejděte na příkaz Načíst externí data a klepněte na příkaz Import 5) V okně Import klepněte v rozevíracím seznamu Soubory typu na položku Microsoft Excel 6) V seznamu Oblast hledání vyhledejte soubor, který chcete importovat, a klikněte na něj 7) Postupujte podle pokynů v Průvodci importem z tabulkového procesoru 8) Další informace o tomto průvodci a aplikaci Access zobrazíte zaškrtnutím políčka Zobrazit nápovědu po ukončení průvodce

13  Př: export do aplikace Excel 1) Otevřete zdrojovou databázi 2) V navigačním podokně vyberte objekt obsahující data, která chcete exportovat (tabulku, dotaz, sestavu, formulář) 3) Zkontrolujte, jestli zdrojová data neobsahují chyby 4) Případné chyby odstraňte (během exportu může dojít k chybám a do polí mohou být vloženy hodnoty nul) 5) Pokud je objektem tabulka,určete, zda chcete s daty exportovat také formátování 6) Tento krok ovlivní výsledný sešit (množství exportovaných dat a formát zobrazení dat) 7) Zvolte cílový sešit a formát souboru

14  Síťový systém, který odděluje klienta a server, kteří spolu komunikují přes počítačovou síť  popisuje vztah mezi dvěma počítačovými programy, v nichž první program (klient) žádá o služby jiný program (server)  Na tomto principu pracuje např.: web a e-mail

15  Serverová část spravuje data a zajišťuje veškeré operace s nimi  Klientská část umožňuje uživatelům práci s daty  Výběry a další operace se provádějí na serveru a klient dostává pouze výsledky dotazu  Databáze na serveru je tvořena jedním velkým souborem, do kterého lze nahlížet pouze pomocí databázového klienta

16  seřazený sekvenční soubor, jehož vyhledávací klíč určuje pořadí záznamů v souboru  vyhledávací klíč primárního indexu nemusí být ve všech případech primárním klíčem  často nazývaný jako shlukující soubor  Sekundární index – index, jehož vyhledávací klíč určuje jiné pořadí než v seřazeném sekvenčním souboru - neshlukující index

17  Zpracování, při kterém je skupina logických operací chápána jako transakce  Pokud dojde k chybě anelze transakci dokončit, musí se všechny operace vrátit do původního stavu  Podmínka: transakce musí být provedena jako celek

18  Structured Query Language - strukturovaný dotazovací jazyk  standardizovaný jazyk pro komunikaci s databázemi  Využívá se k práci s většími daty v relačních databázích  Důležité: příkazy - umožňují úplnou kontrolu nad systémem řízení báze dat  ANSI/SQL 1992 - "standard" podporovaný většinou databázových systémů

19  http://www.managed-dedicated-servery.net http://www.managed-dedicated-servery.net  http://office.microsoft.com/cs-cz/ http://office.microsoft.com/cs-cz/  http://www.wikipedie.cz http://www.wikipedie.cz  http://www.fi.muni.cz http://www.fi.muni.cz


Stáhnout ppt "Martin Kirschbaum 4.A, 2012.  určitá uspořádaná množina informací (dat) uložená na paměťovém médiu  Databázový program - umožňuje tvořit, editovat,"

Podobné prezentace


Reklamy Google